Publikované: 03.10.2019

Fejzbúk musí odstraňovať nenávistné príspevky a komentáre

Súdny dvor Európskej únie žiada Fejzbúk, aby odstraňoval nenávistné príspevky a komentáre útočiace ad hominem na osoby, urážlivé, vykazujúce znaky hate speech a hate crime.


https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2940953-facebooku-lze-naridit-smazat-urazlive-prispevky-rozhodl-soud
Sloboda slova nie je bezbrehá. Medziľudská komunikácia vo verejnom aj mediálnom priestore online si vyžaduje vzájomnú úctu a rešpekt všetkých partnerov komunikácie v súlade so známou etikou a etikou spoločenského styku (odkaz aj na Lexikón spoločenského správania).https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/528025-sudy-krajin-eu-mozu-facebooku-nariadit-aby-odstranil-hanlivy-obsah/
Fejzbúk, Twitter a elektronické médiá (diskusie) už nebudú môcť tvrdiť, že nie sú zodpovedné za žiadne obsahy a charakter zdieľaných príspevkov a komentárov.
Nadobudnutím účinnosti rozsudku to platí rozšírene aj pre všetky online verejné diskusie vo verejno digitálnom priestore webu pod správou elektronických médií (Na Slovensku Denník Nenávisť, Sme, Pravda, Hlavné správy…).
Spozornejte po prvý raz: Pred vstupom do verejných diskusií si od dnes pozorne prečítajte a vezmite na vedomie kódex diskutujúceho.
Rovnako svoje kódexy budú musieť prepracovať a dodržiavať admini sociálnych sietí a elektronických médií, umožňujúcich verejnú diskusiu, ktoré ich admini (alebo bez adminov) ignorovali, a platí to aj pre všetky diskusné fóra. Zároveň platí, že OČTK sú povinné konať na podnet alebo bez neho ex offo.
Množstvo príspevkov a komentárov je spravidla vedených proti osobe, často od veci a mimo tému.
V debatách nebuďte osobní/é ale vecní/é, nanajvýš neutrálni/e.
Vyhnete sa prípadnému trestnému stíhaniu (prečin, trestný čin) a trestnému postihu, ale aj občiansko-právnym priestupkovým alebo súdnym sporom, s konzekvenciou aj možného finančného odškodnenia vami poškodenej osoby.
Všetky ľudské bytosti sa rodia v dôstojnosti a právach. Majú, právo na ochranu osobnej integrity; toto platí aj vo vzťahu verejnosti k politikom; sú subjektmi ľudských práv a rovnakého zaobchádzania ako ľudské bytosti s ľudskými, občianskymi, politickými a náboženskými právami.
Šírte a zdieľajte len slušnosť, nemusíte sršať láskou, nie nenávisť.
Inpíčment blbcov a hlupákov, ktorých je v zmienenom online priestore ako maku, možno vykonať bez nenávisti a zloby, s láskou a vecne.
Judikátom Európskeho súdneho dvora nie je dotknutá sloboda slova, názoru a presvedčenia, ani právo na šírenie, príjem a zdieľanie informácií…
Opatrenie ECJ sa ale netýka hoaxov, fake news, bullshits, ktoré sú riešené v inom režime, má byť na ne upozorňované, majú byť odhaľované, s doložením dôkazov, a vo vzťahu k ich reálnym a potenciálnym príjemcom a osvojovateľom, s poukazom na potrebu mediálnej gramotnosti verejnosti a celej spoločnosti.
Informácie si overujte a nekonzumujte všetko, čo vám je podsúvané. Môže ísť aj o zákernú, úmyselnú politickú provokáciu, za účelom rozpútania trebárs „oranžovej revolúcie“ (príklad: Mŕtvy študent Šmíd alias agent Ludvík Zifčák, Praha, November 1989). Alebo nepreukázanú konšpiráciu (detto), ktorá môže ohroziť ľudské zdravie alebo ovplyvniť geopolitický názor alebo svetonázor (mimozemské civilizácie) a tak ďalej…
Konšpirácie vznikajú únikom z utajeného prostredia, cez niektoré investigatívne alebo „objavné“ médiá (plus rozvoj predstavivosti a fantázie, čo chce aj talent); „bez vetra sa ale ani lístok na strome nepohne“. Niektoré sa ale potvrdzujú…

Pravdivá a objektívna žurnalistika používa metódu krížovej kontroly ich preverovania v opore na najmenej dva informačné zdroje. Základom objektívnej žurnalistickej pravdy je trojuholník udalosť-miesto-čas.
Na ňom je založená dôveryhodnosť spravodajstva, tlačových správ a médií…
Dnes, v prípade najmä „liberálnych“ („slobodných a nezávislých“) médií, správa splýva s komentárom a tým, čo z nej robí „návod na použitie“. Ide o priamy rozpor s kódexom žurnalistiky a opakovane, už chronicky, zakladá otázku o účele registrácie takého média…
Svoj článok som spracoval v opore o jednoznačne dôveryhodný zdroj (správa mnohých používateľov fejzbúku nepoteší; ale to je už mimo mňa a správu):
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/evropsky-soud-facebooku-lze-naridit-smazat-urazlive-prispevk/r~649b0648e5bd11e99b40ac1f6b220ee8/
Spozornejte po druhý raz:
1. Odstraňovanie, mazanie a zneviditeľňovanie obsahu, alebo blokovanie práv používateľov na zverejňovanie a zdieľanie a komentovanie obsahu, nepohodlného liberálno-demokratickému režimu, takého, ktorý nevykazuje znaky, ku ktorým bol vydaný nález a opatrenia v rozsudku Súdneho dvora EÚ, viazaného Radou Európy a Európskym súdnym dvorom, v opore o základné medzinárodné ľudsko-právne dokumenty, je mimo nálezu a rozsudku Súdneho dvora Európskej únie.
2. Fejzbúk má ale svojské vlastné „nadnárodné pravidlá fejzbúkovej komunity“, ktoré by ale mali byť v súlade s Ústavou a právnym poriadkom štátu, na ktorého území fejzbúk poskytuje svoje služby; poznatky dokazujú, že to tak nie je (Slovensko).
Ide o priamu a nepriamu ľudsko-právne neprípustnú cenzúru (čo nemá nič spoločné s „cenzúrou“ zloby a nenávisti).
Poznámka: Problém fejzbúku, teda, náš problém, je rozličný meter fejzbúku, čo je-nie je nenávistný príspevok, komentár a protičomu-komu je vedený; fejzbúk je chránený metasystémom systému matrixu Globálneho Prediktora Nového svetového poriadku (NWO) a kto vie, rozumie…
Technikálie: Súdny precedens Súdneho dvora EÚ umožňuje vo veci konať jednotlivým súdom členských štátov EÚ. Odstraňovanie takzvaného nenávistného obsahu bude ale musieť byť legislatívne ošetrené vykonávacím predpisom (lex fejzbúk) s možnosťou procesne sa odvolať a trebárs aj vyhrať spor, hoc aj na súde.
Fejzbúk bude musieť zverejniť svoju adresu, dostupnú z územia členského štátu EÚ.
K judikátu SDEÚ sa budú môcť pridať všetky členské štáty Rady Európy.
S právom na obhajobu dotknutých osôb a ich súdnu ochranu. Fejzbúk nesmie konať svojvoľne a arbitrárne.
Mimochodom, fejzbúk (aj Twitter) a Google by mali Slovensku platiť alikvotnú časť dane, čo je tiež v procese riešenia, a čomu sa tieto sociálne siete, speňažujúce osobné údaje používateľov v biznise obchodu a reklamy, so ziskom v miliardách, nevyhnú.
O nenávisti na internete sa hovorilo aj na stretnutí krajín V-4 v Prahe.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?