Publikované: 17.12.2019

Extrémne tlaky a útoky liberálneho sektora, tento raz na Ľuboša Blahu

Minulý týždeň po nátlaku mimovládnych aktivistov, predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyzvalo poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV. Na stranu Ľuboša Blaha sa postavili také české kapacity, ako bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN Jan Kavan, mediálny analytik Petr Žantovský, historik a politológ Zdeněk Zbořil, prof. Šajgalík, či slávny sociológ prof. Keller a ďalšie české intelektuálne elity.

https://www.hlavnespravy.sk/cesi-sa-zastali-blahu-pisu-predsedovi-sav-list-etika-posledne-co-mu-mozno-vytknut/1988859
Vyjadrenie Predsedníctva SAV k verejnému pôsobeniu poslanca Smeru Ľuboša Blahu
Ide o fenomén podobný katolíckemu kňazovi Mariánovi Kuffovi, pod taktovkou mimovládneho Sorosovho sektora:
“Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied sa striktne dištancuje od statusov na sociálnych sieťach a vyjadrení poslanca Blahu. Tieto statusy sú dehonestujúce a pre SAV neprijateľné.
Poslanec Blaha je zamestnancom Ústavu politických vied SAV a aj preto ho verejnosť s našou dôveryhodnou inštitúciou spája. Statusy a vyjadrenia poslanca Blahu sú v priamom rozpore s vedeckou činnosťou SAV. Zákon o SAV vymedzuje činnosť SAV nasledovne:
Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.
Akadémia vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie, ktoré zriaďuje ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu, alebo ktoré zakladá ako verejné výskumné inštitúcie podľa osobitného predpisu.
Akadémii v rozsahu zákona sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov.
Verejné písomné vyjadrenia poslanca Blahu ani v jednom bode nenapĺňajú obsah činnosti, na ktorú je SAV zákonom ustanovená.”
Vsuvka (autorský názor a komentár):
Ľuboš Blaha je slobodný občan Slovenska, subjekt základných ľudských, občianskych, politických práv a práv, ktorými vo svojej mimovedeckej činnosti aktívneho občana, politika, poslanca Smeru, mimo pôdu SAV koná ako verejne politicky činná osoba v súlade so svojím vedomím a svedomím…
Stanovisko SAV je svojou povahou porovnateľné so stanoviskom Konferencie biskupov Slovenska k katolíckemu kňazovi Mariánovi Kuffovi, subjektu základných ľudských, občianskych a politických práv, verejne činnej osobe, šíriacej učenie kresťansko-katolíckej cirkvi, v súlade s hodnotami, uznávanými katolíckou cirkvou. Marián Kufa nie je politik, svojich politických práv sa svojím kňazstvom vzdal, teda zmluvu s jeho zamestnávateľskou katolíckou cirkvou a cirkevný kánon neporušuje. K stanovisku KBS chýba paralelné stanovisko, aké práve čítate tu, k osobe občana a politika Ľuboša Blahu.
Predsedníctvo SAV nemá dosah na personálnu politiku ústavov (organizácií) SAV, ktoré sú nezávislé právnické osoby. Pán Blaha vykonáva funkciu poslanca Národnej rady SR a z tohto dôvodu má zákonný nárok na poskytnutie pracovného voľna zamestnávateľom (Ústav politických vied SAV) počas celého trvania výkonu tejto verejnej funkcie; súčasne počas celého trvania výkonu tejto verejnej funkcie s ním zamestnávateľ nemôže skončiť pracovný pomer výpoveďou. Koniec vsuvky, pokračovanie predsedníctva SAV:
“Predsedníctvo SAV zastáva názor, že statusy a vyjadrenia poslanca Blahu sú v príkrom rozpore s Etickým kódexom SAV, v ktorom sa explicitne uvádza: „Zamestnanci a doktorandi SAV a organizácií SAV sa pri výkone svojej činnosti riadia všeobecne platnými etickými princípmi, vo vzťahoch k ostatným zamestnancom zachovávajú ohľaduplnosť, úctu, zdvorilosť a čestnosť…“ a „Zamestnanci zachovávajú a podporujú záujmy svojej organizácie a SAV, chránia ich duševné a materiálne vlastníctvo, dbajú na zachovanie ich dobrého mena.“
Vsuvka: Občan Ľuboš Blaha neporušuje zákon o SAV, ani etické zásady a princípy zamestnanca SAV, ktorá nie je náboženskou organizáciou, tobôž uzavretou sektou, Ľuboš Blaha nie je sudca, SAV nie je súdna rada, ale otvorená inštitúcia, riadiaca sa svetským právom a všeobecnou etikou. Ľuboš Blaha svojím verejným pôsobením nepoškodzuje chránený záujem slovenskej vedy ani SAV. Koniec vsuvky.
“Vzhľadom na to Predsedníctvo SAV začalo konanie pred Etickou komisiou SAV vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV zo strany poslanca Blahu. Zároveň Predsedníctvo SAV  vyzýva poslanca Blahu, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV, ktorého renomé a aj renomé celej SAV svojimi vystúpeniami vážne poškodzuje.” Koniec stanoviska SAV.
Celé znenie otvoreného listu českej intelektuálnej elity predseníctvu SAV SR vo veci Ľuboš Blaha:
Prezidiu Slovenské akademie věd Bratislava, Slovensko, k rukám pana předsedy Slovenskej akademie vied, Prof. RNDR. Pavola Šajgalíka, DrSc.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, obracíme se na vás s veškerou úctou, abychom vám sdělili, že váš postup vůči přednímu politologovi SAV, poslanci NR SR a předsedovi výboru pro evropské záležitosti PhDr. Luboši Blahovi, PhD. vzbuzuje znepokojení i v řadách české intelektuální komunity.
Doktora Blahu známe jako autora originálních odborných studií opřených o úctyhodnou škálu literatury a pramenů. Řadu let je aktivním účastníkem vědeckého a politického dění i v naší zemi. Také zde si vydobyl nefalšovaný respekt a širokou popularitu právě tím, co zdobí skutečného vědce a  politika rozhodnou obhajobou veřejného zájmu proti každé svévoli „práva“ silnějšího.
Nikdo nedokáže zpochybnit, že za pravdu a spravedlnost kříží kordy z ušlechtilých, a nikoli nízkých osobních pohnutek. Jistě i díky tomu patří k nejsledovanějším aktérům debat na sociálních sítích, aniž by disponoval nákladným aparátem a movitými mecenáši.
Dokážeme si představit, že odvaha doktora Blahy opřená o hlubokou erudici a komunikační šarm jeho názorové oponenty dráždí. To je v demokratické diskusi pochopitelné. To, že by kdy jednal v rozporu s etikou, je však tím posledním, co by mu bylo možno vytknout.
Obracíme se na vás s touto výzvou, neboť jsme přesvědčeni, že intelektuál významně přispívající k prestiži slovenské akademické obce i celé vaší země si nezaslouží ostrakizaci, nýbrž naši společnou podporu.
Jan Kavan, politik a diplomat, doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., vysokoškolská učitelka Stanislav Novotný, právník Lenka Procházková, spisovatelka,  PhDr. Josef Skála, CSc., žurnalista, Ing. Jaroslav Šulc, CSc., ekonom, JUDr. Jiří Vyvadil, advokát, PhDr. Zdeněk Zbořil, historik a politolog, doc. Petr Žantovský, Ph.D., mediální analytik, mluvčí signatářů: Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Slovenská spoločnosť je už nebezpečne chorá, prežratá ako ementál metastázami liberalizmu. Nastupuje stav postavenia ľudských práv a slobôd proti ľudským slobodám a právam, hodnôt proti hodnotám.
Môže vyústiť do občianskej vojny. Hongkong a Paríž nie sú zasa až tak ďaleko.
Varujem. Ten potenciál silnie.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?