Publikované: 01.03.2016

IQ a intelekt žien a matiek…

S otázkou „Baby brain“ efektu u žien po pôrode sa netreba príliš zaoberať. Údajné vedecké zistenia sú len doplnkové k všeobecne známym poznatkom a skúsenostiam so správaním sa žien, matiek po pôrode. Dva články nižšie reagujú na údajné tvrdenia, že ženy, matky po pôrode hlúpnu, osprostievajú, strácajú inteligenciu…
Skutočný ‘Mommy Brain’: mozog matiek (niektoré jeho časti) sa zväčšil počas niekoľkých mesiacov po pôrode.
Na „Baby brain“ efekte a dokázali, že intelektové schopnosti žien sa po pôrode dieťaťa výrazne zvyšujú.
http://babetko.rodinka.sk/mudrosti/rodina-vo-svete/vedci-vyvratili-mytus-o-baby-brain-efekte-a-dokazali-ze-inteligencia-zien-sa-po-porode-dietata-vyrazne-zvysuje/
http://www.apa.org/news/press/releases/2010/10/mommy-brain.aspx
Slovenský článok skresľuje a zjednodušuje fakty a uvádza nepresnosti v pojmoch.
Ženy, matky sú svojou genetickou výbavou a fyziológiou mozgu vopred komponované na materstvo.
Rodičovstvo otcov je vecou ich sociálneho učenia po splodení svojho dieťaťa a spravidla napodobňuje správanie ženy, matky pozorovaním a odpozerávaním (učenie). Pri starostlivosti o dieťaťa je ideálny kompozit a spolupráca ženského (materského) a mužského (otcovského) elementu.
Údajný úbytok intelektových schopností žien, matiek po pôrode, nie je pravidlom. Naopak, materský softvér je nainštalovaný a pripravený na použitie a svoj rozvoj v genetickej a fyziologickej výbave ženy spolu s materským inštinktom a hormonálnou výbavou. Aktivuje sa počatím a v praxi sa prejaví po pôrode.
Strata záujmu o dieťa zo strany rodičky, najmä u sociálne a mentálne slabších matiek, je poruchou sociálneho správania matky, pochádzajúcej zo sociálne a spravidla aj ekonomicky slabého a znevýhodneného prostredia.
Osobitné ojedinelé popôrodné depresie sú podmienené hormonálne a môžu viesť k dočasnej, zriedka trvalej strate schopnosti starať sa o dieťa…
Pozor, námietka voči názvu článku, správne: Nie inteligencia ale intelekt a intelektová výbava matky. Inteligencia bezdetnej ženy a matky je za normálnych okolností (zdravie) rovnaká doživotne. Intelektové schopnosti u doživotne bezdetných žien sa nerozvíjajú. Naopak, intelektové schopnosti žien a zároveň matiek sa zvyšujú u prvorodičiek a každým ďalším dieťaťom, čo je pre celkový intelekt a mentálne schopnosti žien (matiek) prínosom a čímsi navyše: mechanizmom rozvoja pudu, inštinktu sebazáchovy pre prospech a úžitok dieťaťa. Ten majú zakrnelý alebo žiadny emancipované bezdetné feministky.
Účelom materského softvéru je ochrana a obrana existenčnej seba záchovy matky, znásobenej silnejúcim imperatívom starostlivosti o dieťa, jedného, dvoch, troch potomkov, jej osobnou a nedeliteľnou zodpovednosťou matky.  Tá má byť posilnená a „obalená“ rolou otca, ako sploditeľa, ochrancu, obrancu a kľúčového živiteľa rodiny, posväcujúceho záchovcu rodu, potvrdzujúceho sa v poňatí tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy…
Princíp ochrany a obrany dieťaťa je príznačný pre všetky živočíšne druhy, kde bezprostrednú dominanciu vo vzťahu k potomstvu, najmä v jeho najútlejšom veku, nesie matka…
Poznámka: Vedci vedia, že inteligencia je konštanta, zvyšuje sa aktivita a kreativita matky, vďaka inteligencii, ktorú má…
Pohlavné rozdiely mužov a žien zakladá aj pomer IQ a EQ, pričom emočný kvocient je spravidla u žien, neskôr matiek, najmä telesne a duševne zdravých (normálnych) matiek, preukazne silnejší…
Vidno to aj na rozdieloch medzi s deťmi, chlapcami a dievčatkami: tie spravidla inklinujú k bábikám a ich sociálne učenie k materstvu prebieha už v ranom predškolskom veku…
A to je dôkaz, že majú “nainštalovaný” materský softvér, ktorý sa naplno aktivuje po prvom pôrode. Tvrdenie “genderológov”, že ide len o “sociálny konštrukt” je blud a lož. Takzvané “rodové scitlivovanie” detí je perverzný zločin proti ľudskosti!
Ak sa dievčatká majú k autíčkam, majú aj čosi “naviac” (prídavok, ktorý ich môže predurčiť pre technicky zamerané povolania a profesie…).
Ak zasa chlapci tlačia kočíky a hrajú sa s bábikami, sami, alebo vedno s dievčatkami, nemusí to byť predzvesť poruchy, ale tiež, čosi “plus”…
a až do puberty a adolescencie, nič, čo by mohlo nasvedčovať “niečomu”…
Žena, matka, po pôrode, začína myslieť a cítiť nielen za seba, ale aj za svoje dieťa…
Prežívam hlbokú úctu a rešpekt k materstvu.
Skúste aj vy…
P.S. Takmer všetci sme na svete a žijeme vďaka otcom a matkám…
Vedci by mohli čosi o následkoch a vplyvoch umelého rodičovstva: skúmavka, náhradné (surogátne) materstvo…
Nik z nás sa na svet nepýtal…
K psychológii a neurofyziológii mužského a ženského mozgu (ženský mozog je komponovaný inak, než mužský): ženy vedia viac vecí naraz.
Mozgové pologule muža pracujú viac-menej oddelene a pozdĺžne, ženské sú aktívne a spravidla bezprostredne tvoria komunikačnú sieť naprieč mozgovými hemisférami.
Muži majú na všetko “škatuľky” (vedia sa sústrediť spravidla na jednu činnosť a sú emočne a citovo „vyrovnanejší“, čo vždy nemusí byť plus), ženy “sieť” (dokážu viac činností naraz aj s prítomnosťou emočného a citového prežívania).
S telefonujúcou ženou za volantom sa cítim bezpečnejšie, než s telefonujúcim mužom… :-)
Mnohé ženy bývajú v reakciách rýchlejšie než muži (majú reakčné skóre)…
Disponujú “nadzmyslovou” intuíciou…
Aj v tom spočíva fascinujúci a “sexi” rozdiel medzi obomi pohlaviami…
Kadejaká pseudo veda sa snaží ženu ponížiť pod úroveň muža. Iná, a ňou je rodová ideológia, tiež v opore o pseudovedu, sa snaží o opak. Nie. Žena vie, dokáže, pri svojej fyzickej slabosti a ženskej umenšenosti to, čo nedokáže muž. V živote muža je za normálnych okolností (z pohľadu pojmu normalita) nenahraditeľná….
Muž a žena jedno sú.
Aj z pohľadu kresťanského učenia. Nie islamu.
Osobitne žena, matka, si zasluhuje ochranu a podporu zo strany spoločnosti, osobitné spoločenské a hmotné ocenenie.

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?