Publikované: 28.04.2014

Islam je hrozbou aj pre Slovensko

Otvorený list denníku SME v reakcii na článok Bratislavský moslim: Každý je z iného sveta

 

Vážená redakcia,

So znepokojením som si prečítal sériu článkov v denníku SME z piatka 11. apríla, venovanú téme moslimov žijúcich v Bratislave. (http://bratislava.sme.sk/c/7166040/je-ich-dvetisic-a-nepredavaju-len-kebaby-moslimovia-v-bratislave.html). Hoci si vážim snahu autorov vykresliť čo najpestrejšie moslimskú komunitu, v tomto prípade je zarážajúci ich absolútny nedostatok kritického zmýšľania a najmä akýchkoľvek čo i len základných vedomostí o islame a hrozbe, ktorú táto ideológia pre našu spoločnosť predstavuje. V dnešnej dobe, keď je už dostupných množstvo odborných publikácií a materiálov na túto tému, pustili sa redaktori denníka SME tou najľahšou a pritom najnebezpečnejšou z ciest – cestou obohratej platne politickej korektnosti a stereotypov o moslimoch a islame, cestou ružovou farbou naivizmu a nevedomosti maľovaných detailov zakrývajúcich skutočnú tvár tohto stredovekého náboženstva, ktorého cieľom je anihilovať všetky ostatné kultúry a podriadiť všetkých ľudí zákonu šaríje.

 

Keďže odborných analýz skutočných expertov (pri všetkej úcte pán Attila Kovács, čítali ste Vy aspoň Korán?), či bývalých moslimov (ktorí vedia sami najlepšie, prečo islam opustili a prečo teraz o ňom píšu aby nás ostatných od neho ochránili) je naozaj plný internet, v mojej reakcii sa zameriam len na tvrdenia v predmetných článkoch, ktoré vyšli v denníku SME. Redaktorom Michalovi Durdovanskému a Barbore Kalinovej, a čiastočne aj pánovi Tomášovi Gálisovi (ktorého si inak veľmi vážim pre jeho všetky ostatné práce) odporúčam načrieť do bohatej studnice vedomostí plne dostupných širokej verejnosti, aby keď nabudúce budú spracovávať tak ošemetnú tému akou je islam, sa nenechali dobehnúť lacnou propagandou.

 1. 1.       „Medzi najčastejšie predsudky voči moslimom patrí to, že sú militantní a zle zaobchádzajú so ženami.“ (Mohamad Hasna, predseda Islamskej nadácie na Slovensku)

Nesprávne je tu použité slovo „predsudok.“ Ako sú moslimovia militantní závisí od toho, či sú v menšine, alebo majú početnú prevahu a cítia sa na koni. Na Slovensku sú zatiaľ moslimovia v menšie, podobne ako keď boli v menšine v Mekke na začiatku Mohamedovho pôsobenia ako proroka. V tom čase Mohamed hlásal „Nech nie je žiadneho donucovania v náboženstve“ (2,256), a prezentoval svoje náboženstvo ako tolerantné a mierumilovné. To sa však zmenilo, hneď ako Mohamedovi prívrženci získali vojenskú prevahu. Verše o mieri a tolerancii nahradili zvolania typu „Zabíjajte neveriacich, kdekoľvek ich nájdete“ (9,5) a skutočne moslimovia neušetrili nikoho, kto by mal inú predstavu o živote.

O militantnosti islamu niet pochýb, stačí sa pozrieť na jeho posvätné knihy, na správanie sa proroka Mohameda a jeho prívržencov v začiatkoch islamu, a tiež na správanie sa moslimov v súčasnosti či už v ich domovských krajinách, alebo vo väčších mestách západnej Európy. Čo sa týka zaobchádzania so ženami, aj tu si treba zobrať na pomoc Korán, kde sa píše, že muž má povinnosť svoju ženu biť v prípade, že sa obáva jej neposlušnosti a iné metódy ako napomenutie a odopretie telesnej lásky nepomáhajú (4,34). Je tu teda istý rozdiel v násilí voči ženám, ktorým podľa štatistík trpí aj na Slovensku každá piata. Kým u nás ide o správanie, považované aspoň elitou spoločnosti za deviantné, často s prispením alkoholu a neskoršími výčitkami na strane násilníka, v islame je mlátenie žien priamo nariadené Alahom.

 1. 2.       „Bežný moslim má s činmi islamských radikálov spoločné presne toľko, ako bežný kresťan s činmi Breivika alebo McVeigha.“ (doc. Attila Kovács, Katedra porovnávacej religionistiky Univerzity Komenskéhov Bratislave)

Zavádzajúca polopravda, ktorá je zákernejšia ako vyslovená lož, pretože porovnáva neporovnateľné. Po prvé, žiadny kresťan, nielen bežný, ale aj menej bežný, nesmie mať nič spoločné s činmi Breivika a McVeigha, pretože boli zjavne v rozpore s fundamentálnym kresťanským učením, ktoré možno zhrnúť do „miluj blížneho svojho, ako seba samého.“ Teraz sa však pristavme pri „bežnom moslimovi.“ Je to člen gangu imigrantov pobehujúci po Birminghame či Štokholme hľadajúci neslušne oblečenú ženu či mladých mužov s alkoholom v ruke s cieľom tú prvú znásilniť a tých druhých zbiť?  Alebo otec tureckej rodiny v Düsseldorfe, ktorý zavraždí svoju dcéru za to, že sa zamilovala do neveriaceho? Alebo alžírsky mladík na predmestí Marseille, hádžuci kamene do záchranárov, ktorí prišli pomôcť zraneným pasažierom vykoľajeného vlaku len preto, že on chcel zranených neveriacich najprv obrať o cennosti? Toto všetko sa už deje, no ťažko definovať bežného moslima.

Možno mal pán Kovács na mysli človeka, ktorý síce je moslimom, ale z nejakého dôvodu sa neriadi prikázaniami svojho náboženstva. Taký hypoteticky nemusí mať s islamskými radikálmi nič spoločné. Avšak v tom prípade nemá nič spoločné ani so samotným islamom, keďže sú to práve islamskí radikáli, kto sa riadi podľa prikázaní Koránu a podľa príkladu proroka Mohameda. V takom prípade však tento „bežný moslim“ síce nie je pravým moslimom, na druhej strane však už len tým, že sa za moslima hlási, legitimizuje islam ako taký, čím výrazne pomáha práve tým radikálom, s ktorými údajne nemá nič spoločné. Podobne aj pán Hasna síce môže byť milý a priateľský chlapík, avšak už len tým, že sa snaží presadiť islam na Slovensku, pomáha, možno nevedomky a nechtiac, islamským radikálom.

 1. 3.       „Ľudia, ktorí majú s moslimami skúsenosť, sú oveľa menej náchylní podľahnúť lacným protimoslimským náladám.“ (Hasna)

Táto veta je viac prianím ako realitou.  Nárast protiimigrantských nálad v západnej Európe priamo súvisí s tým, že ľudia tam majú stále väčšiu skúsenosť s moslimami a tým, ako sa správajú, keď sa cítia byť pri sile. Potvrdzuje to zvyšovanie popularity rôznych extrémistických politických zoskupení i politických strán vystupujúcich kriticky voči islamu a islamizácii Európy, od Národného frontu vo Francúzsku, cez holandskú Stranu slobody Geerta Wildersa, až po Dánsku ľudovú stranu v Dánsku. Aj slová nemeckej kancelárky Merkelovej o tom, že „multikulturalizmus zlyhal“ sa netýkali samotného multikulturalizmu, ale skôr toho, čo sa v súčasnosti za multikulturalizmus považuje, a teda islamizácie Nemecka. Vyzerá to teda skôr naopak, že kto má skúsenosť s islamom a tým, ako sa prejavuje, začína mať z neho vážne obavy. To isté síce nastáva aj vtedy, keď človek už len teoreticky vie niečo o islame, avšak niet nad osobnú skúsenosť s davom tých pravých veriacich skandujúcich heslá ako „Sloboda choď do pekla“ či „Islam ovládne svet.“

 1. 4.        „Aféra (s údajným plánom postaviť mešitu na Kamennom námestí v Bratislave) ukazuje, že islamofóbia v spoločnosti je reálnou hrozbou.“ (Hasna)

Slovo „islamofóbia“ môže ašpirovať na najrozšírenejšiu stupiditu storočia a to, že ho pán Hasna použil a denník SME akceptoval, len ukazuje na zámer prvého a nevedomosť druhého. Výraz „fóbia“ pochádza z gréckeho phobos a označuje chorobný a iracionálny druh strachu, pričom dôležitý je tu dôraz na iracionalitu. Už len akceptovaním slova islamofóbia zároveň ako by sme akceptovali, že obávať sa islamu je iracionálne, a presne to je aj dôvod, prečo bolo toto podivné slovo vymyslené. Stačí povedať, že ktokoľvek kto kritizuje islam je islamofób, a tu končí akákoľvek debata, keďže kto by sa už len bavil vážne s niekým, kto trpí nejakou iracionálnou, chorobnou fóbiou? Presne podľa tohto návodu by si neonacisti mohli vymyslieť slovo „fašofóbia“ a komunisti slovo „komofóbia“ a výsledok by bol ten istý.

 1. 5.       „Ľudia majú dojem, že moslim verí v nejakého cudzieho, neznámeho Boha a zabúdajú, že podľa islamu vychádza aj kresťanstvo z toho istého zdroja.“ (Hasna)

Tu pán Hasna používa klasický stereotyp, že veď islam a kresťanstvo sú takmer to isté a veria vlastne v toho istého boha. Pričom jediný dôvod, prečo sa islam považuje príbuzným s kresťanstvom je to, že v čase, keď sa Mohamed vyhlásil za proroka, boli judaizmus a kresťanstvo najrozšírenejšími náboženstvami v inak multikultúrnej Arábii, a teda na nich staval svoje náboženstvo. Podľa islamu pritom ako židia, tak i kresťania vôbec nepochopili a spotvorili islam, ktorý je, vždy bol a vždy bude tým jediným pravým náboženstvom. Abrahám,  Mojžiš i Ježiš hlásali v skutočnosti islam, len židia a kresťania boli príliš hlúpi nato, aby to pochopili. Odhliadnuc od toho nemajú kresťanstvo s islamom absolútne nič spoločné, sú to úplne rozdielne ideológie.

Ak by sme očistili kresťanstvo aj islam od „nadprirodzeného obalu,“ a dostali sa k samotnému fundamentu, videli by sme dva úplne odlišné obrazy. Hlavnou tézou kresťanstva by bolo „miluj blížneho svojho ako seba samého“ alebo „boh je láska,“ či niečo v tom duchu, čiže veci akceptovateľné aj nekresťanmi. A čo islam? Prorok Mohamed od samého začiatku zabíjal či dal zabíjať svojich oponentov, ktorým bol v podstate každý, kto sa mu nechcel podriadiť. Arábia, Blízky východ, severná Afrika, Anatólia, to boli kedysi kresťanské územia. No už v čase Mohamedovej smrti nebolo v Arábii jediného človeka, ktorý by sa Mohamedovi nepodriadil a bol by stále nažive. Jedinou tézou islamu je podriadenie sa islamu. Kým nebude celý svet islamský, dovtedy nebude splnená Mohamedova misia. Tam kde zlyhali armády nastupujú iné metódy, pričom nedávny článok v denníku SME je len malou časťou tohto boja.

Denník SME zohral pre našu slobodu kľúčovú úlohu v boji  proti Mečiarizmu a dnes stojí v prvej línii v boji proti Ficizmu. Bolo by desivým paradoxom, keby bol práve tento denník súčasťou boja za islamizmus.

S pozdravom

Roman Moravčík

PS: Keď som sa ešte v roku 2006 venoval tematike islamu ako novinár, už v tom čase bolo na internete dostupných množstvo informácií. Aby som Vám uľahčil prácu, pridávam niekoľko užitočných zdrojov:

www.faithfreedom.org – stránka venovaná moslimom, ktorí začali premýšľať o svojom náboženstve a na základe kritickej úvahy zvažujú jeho opustenie.

www.alisina.org – webstránka zakladateľa portálu faithfreedom.org Aliho Sinu

www.jihadwatch.org – portál Roberta Spencera, uznávaného odborníka na islam, autora viacerých kníh, z ktorých Islam Unveiled vyšiel aj v češtine (Islám bez závoje, Triton, 2006)

http://europenews.dk – spravodajský portál venujúci sa problematike islamizácie a slobody slova

Toto je naozaj len malá časť z toho, čo sa dá nájsť, stačí len úprimne chcieť.

 

 

 

 • SlabéVýborné (+72 skóre, 84 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

5 Komentárov

Komentárov 1 - 5 z 5Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Mariusz Malinowski

  No a SME bude zrejme smetit na tuto temu dalej v suldae s multikulti poslanim.

 2. Mariusz Malinowski

  toto je tiez dobre:”Správy o spolužití moslimských komunít a väčšinového obyvateľstva v európskych mestách až pričasto naháňajú strach. Mnohí si spomenú na horiace autá na predmestiach Paríža, na útoky na autora karikatúr Mohameda, na obavy Židov z moslimských prisťahovalcov v Malmö či v Toulouse, na minuloročnú vraždu britského vojaka v Londýne, na vraždu Thea van Gogha v Amsterdame, na vraždy zo cti v Nemecku. No so správami je to zrejme tak, že tým, ktoré potvrdzujú našu predstavu o svete, prikladáme väčšiu váhu.” Ako keby na nejaky vedec daval nekomu teplu, svetiacu gulicku do ruky, a dotycny by sa opytal — a co to je? - radioaktivny material – odpovedalby vedec -a neochoriem od toho? -ale prijemne na dotyk pravda? – odpovedal vedec…  

 3. Zdenek Janecek

  proc utikaji pred islamom a potom nam ho tu zavadzaji ?? podle mne to je vojna a meli bychom se stejnym zpusobem branit !!

 4. Mariusz Malinowski

  Mozte si este precitat toto pre uplny obraz: http://www.blogovisko.sk/?s=malinowski

 5. Len pre info, všetky pôvodné odpovede, nie len vybrané časti, nájdete tu: https://www.facebook.com/notes/islamonlinesk/muslimovia-v-bratislave-zverejnenie-cel%C3%A9ho-rozhovoru-do-v%C3%ADkendovej-pr%C3%ADlohy-denn%C3%AD/10152352434642673

  1. Mariusz Malinowski

   toto to typicky priklad zavadzania “Ľudia majú u nás ešte stále dojem, že ako muslim verím v nejakého cudzieho, neznámeho Boha. Zabúdajú pritom, že podľa islámu vychádza aj kresťanstvo z toho istého zdroja a slovo Alláh nie je nič iné, než len arabský výraz pre Boha, ktorý mimochodom používajú aj arabsky hovoriaci kresťani” tvrdi sa tu, ze “islámu vychádza aj kresťanstvo z toho istého zdroja” mozna z toho istehop zdroja len vten islamsky Allah je diametralne iny ako krestijansky Boh. Mahomet poprel odkaz Jezisa, povedal, ze vsetko co povedal Jezis podvod a ludia si to vymyslili, dokonca podla neho Jezis nezomrel na krizi. Mehomet povedal ze jedinym poslanim Jezisa bolo odkazenia veriacim, ze pride po nom prorok a jeho meno bude Ahmed. Tak Mahomet predpovedal svoj prihod, a uvierohodnil sa v ociach krestijan. 

Komentárov 1 - 5 z 5Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?