Publikované: 02.05.2015

Istanbulský dohovor a jeho trójske kone…

Po referende sa zdá, že v otázke rodovej ideológie nastalo „mediálne“ ticho. Ak „mienkotvorné médiá“ zmĺkli, lebo „vybavili“ referendum označením ako neúspešné, necelý týždeň po, bola schválená práve referendom (!) pozastavená kontroverzná vládna Stratégia ochrany a podpory ľudských práv…
Po jej prijatí homolobisti a feministky pretláčajú ďalší dokument…
Slovensko v roku 2011 podpísalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu, známy ako Istanbulský dohovor s tým, že v roku 2013 bude ratifikovaný.
Nebol. Proti sa postavilo 105 organizácií na čele s Fórom pre verejné otázky.
Znenie: http://moznostvolby.sk/dohovor-rady-europy-o-predchadzani-nasiliu-na-zenach-a-domacemu-nasiliu-a-o-boji-proti-nemu-i-cele-znenie/
Čo je zlé na Istanbulskom dohovore?
1. Zavádzanie rodových pojmov do slovenskej legislatívy. Zavádza pojmy ako rod, rodová identita, rodovo podmienené násilie, ustanovuje definíciu rodu, ktorá je ovplyvnená rodovou ideológiou, ktorá odstraňuje biologické delenie ľudí na mužov a ženy podľa ich pohlavia, ale zavádza definíciu rodu na základe osobných pocitov jednotlivca. Štatisticky a spoločensky bezvýznamnú hŕstku nositeľov inej než hetero sexuálnej orientácie vydáva za všeobecnú normu vo vzťahu k pojmu normalita.
2. Sexualizácia detí. Presadzuje problematiky rodovej ideológie do učebných osnov a tak zavádzanie nezdravej sexuálnej výchovy a obmedzenie práv rodičov v otázke výchovy a vzdelávania detí.
Ignoruje základné a neodňateľné ľudské právo na výhradu vo svedomí a s ním spojené právo na dobre informovaný súhlas.
3. Sociálne inžinierstvo. Zaväzuje štáty prijať opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a ostatne zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.
Dohovor pretláča feministická organizácia Možnosť voľby s p. Mesochoritisovou, organizácia, na čele ktorej kedysi stála aj dnes dobre známa a medializovaná Ing. Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti MPSVaR)…
Spustili mediálnu kampaň, ktorá tlačí vládu, aby tento kontroverzný Dohovor prijala.

http://www.postoy.sk/content/aj-lipsic-vidi-rizika-v-europskom-dohovore-o-nasili

Za 97 455 euro!!! Ide o ďalší útok na slovenskú spoločnosť!
Koľko prostriedkov zo spoločných verejných zdrojov a z transatlantického zahraničia ide na podobné a mnohé pochybné vzájomne kolaborujúce projekty „ľudsko-právnych“ mimovládok  tretieho sektora v porovnaní s tými, ktoré boli použité na referendum?!
http://www.lifenews.sk/node/8347
http://fvo.sk/wp/wp-content/uploads/2013/12/IstanbulskyDohovorAnalyza.pdf
http://www.eeagrants.sk/data/att/1829_subor.pdf

http://www.lifenews.sk/node/5773

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?