Publikované: 25.01.2019

Hrozí Slovensku ideológia a politiky (neo) liberálneho fašizmu?

Čosi napovedá požiadavka liberálneho krídla SaS (Sulík, Blahová) na ministra spravodlivosti odmietnuť účasť laických veriacich a ich zastupujúceho kléra Konferenciou biskupov Slovenska alebo ktorejkoľvek kresťanskej konfesie a denominácie, na spoluúčasti vo verejnom politickom živote.Som presvedčený,  že návrhom Gábora Gála nie je ničím dotknutý Článok 1 odsek 1 Ústavy SR, že „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“ Mienim dikciu ústavy v časti viazanosť Slovenska na náboženstvo. O priamej alebo zatiaľ skrytej viazanosti Slovenska na liberálnu sociálnu filozofiu, ideológiu a politiky neomarxizmu novej „progresívnej“ ľavice neo liberálov v kontexte euro a transatlantického ľudsko-právneho aj súdneho aktivizmu a trendizmu sa zmienim v článku.
Začnem citátom: „Presne v tomto kontexte vidíme návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby Konferencia biskupov Slovenska bola takpovediac oficiálnym účastníkom pripomienkového konania. Pokrytectvo tejto vlády zašlo tak ďaleko, že celkom zabudla na to, že Ústava SR definuje Slovenskú republiku ako demokratický právny štát, ktorý sa neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo‘,“ tvrdí predsedníčka poslaneckého klubu SaS a tímlíderka strany pre osobné slobody Natália Blahová.
https://www.hlavnespravy.sk/liberalna-sas-namieta-aby-katolicki-biskupi-oficialnym-ucastnikom-pripomienkoveho-konania/1650257
Ak kto chce o ľudských právach, mal by im rozumieť a byť minimálne gramotný v definícii ľudskej slobody, slobôd a ľudských práv; „tím líderka“ SaS to nie je…
Riadny „hokej“ vo veci ochrany a podpory základných ľudských práv má aj Richard Sulík.

Slovensko po prevrate legislatívne odmietlo a ošetrilo nebezpečné ideológie nacizmu, fašizmu, komunizmu, pričom štátne zriadenie, ktoré aj s vedúcou úlohou komunistickej strany v roku 1989 nebolo komunistické, ale socialistické, pričom  história federálnej ČSSR zhasla skončila v štádiu reálneho socializmu.
Vedúca úloha komunistickej strany bola zrušená a komunisti boli postavení na roveň pluralizmu v politickom boji…
Mám ale problém s tým, že nebezpečná totalitná ideológia komunizmu žije s komunistickými politickými stranami na Slovensku aj v Česku, pričom KSČM je podpornou stranou Babišovej koalície ANO a ČSSD. Je to tak, hoc je zrejmé, že komunisti sa k moci tak, ako v 48-mom už nedostanú…

Najvyšší súd stále nevydal nález o charaktere ĽSNS,  a do toho momentu ju treba vnímať ako riadne zvolenú parlamentnú politickú stranu. Do diskurzu „vstúpil“ ešte aj čerstvý nález ústavného súdu vo veciach slobody slova, názoru a presvedčenia aj vo vzťahu k antisemitizmu a slovenský parlament prijal Dankovo uznesenie o definícii antisemitizmu…

Slovenský nacionalizmus možno chápať ako zostrenú  formu národovectva, odkazujúceho na slovenský národ, zrodený v prostredí slovanstva, volajúci po zjednotení Slovanov; vlastenectvo, patriotizmus a lokál patriotizmus je vzťah k rodnej vlasti a rodnej postati, a bezprostredne s nacionalizmom nemá nič spoločné a nie je reziduom nacizmu. Je reakciou osôb, ktoré majú obavy z členstva v EÚ a trendov, smerujúcich prehlbovaním európskej integrácie k oslabovaniu národnej identity národného štátu Slovensko. K procesu zjednocovania Slovanov ako formy ochrany a obrany slovenskosti a slovanstva nedôjde alebo inak, otváranie Štúrovského Slovanstva a sveta budúcnosti (Slovanov) prvej polovice 19. stor. „nehrozí“…Slovensko sa ako konečne samostatný zvrchovaný a suverénny slovanský štát spolu seba identifikovalo pokojným rozvodom s rovnako samostatným, zvrchovaným a suverénnym Českom.
Nacizmus je definovaný ako zostrená forma nacionalizmu, postavená na čistote rasy, nadradenej ostatným rasám a etnikám, skratka pre nemecký národný socializmus, ktorého ideou bol ekonomicky silný národ, pre ktorý pracujú a slúžia mu podrobené národy, podrobené selektívnej genocíde. V duchu jeho idey (Hitler a jeho Mein Kampf) nacizmus volal po zjednotení príslušníkov nordickej germánskej rasy (Stalin so spojencami to Hitlerovcom „zatrhli“).
Fašizmus je totalitná ideológia, resp. politické hnutie, antidemokratického, tiež totalitného a anti liberálneho zamerania. Fašistická ideológia vychádza z talianskej formy nacionalizmu. Ako politická teória a prax sa po prvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim.
Fašizmus znamená fascizm a jeho symbolom a ikonom bol zväzok prútov so sekerou vo význame zjednocujúceho a jednotného boja a násilia s cieľom obnovy, renesancie, Veľkej rímskej ríše…

Na Slovensku vo verejnom mediálnom diskurze a na sociálnych sieťach ako rakety typu vzduch- vzduch lietajú zľava doprava a nazad nálepky a nadávky do komunistov, fašistov, nacistov, pričom málokto z ich používateľov  z istotou vie, čo to je… (hyper inflácia).
Celý anti extrémistický proti fašistický a proti nacistický bojový front tak vedome-nevedome odvádza pozornosť od faktu, že najmä liberálny fašizmus sa plazivo dostáva do spoločnosti škárami, zvonka (EÚ) i zvnútra: Spoločnosť je infikovaná neoliberalizmom, ktorý nad hlavou a okolo seba máva false flag a manipulatívnou memetikou slobody, nie štandardnej ale liberálnej demokracie, ktorá je podľa liberálov vyšším typom demokracie…
…ale tá, ak zosilnie (výsledky volieb) nemôže skončiť inak, než reálnym liberálnym fašizmom, lebo sa stane povinnou ideológiou transformovanou do verejných politík a zákonov, a ľudsko-právnym konfliktom na osi ľudské práva verzus ľudské práva a občianskou vojnou (vsuňte si tam prípadne ešte aj islam).
Kresťanstvo je teokratické a demokratické náboženstvo, rešpektuje slobodu jednotlivcov a sekulárny štát, ale islam je totalitná teokracia s politickými ambíciami…
A preto rozumiem výzvam “extrémistov” na zákaz tohto totalitného náboženstva, jeho ideológie a rovnako aj islamofóbii…
Európskemu autochtónnemu obyvateľstvu tak velí osobná a sprostredkovaná skúsenosť s reálnym islamistickým extrémizmom…
Islam do civilizovanej a sekulárnej Európy s jej ľudsko-právnym nadštandardom nepatrí……a tam už končí aj ústava ako ju poznáme a obávam sa, že aj ústavný súd, lebo vo vzťahu k preambule ústavy bude mať ústavodarný a zákonodarný zbor problém s preambulou a negociáciou európskeho sekulárneho s islamským právom šaría…

Čím chce SaS zdôvodniť neprípustnosť, prípadne zákaz, kontroly a spolu tvorby slovenských verejných politík aj katolíckou biskupskou konferenciou?  V možnosti je, že k katolíkom sa pridajú aj protestanti: evanjelici ECAV alebo reformovaná cirkev a pravoslávni. S úplnou istotou možno predikovať, že s odkazom na mincu to nebudú dôslední Jehovovi svedkovia, čo by SaS vyhovovalo, tento raz ako vzor pre katolíkov a ostatných…
K titulke článku – SaS je mačkopes, ktorý klame myslením, prejavom, a telom. U Sulíka už nemám vôbec jasno, či je liberál, konzervatívec alebo liberálny konzervatívec či konzervatívny liberál. Toto z väčšej-menšej  sčasti platí aj pre Most-Híd aj Smer, ktorému vyhovuje sociálna demokracia s jej dvomi rodmi v jednom, mätúca svojich voličov ich ideologickou a politologickou nečitateľnosťou á la čosi zľava, čosi sprava…
Takzvané štandardné politické subjekty sa v kontexte blížiacich sa prezidentských, euro a parlamentných volieb samé pripravujú o svoju štandardnosť a stávajú sa populistickými a anti systémovými, pragmaticky, ad hoc…

Ľudská bytosť ako osoba je subjektom základných ľudských práv a iných práv, ak také práva právny poriadok SR pozná. Katalóg základných ľudských práv mimo iných, podotýkam, že katalóg je otvorený a v období klimatických zmien počnúc právom na život od počatia po prirodzenú smrť a dôstojný život, vo vyššom rade zmieňuje občianske, politické a náboženské práva. Otvorenosť katalógu znamená, že OSN správne doň zvažuje aj právo na životodarnú vodu, pochybné je ale právo na migráciu, pričom kresťania ho už viac ako dve tisíc rokov vnímajú ako samozrejmosť. Veriaci kresťania a občania na rozdiel od ateistov pijú svoju „živú vodu“ z dvoch prameňov a to
a/ z prameňa svetského práva sekulárneho štátu (Ústava a zákony SR),
b/ z prameňa viery a kresťanského učenia.
Kresťanskí veriaci sa vo vzťahu k obom prameňom správajú podľa Ježišovho podobenstva, čo im ako občanom sekulárneho štátu s politickými právami nebráni  podieľať sa na správe a chode štátu a dobre spravovanej spoločnosti, uplatnením si aktívneho aj pasívneho volebného práva, s možnosťou vstupu do všetkých druhov verejných politík (k čomu ich oprávňuje aj to, že ako ekonomicky aktívne osoby sú riadnymi platcami daní, a občianske a politické práva im nemožno odobrať alebo obmedziť, aj ak by vôbec, hoc ako „darebáci“ alebo fyzicky či mentálne postihnuté osoby, ak by im neboli obmedzené práva a spôsobilosť na právne úkony.

Myslenie a úmysly SaS považujem za prinajmenej ľudsko-právne negramotné až hlúpe ale reálne nebezpečné, flagrantne proti ústavné, obmedzujúce základné ľudské, občianske a politické práva veriacich kresťanov. Strana Sloboda a solidarita zo dňa na deň u mňa padajú a strácajú objektívnu ústavnú legitimitu byť súčasťou politického spektra a regulárnou politickou stranou, uchádzajúcou sa o priazeň voličov, lebo vykazuje prvky potenciálnej fašizácie zjednotených „liberálov“ a pseudo demokratov, ktorí sa k moci chcú dostať legálnym procesom slobodných a demokratických volieb. Proti návrhu na ich zrušenie, ak ho niekto podá, nepohnem ani prstom na klávesnici. SaS a nielen, už dávno vypadlo z katalógu mnou v možnosti volených politických strán a pribudli k nim Progresívne Slovensko a Progresívni veriaci (subjekty novej neomarxistickej progresívnej ľavice), o ktorých sa Sulík a spol. vo veci, o ktorej bol môj článok, nezmieňujú…

Nie, Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo pokým sa na slovenskej scéne nezjaví islam. Viaže sa ale na liberálne ideológie multikulturalizmu a rodovej ideológie, ktoré sa spolu s politikárčiacimi mimovládkami a mimovládkarmi s politickými kariérnymi ambíciami postupne infiltrujú do verejných aj najvyšších politík…
Sme vraj homofóbna, xenofóbna a islamofóbna a antisemitská spoločnosť, ktorú treba prevychovať na obraz otvorenej liberálnej spoločnosti a ak nie dobrým slovom tak násilím a pozitívnym právom (právnym pozitivizmom). Súlad so slovenskou ústavou, medzinárodnými zmluvami, dohodami a rozhodnutiami súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva sa nájde…
Sledoval som väčšinu vypočutí uchádzačov o kandidatúru na funkciu ústavných sudcov, kde boli paušálne kladené otázky na súlad ústavy vo veciach zvrchovanosti Slovenska vo vzťahu k medzinárodným záväzkom, zmluvám a dohovorom,  Čl.2 a Čl.7 Ústavy SR, ale nezaregistroval som otázku na posúdenie ústavného stavu vo veci pravdivosti  dikcie Článku 1 odsek 1 uvedeného v perexe môjho článku…
Okolo oboch ideológií (multikulti a gender) sa chodí po špičkách ale diskutuje sa o dúhe, rodovej rovnosti, násilí na ženách, Istanbulskom dohovore, kampani Metoo, sexizme, feminizme, pseudo právach neexistujúcich a ľudsko-právne nedefinovaných sexuálnych „menšín“ (ich pseudo práva, lebo sú fiktívnymi základnými ľudskými právami nenachádzajú sa v katalógu) a nevykazujú definičné znaky menšiny, ich registrovaných partnerstvách a manželstvách a adopciách detí pármi rovnakého pohlavia, interrupciách a eutanázii a okolo Čl.1 odsek 1 Ústavy SR sa chodí po špičkách alebo je ústavnými právnikmi tobôž potenciálnymi ústavnými sudcami, obchádzaný či nepovšimnutý…
S pseudo pojmom „sexuálna menšina“ ale „operujú“ členovia ústavno-právneho výboru „vypočúvacej“ schôdze parlamentu vo veci výberu uchádzačov o kandidatúru na ústavných sudcov. Práve som si to všimol pri vypočutí bez odbornej odozvy aj v prípade vypočúvaného JUDr. Robert Šorl, predseda OS Prievidza, u ktorého sa ale tieto znalosti nedajú očakávať…
Ak ale JUDr. Jána Štiavnického navrhovala verejná ochrankyňa práv, tam je táto neznalosť už neprijateľná; vešanie dúhovej vlajky z okna na podporu dúhového prajdu nerobí VOP kvalitnejšou a lepšou, bez dobrej znalosti toho, čo robí, než sú bežne gramotní laici…
Pozor, pojem pseudo „sexuálna menšina“ je infekčný mém, ktorý v ďalšom príjme verejnosťou, z úst „odborníkov“ na ľudské práva a ústavných sudcov a procese manipulácie ľudsko-právnymi aktivistami a mimovládkami, ale aj liberálnymi médiami, môže sa stať pojmom, keď táto skupina, cluster osôb a skupín pod skratkami LGBTI (…) bude reálne definovaná ako sexuálna menšina a dostane sa do režimu ochrany a podpory práv menšín…

Už tri celé dni počúvam a sledujem otázky a odpovede uchádzačov o post ústavných sudcov. Už som z toho „na hlavu“. Aj komisia toho má “dosť”. Do „kamióna“ otázok pridám aj túto, na ktorú si odpovedzte sami: Viaže sa post komunistické antifašistické a proti nacistické a sekulárne Slovensko na niektoré náboženstvo alebo na niektorú ideológiu?
Čo na to „liberáli“? Aký postoj k požiadavke SaS postaví minister spravodlivosti Most-Híd, Gábor Gál?
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

Mimo rámec článku (poznatok)
Na otázku Borisa Kollára Sme rodina, zo zoznamu otázok Via juris, či môže ústavný súd zrušiť zákon, ktorý je proti ústavný, odpovedala JUDr. Švecová: „Nie, myslím, že nemôže“.
Moja odpoveď: Ak je hoc aj ústavný zákon proti ústavný, tak musí. Príklad: Prípad Melčák v ČR a predčasné voľby.
Z judikatúry Ústavného súdu ČR k jeho rozhodnutiu z 10.9.2009:
„Ústavodarca nesmie vyhlásiť za ústavný zákon, ktorý nemôže byť ústavnou normou, ak ústavný charakter nemá. Opačný prípad je svojvoľná (účelová) arbitráž.“

Popri písaní a editácii článku sledujem konečné hlasovanie Ústavno právneho výboru NR SR o vypočutí a splnení predpísaných podmienok pre účasť uchádzačov o sudcov ústavného súdu. Pár minút pred polnocou sa cesta do talára ústavného sudcu zavrela pre Róberta Fica, ktorý nesplnil podmienky tým, že do času povinnej právnickej praxe vo výkone právnického povolania, mu do 15-tich požadovaných rokov chýba 15 mesiacov praxe, ktoerú nedokázal doložiť ani skenmi článkov z denníka Pravda nie ako advokát, len ako zastupujúci splnomocnenec poškodenej obete trestného činu pred súdom, o čom bude plná denná sobotná tlač a médiá…
Tak, aj to by sme mali…
Poznámka: Správanie parlamentného výboru a zástupcu prezidentskej kancelárie a ostatných, ktorí kládli otázky uchádzačom voči uchádzačom považujem možno aj preto, že vypočutie bolo verejné, až na minimalizované výnimky jednotlivcov, korigované predsedom výboru Róbertom Madejom, za vcelku férové a korektné…


Tvrdenie proti tvrdeniu: Dostál z Most-Híd tvrdil, že Fico podmienky právnickej praxe nespĺňa, Madej, že áno.
Ilustračne Denník N:

  

Denník SME:       

Denník Pravda: 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?