Publikované: 29.05.2019

Hlavné správy anonymne reagujú na event Jána Baráneka

„Vážení priatelia,“ píše Ján Baránek na svojom osobnom profile „najmä z novinárskej obce. Po dlhom rozhodovaní som sa rozhodol, že rozhovory pre elektronické médiá budem dávať iba pod podmienkou ZÁKAZU diskusii pod mojimi príspevkami. Čo ma k tomuto rozhodnutiu viedlo:
„Keď sme zvádzali pred rokom 1989 zápas s totalitným režimom, netušiac, že tento zápas bude mať úspešný koniec, nerobili sme to preto, aby sme vytvorili mediálny priestor pre anarchiu, intoleranciu, vulgárnosť, osočovanie a nevraživosť. Toto všetko navyše pod pláštikom anonymity. Aby som nehovoril len o sebe, uvediem modelový príklad. Predstavte si akademika, napr. odborníka na jadrovú fyziku, ktorý dá rozhovor elektronickému médiu. Hocijaká nedoštudovaná nula, pod „nikom“ napr. „kapor19“ ho v diskusii zvozí a pouráža. Predstavme si, že tento akademik má po úraze len jedno oko. Ako k tomu príde, aby mu „kapor19“ vypisoval, že je napr. „poloslepý blázon“, alebo vidí len „polovicu pravdy“ a pod. Toto sa priatelia, deje bežne. Bežne sa stretávam a nie len čo sa mňa týka, s podobnou anonymnou nenávisťou, urážkami, hejtovaním a pod. Čo je veľmi zlé, redakcie tomu nechávajú voľný priebeh a de facto to neregulujú. Ak si niekto myslí, že toto je „sloboda prejavu“, kruto sa mýli. Toto nie je sloboda prejavu, ale „sloboda“ beztrestne urážať, klamať, ohovárať a šíriť lži. Som za slobodu prejavu, ale u identifikovateľných diskutérov. Takže nie „kapor19“, ale napr. Jozef Novák. Som presvedčený, že každý by si mal stáť za svojim názorom. Ja všetky svoje názory zverejňujem pod svojim menom a redakcie tam dodávajú moju fotografiu. Som teda presvedčený, že nie som povinný vystavovať sa ohováraniu a hejtovaniu od „kapra19“, alebo od „marlona_branda“, alebo od „nera455“ a pod. Keďže idem „na trh“ so svojimi názormi verejne, pod svojim menom a so svojou fotografiou, som ochotný sa vystaviť kritike len od diskutérov, ktorí takisto nemajú strach zverejniť svoj názor sami za seba a nie napr. ako „kapor19“. Toto považujem za demokratické a toto je sloboda prejavu. Mať možnosť prejaviť svoj názor, ale pod svojim menom – ako napr. na Facebooku. Pokiaľ redakcie takýto stav nezabezpečia, povolím zverejnenie mojich príspevkov, rozhovorov a pod., iba pod podmienkou zákazu diskusie pod nimi.“


https://www.facebook.com/jan.baranek/posts/10216926340703717
Poznámka: Aj na fejzbúku je aktívnych množstvo anonymných a falošných osobných profilov.
https://www.hlavnespravy.sk/baraneka-dozral-kapor19-vec-vsak-nie-je-tak-jednoducha-ako-ju-baranek-v-zachvate-zlosti-vidi/1772047
K veci: Ide o dvojité porušovanie a dvojaký deficit plnenia a vymožiteľnosti základných ľudských práv v časti rovnosť práv a slobôd a rovnaké zaobchádzanie, preložené do „slovenčiny“ ide o dva rozličné metre v opore o: „Všetci ľudia sa rodia rovní v dôstojnosti a právach.“
Vysvetlivka:
1. Táto kľúčová veta Deklarácie ľudských práv OSN rovnosťou mieni Listinu, ústavu, jej hmotné jadro, a zákon;
2. Ak nie je zákon, mienim tému článku, nemožno hovoriť o rovnosti;
3. Rovnosť zakladá len zákon;
4. Zákon rovná sa rovnaký meter pre všetkých.
Poznámka:
1. Mimo zákon rovnosť medzi ľuďmi neexistuje.
2. V medzinárodnom práve je aj 17 rozličných metrov (číslo vytiahnuté z brucha ale blízke pravde) mimo zákon.
Ak toto nepochopili blbci a negramotní, chronickí a rigidní hlupáci, tu a teraz im to odkazujem verejne pod plným a pravým menom, pod článkom. Aj cez fejzbúk. Mnohí ma poznajú…
O anonymite diskusií tu a teraz nepíšem po prvý raz. Dnes znova preto, lebo so svojím „zúfalým“ príspevkom mi práve „podbehol“ Ján Baránek. A k tomu: Aj vy mňa (čítal som aj debatu pod článkom HS).
Zásady etiky a spoločenskej etikety komunikácie v akomkoľvek verejnom, teda aj mediálnom on line priestore, boli dávno určené a artikulované hneď po vzniku periodickej tlače,
a/ novinári sa riadia Etickým kódexom slovenského syndikátu novinárov: https://www.ustavnysud.sk/eticky-kodex-slovenskeho-syndikatu-novinarov
b/ kódexom pre ostatných publicistov a ich komunikáty, patria k nim aj blogeri,
c/ kódexom diskutujúcich (etika a etiketa diskusií v opore o právny poriadok).
Anonymita diskusií nemá oporu o slobodu slova, o nič. Je ústavou a zákonom chránená len vo vzťahu k anonymite volieb všetkých stupňov, výnimku tvorí petičné právo, anonymita platí aj pre inštitút referenda.
Diskusie nie sú voľby ani referendum. Väčšina najmä občiansky negramotných diskutérov pod príspevkom Jána Baráneka nepochopila ani to. A to je mentálna bieda, vydávaná za legitímne právo, dokonca slobodu slova.
Diskusné príspevky treba rozdeliť na príspevky k téme, obsahu, veci (správne) a príspevky na adresu osoby ad hominem (neprípustné). Najviac osobných, urážlivých a nenávistných útokov pochádza z anonymných zdrojov.
Poznatky k Hlavným správam – autori redakčných článkov nemusia mať osobnú fotku, podpisujú sa len vlastným menom; otázkou je, koľko z nich pravým a koľko pseudonymom.
Niektorí blogeri HS musia, iní nemusia mať fotku. Prečo nie sú Hlavné správy ošetrené zoznamom ich redakčných autorov s ich fotkami a osobnými profilmi, ak sú aj osobným profilom povinne ošetrené zoznamy blogerov..?
S týmito poznatkami a skúsenosťami, ako bloger, po márnej komunikácii so šéfredaktorom Róbertom Sopkom, som opustil web Hlavné správy.
Šéfredaktor HS Róbert Sopko moje otázky odignoroval alebo sa v odpovediach krútil ako had. Aj vo veci hate speech, hate crime a kyber hate v diskusiách pod článkami a blogmi Hlavných správ, ktoré doteraz riešia OČTK. Každá digitálna “ľudská” stopa je technicky dohľadateľná, je možné ju stotožniť s konkrétnou osobou.
Článok Hlavných správ, k ktorému a fejzbúkovému príspevku Jána Baráneka predkladám názor, akoby „vypadol“ z hlavy šéfredaktora Róberta Sopka. Nič sa nenaučil, nič nezabudol. Nájde ho to. Pracuje sa na tom.
K OČTK – sú povinné konať na podnet aj bez neho. Spravidla nekonajú ani na podnet, alebo, iba, len, ak ich k tomu ktosi „dokope“. Aj vtedy robia obštrukcie. Prečin nebezpečného vyhrážania alebo nenávistný príspevok v konkrétnych zadokumentovaných prípadoch „vyhodnotili“ len ako priestupok proti občianskemu spolužitiu. Je verejne mediálne známe, že takto OČTK odignorovali aj Kuciakove oznámenia.
Slovensko sa dnu i von deklaruje ako štandardná parlamentná demokracia a právny štát. V právnom štáte by ale mali byť ošetrené aj veci verejných diskusií vo verejnom mediálnom priestore, ktoré sú zázemím beztrestnej nenávisti a zloby na webe a sociálnych sieťach.
Zákaz anonymity diskusií zákonom o médiách, v časti elektronické médiá a online digitálny priestor zákonom, nemá nič spoločné s cenzúrou v totalitnej spoločnosti.
Poznámka V prípade „citlivých“ tém, u ktorých sa predpokladá búrlivá rekcia, sú diskusie v denníkoch mediálneho mainstreamu spravidla zakazované. Právom? Neprávom? V opore o čo? O ad hoc? Voľne? Vo veci verejných diskusií je Slovensko “divočinou” v ktorej platia nepísané osobitné “zákony” pre každé elektronické periodikum. Niektoré weby umožňujú nepovoliť diskusiu aj blogermi.
Ján Baránek volá po etike a etikete diskusií, a rovnosti práv na osi Baránek-diskutéri, nielen v jeho prípade; ide o všeobecný jav, lebo: Kódex diskutujúcich väčšina diskutérov ignoruje, nielen pre HS je len krycou formalitou, umývajúc si ruky, odkazujú na právomoci OČTK.
Príde bársaký frustrovaný degeš, nula a niktoš, čo v živote nič nedokázal, do bársakej diskusie, a pod rúškom anonymity a vlajky slobody slova a demokracie sa na autoroch článkov a fb eventov a obeťou a fackovacím panákom nie je len Ján Baránek, začne sa beztrestne odbavovať.  Skúste si zrátať, koľko trestných činov môže v jednej diskusii spáchať jeden taký zmrd? Vieme, o čom je reč? Alebo budete vrieskať: „Slobodááááaaa! Demokraciáááaaa!“? Väčšina z vás nemá ani šajn, čo je sloboda a demokracia. Aj preto vás “liberáli” majú na lopate.
Anonymný blbec, čo v článku HS obhajuje anonymitu diskusií,  ako ochranu pred prípadnou stratou zamestnania, chráni darebákov, čo fejzbúkujú a diskutujú cez pracovnú dobu, a čo je škandál, Slovensko má za totalitnú diktatúru.
Ten blbec Sopko sa mi vyhrážal, že ak ho budú “obťažovať” oprávnení policajti, zablokuje ma. Zablokoval. Mňa. Nie označených anonymných diskutérov. Lebo:Odkaz blogerom Ste živým obchodným artiklom pre vášho hostiteľa, lebo každé kliknutie čitateľov na váš článok je príjmom vášho hostiteľského webu z reklamy. Korektný hostiteľ by sa o svoj zisk mal čestne podeliť s vami. Alebo prinajmenšom aspoň poďakovať. Nie, to vy máte ďakovať svojmu hostiteľovi, že vám dal milostivo možnosť písať na jeho účte.
e právo K článku v reakcii na event Jána Baráneka Hlavnými správami: Pán Sopko, Čínu použiť ako argument je priam „na hlavu“. Článok pre zmenu nepodpísal nik, je anonymný. Ale aj to robia Hlavné správy bežne. Potom sa cez súdy „naťahujú“ so Smatanovcami. Aj preto sú Hlavné správy nedôveryhodné.
Aj tvrdenie, že web nezodpovedá za obsah článkov, je alibizmus a lož. Zodpovedá. A dodávam: Platí to aj pre elektronickú verziu Zem a vek a vyhlásenie, prilepené pod každý zdieľaný článok.
Som za úplné zrušenie anonymity verejných diskusií vo verejnom mediálnom online priestore, a so svojím stanoviskom sa pripájam k Jánovi Baránekovi, a všetkým slušným autorom a diskutérom, ktorých anonymita tiež vyrušuje a mnohých odrádza od vstupu do takých diskusií. Anonymné diskusie umožňujú trolling, zmeny nickov, spamovanie, obťažovanie v diskusiách a páchanie trestných skutkov v digitálnom kyber priestore.
Baráneka dožral „kapor19“. Mňa Sopko a Hlavné správy. A jeho výklad slobody a demokracie. Zákon bude. Vec je jednoduchá. Tlačový zákon a zákon o doteraz bezprizorných elektronických médiách na webe. Bude platiť pre všetkých a rovnako. Lebo ľudské práva, keď sa už o nich tak oduševnene tára, nielen o „právach“ dúhy…
Právo na súkromie garantuje Listina a zaručuje ústava a zákon. Mimochodom, kde sú mimovládne “ľudsko-právne neziskovky“ typu Transparency International? A Via iuris? Pán Rizman je poradcom hlavy štátu, či? Sa uvidí, ako to s tými ľudskými právami myslí aj poradca prezidentky pre vnútornú politiku, Marián Leško, ktorý bezpečne prechádza každým režimom, ktorý “stihol”. Teším sa aj na výstupy hovorcu prezidentky, neúspešného a slabučkého moderátora a nezvládajúceho redaktora O 5 minút 12, ale “nádejného doktoranda žurnalistiky” Martina Strižinca. Hmm…
Záver Ak chce byť spoločnosť reálne slobodná a demokratická, musí sa stať otvorenou a transparentnou v každej spoločnej, verejne zdieľanej súčasti (verejné finančné zdroje, dotácie a euro fondy) ale aj akéhokoľvek verejného zdieľaného priestoru.
Reakcia Jána Baráneka na článok v Hlavných správach
Dve tváre takzvaných ctihodných občanov (výňatok):
„Verejný život sa čím ďalej, tým viac vulgarizuje a primitivizuje. Je to spôsobené aj (nie len) nárastom informácií a dostupnosťou verejného priestoru prakticky pre každého. Mám subjektívny pocit, že zlo, nenávisť, intolerancia sú z roka na rok na „vyššej a vyššej“ úrovni. Anonymizácia dejateľov týchto procesov len a len napomáha tomuto trendu. Nie je nič ľahšie, ako anonymne vygrcnúť cez klávesnicu celé svoje skryté zlo, urážky, komplexy, predsudky a pod., a potom vypnúť počítač a vyjsť na ulicu ako „ctihodný občan“. No, ale skúsme to, čo navrhujem ja. Nech sa dotyčný pod toto všetko podpíše a nech potom vyjde na ulicu. Po čase by možno chodil po kanáloch. Anonymita však umožňuje tým, ktorí patria do kanálov, ostávať „ctihodnými občanmi“.“
https://www.facebook.com/jan.baranek/posts/10216936683482280
Na dobu jedného mesiaca som bol fejzbúkom zablokovaný za údajnú intoleranciu voči homosexuálom a ich vyzývavému a provokatívnemu správaniu na verejnosti a ich dúhových prajdoch (predošlý článok). Ani pes po mne neštekol.
Moja „hlava“ spracúva a výsledný efekt je zmena osobného vzťahu k ľahostajným ignorantom; nie nenávisť, ani zloba, ale pohŕdanie. Nič horšie na ľudskej emočnej a citovej škále nepoznám.
Ak sa komukoľvek deje krivda, spravidla „štekám“. Iba všetko nestíham. Tu a teraz aj na strane Jána Baráneka, ktorý ma má tiež „na háku“.
Nejde mi len o Baráneka ale o takzvaný „vyšší princíp“. A reálny stav demokracie na Slovensku.
K moci sa derú, lebo dávno písané a povedané bolo, a deje sa, namiesto intelektuálnych a duchovných elít s ich nepriestrelným étosom, pseudo elity a kadejaká luza. Skrývajúca sa v anonymite.
Aktívne a anonymné volebné právo má aj takéto podoby, prejavy a výstupy; degeš sa vyjadril, zaujal svoj slobodný, dokonca liberálny, progresívny a hrdinský postoj, hodný ceny Andrea Kisku:Ibaže takzvaní slobodu milujúci “liberáli” nezablokujú degeša, ale mňa. Za intoleranciu k slobode a “liberálnej demokracii”. :-)
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Reakcia Jána Baráneka:

 

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?