Publikované: 19.07.2019

Exkluzívne obsahy Denníka N a „paranoja“ ombudsmanky

„Nacionalistov sklamalo, že ďalší ombudsman napriek politickej nominácii berie vážne povinnosti vyplývajúce z jeho úradu. A dáva to najavo tým, že účasťou na bratislavskom Pride podporí menšinu, ktorá sa u nás márne domáha práv, obvyklých v drvivej väčšine civilizovaných krajín.“ Píše Denník N.


Civilizované krajiny sú podľa Denníka N len tie, ktoré prijali inštitút manželstiev párov rovnakého pohlavia alebo aspoň registrované partnerstvá? Fúúú! To je sila!
https://dennikn.sk/1180378/kulturna-vojna-zuri-vo-vlade-len-naoko/?ref=tema
Odpoveď ombudsmanky na mailovú správu: „Tak isto, ako ja, Vy, ostatní ľudia, tak aj ľudia z LGBTI komunity sú ľudia – sú ľudskými bytosťami. Každý z týchto ľudí má, alebo by mal mať právo usilovať sa o svoje šťastie. Mnohí ľudia z tejto komunity, rovnako ako páry opačného pohlavia, pociťujú potrebu žiť v stabilnom a v harmonickom vzťahu a sú schopní budovať stabilné partnerstvá založené na dôvere a oddanosti.
Mám v úcte rodinu, sama v nej žijem a viem, čo to znamená. Pozvanie od organizátorov slovenského Pride som prijala preto, lebo som presvedčená, že verejný ochranca práv má vždy stáť na strane tých, ktorých základné práva a slobody sú ohrozené alebo porušované. Veľmi ma mrzí, že na pochod Hrdí na rodinu, ktorého by som sa bola zúčastnila (v snahe objasňovania problematiky a zároveň v snahe zachovať rovnosť v prístupe) som nebola pozvaná. Pevne verím, že sa mi podarilo bližšie objasniť moje stanovisko k tejto problematike.“
S pozdravom Kancelária verejného ochrancu práv
Zverejnené tu: https://www.facebook.com/stano.stenley/activity/1515624861869548?comment_id=1535687863196581&notif_id=1563199992060708&notif_t=feedback_reaction_generic
Verejná ochrankyňa práv pred rokom: “Pozvanie od organizátorov slovenského Pride som prijala preto, lebo som presvedčená, že verejný ochranca práv má vždy stáť na strane tých, ktorých základné práva a slobody sú ohrozené alebo porušované.”
Povinnosťou ombudsmanky zo zákona o verejnom ochrancovi práv nie je podpora neexistujúcej menšiny, ale konať, ak je podozrenie, že štátom (verejná, štátna správa) boli porušené základné ľudské práva.
Kancelária VOP by mala poznať rozdiel medzi základnými ľudskými právami a právami.
Manželstvo a registrované partnerstvo nepatria k základným ľudským právam, teda, k žiadnemu ohrozeniu, porušovaniu ani obmedzovaniu základných práv a slobôd osôb LGBTI na Slovensku nedochádza.
Ak by boli čiekoľvek základné ľudské práva porušované, ombudsmanka je povinná konať zo zákona. Nie, nie sú. Ide o osobný “paranoidný” dúhový aktivizmus ombusmanky. V opore o nič. O zahraničný trendizmus „západných vetrov“ rozmáhajúcej sa liberálnej ideológie a politík v oblasti ľudských práv nedefinovaných „sexuálnych menšín“.
Prezidentka už vo volebnej kampani vyhlásila, že sa nepostaví na žiadnu stranu a osobne nepodporí Dúhový prajd ani pochod Hrdí na rodinu. Naznačila ale, že prípadný zákon o registrovaných partnerstvách podpíše.
https://dennikn.sk/1532140/caputova-na-duhovy-pride-nejde-a-nikdy-to-neslubila-organizatori-su-aj-tak-sklamani/?ref=tit
„Prídem na Pride aj tento rok, pretože si myslím, že dnes už nie je na mieste otázka či, ale ako konkrétne budeme hľadať právne riešenia pre dôstojný život párov rovnakého pohlavia,“ konštatovala vo videu Patakyová, v ktorom spolu vystupuje s mladými ľuďmi z LGBTI komunity.
https://domov.sme.sk/c/22168985/ombudsmanka-na-pride-vystupi-tretikrat-upozorni-na-potrebu-dostojneho-zivota.html?ref=av-left
Už nie „či ale ako“. Neuviedla ale, čo by bol „úžasný nápad“ že aj nárast HIV pozitivity a AIDS je zapríčinený diskrimináciou osôb LGBTI, za čo nesie zodpovednosť štát. Kto zajtra budete na prajde, pripomeňte jej to.
Keďže k posunu v uznaní práv „sexuálnej menšiny“ nedošlo, ombudsmanka vyvesí z okna svojej kancelárie dúhovú vlajku po tretí krát…

Kultúrna vojna. Rakety typu vzduch-vzduch s nálepkou ultra liberáli na jednej, ultra konzervatívci na druhej strane. Na tej nejde o ultra ani konzervativizmus, ale o obhajobu a ochranu konštánt a premenných (variant, invariant) antropológie „zdola a zhora“ a genetiky (odchýlky od normálu, ktorým je hetero sexualita).
Pravidlo, že ľudia sa rodia ako muži a ženy „zdola“ (biológia) aj „zhora“ (Biblia) platí do momentu nástupu diskrepancií prežívania vlastnej sexuality a rodovej príslušnosti v pubertálnom veku. Príčiny treba hľadať najmä v genetike a anomáliách procesov vývoja ľudského plodu, ktoré sú exaktne nejasné.
Voľná úvaha a otázka: Kto vie zdôvodniť, prečo sa rodí o niečo viac žien, než mužov? Má sa za to, že ide o úmysel smerujúci k pohlavnému výberu. Prirodzenú nerovnováhu nastoľujúcu stav napätia medzi pohlaviami. Je to tak zariadené. Predpokladá sa jednota pohlavia a rodu.
Tento fakt ale nemá vplyv na existenciu výnimiek z pravidla, známe súborom skratiek osôb a skupín LGBTI, pričom pri transrodovosti (T – muži sa cítia byť ženami a naopak) a inter sexualite (I – hermafroditizmus) ide o prípady, hodné osobitného zreteľa zo strany štátu a odborníkov.

„Keď sa chceli stať rodičmi, išli do Spojených štátov, kde je legálna náhradná matka. Prvý pokus otehotnieť nevyšiel. Na druhýkrát použili lekári dve embryá – vajíčka boli od rovnakej darkyne a jedno embryo oplodnila spermia Davida a druhé jeho manžela. Náhradná matka otehotnela a porodila dvojičky.“
(„Na pôrodnom sále bola dojatá náhradná matka, jej manžel, všetci sme boli dojatí…“)
Po adopciách príde ďalšie koliesko salámy párov rovnakého pohlavia – požiadavka na surogátne (náhradné, zmluvné a kúpené) materstvá…
Slovensko “má čo doháňať”, aby sa stalo “civilizovanou krajinou”…
https://www.youtube.com/watch?v=JyR6FQD1ySQ
https://dennikn.sk/1532422/sme-dnes-odkazani-na-volu-uradnikov-lgbt-rodiny-hovoria-ako-sa-im-zije-na-slovensku/?ref=tit
Pribudne legalizácia pedofílie. Články denníka SME ste zrejme čítali…

V predošlom článku a nielen, mám za to, že je treba rešpektovať základné ľudské práva všetkých ľudských bytostí bez rozdielu. Ak by sme ale mali uznať ako základné ľudské právo nároky všetkých takzvaných menšín aj mimo uznaný definičný rámec pojmu menšina „ s právom“ byť diskriminovaná, nedopočítali by sme sa…
Ľudské práva sa delia na základné a práva. Práva „dúhy“ nie sú základnými ľudskými právami tak, ako nimi nie je inštitút manželstva. Dúha chce byť v režime základných ľudských práv, dokonca v osobitnom režime, ktorý im má umožniť automatizmus práva na manželstvo. Ibaže ani hetero manželstvo nie je nárokový inštitút (podmienky stanovuje ústava a zákon).

Mimika, gestika a dikcia pána sociológa naznačuje, že je gay alebo k má blízo k homosexualite. Tento “kaviarenský odborník” obhajuje úpadkovú a zvrátenú, gýčovú estetiku exhibicionizmu LGBTI osôb, majúcich potrebu ich verejného seba predvádzania. Zjavne relativizuje pojem normalita. Mám ho za povrchného a pologramotného. Akože „odborne a kvalifikovane“ tára. Toto je slabý odlesk sociálnej filozofie neomarxistov:
https://video.sme.sk/c/22171733/styri-najcastejsie-vycitky-k-duhovemu-pochodu-video.html

Lož je aj tvrdenie ombudsmanky, že párom rovnakého pohlavia je odopierané právo na súkromie a rodinný život. Svoj pochod odôvodňujú tým, že nemôžu uzavrieť aspoň registrované partnerstvo. Aká diskriminácia? Registrované partnerstvo u nás umožňuje zákon. Podľa § 115 Občianskeho zákonníka, domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Čiže nevyžaduje sa žiadne úradné povolenie. Stačí ísť na ktorúkoľvek matriku, oznámiť, že dve osoby spolu trvale žijú, matrika ich zaregistruje a sú registrovaným partnerstvom. Ak spolu žijú aspoň rok, navzájom dedia zo zákona v druhej skupine.“ Ostatok práv a povinností partnerov umožňuje notárska zmluva a vzájomné plnomocenstvo. A toto ombudsmanka nevie? Alebo nechce?
Partnerstvo: https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Majetok,b%C3%BDvaniearodina/Partnerstvo.aspx

Slovensko nie je povinné mať „minderwerk komplex“ z obvinenia Denníkom N, že „nepatrí medzi civilizovné krajiny“. Naopak, ústavnou definíciou manželstva a zákonom o rodine, je z pohľadu civilizácie moderný európsky štát, vedomý si toho, že manželstvo muža a ženy zakladá rodinu od slova rod, rodiť, a taká rodina je základom dobrej, zdravej a trvalej udržateľnosti štátu, a aj toho, že manželstvá párov rovnakého pohlavia nie sú progres ale úpadok tradičnej rodiny, jej riedením alternatívnymi pseudo rodinami, štát oslabujúcimi…
Nezmieňujúc tu ešte aj citlivú problematiku adopcií a najlepšieho záujmu detí…

Slovensko nemá problém nebyť liberálnou demokraciou, vystačí si so štandardnou parlamentnou demokraciou, lebo liberalizmus vedie k libertariánstvu a oslabeniu funkcií štátu. Liberálna a libertariánska demokracia vedie k štátom nezvládnuteľnému chaosu, silnejúcemu v krajinách západnej Európy…
Chcem veriť, že na tento tobogan Slovensko nesadne.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?