Publikované: 03.01.2021

Generál Lučanský a Európska únia

Členské štáty v roku 2004 odmietli Ústavu Európskej únie ako federálneho superštátu typu USA. V roku 2009 ako náhradu prijali Lisabonskú zmluvu s príslušenstvom, určujúcu spôsob existencie a fungovania EÚ. Podriadili sa aj krajiny V-4 (Slovensko).
Poznámka editora: Ďalší “ťažký” a nudný článok s predpokladanou minimálnou čítanosťou. Tá je závislá na gramotnosti spôsobilosti čitateľskej verejnosti, ktorá chce byť na moci a vládnutí participujúcou občianskou spoločnosťou.
                

Stlač, podrž a uvoľni. Ale nie celkom. Potom znova. Chémia a fyzika kvalitnej gumy „nepustia“. Je pružná. Má pamäť. Hmota EÚ nie je guma. Je heterogénnym prostredím národných štátov s rôznymi postojmi k federalizácii.
Systém „stlač a uvoľni“ a metodika „cukor a bič“ uplatňuje sa núdzovými opatreniami podľa novely Ústavného zákona č. 227/2002 Zb. v časti núdzový stav.
K veci: Federalizácia znamená homogenizáciu heteronómnej EÚ v konotačnom význame odovzdávania právomocí a funkcií členských štátov EÚ centrálnemu orgánu (orgánom) v oblasti riadenia (parlament) a výkonu moci (exekutíva).
Overtonovo okno definuje metodiky postojov k veci: Od tvrdého a zásadného odmietnutia k súhlasu. Nástroje: Politika, médiá, propaganda.
Prekážkou prijatia prechodu voľného spolku EÚ k pevnému zväzku Európskej federácie boli a sú dva vektory proti sebe: centristický a opačný (suverenita a zvrchovanosť národných štátov).
K Slovensku: Od čechoslovakizmu prvej a druhej republiky ČSR republiky (1918) k federácii ČSFR a od nej k slovakizmu (SR).
Slovenský štát: Nemeckom a Mníchovom vynútená epizóda II. svetovej vojny, ktorá vyústila do národno-oslobodzovacieho boja (červená armáda a SNP) a zjednotenia Československa.
Československo: Po oslobodení v područí ZSSR; nástup „komunizmu“ a stalinského režimu.
Nemusel byť taký tvrdý nebyť darebákov pápežskejších než pápež.
Po smrti Stalina a nástupom Chruščova stalinizmus odoznieval, zanechajúc za sebou nevinné obete stalinskej paranoje. Prišlo sa na to, že komunizmus bol nevydarený experiment, ktorý sa zmenil na otvorený socializmus (November 1989: Koniec socializmu a Husákovho režimu v štádiu reálneho socializmu).
Postupnými zmenami na čele Prezídia Kremlinu (Brežnev, Černenko, Andropov, Gorbačov, Jeľcin, Gorbačov, Putin) došlo rozpadom ZSSR už po československej „nežnej“ k zásadným zmenám v prediktore Ruska od SNŠ k Ruskej federácii.
Ukázalo sa tu pravidlo, majúce silu “zákona“:  Súbežné procesy integrácie a dezintegrácie k novej integrácii.
Príklad: Rozpad ZSSR, vznik SNŠ (Jeľcin) a jeho preformátovanie na Ruskú federáciu (Putin).
Tieto procesy prebiehali a prebiehajú aj v rámci EÚ. Práve sledujeme brexit od referenda k výsledku: Veľká Británia je v tejto otázke tiež vnútorne rozdelená (Škótsko za EÚ a rozdelené Írsko).
Ako Slováci od polovice 19. storočia chceli sme samostatnosť, suverenitu a zvrchovanosť, odmietli sme federáciu, aby sme znova a dobrovoľne prišli o tri základné atribúty národno-štátnej identity?
Spozornejte 1: O rozpade Československa rozhodli Mečiar a Klaus. Bez referenda.
Spozornejte 2: Integračné a dezintegračné procesy prebiehajú aj v rámci V-4; Slovensko vykazuje znaky „bočenia“ od celku V-4 markantne v otázkach týkajúcich sa Maďarska a Poľska, vo vzťahu k hodnotám demokracie a právneho štátu v rámci EÚ… (lebo platí: Peniaze až na prvom mieste; judášske groše).
Ale EÚ nie je štát!
Dilemy EÚ spočívajú v ďalšom spôsobe jej existencie a fungovania.
Keďže EÚ nepozná Ústavu, len Lisabonskú zmluvu a Chartu práv EÚ, zvnútra stále tenduje k federácii v rámci Zmluvy s príslušenstvom v presune autochtónnych orgánov a inštitúcií štátnej moci na centrálny orgán EÚ (Brusel/Štrasburg) podľa princípu heteronómie vs. heterogenita.
Heteronómia: https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=heteron%C3%B3mia
Heterogenita: https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=heterogenita
Homogenita: https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=homogenita
Vysvetlím na príklade (odbočka trocha inam): Definíciu menšiny zakladá jej homogenita. Vylučuje ju heterogenita. Definiens sa odvodzuje od definienda. To je dôvod, prečo tzv. „sexuálnu menšinu“ nemožno definovať ako menšinu.
Slovensko problém s definovanými národnostnými menšinami a etnickými skupinami nemá; výnimku tvorí jedna: a jej osobitné excentrické požiadavky vydávané za základné ľudské práva. Lož. Manželstvo nie je základné ľudské právo; definované je ako jedinečný zväzok muža a ženy. Zakladá rodinu a jej reprodukciu. Je základnou jednotkou štátu. Je nemenná a nezmeniteľná antropologická konštanta. Invariant. Ostatok sú pseudo manželstvá a pseudo rodiny. V kompetencii členských štátov EÚ a Rady Európy.
EÚ pripravuje ratifikáciu Istanbulského dohovoru “za všetky štáty” EÚ a rady Európy a zjednotenie inštutútu manželstiev pre ľubovoľné páry bez rozdielu pohlavia a rodu; “Hlavne, že sa majú radi”. Narad prídu adopcie detí takými a ďalšie “pokroky” plus surogátne materstvá, v rámci salámovej metódy a Overtonovho okna. Postarajú sa korporátne médiá, LGBTIQ “neziskovky” (Soros) a politická propaganda novej neomarxistickej ľavice.
Návrat k téme: Homogenizácia geneticky odlišných národno-štátnych entít do šedej beztvarej masy a integrovať do nej aj osoby z odlišných ne-európskych civilizačných a kultúrnych okruhov, je nerealizovateľný experiment, ktorý skončí ako komunizmus.
Liberálna demokracia je dobový módny trend s deštruktívnymi následkami pre systém demokracie a spoločenského poriadku.
EÚ je kontaminovaná neomarxistickou ideológiou politiky novej „progresívnej“ ľavice uvádzanou do života na pozadí pseudo európskych hodnôt akejsi „liberálnej demokracie“ a ideológie liberalizmu, orientovaného na akési pseudo práva akýchsi „menšín“. V USA podporované liberálnymi demokratmi a ultra liberálmi ich radikálnej extrémnej ultra ľavice.
Tým sa vysvetľujú aj čierno-bielo-dúhové nepokoje v USA (BLM, Antifa, LGBTIQ), ale aj v EÚ, ktoré nástupom demokrata a liberála, pochybným spôsobom zvoleného Joe Bidena k moci, po šiestom a dvadsiatom januári plus covid-necovid budú posilňovať. Trump je (bol) aký je a bude, vedel, čo robí… (deep state nedovolil).
USA sú v hlbokej ideovej a systémovej kríze. Skôr-neskôr ich čaká preformátovanie, ktoré sa ale už deje. Inak sa rozpadnú.
Centristi a neomarxisti EÚ kráčajú v šľapajach USA až k možnej občianskej vojne. Prinajmenej k pokračovaniu rozpadu EÚ. Maďarsko a Poľsko už k tomu nemajú ďaleko.
Orbán prirovnal EÚ k politbyru sovietskeho Kremľa.
Toľko k definícii a systému hodnôt a ich neomarxistickej relativizácie nielen USA ale aj EÚ.

Ústava USA s jej dodatkami je základný zákon federálnej americkej Únie. Všetky jej štáty majú rovnakú štruktúru moci a vlastné zákony, ktoré musia byť v súlade s Ústavou USA.
USA narazili na problém jednotných volebných pravidiel vo všetkých štátoch Únie.
Ústava SR je základný zákon Slovenskej republiky ako parlamentnej demokracie s deľbou na zákonodarnú a výkonnú moc (exekutíva): parlament, vláda, prezidentka.
Ústava SR má svoje dodatky: Sú to ústavné zákony pod rúškom núdzového stavu prijímané nadštandardnou a bezprecedentnou ústavnou väčšinou v skrátenom legislatívnom konaní, ktorá síce vzišla z demokratických parlamentných volieb, ale je mimo definíciu štandardnej parlamentnej demokracie, je nad ňou. Vykazuje totalitné prvky.
Politico EÚ sa venuje problému Maďarska a Poľska (fond obnovy a rozvoja) verzus demokracia a právny štát.
Takzvaný „Najvyšší súd EÚ“ ktorým je Súdny dvor EÚ, má sa stať konečným arbitrom údajného demokratického úpadku Maďarska a Poľska. Problém mu na stôl odstúpili EK a EP. Ibaže: Ide o federálny súd? Nie. Pokus presunúť problém s politickej do právnej roviny.
Kees Sterk, holandský sudca a bývalý člen holandského najvyššieho súdu, uviedol, že súd pri vydávaní rozsudkov tradične uplatňoval „deeskalačný prístup“ keď hľadal právne riešenia problémov integrácie do EÚ bez toho, aby umožnil únik do roviny ideologického a politického boja. Ešte predtým, ako vedúci predstavitelia EÚ vrhli celý konflikt do justície EÚ, na luxemburskom súde prebiehali viaceré prípady vo veci právny štát proti Maďarsku a Poľsku. Tento prístup sa teraz blíži k hranici svojich možností: „Veci sa vyhrotili. Príde bod, v ktorom bude musieť luxemburský súd ukázať svoje skutočné farby.“
O disciplinárnych konaniach podľa Čl. 7 Lisabonskej zmluvy bude musieť rozhodnúť súd v Luxemburku:
https://www.politico.eu/article/poland-hungary-rule-of-law-court-of-justice-of-the-european-union-gears-up-battle-of-its-life/
Je Slovensko ešte právny štát a demokracia? Vykazuje znaky post demokracie. Zradí ho EK a EP k Maďarsku a Poľsku?
Citácia z článku Politico: „Európska komisia podala žalobu proti Poľsku s odôvodnením, že nový disciplinárny režim pre poľské súdy, ktorý Varšava začala platiť v roku 2017, umožňuje sankcionovať sudcov na základe obsahu ich rozhodnutí. Tresty môžu siahať od zbavenia imunity sudcov až po pozastavenie výkonu ich povinností a zníženie platu.“
Poznámka editora: Ale to je predsa zhoda so Slovenskom; parlament prijal vágny trestný inštitút ohýbania práva!
Okrem dvoch prípadov vedených proti Poľsku bude súd v budúcom roku rozhodovať aj o nezávislosti maďarského súdnictva.
K otázkam slobody médií v Poľsku a Sorosovho tretieho sektora plus jeho CEÚ sa článok nevyjadruje. Vyjadrím sa k Slovenku: takzvané „naše“ médiá majú nadštandardnú až totalitnú moc v postavení nad parlament, prezidentku, vládu, OČTK a justíciu. Ale to Sorosovej (!) a ním skorumpovanej EÚ vôbec neprekáža.
CCJE a jej stanovisko k niektorým častiam reformy slovenského súdnictva (v tieni covidu):
https://www.nsud.sk/predsednictvo-poradnej-rady-europskych-sudcov-ccje-ma-vyhrady-k-reforme-sudnictva/
https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/1285_stanovisko-ccje_slovensko-2020__svk.pdf
Reakcia Jána Mazáka:
https://domov.sme.sk/c/22560632/rada-europskych-sudcov-kritizuje-niektore-casti-reformy-justicie.html
https://www.hlavnespravy.sk/skandal-okolo-reformy-justicie-dostal-medzinarodny-rozmer-kovbojsky-pristup-vladnej-junty-si-uz-vsimli-aj-v-zahranici/2391366
K udalostiam ostatných dní: Spáchal generál Milan Lučanský „samovraždu“ demokratickým spôsobom a v súlade so zásadami právneho štátu?
Pre Slovensko je príznačný vysoký počet samovrážd vo výkone väzby. Slovensko pomaly alebo vôbec nereaguje na nadnárodné medzinárodné odporúčania Amnesty International a základnými minimálnymi pravidlami o zaobchádzaní s väznenými osobami, výboru na zabránenie mučenia a neľudského zaobchádzania a odborníkov z vedného odboru penológie a peniteciárneho zaobchádzania s osobami vo výkone väzby počnúc konštatovaním, že:
Väzba nie je trest ani nástroj na vymáhanie priznaní, ale ochranné opatrenie podľa Trestného poriadku osôb trestne stíhaných (obvinených, obžalovaných) alebo v pozícii chráneného svedka. V prípade obvinených a obžalovaných má vždy prednosť imperatív prezumpcie neviny.
Väzneným osobám má byť primeraným spôsobom umožnený kontakt s advokátom, rodinou a blízkymi osobami, tak, ako to okolnosti prípadu umožnia; zodpovedný je vyšetrovateľ a prokurátor.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+7 skóre, 7 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?