Publikované: 10.11.2020

Fejzbúkovej verejnosti

Správajte sa k sebe zodpovedne a druhým úctivo a korektne. Tak, ako fejzbúk, z iných jeho dôvodov, tiež neznesiem všetko a najmä bezočivých hlupákov. Mimochodom, fejzbúk ma tiež „nemusí“… (umelo znižuje moju viditeľnosť, som pre systém persona non grata) a potom mám “dobiehavú” čítanosť…
Nikam ma nezaraďujte, neznačkujte a nediagnostikujte. A nikam neposielajte. Nemáte to radi ani vy. Som nezaradený a nezaraditeľný. Mimo zdravotníckeho zariadenia nediagnostikovateľný. Vedený úplne inak. Až na tieto výnimky v pohode. Diskutujte k veci, nie ad hominem (k osobe):
Po už skôr opakovaných skúsenostiach odkazujem fejzbúkovému smogu (nemá to nič spoločné so slobodou slova ani demokratickou debatou, ani cenzúrou ale pravidlami fejzbúkovej komunity a komunikácie): Ak nie ste si istí, s kým máte do činenia, nečítali ste ma a neviete o čom “točím“ odporúčam:
Ignorujte a vyhnite sa mi. Inak vás bez zaváhania vybavím rýchlejšie a skôr ako do „troch Ficových minút“.

                

Ak ma neviete čítať, nezvládate a nestíhate, čítajte jednoduchšie veci, alebo si prezerajte obrázky. Ak ma nechcete ani vidieť a nenávidíte, zablokujte ma. Vyhovuje mi to.
Nemám čas na podaromnice, v mojej redakcii sa stále pracuje.
Môžete, nemusíte, máte svoju mentálnu intelektovú výbavu (rozum) a vašu vlastnú slobodnú vôľu; veď ste dáki liberáli, či? Ak máte záujem, nájdete ma tu:
http://www.blogovisko.sk/author/notorickyobcan
Konštatujem kritickú nerovnováhu telesnej duševnej a duchovnej zložky ľudských bytostí, navyše oslabovanú covidom a ľudské práva a slobody obmedzujúcimi opatreniami.
Ľudia sú už nadprahovo zahltení a ubíjaní sústavne negatívnymi správami o stave covid pandémie. Nastupuje stav a pocit sociálnej a existenčnej neistoty, mimo normu neprimeraných ochranných a obranných psychologických reakcií, frustrácie, porúch emočnej nestability a deprivácií, od pasívnej skleslosti blízkej depresii a „odovzdanosti“ až k afektom a agresivite.
Poznámka k núdzovému stavu (priamy súvis s predošlou vetou, konštatovaním): Po výsledkoch troch testovaní už mohla a mala vláda prejsť z režimu dikcie Ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu č. 227/2002 Zz. v časti núdzový stav do režimu Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Zz. v právomoci Úradu ochrany verejného zdravia (ÚVZ) pod správu ochranných opatrení nariaďovaných a regulovaných regionálnymi úradmi verejného zdravia…
To znamená iné opatrenia v pásme severu a severozápadu plus horná Nitra a Dunajská Streda a iné pre Bratislavu a „zelenší“ stredo-južný pás Slovenska…
Namiesto toho, Matovič chce predĺžiť 45 dňový núdzový stav podľa Z.č. 227/2002 Zz., až na dobu ďalších 90-tich dní, čo je maximálny možný limit podľa tohto zákona.
Podmienky pre nastolenie núdzového režimu na území celého Slovenska neboli splnené a ochranné opatrenia, celoplošne obmedzujúce základné ľudské práva a slobody, vykazujú až známky rozporu s dikciou tohto zákona a Ústavou SR. Porušuje sa zásada proporcionality.
Tvrdšie a prísnejšie opatrenia by mali byť zavedené len vo vybraných ohniskách covid nákazy.
Poznámka: Ústavný súd koná len na podnet, nie ex offo a lehotu na vybavenie podnetu má 10 dní len v prípadoch ohrozujúcich majetok, zdravie a život.
Núdzovým stavom a ochrannými opatreniami boli spôsobené aj hmotné a nehmotné škody dotknutým osobám, ktoré podľa zákona 227/2002 Zz. bude štát ako povinná osoba musieť uhradiť. Ak nie sám, tak súdnou cestou.
Toto právo chcel Matovič v zákone obmedziť alebo zrušiť.
Pripravujú sa hromadné súdne žaloby v časti ľudské práva a slobody plus hmotné a nehmotné škody aj v opore o európsku legislatívu.
Konštatujem, že Matovič je diktátor. Slovenská vláda pracuje príliš samostatne až svojvoľne, príliš “tvorivo a kreatívne“.
               

K stavu únavy a vyčerpanosti (čítanie z monitora) a fenoménu digitálnej demencie (porozumenie čítanému textu): Je mi tiež známy, občas tiež „chytám okno“; najskôr som sa zľakol a obzeral po psychiatrovi…
Ide len o úplne normálne a zdravé reakcie na únavu a vyčerpanie z čítania z monitora, nie z papiera. To prejde do jedného až troch dní. Má pozitívny účinok: Každé také „okno“ posilní vašu mentálnu výbavu, vôľu a výdrž…
Chce to dostatočne veľký monitor, nástroj na zväčšenie textu (vo výbave pc) vhodné farebné pozadie a okuliare…
Sústavne sa učte a vzdelávajte, pokým vám hlava slúži.

Pekne pozdravujem
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?