Publikované: 13.02.2020

Istanbulský dohovor a GREVIO

Ak Slovensko ratifikuje Istanbulský dohovor, ktorý je len sofistikovanou pascou, padne do náručia nadnárodnému inštitútu GREVIO. Tento orgán Rady Európy ako nástroj na dosiahnutie účelu zákroku ID, žiaľ (povrchnosť) nie je súčasťou verejnej ani politickej debaty za a proti ratifikácii ID.

          

Ratifikácia Istanbulského dohovoru zásadne zmení pomery na Slovensku vo vzťahu k Rade Európy a EÚ v časti pojmu suverenita a zvrchovanosť Slovenska.Nórsky Barnevern je na nórskej vláde nezávislý orgán, s pôsobnosťou len na pôde Nórska, financovaný vládou a nórskymi fondmi, ktorého úlohou je boj, ochrana a prevencia proti násiliu na deťoch a ich výchove, ktorú Barnevernet označí za nesprávnu a nežiaducu, a kde táto juvenilná „sociálka“ zistí, že v konkrétnej rodine a domácnosti sa vo výchove detí používa násilie alebo nesprávne výchovné metódy, ktoré z pohľadu pracovníkov Barnevernu vykazujú známky násilia na deťoch.
Barnevern získava poznatky priamo alebo prostredníctvom „echa“ udavačov.
Svojou činnosťou a skutkami je nad Medzinárodným dohovorom o právach dieťaťa, v časti: „každé dieťa má právo na svojich biologických rodičov“ čo postupne, prípad od prípadu, zisťujú všeobecné súdy (rodinné právo) a Európsky súd pre ľudské práva.
Nórska justícia disponuje špeciálnym juvenilným súdom, ktorý rieši spory o práva rodičov vo vzťahom k svojim deťom, nástrojmi predbežných opatrení, odoberaním a umiestňovaním detí do náhradnej starostlivosti, konaním o ich adopciách a zbavovaním rodičovských práv voči svojim deťom, čo robí veľmi rád a častejšie, než v iných krajinách a členských štátoch Rady Európy…
Barnevern sa priam ako Moloch osobitne venuje rodinám cudzincov; často pod banálnymi až absurdnými zámienkami rodičom odoberá ich deti, a ponúka ich na adopciu, často nevedno kým a kam a zbavuje biologických rodičov ich rodičovských práv.
Príklad za viaceré: Michaláková a jej dvaja synovia (Česko).
Podobný systém juvenilnej justície vládne aj vo Veľkej Británii, volá sa Social Service, príklad: Ivana Boórová a jej dvaja synovia (Slovensko).
Podobných prípadov pribúda, aj nemedializovaných…
Prachom zapadla aféra nápadne vysokého počtu detí na adopciu do Talianska, a hoc priamo nesúvisí s odoberaním detí, zakladá nevyjasnenú otázku a indícií, že adopcie sú čísi výnosný biznis…
Uvedené vyššie je veľmi stručné, kto ale veci sledoval a sleduje, a venuje sa ľudským právam, rodinnému právu a právam detí, vie, o čom je reč a v čom spočíva obludnosť tohto systému…
GREVIO ide o úrad, ktorý priamo zakladá Istanbulský dohovor. Nie náhodou sú nórsky Barnevern a britský Social Service označované ako „GESTAPO“.
Progresívny znamená inovatívny s nevídanými výsledkami. Tiež len stručne: Ide o metódy postavené na progresivistickej ideológii a politikách novej ľavice neomarxistov. Progresívne Slovensko má vo svojom programe k týmto metódam tak ďaleko a blízo, ako ďaleko a blízo má k víťazstvu vo voľbách.


GREVIO je úrad monitoringu a kontroly, má osobitné a výsadné postavenie a právomoci vo vzťahu k právu na súkromie v rodine a domácnosti, kde sa nachádzajú maloleté deti.
Istanbulský dohovor a GREVIO je tvorivým a inovatívnym progresivistickým rozvinutím idey a poslania Barnevern a Social Service, ktorý pôsobnosť cez ID a GREVIO vo vzťahu k násiliu nielen na ženách, rozširuje z detí na ženy a boj násiliu všeobecne.

              

ID a GREVIO zakladá právo na opatrenia, ktoré sú eufemistickým zjemnením toho, čím rozumieme pojem represia.
Ratifikáciou ID je plne vymáhateľná vôľa a moc GREVIO.
Hlavná slovenská rodová ideologička (spojenie chémie s rodovou ideológiou) za časť rovnosť pohlaví a rodov a rovných príležitostí, Ing. Oľga Pietruchová, MPSVaR:

          

Tvrdenie, že v krajinách s ratifikovaným ID sa nič nezmenilo, je falošná lož. A to sa činnosť GREVIO ešte len „spúšťa“.
Existuje spojenie dúhového aktivizmu s liberálmi a rovnako neomarxistickou rodovou ideológiou?

                      

Právomoci komisárov GREVIO sú neskutočné, nebývalé, počnúc ich absolútnou nedotknuteľnosťou, totálnou ochranou a imunitou a neobmedzeným služobným voľným pohybom po území krajín, ktoré ratifikovali Istanbulský dohovor
Príklad: Prípadní americkí vojaci na území Slovenska a kdekoľvek vo svete, sú pod výlučnou jurisdikciou USA. Ak USA rozhodnú, že americký vojak trebárs v Iraku alebo v Afganistane sa nedopustil skutku, považovaného podľa právneho poriadku „hosťujúcej krajiny“ za trestný čin, niet proti tomu odvolanie.
Plné dôsledky ratifikácie ID sú zamlčiavané dokonca ministrom zahraničných vecí Lajčákom, ktorý sa na vláde k ID zdržal hlasovania (aby bol konzistentný):
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/542209-lajcak-nehrozi-nam-ze-sa-staneme-ucastnikmi-istanbulskeho-dohovoru/
Médiá sú delené na hlavné (verejnoprávna RTVS) ostatné mienkotvorné (orwellovský newspeak preložený do človenčiny: manipulatívne) a alternatívne.
Tu je dôvod, pre ktoré RTVS v samochvále označila „alternatívne médiá“ ako dezinformačné weby; nachádzajú sa aj v Smatanových zoznamoch na adrese www.konspiratori.sk
Poznámka: Samo označenia webov ako „slobodný, nezávislý“ (slovenský a český Denník N) sú redundantné; denníky a weby sú alebo nie sú slobodné a nezávislé, pokým ich „slobodná a nezávislá“ cenzúra, najnovšie fejzbúková „slobodne a nezávisle“ nezablokuje.
Doplnok: RTVS nie je ani slobodná ani nezávislá tým, že je verejnoprávna. Je pre mňa, a nech je aj pre vás, alternatívne médium, ako všetky ostatné…
Značná časť verejnosti je aj vo vzťahu k ID ako skupina trpaslíkov, ktorá sa vo svete médií dezorientuje podľa buzoly (toľko k mediálnej gramotnosti).
Slobodný výber si („slobodne a nezávisle“) „zakonšpiroval“ a ponúka tieto („slobodné a nezávislé“) „dezinformácie“ (v opore o objektívnu pravdu!):
https://slobodnyvyber.sk/istanbulsky-dohovor-mimovladka-grevio-bude-mat-viac-moci-ako-gestapo/
Nebudem zbytočne plýtvať „papierom“, časť námahy vydajte vy, a prejdite si nielen text Istanbulského dohovoru, ale najmä úlohy, poslanie a postavenie inštitútu GREVIO:
Časť IX – Monitorovací mechanizmus Článok 66 Skupina expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (strana 18 Dohovoru):
https://slobodnyvyber.sk/wp-content/uploads/2018/06/IstanbulskyZdohovor.pdf
Dodatok: Výsady a imunity (článok 66) strana 24.
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
Monitorovací systém 1,2:
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/about-monitoring1
Prvých desať členov skupiny GREVIO bolo zvolených 4. mája 2015 na obdobie štyroch rokov:
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/members2
Nie som slobodný ani nezávislý, sloboda a nezávislosť je relatívna nie absolútna kategória, len bloger (pokým ním budem). Len dobre a pravdivo informovaná spoločnosť sa môže „slobodne, nezávisle“ rozhodnúť (bez “správne”).
Sloboda a nezávislosť sú viazané zodpovednosťou.
Správnosť rozhodnutí overuje prax.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?