Publikované: 03.03.2016

Gramotnosť politických subjektov v oblasti ľudských práv

Politické subjekty si pletú tému utečencov s ochranou týraných žien, uvádza denník SME (viac v poslednom odkaze v článku).
Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu) bol prijatý v Istanbule v r. 2010.
Slovenská republika, ako jedna z prvých krajín Rady Európy podpísala Istanbulský dohovor 11.mája 2011. Politickí predstavitelia SR deklarovali na národnej i medzinárodnej úrovni, že dohovor vraj bude Slovenskom ratifikovaný do konca roka 2013.
Pod tlakom odbornej verejnosti bola jeho ratifikácia odložená na jún 2016.
Dôvod: Základné informácie o dohovore sú len rámcové, neúplné a skreslené. Neuvádzajú (vyhýbajú sa) spojitostiam s rodovou ideológiou:
http://moznostvolby.sk/zakladne-informacie-o-istanbulskom-dohovore/
http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
V medziobdobí a v súčasnosti prebieha kampaň (podobná kampani proti referendu) a informačná vojna za ratifikáciu dohovoru.
Istanbulský dohovor čiastočne súvisí s Jogjakartskými princípmi, ktoré rada OBSE odmietla en bloc.
Česká republika ID nemieni podpísať tobôž ratifikovať.
http://www.coe.int/sk/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.hlavnespravy.sk/strategiu-vystriedal-dalsi-nebezpecny-dokument-ktory-ohrozuje-slobodu-a-rodinu/154172
https://blog.postoj.sk/7046/istanbulsky-dohovor-ako-trojsky-kon
http://domov.sme.sk/c/20107701/politicke-strany-si-pletu-temu-utecencov-a-ochranu-zien.html
Otázka: Som Slovensko? Aj keď si ratifikáciu Istanbulského dohovoru neprajem?
Nepadáte do kolien, ak násiliu na ženách čelia dokonca celebrity ako homosexuál Richard Stanke (nič proti homosexuálom), alebo raper Majk Spirit, rozličné „autority“ verejného života (umelci, herci…), z ktorých väčšina dohovor nečítala a teda nepozná?
Nebudete sa cítiť „out“ ak nebudete „in“ tým, že vy ho nepodporíte? Budete si musieť vybrať…
Aj preto idete v sobotu k volebným urnám…
Dohovor je postavený na štyroch pilieroch, tzv. 4 P: Prevention (Prevencia), Protection (Ochrana), Prosecution (Stíhanie), integrated Policies (Integrovaná politika).
Pre rodovo podmienené násilie netreba osobitný dokument. Slovensko má dostatok už existujúcich legislatívnych nástrojov na prevenciu, ochranu stíhanie a zabránenie akémukoľvek násiliu.
GREVIO je nezávislý odborný orgán zodpovedný za monitorovanie vykonávania Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, zmluvnými stranami. Slovensko ho tiež nepotrebuje.
http://www.forumzivota.sk/2015/04/27/nasilim-na-zenach-je-aj-sirenie-rodoveho-mainstreamingu/
Ešte raz: Istanbulský má byť Slovenskom ratifikovaný do konca roka 2016. Či bude alebo nie, dozvieme sa v nedeľu ráno, 6. marca…
Toľko k ľudským právam pohlaví a rodov…
Fikaný spôsob propagácie Istanbulského dohovoru denníkom SME:

Aj preto si myslím, s poukazom na zistenia SME, že politici a volební kandidáti by pred voľbami mali absolvovať základné testy všeobecnej inteligencie a vzdelanosti. Lebo chcú kompetentne zastupovať nás, a naše záujmy.
Teraz k ľudským právam vo vzťahu k rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii a všeobecnej intolerancii:
Čo si myslíte vy? Ste (sme) dostatočne tolerantní k moslimom? Alebo budeme? Nepripomína vám to svojou dikciou Istanbulský dohovor? Že nie? Čítajte…
Predstavitelia predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie:
„Mandáty predstaviteľov predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie sú výrazom odhodlania účastníckych štátov OBSE bojovať proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii. Úlohy týchto troch predstaviteľov (pre boj proti antisemitizmu; intolerancii a diskriminácii moslimov; rasizmu, xenofóbii a diskriminácii) spočívajú v implementácií záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutí OBSE, spolupráci s inštitúciami OBSE pri dosahovaní spoločných cieľov a tiež prezentácii hodnôt tolerancie, vzájomného rešpektu a porozumenia. Pri implementácii záväzkov OBSE poskytujú účastníckym štátom títo predstavitelia súčasne potrebnú asistenciu.“
Prevzaté z: https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/ludske_prava-obse
Mám pocit, že sa nachádzam v uťahujúcom sa zveráku. A vy? Čo takto jarné slniečko? A aké bude tohtoročné leto?

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?