Publikované: 06.01.2016

Existujúca rýchlostná cesta v Košiciach je dočasná

Pri poslednom blogu na túto tému som informoval o mojom dožadovaní sa informácii na Ministerstve dopravy ohľadne koncepcie rozvoja dopravy v úseku cesty pre motorové vozidlá v Košiciach v úseku od križovatky Nižné Kapustníky – Slanecká po križovatku s Alejovou ulicou, kde sa nachádza aj most VSS. Moju infožiadosť vtedy ministerstvo posunulo na Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá sa vyjadrila viac menej v tomto zmysle. S mostom VSS nič robiť nemienime, postaví sa rýchlostná cesta R2 okolo Košíc, ktorá tento úsek s mostom VSS odbremení. Tu si môžete prečítať môj blog, kde to opisujem.

S touto informáciou som sa veľmi neuspokojil a o nejaký čas som napísal na Košický dopravný inšpektorát, aby som zistil informácie ohľadne prípadných opatrení zo strany Polície, pretože naozaj ide v celku o veľmi nebezpečný úsek a vyžaduje si isté opatrenia.

Dopravný inšpektorát však moju žiadosť pod hlavičkou Ministerstva vnútra posunul na Magistrát mesta Košice, Úrad Košického samosprávneho kraja, Národnú diaľničnú spoločnosť a Ministerstvo dopravy. Toto ma nemilo prekvapilo. To znamená, že moja infožiadosť skončila opäť tam, odkiaľ som už odpoveď pred nejakým časom dostal. Zaujímavé však bolo to, že došli informácie trochu v širšom rozsahu. Tu si môžete prečítať najprv vyjadrenia úradov, ktorým som žiadosť posielať ani nechcel, keďže cesta je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti. Avšak pre zaujímavosť to sem uvádzam.

Úrad Košického samosprávneho kraja

„V každom prípade predmetná pozemná komunikácia nie je ani vo vlastníctve ani v správe Košického samosprávneho kraja. Podľa predloženej žiadosti ide o rýchlostnú cestu R2 vo vlastníctve a správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Bližšie informácie o tejto rýchlostnej ceste by mohla žiadateľovi poskytnúť Národná diaľničná spoločnosť a.s. Predmetný úsek sa nachádza na území mesta Košice. Informácie z pohľadu koncepcie dopravy by žiadateľovi malo poskytnúť mesto Košice.“

Magistrát mesto Košice

„Mesto Košice požadovanými informáciami nedisponuje.“

Čiže v prípade týchto dvoch úradov išlo o zbytočnú aktivitu zo strany Ministerstva vnútra. Pozrime sa ako sa vyjadrili ďalšie úrady.

Národná diaľničná spoločnosť sa aktuálne k tejto téme vyjadrila nasledovne:

„Žiadosť bola postúpená Národnej diaľničnej spoločnosti v rámci dokumentácie rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky a v rámci príprav návrhov opatrení k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“

„Dopravné značenie v úseku je určené v súlade s platnými právnymi predpismi Ministerstva dopravy a so súhlasom Ministerstva vnútra. Zmena dopravného značenia na uvedenom úseku bude v zmysle platnej legislatívy vykonaná v prípade požiadavky o zmenu dopravného značenia resp. stavebné úpravy zo strany Ministerstva dopravy príp. Prezídia Policajného zboru.“

„Zároveň si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že úpravy nájazdov na uvedenom úseku boli vykonané v roku 2008, 2009 a 2011. Ďalšie úpravy neumožňuje niveleta cesty, nakoľko by bola nevyhnutná nová výstavba mostov. K zlepšeniu súčasného stavu by však malo dôjsť vybudovaním rýchlostnej cesty R2.“

Prejdime na odpoveď Ministerstva dopravy kde som požadoval informácie k tejto celej problematike už pred pol rokom a to prvou infožiadosťou. Až teraz sa vyjadrili a celkom zaujímavo:

„Zároveň dodávame, že rýchlostná cesta R2 je vedená ako dočasná rýchlostná cesta prieťahom mesta do doby realizácie stavby R2 Košice, Šaca – Košické Olšany, ktorá bude predstavovať obchvat mesta.“

„Zabezpečenie väčšej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na predmetnom úseku cesty je v kompetencii Policajného zboru Slovenskej republiky.“

Čiže celé to provizórium je len dočasné a preto si úrady dovolili ignorovať niekoľko závažných nedostatkov, ktoré táto cesta má. Otázne je ako dlho bude to provizórium trvať. “Najlepšie” na tom všetkom je to, že som žiadal Dopravný inšpektorát o informácie z ich strany a oni to poslali úradom, ktoré viac menej odkazujú na nich. Keď tu máme cestu v takom stave, bezpečnosť a plynulosť premávky by mala zabezpečiť Polícia svojimi opatreniami. Zrejme je to však zbytočné “volanie”, keďže minule som si všimol hliadku na moste VSS, ktorá bez problémov v spomínanom úseku odstavila auto iného vodiča a zablokovala tak pripájací jazdný pruh na rýchlostnej ceste, pretože zrejme išlo o nejaké porušenie predpisov. Navedenie vodiča k miestu, kde nezablokujem akýkoľvek jazdný pruh na rýchlostnej ceste nám zrejme nehovorí nič.

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?