Publikované: 05.06.2015

Gay pride 2015 nebude

Citát prvý: “Štyri desiatky mimovládnych organizácií teraz poukázali na dve dôležité veci. Po prvé, právnu istotu, ktorej sa domáhajú, treba označiť príťažlivejším, a nie odpudivým administratívnym pojmom (je známy register trestov i registre bývalej ŠtB). Po druhé, pokúsia sa vytvoriť širšiu platformu, akúsi koalíciu za špecifické ľudské práva. Preto dnes hovoria už o životnom partnerstve. To sa bude vzťahovať aj na heterosexuálne páry, ktoré roky spolu žijú a vychovávajú deti, hoci nie sú oddané v kostole alebo na radnici. Na Slovensku sa ich odhaduje okolo stotisíc a dotýkajú sa ich všetky skrivodlivosti ako homosexuálov.”
Citované (zdroj): http://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/357151-zivotni-partneri/
Citát druhý: “Pre páry rovnakého pohlavia, ale aj heterosexuálov, ktorí z rôznych dôvodov nechcú vstúpiť do manželstva, aktivisti navrhujú zavedenie inštitútu životného partnerstva. Prečo životné, a nie registrované partnerstvo? Doterajšia diskusia o registrovaných partnerstvách bola podľa Blaščáka často ponižujúca voči gejom a lesbám aj tým, že sa do popredia vyťahovala sexualita a intímne aspekty ich života. Aj preto sa rozhodli pojem inovovať. Životné partnerstvo viac vystihuje to, že ľudia s homosexuálnou orientáciou vytvárajú rovnako silné citové väzby a vzťahy ako heterosexuáli.”
Citované (zdroj): http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/357162-zivotne-partnerstva-chcu-aj-heterosexuali/
K vyjadreniu výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Marian Mésároš): „Zrušenie pochodu možno vnímať ako dôsledok negatívnych vyjadrení voči tejto menšine,…“ a stanovisko blogera:
1. Údajná zmienená „menšina“ nie je ľudsko-právnymi dokumentmi reálnou menšinou!
2. Inštitút manželstva ani registrovaného partnerstva –  „inovované… širšia platforma… špecifické ľudské právo…“ prezentované touto iniciatívou pod novým názvom – životné partnerstvo (https://www.facebook.com/regparsk) nie je (!) základným ľudským právom tobôž „špecifickým“ ľudským právom ale právom akcesorickým (prídavným, obligatórnym) v možnosti, prijatej spoločnosťou a priznanej zákonodarnou mocou (politická vôľa, politický konsenzus, vláda, parlament) štátu.
3. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu vlani rozhodol, že manželstvo nie je ľudským právom. “Európske právo v oblasti ľudských práv nevyžaduje, aby krajiny udelili prístup k manželstvu párom rovnakého pohlavia”, vyjadril sa najvyšší európsky súdny dvor.
Kto inicioval írske a kto slovenské referendum? Pozri viac: http://www.blogovisko.sk/irske-ustavne-pravo-a-referendum.html
Írske referendum bolo aktivované (vládna iniciatíva) „zhora“. Slovenské prezident vyhlásil na podnet „zdola“ – petícia občianskeho združenia Aliancia za rodinu v súčinnosti s viac ako sto participujúcimi, ideovo a programovo príbuznými subjektmi občianskeho sektora….
Ústavný súd vylúčil štvrtú otázku ako nejasnú. Voči trom referendovým otázkam námietky nemal.
Slovenský mediálny humbug a pred referendová antikampaň zásadne oslabili a zneistili (cieľ a zámer) občiansku účasť v referende v opore o mediálne vyjadrenia a názory pseudo ústavných právnikov a pseudo odborníkov a ústavné (obmedzujúci imperatív): „O základných ľudských právach sa nehlasuje“.
Námietky voči írskemu referendu – „…a Íri o základných ľudských právach hlasovať mohli?!“ sú negramotné, zmätočné a zavádzajúce: Íri ani Slováci nehlasovali o základných ľudských právach!
Bolo by nanajvýš žiaduce, aby médiá nezavádzali a nemanipulovali najmä „väčšinovú“ laickú verejnosť a prestali tárať a šíriť nezmysly, ktoré sa nedajú nazvať inak, ako konšpiratívne teórie a médiá, ktoré notoricky šíria tieto lži, označiť za konšpiračné – patriace na Smatanov zoznam… :-)
Gay pride nechýba ani väčšine “normálnych” homosexuálov. A verejnosti (najmä deťom a mládeži) exhibicionizmus sexuálnych deviantov v poradí v rámci celého “granátového jablka” LGBTI označených najmä ako “TI”. Ide o chorobu. A zbytočný humbug.
K životným partnerstvám úplne postačí vecná novela občianskeho zákonníka, bez osobitného a zvláštneho zreteľa na sexuálnu orientáciu.

http://www.sme.sk/c/7842733/kampan-gayov-plati-aj-cudzina-aliancii-za-rodinu-sa-to-nepaci.html#ixzz3cATHDwuz
http://www.blogovisko.sk/existuje-sexualna-mensina.html
http://www.postoy.sk/content/deklaracia-prav-sexualnu-orientaciu-nespomina

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?