Publikované: 05.06.2020

Habaďúra s voľbou generálneho prokurátora

Generálneho prokurátora by si mali voliť výlučne prokurátori. Má mať výlučne právnické vzdelanie, odborovú skúšku a desaťročnú prax so znalosťou prostredia prokuratúry a mal by byť bezúhonný
V parlamente je poslanecký návrh, ktorý zakladá možnosť voľby GP pre hoc koho, kto má právnické vzdelanie bez praxe, a prokurátorských skúseností.

Poznámka: Minister vojny nemusí byť vojak, minister vnútra a spravodlivosti by mali byť právnici.
Generálny prokurátor musí byť prokurátor. Ne-prokurátor nemôže riadiť prokurátorov! Mimochodom, nemá „sto dní“…
Tento aktivizmus sa ako „nápad“ preniesol aj na voľbu predsedu súdnej rady. Už málo chýba, aby sa toho „chytili“ aj „kreátori“ personálneho zloženia ústavného súdu…
S poslaneckým návrhom ústavného zákona nie je stotožnená ministerka spravodlivosti ani prezidentka. Tobôž opozícia a časť koalície. Tá “hrá kartou” ústavnej väčšiny. To je “valec”.
Habaďúra tkvie v tom, že voľba GP sa má vykonať na pôde parlamentu, parlamentom, na ktorej nemá čo hľadať. Ide o pokračovanie politizácie prokuratúry.
V reálne otvorenej demokratickej spoločnosti v rezorte justície a prokuratúry, ako osobitných súčastí výkonnej moci špinavé paprče politikov nemajú čo hľadať.
Habaďúrou je aj mávanie nad hlavou pojmom transparentnosť (verejné vypočutie) „liberálnymi demokratmi“ Toto mi významne chýbalo v prezidentkinej správe o stave republiky.
Habaďúra je aj podsúvanie tajnej voľby ako výdobytok Veľkého Novembra. Tu ale nejde o spôsob ale o systém!
Ak nie ste len poslušné a ľahostajné ovce, už ste mali s vašou podporou stanoviska Rady prokurátorov byť  prinajmenej „v strehu“. Už mali ísť do vlády a parlamentu vaše petície.
Podsúvajú vám zákon lex Lipšic. Prokurátorom sa zrejme nestane, lebo
a/ nie je bezúhonný,
b/ k svojej možnej kandidatúre sa ešte nevyjadril,
c/ dá sa očakávať (?) že má rozum a vie, že návrh je systémovo a odborne absurdný a neprípustný.
Vám ale podsúvajú ešte aj „akože“ verejnú odbornú a laickú debatu. Laická verejnosť, toto pokojne „preskočte“ (takto by dopadla sľubovaná verejná diskusia, v ktorej by ste „museli“ kvalifikovane odpovedať na odborné otázky a to je to, pred čím varoval Fico; museli by ste mať prinajmenej štátnicu s teórie štátu a práva a deľby moci v štáte, čo je ich ďalšia habaďúra):
Z dvoch genericky najstarších modelov prokuratúry
a/ románsky (jemu blízky sovietsky typ leninskej monokratickej prokuratúry, ktorý si osvojil Stalin a po oslobodení ho prijalo Československo, zmienim ho nižšie),
b/ novší germánsky,
sa na európskom pevninskom kontinente vyvinuli tri:
a/ prokuratúry tzv. francúzskeho typu, ktoré sú priamo podriadené ministrovi spravodlivosti, čím sú súčasťou výkonnej moci (napr. prokuratúry vo Francúzsku, Poľsku či v Českej republike),
b/ prokuratúry, ktoré nie sú žiadnym spôsobom naviazané na výkonnú moc v štáte, avšak svoju zodpovednosť vyvodzujú tamojšiemu zákonodarnému zboru (napr. Maďarsko, Macedónsko, ale aj Slovenská republika),
c/ prokuratúry, ktoré priamo nadväzujú na súdnu moc, respektíve sú jej organizačnou zložkou (napr. Bulharsko, Taliansko, Holandsko a pod.).
Poznámka: Nekontinentálna časť Európy, United Kingdom, má svoje anglosaské osobitné právo (law).
Tento vzťah nad poznámkou sa spravidla konkretizuje a personifikuje aj v osobe generálneho prokurátora, ktorý je  priamo zodpovedný a patrí pod kontrolu a dozor zákonodarného zboru.
Prokuratúra ako orgán štátneho žalobcu alebo štátneho zastupiteľstva vo veciach trestnoprávnych a civilných sa nachádza kdesi medzi zákonodarnou a výkonnou mocou: parlament, vláda (ministerstvo spravodlivosti). V Česku patrí pod ministerstvo spravodlivosti.
Ak to skrátim, prokuratúra by v procese jej apolitizácie a budovaní nezávislosti, ako orgán monitorujúci a kontrolujúci zákonnosť, by mal byť oslobodený od zákonodarnej aj výkonnej moci a mal by byť len štátnym orgánom kontroly zákonnosti, štátnym zástupcom a štátnym žalobcom, ktorý svoje nálezy posúva (alebo nie) súdnej moci. Od „gruntu“ nezávislý na zákonodarnom zbore a vláde (ministerstvo spravodlivosti). Ministerstvu spravodlivosti by ale naďalej prislúchali veci ako obnovy konaní, dovolania, agenda milostí (plus prezidentské milosti, alebo amnestie, ktoré musí potvrdiť ministerstvo spravodlivosti, poťažmo predseda vlády v rámci dvojitej signácie).
Prokuratúra má právo stať sa nezávislým štátom v štáte, viazaná len dikciou ústavy s príslušenstvom (zákona a vykonávací predpis, osobitný rozpočet).
Ak je prokuratúra súčasťou výkonnej moci, mala by mať rozviazané ruky od vládnej (výkonnej) aj zákonodarnej moci ako osobitný a nezávislý druhý prvok exekutívy (výkonná moc) spolu s prezidentkou (súčasť exekutívy, výkonnej moci). Prezidentka si tú slobodu „užíva“ ale prokuratúra nie. A to je chyba.
Prokuratúra by sa mohla by sa mala a mohla ale podieľať aj (!) na posudzovaní ústavnosti zákonov a ústavných zákonov, produkovaných zákonodarnou mocou (parlament). A „nálezy“ neústavnosti posúvať ústavnému súdu (zvrchovaná najvyššia súdna moc v štáte, viazaná „len“ ústavou SR).
Po vzore Česka, ministerka spravodlivosti má v úmysle odňať najvyššiemu súdu kasačné veci a zriadiť osobitný správny súd (ten by riešil aj disciplinárne veci sudcov, a tak ďalej…). Tým by došlo aj k odľahčeniu agendy najvyššieho súdu v počte vecí…
Okrajová poznámka: Sudkyňa M. Jankovská stále vo väzbe, vzdala sa funkcie sudkyne, v dobrej ale mylnej viere, že jej skutky tak nebudú súdom posudzované ako trestné skutky verejnej činiteľky…
Naostatok k veci: Politický lobing za prokurátora menom Dobroslav Trnka dopadol tak ako dopadol.
O to viac je potrebné, aby prokuratúra mala rozviazané ruky aj pre to, aby mohla slobodne stíhať aj zodpovedných politikov…
Tí, sa na údajné odpolitizovanie prokuratúry len hrajú a šijú na vás habaďúry. A sa zdá, že im to konzumujete aj s návnadou a navijakom. A potom: „Chyť a pusť!“
Svoj rybník si bez vás, ctené občianstvo, nevypustia. Ak nepoložíte svoje ruky na šúber (ventil) tak sa nič, vôbec nič nezmení…

Zmena systému voľby generálneho prokurátora podľa navrhovaného zákona je systémovo a odborne neprípustná, nezakladá zmenu, ktorej cieľom má byť odpolitizovanie a politická neutralizácia prokuratúry. Návrh 30-tich poslancov, s ktorým má problém aj ministerka spravodlivosti Kolíková,  posúva Slovensko mimo rámec právneho štátu.
Treba otvoriť ústavu a systém prokuratúry
O čom  je monokratická prokuratúra: Ak podáte trestné oznámenie trebárs na krajského prokurátora, vo veci koná jeho kolega z vedľajšej kancelárie. Sťažnosť posudzuje orgán prokuratúry, proti ktorému podnet smeruje.

Vo veci systému voľby sa dá očakávať varovný prst Európskej komisie (Věra Jourová), Medzinárodnej asociácie prokurátorov,  Rady Európy a Benátskej komisie.
Tí darebáci z koalície to ale „skúšajú“…
Čo vám do vašich hláv tlačia tí pseudo demokrati z vládnej koalície, je lož, ktorou chcú kryť ich možnú súčasnú a budúcu trestnú činnosť.
Fico-neFico s Pellegrinim majú pravdu. A vy, už ste mali byť na námestiach a v uliciach…
Obávam sa, že sa zachováte ako zvyčajne. Lebo vám fejzbúk stačí. Iné si ani nezaslúžite. Máte dobrú a kvalifikovanú príležitosť, dôvod, dokázať opak. V opačnom prípade, čo ste si zvolili, to máte, tak si to užívajte.

Núdzové opatrenia aj vo veci obmedzení práva na verejné zhromaždenia (Ústava SR) podľa zákona č. 227/2002 prestanú platiť 15. júna.
Poznamenávam aj, že zmienený zákon umožňuje tvorbu zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, s odkazom na Rokovací poriadok, aj takých, ktoré s koronou nemajú nič spoločné..!
Pripomínam aj, že Matovič sa fittnesákom vyhrážal tým, že v opore o zákon 227/2002 ich varovania zmení na trestný čin!
Dôvody pre „núdzový zákon“ dávno pominuli. Matovič ho „podrží“ do poslednej hodiny 90-tich dní.
Akože „pre istotu“. Rozmeňte si „na svoje drobné“…
Prezidentkina správa naznačila vláde, aby „nepreháňala“ reštriktívne opatrenia a obmedzenia slobôd a práv občanov, pretože sú už navyše a zle znášané…
Do pozornosti dávam, že obmedzenia prípadných verejných zhromaždení a prostestov po odoznení núdzového zákona prejdú v prípade potreby a „indikácie“ do kompetencií regionálnych úradov verejného zdravia…
Skončením účinnosti a pôsobnosti pandemického núdzového zákona nadobudne znova účinnosť zákon 335/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia (epidemický režim na úrovni obcí, miest, okresov a krajov)…(reakcie na prípadné nové malé miestne a lokálne ohniská nákazy). Podľa miernejšieho zákona (335), je ale zhromažďovacie právo nedotknuteľné!
K titulke a perexu článku, záver:
Proces voľby generálneho prokurátora sa od jeho počiatku po výsledok musí odohrať výlučne na zvrchovanom a suverénnom území Generálnej prokuratúry! Bez akejkoľvek ingerencie politikov!
1. Generálny prokurátor musí vzísť len z radov prokurátorov!
2. Parlament nemá čo voliť ani ústavných sudcov.
Načrtol som zopár dobrých dôvodov pre otvorenie ústavy.
Čas už prezrel (prax, skúsenosti, výsledky).
Už niet o čom (debata je bezpredmetná).

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?