Publikované: 23.06.2013

Fejtón o usilovnom investigatívcovi

Hra s informácia je stará ako ľudstvo samo. Hrám tú “hru” pre tých, čo si zaslúžia poznať súvislosti a nenechať sa opiť rožkom blogera Toma Nicholsona (THN) , ktorý si len plní publikačnú kvótu mimoriadne bezobsažným článkom [1] . V ňom stojí za to len to stupídne priznanie, že mu kamarát z polície prezradil, ako policajní bohovia zo šiesteho poschodia budovy prezídia porušujú právomoc verejného činiteľa spôsobom, za ktorý mali už dávno hniť vo väzení.

Pavol Hammel :

míňal som sám seba ako hráči prachy
bol to skvelý podnik mať na háku, na háku svet
teraz za to patrím medzi staré vraky
a učím sa ako správne zhrdzavieť

Pozdrav z liečebne spravodajcom z NKA

Nie, liečime sa spolu. On vzorne berie lieky, ja nie a potom mávam nekontrolované výbuchy, keď strácam vedomie a vykrikujem nahlas všelijaké nezmysly. Minule ma jeden pacient nahrával a toto som vravel: “príde doba, keď veľký Tom vykoná spravodlivosť a všetkým oznámi, čo dávno vie, že u Arpáša nehľadali detské porno, ale nahrávky. Bečiace stádo oviec so slzami v očiach veľkému Tomovi poďakuje. A právom, veď v určitých veciach nikdy nie je neskoro (informovať). Nepoloží mu však jednu kľúčovú otázku: čo urobili policajti s tými dátami vrátane prípadných nahrávok, ktoré u Arpáša našli? Skopírovali si ich a študujú ich tam, skadiaľ prišiel dopyt, t.j. v Gorila tíme či aj inde alebo ich odovzdali Arpášovi a prípadné vlastné kópie zničili? Ak má Tom taký excelentný kontakt na polícii, že mu povedal o skutočnom dôvode policajného zásahu voči Arpášovi, nespýtal by sa ho taký zvedavý tvor, akým Tom nepochybne je, aj na to, či s dátami a prípadnými nahrávkami zaistenými v Arpášovom počítači ďalej polícia pracuje alebo nie? Lebo hádam každej neovci je jasné, že keď už polícia nemá problém bývalému šéfovi kontrášov SIS liezť do počítača pod vymyslenou zámienkou, že asi nebude mať zábrany si to množstvo dát vrátane prípadných nahrávok v nespracovanej podobe, ktoré takto získala, ponechať a aj po vrátení kompu Arpášovi ich usilovne študovať.”

Keď som si toto vypočul z iPhonu spolupacienta, zhrozil som sa. Ja by som nikdy diskutérov predsa neoznačil za ovce, a pán THN má predsa sväté právo pracovať s informáciami selektívne. Veď hlavne že sa aspoň voľačo dozvieme z policajného zákulisia. Vôbec netvrdím, že už to pomyslenie, že Gorila tím či iní zelení mužíci usilovne študujú nelegálne získané stohy dát exkontráša A., by malo v aspoň v neovciach vzbudiť nepríjemný pocit mrazenia, aké nezákonné metódy zrejme naša policajná elita používa. A vobec neprivolávam na zelených mužikov policajnú inšpekciu a prokuratúru, veď kde by tieto zložky prišli k tomu čítať takéto nepodstatné informácie! A už vôbec mi nevadí, že THN možno nezverejnil všetko, čo vie a hrá s verejnosťou nejakú hru. Vďaka aj za takéto hry!

Veď načo poukazovať na taký nepodstatný rozdiel, ako pracovala so správou o nekalostiach vo Voj. spravodajstve taká redakcia SME, keď okrem všeobecnej informácie čitateľom o kauze (bez zverejnenia detailov o konkrétnych údajných podvodoch) urobila to, čo je povinnosťou novinára, keďže informácie, ktoré mohli byť utajovovanými skutočnosťami, treba odovzdať príslušným štátnym orgánom. A ako asi pracoval s tými tisíckami strán odpočúvaní, o ktorých v blogu hovorí, sám THN. Hoci ich zrejme štátnym orgánom neodovzdal, a ani informácie nespracoval do série článkov aspoň nepriamo, čo to koho zaujíma! Veď konšpiračné hry máme radi, visíme na ústach dobre informovaných ľudí ako Tom a čakáme v sľúbenej mesačnej periodicite svoju dávku Aktov X. Aspoň pokiaľ môžem hovoriť za našu liečebňu, kde má každý druhý krycie meno Bonaparte alebo Fico (používajú ich ako synonymá, stále som však nedošiel na to prečo). A ja som si zvolil ľavé meno Nicholson; myslím toho z Kukučieho preletu. U nás dávajú síce dávky trikrát denne, ale – poznáte to z filmu – ja ich tajne vypľúvam. A čakám na inú dávku, od toho, čo bol dlho preč. A potom sa tu zrazu vynoril a všetko vie. V tomto jednom mu, beťárovi, neverte, že prichádza o zdroje utajených informácií, ako si ťažká. Bude na pravidelnú, férovou alianciou financovanú dávku tajností! Akeďže som skúsený pacient a verím v placebo a homeopatiu, hovorím, z tejto liečebnej kúry je najdôležitejšie, čo THN nepovie.

Dovidenia, priatelia!

Vážne výhrady po fejtónovej vložke

Čítať príspevky THN znamená niekedy zažiť čaro nechceného. Arpáš sa ho pýta, kde ste boli, keď mi nezákonne brali PC? Ja sa pýtam, kde jeho bystré pero, keď sa mu vraj polícia priznáva, že z PC si chceli nezákonne skopčiť nahrávky? Nemá burcovať prokuratúru a vedenie polície, nech to okamžite preveria? Ale o tom Tom nechcel písať, to mu len nevdojak ušlo.

Základná výhrada: On nepracuje s utajenými zdrojmi ako pán Novinár, ale ako spravodajca.

Aj tým, že mal v rukách tisícky strán odposluchov (vraj), ale najskôr s nimi neurobil to čo mal, ukazuje, že utajené zdroje pán THN používa na vlastné spravodajské hry, nie na informovanie verejnosti. Neverím mu ani nos medzi ušami ohľadom údajného zastrašovania jeho zdrojov. Jeho zdroje skôr vytriezveli, ako píšem ďalej.

Základný Tomov problém s vysychaním niektorých zdrojov je iný; ten, kto mu dáva infos, čaká totiž aspoň to minimum diskrétnosti, čo udržiavanie vzťahu novinára s informátorom (či je ním človek z podsvetia, nespokojný zamestnanec alebo vážený politik) vyžaduje. On však dekonšpiroval nejeden zdroj utajených infos. Kto z whistblowerov mu ich teda v budúcnosti bez obáv poskytne? Navyše ak – čo je jeho druhý problém – si časť informácií necháva pre seba a poskytuje ich ďalej ako informátor nie ako žurnalista.

Spomeňme jeho rozhovor s Radičovou pred voľbami 2012. Zdroj má právo na anonymitu, vrátane infos odhaľujúcich jeho identitu, tento chlap to však nedodržiava. Iba naivní alebo tí, ktorí ho ako užitočného idiota používajú na vlastné “hry”, sa nenechajú odradiť a kontaktujú ho. THN pritom selektuje a odkladá zverejnenenie infos z utajených zdrojov z nenovinárskych dôvodov. Naposledy kauza Feranc.

Tom napríklad verejne v r. 2011 priznal, že ho v súvislosti so zverejnením údajných amerických tajných depeší kontaktovala US embassy ohľadom jeho dekonšpirácie ako ich dôverného zdroja, od ktorého pri tvorbe depeší čerpala. Kontaktom s Amíkmi totiž Tom porušil ako novinár dôveru doňho vloženú jeho informačnými zdrojmi, keď uprednostnil spravodajský záujem am. ambasády. Aj preto, že to prasklo ich chybou, to Amíkov mrzelo a Tomovi sa ospravedlnili. Zrejme počítali, že si ospravedlnenie nechá pre seba, ale on aj to vytrúbil na verejnosti.

Novinár získava infos, aby ich publikoval a nie aby ich spolu s identitou zdrojov ďalej spravodajsky používal. Viď kauzy Igor Cibula a Peter Tóth, novinári a súčasne siskári. Ale Tom očividne nerozumie tomu, čo sú hranice diktované profesionálnymi povinnosťami. Najma ak v článku používa príklad Mešencovej, ktorá dovolila polícii bez vedomia klientov odpočúvať ich telefonické hovory. Advokát nesmie byť agentom polície, lebo inak kto mu zverí trestnú obhajobu? Novinár nesmie pracovať s informáciami, ktoré pod zákonnou ochranou identity ich zdroja získa na účely ich publikovania, ako informátor štátnych orgánov, politikov, podnikateľov ani rozohrávať s nimi vlastné spravodajské hry.

Uzavriem to takto: vždy sa nájde niekto, kto nebude môcť pustiť infos priamo do verejného obehu a tak využije napr. Toma. Tom nám tak top secret bude servírovať aj ďalej. Bude však klesať ich úroveň, aj čo do kvality infos aj čo do kvality zdrojov a Tom si to očividne uvedomuje. Kto z tých whistblowerov, kto hľadá solídneho novinára, sa však naňho obráti, keď má povesť donášača a človeka, ktorý nie je schopný mlčať o zdroji? A ktorý sa správa rizikovo,tak, že ho monitoruje SIS bez ohľadu na to, kto ju vedie. Tom napr. nepriznal, že siskári sledovali jeho, nie PetraH. Mrzí ho to vôbec?

True lies a Nicholsonova kukučka

Aké prevratné fakty sú tie, o ktoré sa s nami THN podelil? Že ich vieme vybrať ako zlaté zrnká z hlušiny nakazenej uvedenými podozreniami?

THN buď len opakoval fakty dávno známe, pričom sa podelil akurát tak o svoje dojmy z nich.

Za fakt nepovažujem, že Toma niekto upozornil na to, že mu možno nabúrať nezabezpečenú wifinu. Ten konšpiračný tón, ktorý je opisom smiešneho intermezza o wifi ohrození navodený, je obyčajný gýč nie fakt.

Ja tam vidím dva fakty, ktoré autor uviedol nevdojak, t.j. nie sú súčasťou hlavnej línie článku (všetko ostatné sú len pozbierance z novín, ktoré slúžia THN ako skutkový základ jeho úvah, THN však neprináša skutkovo nič nové). To že idú trochu mimo hlavnej línie, mi ale nebráni ich komentovať, lebo majú vo vzťahu k THN aj k pointe článku výpovednú hodnotu.

1/ infozdroj z PZ SR povedal THN, že polícia išla po Arpášovi kvôli nahrávkam na jeho PC, pričom zneužila pornografickú stopu.

To je ale zločin, ktorý treba oznámiť [zneužívanie právomoci verejného činiteľa , ktorý mal THN oznámiť polícii - § 326 ods. 1, 2 písm. a) ods. 3 písm. c) TZ v spojení s § 138 písm. f) TZ Zneužívanie právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsobom pre spáchanie skutku s využitím ľsti]. Za tento TČ je už v rovine odseku 2 horná hranica 10 rokov, t.j. podľa § 340 ods. 1 TZ “Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, .. a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, … potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ Výnimky z trestnosti ustanovené pre novinárov (§ 4 tlačového zákona č.167/2008 Z.z.) sa nevzťahujú na THN, lebo uvedenú informáciu neprijímal v súvislosti so svojou prácou pre vydavateľa periodickej tlače ani tlačovú agentúru. Nehovorím, že by mal byť za to odsúdený, možno závažnosť skutku THN je len nepatrná, čo má význam, nakoľko v jeho prípade ide len o prečin; každopádne, orgány by sa ho mali spýtať, kto mu túto informáciu dal (nechráni ho novinárske tajomstvo) a mali by rozbehnúť vyšetrovanie toho nelegálneho nakladania s dátami na Arpášovom kompe. Samotný THN to pokladá za hrozné, tak nech nehorekuje a pomôže.

2/ THN mal k dispozícii tisíce strán prepisov telefonických odpočúvaní, kde mala byť celá opozícia a opoziční novinári. Zverejnil niečo z toho THN? Aspoň nepriamo, tak aby sa neporušilo tajomstvo a aby tlak verejnosti prispel k potrestaniu tých, ktorí nezákonne odpočúvali alebo tých, ktorí boli ako „gauneri“ legálne odpočutí? Alebo ešte čaká na príležitosť?

Aby sme sa dostali k pointe článku, THN hovorí „novinári sú len takí dobrí ako ich zdroje“. A tí, ktorí proti nim bojujú, sú zlí oligarchovia a bojujú tak, že zdroje zastrašujú. Nedivím sa, že to THN píše. Túto tézu THN problematizujem. Proti jeho úvahe ponúkam moju úvahu, ako sa v skutočnosti THN stavia k práci so zdrojmi. Ale nebudem sa opakovať.

A k THN ešte jedna poznámka, novinára robí nielen to, aké zdroje má k dispozícii, ale aj ako s nimi nakladá.

Kukučky znášajú do cudzích hniezd. Kukučkino hniezdo je fantóm. Rovnako ako fakty, ktoré som mal prehliadnuť v THN článku. 

 

[1] http://nicholson.blog.sme.sk/c/329877/Sloboda-slova-po-slovensky.html

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?