Publikované: 23.09.2012

Islamské manželstvo ako legalizovaná prostitúcia

Islam je prezentovaný ako náboženstvo, zebezpečujúce rovnosť ľudí. Bohužiaľ je to rovnaký blud ako keby sme tvrdili že aténska demokracia bola vládou všetkých ľudí. Tak ako v Aténach aj v islame sa rovnosť týka len podaktorých.  A dôležitým kritériom je pohlavie. Čistý islam fakticky znemožňuje podieľať sa ženám na vláde a spoločenskom živote.

Význam manželského života je veľký. Je nepochybne šťastný taký pár, ktorý začína manželský život so správnym pochopením jeho veľkoleposti a dôležitosti. Manželstvo je posvätné duchovné partnerstvo medzi dvoma dušami, ktoré prišli na túto zem, aby pokúšali dosiahnuť ideálny život vznešenosti, cnosti a Dharmy (sociálne zvyklosti v hinduizme) a dosiahli svoj cieľ božskej dokonalosti skrze takýto ideálny život. Preto je dom manželského páru posvätným centrom duchovného života. Dom je ich miestom uctievania, modlitby a dennej meditácie. Skutočne sa hovorí, že manželstvá sa robia v nebi. Sex nie je v manželstve všetkým.

Dom je posvätnou arénou sebaovládania a sebapodrobenia, čo je omnoho vzrušujúcejšie a náročnejšie, než je podrobenie kráľovstva. Požehnané sú také páry, ktoré vedú takýto božský život, kde pravda, čistota, univerzálna láska, vzájomná dôvera a súcit predstavujú základ takého božského života. V takomto dome prebýva Boh. Ľudia môžu navštevovať takéto miesta ako na púti.

V hinduizme je svadobným obradom v zásade védická yayna (ohňová obeť), v ktorej sa vzývajú árijské božstvá starým indoárijským štýlom. Agni, božstvo ohňa (alebo posvätný oheň) je hlavným svedkom hinduistického manželstva. Podľa zákona a tradície, žiadne hinduistické manželstvo sa nepokladá za uzavreté inak, ako v prítomnosti posvätného ohňa, okolo ktorého sedem krát obišli ženích a nevesta spolu.Rozvod medzi hinduistami je zriedkavý.

V kresťanstve sa na manželstvo historicky nahliadalo ako nariadenie Božie pre celoživotný zväzok muža a ženy. Základný princíp bol prvý krát vyjadrený biblicky v Gen 2:24 (A preto muž opustí svojho otca a svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedno telo).Potom Ježiš stanovil základnú pozíciu manželstva spojením dvoch dôležitých pasáží z knihy Genezis (1:27; 2:7– 25). Zdôraznil dokončenie stvorenia – „ako muža a ženu ich stvoril“. Potom Ježiš popísal manželstvo ako posvätný vzťah, zväzok tak tesný a reálny, že sa „dvaja stali jedným telom“. Ako osoby, manžel a manželka majú rovnakú hodnotu. V skutočnosti sú jedno.

Takže čo s islamom a moslimami?

No, niektorí beznádejní pesimisti poznamenali, že manželstvo je legalizovaná prostitúcia. Toto presne definuje svätosť moslimského náboženstva a stav vydatej ženy v islame. V islame, skrze manželstvo, muž nadobúda právne vlastníctvo „mäsa” tela ženy.Na rozdiel od hinduizmu a kresťanstva manželstvo nie je v islame záväzným zväzkom. Tu absolútne nie je prítomná idea spoločenstva, partnerstva alebo kamarátstva v rámci manželského páru. Korán nenahliada na rozvod alebo oddelenie ako na tragickú možnosť, ale ako na výhodnú príležitosť pre muža. V islame ženy nemajú žiadnu myseľ, iba „mäso” jej tela je „halal” pre muža, aby si ho vychutnal.Podľa Shahih Bukhari 7.62.173, Manželka si musí oholiť svoje ochlpenie, ak sa manžel vráti domov v noci po dlhej ceste.

Nasrin (2007) sa sťažovala:

Moja matka používala purdu.Nosila burku so sieťkou na tvári. Pripomínalo mi to kryty na mäso v dome mojej starej mamy. Jeden mal sieťku z látky, druhý z kovu. Ale cieľ bol ten istý – uchrániť mäso.”

Počas obdobia Mohameda a jeho nasledovníkov prostitúcia na čas poklesla (Durant, 1950). Nie je to preto, že by si Mohamed vysoko ženy vážil a pracoval pre blaho padlých žien a zlepšil ich podmienky. Je to preto, že Mohamed znížil status vydatých žien na najnižšiu úroveň sexuálneho otroctva a prostitúcie. Povolil toľko možností na ukojenie sexuálneho pudu v rámci islamského zákona, že prostitútky sa stali nezamestnanými. Šokujúcou pravdou je, že Mohamed sa na ženy pozeral ako na domáce zvieratá.Zena ako zviera Vo svojej záverečnej kázni Mohamed prirovnal ženy k dobytku.Tabari (IX:113) zaznamenáva (citované Winn, 2004, Str. 557) „Zaobchádzajte so ženami dobre, pretože sú ako zvieratá a nič vlastného nemajú. Alah urobil potešenie z ich tiel zákonným vo svojom Koráne.”

Podľa Sunaan Abu Dawud 11.2155; Ženy, otroci a ťavy sú to isté, treba sa pred nimi utiekať k Alahovi. Mohamedovo učenie bolo skutočne veľkolepé. V roku 2007 muž (asi štyridsať ročný) z Afganistanu najprv oholil svojej žene Nazii (sedemnásťročnej) hlavu a potom jej odrezal uši a nos, zuby jej vyrazil kameňom, kopal a bil ju dovtedy , dokiaľ jej nedolámal nohy a ruky a keď omdlela, oblial jej nohy vriacou vodou. Takto oslávil prvý deň Eid-ul Adha, islamský rituál obete. Nazia je jeho druhou ženou. Už zabil svoju prvú ženu (Hairan, 2007; IRIN, 2007). Takto niektorí moslimovia oslavujú sviatok Eid, obetujúc tak vlastnú ženu namiesto ťavy. Ťavy sú drahé, ale ženy sú lacné.

V jazyku Urdu, sa ženy nazývajú ‘aurat’ (عورت), čo pochádza z arabského slova ‘awrah’ (عورة).  Arabské slovo sa týka pohlavných orgánov ženského tela, jednoducho a priamo povedané „vagína”. To znamená, že celé telo moslimskej ženy je obrovská vagína a nič iného (Warraq, 2005. str. 316). Koľko ázijských moslimov, hovoriacich jazykom Urdu si je vedomých tohto faktu, keď hovoria o svojich matkách, dcérach a sestrách, keď používajú toto slovo, ktoré v skutočnosti ich ženy degraduje?

‘Nikah’ (moslimské manželstvo,  النكاح) je arabské slovo, ktorého doslovným významom je penetrácia (Kaleeby, 2002; Warraq, 2005). Môže sa vysloviť ako Nokh, čo znovu znamená „awrah”, obrovskú vagínu, to jest celé telo moslimskej ženy. Keď sa slovo „nikah” používa vo význame manželstva, skutočným významom nie je manželstvo, ale doslovne “sexuálna penetrácia”. Nevedomí moslimovia často používajú tieto slová bez toho, aby skutočne vedeli čo znamenajú, a ponižujú svoje ženy na úroveň sexuálnych otrokýň a lacných prícestných prostitútok.

Kasem (n.d.) dochádza k záveru, že metóda zaistenia takej sexuálnej/fyzickej rozkoše je veľmi podobná obchodnej/komerčnej transakcii. Jednoducho povedané, toto sa volá prostitúcia.Vo všetkých prípadoch manželstva a sexu sa so ženami zaobchádza ako s púhymi sexuálnymi objektmi, tak ako s poskytovateľkou služieb, za ktoré sa jej musí poskytnúť nejaká odplata.

Kompenzácia (veno’) za sexuálne služby manželky je známa pod menom „mahr”, ktorú musia všetci moslimskí muži zaplatiť pred manželstvom. Môže byť okamžitá alebo odložená do budúcnosti. Žiadne islamské manželstvo nie je platné bez vyplatenia „mahr”. Niekedy sa moslimské ženy hrdia sumami, ktoré im boli vyplatené ako mahr, bez toho aby poznali jeho skutočný účel. Všetky časti tela musia byť zakrytéV realite mahr nie je nič iné ako platba za zakúpenie ženského tela pre sexuálne potešenie. Táto degradácia je posvatená Alahom v šaríji. (božskom zákone alaha). Takže keď moslim vydá svoju dcéru alebo sestru do inej moslimskej rodiny, v skutočnosti vydraží jemnú a teplú vagínu svojej dcéry alebo sestry za rýchly finančný príjem. Ak „mahr” nemá dostatočnú výšku, potom podľa zákona šaríje, manželstvo môže byť zrušené. Manželka často nedostane možnosť použiť mahr pre seba. Tieto peniaze sa použijú na zariadenie domu novomanželov, alebo celú sumu zhrabne jej otec. (Warraq, 2005, p. 311). V Islamskom manželstve niet ani stopy po romantickej láske. V ich svadobných piesňach sa málokedy nachádza ľúbostná poézia.

Kasem (n.d.) ďalej lamentuje, pričom uvádza odkaz z autentického zákonníka šaríje, že práva manžela zahŕňajú ale nie sú obmedzené na :
vlastníctvo tela manželky, s ktorým si môže urobiť čo chce, vrátane bitia.. manžel má plné právo potešiť sa s osobou svojej manželky (od noh po hlavu¨), pokiaľ jej to neublíži.. je oprávnený vziať si ju na cesty.”

Okrem vyššie uvedeného Kasem (n. d) pokračuje v uvádzaní odkazu z inej knihy, Komentár Hedaya o islamských zákonoch. Táto kniha sa často používa právnikmi šaríje pri výklade islamského práva.Hovorí

plné veno je platba za dodanie booza osoby ženského rodu, pričom význam booza je genitalia arvum mulieris”

Kasem (n.d.) znechutene poznamenáva. „Áno, čítate to správne.Význam „Genitalia arvum mulieris” je ženská vagína.Niekoľko vyššie uvedených viet jasne znamená, že žena predáva svoju vagínu výmenou za veno.Toto je obchodná transakcia.Nerobte v tom žiadnu chybu!Bodka.”

Hoci Kasem bol vo svojom stanovisku otvorený, skutočne aj islamské sväté texty – hadísy potvrdzujú jeho názor. Takže podľa Mishkat al-Masabih,

“Žena je ako pohlavný orgán.Keď ide von, diabol vrhne na ňu svoj pohľad.”

V rámci práva šaríje, manžel nie je povinný zaplatiť lekárovi za liečenie svojej manželky v prípade choroby (Warraq, 2005. str. 311).

Božský zákon Alaha, šaríja, nepozná „vynútený sex” na žene po uzavretí manželstva. Nie je tu niečo také ako znásilnenie v manželstve. Keď už je „mahr” zaplatené, manželka je po právnej stránke sexuálnou otrokyňou muža (obvykle s ďalšími troma rovnako bezmocnými manželkami). V prostitúcii sa zákazník nemusí starať o sexuálne uspokojenie prostitútky. Podobne, sexuálne želania a preferencie žien nie sú v islame uznávané. Prípady znásilnenia v manželstve sú v Bangladéši až príliš časté, ako sa sťažuje Azad (1995, str 240) „Pre ženu je prvá noc po uzavretí manželstva nocou vynúteného sexu.”

“V Bangladéši je počet prípadov znásilnení v manželstve niekoľkonásobne väčší ako počet akýchkoľvek iných znásilnení – prečo nie, keď Allah takáto správanie posväcuje.”

Inde sa Azad (1995, str. 248) znovu sťažuje:

“Tu (v Bangladéši) sú obyčajné znásilnenia a viacnásobné znásilnenia. Tu, otec znásilní dcéru, zať svokru, riaditeľ znásilní upratovačku, učiteľ znásilní študentku, imám znásilní dievča v škôlke, švagor znásilní švagrinú, svokor znásilní nevestu „ (pôvodne bengálsky, preložené do angličtiny autorom).

Prístup islamu k ženám sa dá lepšie pochopiť z jednej rozpravy zo šestnásteho storočia Navoňaná záhrada od Šejka Nefzawiho
„Viete, že náboženstvo žien je v ich vagínach?” Nefzawi sa pýta..”sú nenásytné, pokiaľ sa týka ich vagín a pokiaľ sa jedná o ukojenie ich žiadosti, nestarajú sa, či je to šašo, černoch, sluha alebo aj opovrhovaný muž. Je to Satan, ktorý spôsobuje, že z ich vagín vytekajú šťavy” (Cituje Warraq, 1995. p. 290).

Warraq (1995) sa sťažuje
„Islam vždy pokladal ženy za stvorenia podradné v každom smere, fyzicky, intelektuálne aj morálne.Negatívne vízie sú božsky posvätené Koránom, podporené Hadísmi a opakované v komentároch teológov, správcami moslimských dogiem a nevedomosti.”

Legalizácia prostitúcie v islame

Právo Šaríje povoľuje dočasné manželstvá. Toto sa nazýva manželstvo Mutah, čo nie je nič iné ako istá forma prostitúcie pod rúškom manželstva. Podľa Dictionary of Islam Mutah je „manželstvo uzavreté na určitú dobu za určitú sumu peňazí.”(citované Brahmachari, 2008). V rámci tohto systému moslim môže meniť svoju manželku každý deň. JE to dočasné povolenie pre sexuálne služby a tým aj legalizovaná prostitúcia.

Indickí mulláhovia a maulanovia sú si veľmi dobre vedomí tohto božského povolenia v islamskom manželstve. V Hajdarabáde, indickom veľkomeste títo mulláhovia a maulánovia pracujú ako pasáci pre starých Arabov. Mnohí veľmi bohatí, ale morálne skorumpovaní Arabi navštevujú Hardarabád a ženia sa s mladými indickými moslimkami za pomoci miestnych mulláhov na obdobie 15-30 dní. Po ukojení svojich chúťok a využití týchto úbohých moslimských dievčat, vychutnaní si indickkej pohostinnosti sa títo Arabi rozvedú (islamský rozvod je trojnásobný talaq), okradnú dievčatá o ich panenstvo a dôstojnosť a vrátia sa do svojich krajín ako dôveryhodní otcovia a starí otcovia. Počas jedného incidentu sa starý muž, menom Muhammad Zafer Yaqub Hassan al Jorani zo Shajrahu oženil s Haseena Begum, 19 ročným dievčaťom 7 mája 2004 a rozviedol sa s ňou po dvoch dňoch. Znovu, 24 mája si vzal iné 16 ročné dievča menom Ruksana Begum. Haseena oznámila záležitosť polícii a lotor bol zatknutý spolu s nehanebným pasákom – mullom Shamsuddínom ktorý od Joraniho dostal 40 000 indických rupií. Jorani už má doma dve manželky a 11 detí. Podľa inej správy, uverejnenej v novinách Hindu VOice v januári 2007 60 ročný bohatý Arab sa oženil naraz s 3 dievčatami – Afrín, Farhínou a Sultánou počas desiatich minút v Hajdarabáde. (citované Brahmachari, 2008).

Ročne sa oznámi okolo 35 až 40 prípadov predstieraných manželstiev medzi bohatými Arabmi a mladými indickými moslimskými dievčatami v Hajdarabáde. Skutočný počet je omnoho vyšší. V skutočnosti mullovia začínajú loviť týchto Arabov hneď na medzinárodnom letisku v Hajdarabáde. Hneď ako Arabi pristanú na letisku, mullovia – pasáci ich oslovujú a jednania začínajú priamo hneď a tam. Ukážu im fotografie mladých dievčat, vyriešia sa finančné záležitostí a určí sa dátum a miesto pre také manželstvá. Je to veľký ilegálny kšeft. Ich odporné činy zostávajú utajené ich vlastným dcéram alebo vnučkám rovnakého veku doma. Čo je ešte odpornejšie, že títo Arabi si dokonca prenajímajú izby priamo v domoch týchto maulánov, ktorí uzatvárajú tieto predstierané manželstvá. V niektorých prípadoch takéto islamské manželstvá trvajú iba 24 hodín (Sheikh, 2005). Takto, pomocou islamu mullovia šíria islamskú prostitúciu a plnia si svoje vrecká peniazmi. Majhar Hussain, prezident Konfederácie dobrovoľníckych agentúr povedal „Toto (mutah manželstvo) robí z mladých moslimiek prostitútky.”(citované Brahmachari, 2008). Ak bude táto prax pokračovať a týchto mulláhov nikto nezastaví, tak sa z Hajdarabádu môže stať stredisko legalizovanej, šaríjou schválenej prostitúcie, islamské mesto prostitútok, ďalší „Bordel Mekka” pre smilstvo, vyhľadávanej moslimskými mužmi hlavne z Arabského sveta. Mnoho moslimov bude chodiť do Indie na sex-hadž (t.j. islamskú púť za sexom). Keď už bude nedostatok mladých panien, mulláhovia sa pravdepodobne začnú obzerať po mladých moslimských manželkách, ktoré by sa mohli zaoberať prostitúciou. (Je tragické, že moslimské ženy sami ani často nevedia, do akého manželstva sa dostali. Oh, a suni islam má ešte lepsie manželstvo ako mutah. Volá sa manželstvo misyar. )

Koľko indických moslimov vie o týchto aktivitách mulláhov v Hajdarabáde? Tragédiou je, že mulláhovia, „ochrancovia” islamu sú súčasne najväčšími „vykorisťovateľmi” islamu. Mulláhovia zarábajú peniaze na hrdosti obyčajných dcér a sestier moslimov.

V islame dokonca aj materské mlieko ženy nepatrí žene a jej manžel (ktorý si ju zakúpil skrze “mahr”) má naň zákonné právo. Keď dospelý manžel násilím pije mlieko svojej manželky, v rámci šaríje sa mlieko pokladá za normálnu potravinu a nemusí byť určené pre dieťa. Podľa Malikovej Muwatty (Kniha 30, číslo 30.1.11), „Sanie mlieka, po prvých dvoch rokoch, málo alebo veľa, nepredstavuje nič zakázané. Je to ako potravina.” Podľa iného hadísu z Malikovej Muwwaty (kniha 30, číslo 30.2.14), moslimský muž má od Alaha dovolené piť mlieko vlastnej manželky (alebo svojich manželiek podľa chutí a výberu) pravidelne a stále zostať ich sexuálnym partnerom (skutočne, moslim má veľa výhod proti nemoslimom!). Toto je vrchol blbosti v Alahovom božom zákone.

Pred niekoľkými rokmi AIMPLB (All India Muslim Personal Law Board – Celoindická moslimská komisia pre osobné právo) sformulovala moslimské zákony o manželstve. Ale v tejto komisii nebola žiadna žena (Sheikh, 2005). V civilizovanej spoločnosti je to nemysliteľné, ale v moslimskom svete je to prirodzené. „Halal mäso” tela ženy nemá žiadnu individualitu ani vlastnú identitu.

Podľa šaríje, ženu je možné vydať v akomkoľvek veku, dokonca aj keď je to práve narodené dievča.  Ajatollah Chomejní povedal

„Muž môže mať sexuálny pôžitok aj s kojencom” (Paz, 2006).

Čo povedal Chomejní, bolo eticky nesprávne, ale islamsky božské. Mohamed, pán temnôt bol sexuálny maniak. Veľa sa popísalo o jeho skvelej zbierke manželiek (vrátane dieťaťa Ajše a nevesty Zainab), otrokýň a konkubín. Menej známym faktom bolo, že bol sexuálne priťahovaný aj lezúcim dieťaťom. Ibn Ishaq, najskorší a najautentickejší životopisec proroka zaznamenal vo svojej knihe Sirat Rasul Allah toto:

„ Posol ju videl (Ummu’l-Fadl) keď bola dieťaťom, lezúcim pred ním a povedal “Ak vyrastie a budem stále nažive, ožením sa s ňou.” Ale umrel skôr, než vyrástla „

Umar (Khulafa Rashedin, správne vedený kalif) nasledoval Mohameda v jeho stopách a oženil sa s Umm Kulthum, nevlastnou štvorročnou sestrou Ajše. Toto je božskosť islamu. Ak sú Prorok aj Kalif abnormálny, ako môžeme obviňovať Chomejního? Podpora detských manželstiev je to isté ako obhajovanie detskej prostitúcie.

Polygamia je v Koráne povolená (4:3). Moslim môže mať säčasne štyri manželky. V Indii mal mogulský vládca, nevlastný brat Akbara, Mirza Aziz smiešne vysvetlenie, prečo muž potrebuje štyri manželky.

„Muž sa musí oženiť so ženou s Hindustanu, aby mal kto vychovávať deti, ženou z Chorasanu, aby mal kto robiť domáce práce, ženou z Iránu kvôli spoločnosti a konverzácii.” A prečo štvrtú? Jednu ženu z Transoxiany, aby bila ostatné tri a udržiavala doma kľud.” (Early, 1977 p. 666).

Al Ghazali radí všetkým moslimom

„Ak jedna žena nestačí, vezmi si ďalšie (až štyri).Ak ste stále nenašli pokoj, tak ich vymeňte.”

Laxnosť v počte manželiek a konkubín, voľnosť muža oženiť sa a znovu sa oženiť, manželstvá medzi blízkymi príbuznými často spôsobujú zmätky v moslimských rodinách. Takže keď malý Munawwar Ali ide do madrasy, aby získal islamské vzdelanie, jeho najlepšou identitou je, že je jedným z dvadsiatich detí jednej z trinástich manželiek Šejka Abdulláha ALiho! Veľké rodiny sú jedným z dôvodov, prečo je väčšina moslimov chudobných.

V histórii mali moslimskí vládcovia prísne chránené krídlo paláca, nazývané „harém”. V arabčine „harém” znamená zakázané miesto, kde žijú všetky „begum” (manželky) v svojom vlastnom nepriedušne uzavretom svete. Jednoducho povedané, tieto harémy sú súkromné bordely. V Indii bol mogulský harém obrovskou inštitúciou.

Akbar, mogulský vládca mal viac než 5000 manželiek (Early, 1977. p. 642). Z toho iba 300 boli jeho súkromné manželky, zbytok boli konkubíny. Jeho syn Jahangir mal viac než 1000 manželiek (Pelsaert, 1972). Ali mal 200 manželiek. Ibn al-Teiyib , slávny farbiar z Bagdadu, ktorý sa dožil 85 rokov, mal podľa správ 900 žien, al-Mutawakkil mal 400 žien – pričom s každou zdieľal ložko iba jednu noc (Durant, 1950, p. 222). Mohamedov vnuk Hasan mal až 300 žien. Hasan sa často oženil so štyrmi ženami naraz a potom sa naraz rozviedol so štyrmi ženami (Kasem, n.d). Moslimovia si celibát nevážia. Väčšina moslimských svatých bola ženatá s kopou detí. Durant (1950) komentuje „Možno islam zblúdil v opačnom smere a doviedol manželstvo až do extrému.”

Abul Fazl,(citované Early, 1977 str. 643) mal vynikajúci dovod na podporu polygamie

„Tak ako pre iných ľudí nie je vhodné mať viac než jednu ženu, tak pre veľké osobnosti je naopak nutné mať viac než jednu, aby bolo ich obydlie nádhernejšie a podporili tak väčší počet ľudí.”

Potom otázka znie, ako títo ľudia mohli mať toľko žien, keď má každý povolené iba štyri.J e to veľmi jednoduché, je treba iba trošku manipulácie. Alah v koráne povedal (4:3)

„Ožeňte sa s toľkými ženami, koľko sa vám zdá dobré – dvoma, tromi alebo štyrmi.”

Tento výrok bol interpretovaný rôznymi spôsobmi rôznymi koránskymi učencami – jeden učenec spočítal dve, tri a štyri a dostal deväť žien. Iný dostal výsledok 18 manželiek, zdvojnásobením dvoch, troch a štyroch, potom výsledok spočítal (Eraly, 1977). Keďže v islame nie je nikdy nedostatok znalcov koránu, je tu mnoho interpretácií, keď sa dá bohatá odmena. Takto sa zvyšoval počet žien v súkromných harémoch.

V ortodoxných moslimských rodinách na Blízkom východe otec alebo brat môže vydať ženu za koho chce, predtým než dospeje. Manželstvá z lásky nie sú vo všeobecnosti vítané a sú zakazované, pretože v zväzku z lásky dostane obvykle podlý muž príliš mnoho za príliš málo. Dievčatá sa obvykle vydávajú vo veku dvanástich rokov, matkami sa stávajú vo veku trinástich alebo štrnástich rokov (Durant, 1950; p. 220). Často ženích nesmie vidieť tvár svojej nevesty pred manželstvom. Sú tu oslavy, hostiny, modlitby. Po mnohých ceremóniách manžel v súkromí svadobnej komnaty zloží závoj svojej ženy a modlí sa „V mene Alaha súcitného a milosrdného…” Ak toto opozdené skúmanie ženícha neuspokojí, môže svoju ženu okamžite poslať s venom k rodičom a nájsť si inú. (Durant, 1950; p. 220).

Vo všeobecnosti, ženy v islame nemajú žiadny zmysluplný vlastný život (situácia sa od doby Mohameda príliš nezmenila). Dokonca aj v najnižších vrstvách spoločnosti, kde má nerovnosť pohlaví iba malý význam, ich život je neradostnejší ako život muža. Zúfalo chudobné a podvyživené, ich zdravie je narušované neprestajnou tehotnosťou, utláčané nekonečnou drinou, často v spojení s prácou na poli spolu s mužmi, v ich živote nebolo viac než púheho prežitia. V Afganistane a Bangladéši je viac než polovica dievčat teenagerského veku vydatá. V Iráne sa dievčatá často vydávajú, keď majú iba devať rokov (Spencer, 2005). V Bangladéši je 59 percent dievčat podvyživených a 10 percent dievčat trpí akútnou podvýživou.(UNDP, 1995).

Dokonca aj v strednej a vyššej triede je situácia moslimských žien taká istá, ako pozoroval Manucci (1989)

oni (moslimské ženy) nemali žiadny kultúrny záujem okrem ich slepej a rutinnej zbožnosti, nemali žiadny sociálny život mimo okruhu širšej rodiny, žiadnu úlohu v spoločnosti.”

Vzdelanie dievčat vo vačšine prípadov málokedy siahalo ďalej ako za naučenie ich modlitieb, niekoľkých kapitol z Koránu a domácich prác (Durant, 1950; p 221).Osobodenie žien a vzdelanie sa pokladá za hrozbu mužskej dominancie. Omar, druhý Kalif povedal

„Nedovoľte ženám učiť sa písať! Povedzte nie ich rozmarom.” A znovu „Prikáž ženám nahotu, pretože šaty sú zámienkou na opustenie domu.” (Warraq, 2005, p 299).

Inde sa znovu sťažuje Durant (1950)

„ jej podmanivé detstvo trvá niekoľko rokov, ale ako sedem alebo osem ročná sa vydá za mladíka z klanu, ktorého otec ponúkne za nevestu najvyššiu cenu… je súčasťou domu jej otca, manžela alebo syna a je s ním aj odkazovaná, je vždy služobníkom, nikdy nie priateľom muža. Žiadal od nej mnoho detí, alebo skor mnoho synov, jej úlohou bolo produkovať bojovníkov. V mnohých prípadoch bola iba jednou z jeho mnohých manželiek. Môže ju kedykoľvek prepustiť podľa svojej chute.”

V Pakistane sú islamskí fundamentalisti tak isto proti vzdelaniu žien. V päťdňovom období bez zákona vo februári 2004 fundamentalisti vypálili osem dievčenských škol (Spencer, 2005). Mullovia v Pakistane, keď sa obracali na neposlušné ženy v Rawalpindi, upozornili

Nech sú tieto ženy varované, roztrháme ich na kusy.Potrestáme ich tak hrozným trestom, že sa už nikto neodváži v budúcnosti kritizovať islam.“(citované Warraq, 2005. p. 321)

Row of Ghosts

Niektorí stredovekí teológovia si mysleli, že Mohamed vynašiel polygamiu, ale to nie je pravda, pretože existovala skôr než islam (Durant, 1954; p. 39). Mohamed legalizoval polygamiu vo svojom novo založenom náboženstve a znížil stav žien na úroveň prostitútok s božím požehnaním. Tak ako vyvodzuje Ascha (1989)

Islam je základnou príčinou útlaku moslimských žien a zostáva hlavnou prekážkou zlepšenia ich pozície.”

V kultúrach, ktoré povoľujú polygamiu sa očakáva, že sa najmladšia žena bude starať o staršie ženy. Tento vzťah je občas vzťahom matky a dcéry, ale v mnohých prípadoch staršie ženy pohliadajú na mladé s horkosťou a zatrpknutosťou. V mnohých polygamných vzťahoch sa detská nevesta pokladá za neplatenú slúžku a nikdy nemusí získať úctu starších žien alebo ich detí.

Okrem vyššie uvedeného, domáce násilie je najrozšírenejšiou a najobvyklejšou formou násilia voči ženám a dievčatám v moslimských rodinách. Detské nevesty žijú so staršími mužmi, ktorí od nich očakávajú vykonávanie všetkých povinností dospelej ženy, hoci tieto zodpovednosti sú priveľa na dieťa, dokonca aj ženu. Často manžel podporuje svoju autoritu v dome fyzickým násilím a pokladá týranie manželky za hrdinský čin. V Egypte je bitých manželmi dvadsať deväť percent vydatých adolescentiek, z toho štyridsať jeden percent počas tehotenstva. V Jordánsku je dvadsať šesť percent ohlásených prípadov domáceho násilia páchaných na ženách mladších ako osemnásť rokov. Podľa jednej správy z Amnesty International, viac s než deväťdesiat percent pakistanských žien bolo zle zaobchádzané (údery, bitka alebo sexuálne zneužívanie) za malé priestupky, ako je uvarenie neuspokojivého jedla a neporodenie syna (Spencer, 2005). Bitie žien je povolené Alahom (Korán 4:34). V hadíse Mohamed odporúča

„Zaves svoj bič tak, aby ho tvoja žena videla” (citované Warraq, 2005. p. 314).

V Sudáne sa genitálny otvor rozvedených žien a vdov zašije, pričom sa nechá malý otvor pre menštruačnú krv (Azad, 2005. p. 197).

Dokonca aj Mohamed zodvihol svoju násilnícku ruku na svoju detskú manželku, Ajšu. Je to zaznamenané v Sahih Muslim, Kniha 004, číslo 2127 (citované Kasem, 2005) – keď raz spal s Ajšou, Mohamed potajomky odišiel z postele a išiel na cintorín v Baqi, Ajša ho sledovala. Keď sa to Mohamed dozvedel, udrel ju (zbil ju) po hrudníku, čo jej spôsobilo veľkú bolesť. Tento božský akt bitia manželky je zaznamenaný v Histórii od al-Tabariho, diel IX (citované Kasem, 2005). Napriek tomu, toto nie je koniec „milého” zaobchádzania so ženami. Kasem (2005) cituje iný Hadís zo Sunaan Abu Dawud (11.2142) -

„Prorok povedal:Muža sa nebudú pýtať, prečo zbil svoju ženu.”

Somálski moslimovia bijú bičom svoje novomanželky od úplne prvej noci (Azad, 1995. p. 197, Miles, 1988. p. 89). Nemilosrdné bitie bez akéhokoľvek dôvodu je náboženskou tradíciou Somálska.

Fajlur Rahaman uviedol referenciu na jeden hadís (citované Azad, 1995. p. 166), ktorý hovorí

aj keď je manžel malomocný a žena vyčistí hnis z jeho rán svojim jazykom a hnis prehltne, stále nie je rovná svojmu manželovi” (originál je v bengálčine, preklad do angličtiny vykonal autor).

Nasilie1 V predislamskej Arábii boli ženy slobodné, šťastné a rešpektované. Zúčastňovali sa na stretnutia, často svedčili na súde rovné mužom, podnikali (Chadídža, prvá manželka Mohameda bola obchodníčka, zamestnávala viacerých mužov, aby dozerali na jej obchody), dokonca bojovali v mnohých bitkách. Iba pod islamom boli animalizované.

Takže toto je status vydatých žien v islame. Bezpochyby je porovnanie legálne vydatej ženy s prostitútkou neetické a nechutné. Nevrhá na autora dobré svetlo. Ale tento článok nie je produktom chorej mysle.Každá informácia v tomto článku je pravdivá a vychádza z autentických zdrojov. Na druhej strane, „vysoké postavenie” žien podľa Mohameda a jeho nasledovníkov vedie k iba jedinému možnému uzáveru – že islam nemôže byť Bohom schválené náboženstvo. Je to z toho dôvodu, že vysoké postavenie a rešpekt voči ženám a vzájomná zodpovednosť manželského páru, voči rodine a spoločnosti všeobecne, tak ako sa učí v kresťanstve, hinduizme, budhizme a iných etablovaných náboženstvách je v islame úplne neprítomná. Jednoducho je pravda že Boh islamu je umelým Bohom. Tento Boh je v skutočnosti bábkou a jeho jediným účelom je legalizovať akýkoľvek zločin v mene náboženstva. A bezpochyby, tento boh si robí svoju robotu dobre od okamihu svojho objavu.

Vo všeobecnosti má moslim k sexu vzťah ako zviera, bez nejakého filozofickej, metafyzickej alebo teologickej pochybnosti. Manželstvo s ním nie je nikdy sviatosť, je to iba obchodná transakcia. Nikdy sa nestane, že by sa zahanbil, že sa správa k ženám ako k prostitútkam, skôr by sa hanbil za pravý opak.

V islamských národoch je väčšina práce vydatých žien prehliadaná a neoceňovaná. Ženy sú neprestajne pod hrozbou rozvodu (Azad, 1995). Často nedostávajú od svojich manželov dosť jedla. V Bangladéši je sedemdesiat sedem percent vydatých žien z domácností so stredným príjmom a viac než deväťdesiatpäť percent žien z nízkopríjmových domácností má podváhu a sú podvyživené (UNDP, 1995). Vrcholom všetkého však je, že ich príspevok rodine je často nepovšimnutý. V Sudáne sa doba, potrebná na nazbieranie dreva, čo je povinnosťou ženy, zvýšila počas desiatich rokov štvornásobne. V Mozambiku ženy strávia viac než pätnásť hodín týždenne iba nosením vody pre rodinu (UNPD, 1995). Niektoré afgánske ženy sú nútené zbierať v horských údoliach trávu, aby vyživili seba a svoje deti (Sina, 2001). Nedávna správa UN zverejnila, že ženy v Saudskej Arábii sú obeťami systematickej a všadeprítomnej diskriminácie vo všetkých aspektoch sociálneho života (Times, 2008). V islamských národoch zomiera viac dievčat ako chlapcov v mladom veku. Narodenie dievčaťa sa stále v moslimských spoločnostiach pokladá za katastrofu. Ženy, ktoré predstavujú polovicu globálnej populácie si rozhodne zaslúžia lepší údel.

Islam dychtí po moci, propaguje nenávisť a dominanciu v mene imaginárneho Boha. V civilizovanej spoločnosti sa charita začína doma, ale v islamskej spoločnosti sa doma začína nenávisť a dominancia. Možno sú prostitútky v lepšej pozícii ako tie bezmocné „zvieratá” zvané moslimské ženy. Najvyššou úlohou morálky je vždy regulácia sexuality. Zmysel pre rodinu bol pozorovaný aj medzi mnohými zvieratami. Matka je prvým „guru” (spirituálnym sprievodcom) dieťaťa. Dieťa sa učí od svojej matky abecedu. Dieťa sa učí od svojej matky hovoriť. Môže z neho vychovať svätca, vládcu alebo lotra. Vštepuje svoje cnosti dieťaťu so svojím mliekom. Žiadna spoločnosť sa nemôže rozvíjať, pokiaľ nie sú jej ženy vzdelané a slobodné. Moslimským ženám by malo byť dané vzdelanie a sloboda a potom prinesú revízie, nutné pre zlepšenie ich situácie. Nie je vôbec treba, aby takzvaní moslimskí intelektuáli prelievali nekonečné krokodílie slzy, aby oklamali civilizovaný svet. Je škoda, že moslimovia sú príliš spirituálne deprivovaní, aby si vôbec uvedomili tento fakt.

Podľa Sujid Das “Islamic Marriage And Legalised Prostitution “

Prebrané z http://jurajpolacek.blog.sme.sk

Iné články :

………………………….

Zoznam literatúry

Knihy, rozpravy, noviny a časopisy

 • Ascha G. (1989), Du status inferieur de la femme en Islam. pp.11.Paris.
 • Azad, Humayun (1995); Nari (woman), originally written in Bengali.Revised third edition.Sept’95. Agami Prakasani.Dhaka, Bangladesh.
 • Durant, Will (1950), The story of civilization – The age of faith.Simon and Schuster. NY.
 • Durant, Will (1954), The story of civilization – Our Oriental seszkoprrneho Boha. V civilizovanej spolo Haritage.Simon and Schuster. NY.
 • Eraly, Abraham (1977), The lives and times of great Mughals.First edition.Penguin books.New Delhi, India
 • Kaleeby (2002), Dictionary of the Quranic phrases and its meaning; compiled by Sheik Mousa Ben Mohammed Al Kaleeby, Maktabat Al Adab, Cairo.
 • Manucci, Niccolao (Italian adventurer in India in the second half of the 17th century); Storia do Mogor, 2nd volume (translated by William Irvine).London 1907-08 / Delhi 1922.
 • Miles, Rosalind (1988); The women’s history of the world.Michael Joseph publication. London.
 • Nasriadny zmysluplnsen, in, Taslima.(2007), Let’s burn the Burqa, Outlook, the weekly news magazine published from India, January 22, 2007 issue, pp 62.
 • Pelsaert Francis (a Dutch treader in India in the second decade of the 17senelka Mohameda bola obchodnlep th century); Remonstrantie (translated by W. H Moreland as Jahangir’s India), Cambridge, 1925 / India 1972.
 • Spencer, Robert (2005); The politically incorrect guide to Islam (and the crusades). pp. 69 – 77. Regnery Publishing. Inc. USA
 • Times (2008); Saudi woman strip-searched for cafémeet with man.The times of India, a daily newspaper published from India.7th February.2008 issue, pp 15, first column.
 • UNDP (1995); Human Development Report.Published for the United Nations Development Programme (UNDP), pp. 35 . OUP. Delhi. India
 • Warraq.Ibn (2005), Why I am not a Muslim, Prometheus books. NY.
 • Winn, Craig (2004); The Prophet of Doom – Islam’s Terrorist Dogma in Muhammad’s Own Words.First edition.Cricketsong books (A division of Virginia publishers), Canada.

Internet

 • Brahmachari R. (2008), Mutah, or temporary marriage in muslim society.Published on 26th January, 2008. at Faith Freedom International.(Last accessed 28th January / 08).
 • Hairan, A. (2007), Husband cut off wife’s ears, nose on Eid day.Published in Groundreport.com on December 23, 2007. (Last accessed 14th February / 08).
 • IRIN, (2007); Nazia, Afghanistan, “My husband cut off my ears and nose and broke my teeth”.Published in YubaNet.com on 26th December, 2007. (Last accessed 14th February / 08).
 • Kasem, Abul (n.d), Sex and Sexuality in Islam, Islam-watch.(Last accessed 10th January / 08)
 • Kasem, Abul (n.d); Women in Islam.Islam-watch.(Last accessed 11th January / 08 )
 • Kasem, Abul (2005) – Did Prophet Muhammad ever beat his Wives?Published on 28th April, 2005 at Mukto-mona.(Last accessed 10th December / 07)
 • Paz, (2006), Khomeini’s Teachings on sex with infants and animals.(Last accessed 24th March / 07)
 • Sheikh Q. (2005), You opened my eyes in Leaving Islam section of Faith Freedom International (Last accessed 16th June / 06)
 • Silas (n.d), Wife beating in Islam, Answering Islam.(Last accessed 20th December / 07)
 • Sina, Ali (2001), The fall of Islam, Faith Freedom International.(Last accessed 1st March / 05).
 • SlabéVýborné (+29 skóre, 33 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

3 Komentárov

Komentárov 1 - 3 z 3Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Ľudmila Zajacová

  A v roku 2050 mame Islam na Slovensku?

 2. Juraj Poláček

  Ak to dopustime, islam tu bude… Vsetko zavisi od nas. Vid moj dalsi clanok o Enochovi Powellovi

 3. Žiaľ je to všetko pravda a ženy v islame sú len sexuálne otrokyne. Osobne si myslím, že frustrácia moslimskej spoločnosti z prakticky nedostupného normálneho kontaktu medzi ženami a mužmi soôsobuje ich náboženskú agresivitu, ako môžeme vidieť vo svete v súčasnosti. Islam je vojnové náboženstvo a vraždenie žien a diplomatov, ktorého ešte predtým než ho zabijú znásilnia, je toho dôkazom. Ak imámi , alebo pakistanský minister vyzýva na zabíjanie kohokoľvek na svete mala by s tým EU a civilizovaný svet niečo robiť. A mešity by som im dovolil stavať asi tak ako oni dovoľujú stavať kostoly- teda žiadne.

Komentárov 1 - 3 z 3Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?