Publikované: 13.11.2019

Istanbulský dohovor a možná ústavná kríza

Zakladá ju zjavná nečinnosť prezidentky. Uznesenie Národnej rady Slovenska je vykonateľné jeho vzatím na vedomie prezidentkou, ktorá má jeho výsledok oznámiť Rade Európy a ratifikačný proces Istanbulského dohovoru by tým bol odmietnutý a ukončený.
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465107
Ústavná moc v štáte sa delí na zákonodarnú a výkonnú moc (parlament, vláda, prezidentka). Súdna moc a ústavný súd majú iné nezávislé postavenie. Vo veci ústavný súd neigeruje; nekoná ex offo.
Uznesenie Národnej rady Slovenska, ako prejav prenesenej vôle občanov na nimi volených parlamentných zástupcov, je pre výkonnú moc (exekutíva)  záväzné bez diskusie a Gálových „okrúhlych stolov“ ústavných právnikov. Minister spravodlivosti Gábor Gál je zrejme v stave „mozgovej smrti“ (ponáška na Macronovo vyhlásenie k stavu NATO). Na jeho „okrúhle stoly“ ústavných právnikov vo veci technikálií, právomocí, kompetencií a ústavných povinností hlavy štátu, vo vzťahu k vykonaniu Uznesenia Číslo: CRD-709/2019 NRSR niet kvalifikovaný ústavný dôvod.
Uznesenie Národnej rady Slovenska vo veci odmietnutia (zastavenia) pokračovania ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru je Ústavou SR  nadradené uzneseniu vlády v ratifikačnom procese pokračovať.
To je už exekutíva (vládna, výkonná moc) až v stave „nedostatku kyslíka“ a predvolebnej nespôsobilosti a nechuti riešiť už aj jednoduché školské úlohy z predmetu Občianska náuka pre základné školy?
Parlament nemá čo prezidentke odporúčať, ani ju žiadať, hlava štátu mala vo veci konať po doručení uznesenia. Výkonom môže poveriť člena vlády, tak, ako bola v roku 2011 prezidentom a podpisom ID poverená ministerka Žitňanská.
Áno, Istanbulský dohovor je prezidentská zmluva. To je fakt, pri ktorom vôbec niet o čom.
Ústavnú krízu zakladá len prezidentka, ktorá sa vo vzťahu k Uzneseniu tvári ako „mŕtva chrobačica“. Dôvod: Istanbulský dohovor chce ratifikovať.
Má ju „nakopnúť“ Ústavný súd? Alebo ju má posadiť za okrúhly stôl s vládou a výkonným ministrom vlády pre spravodlivosť, Gáborom Gálom? Alebo?
https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-spravodlivosti-rozmysla-zvolani-okruhleho-stola-istanbulskemu-dohovoru-tvrdi-edita-pfundtner/1954067
Miroslav Lajčák v „demisii“ riadi štát. Aj prezidentku. Tá je ním vlečená ako jeho poslušná „exekutíva“. K titulke článku Hlavných správ: „Posledné slovo má hlava štátu.“ Nie, druhé. Prvé mal parlament.

Zmena na správne ústavné:
Hlava štátu má svoje slovo v momente už po polnoci na druhý deň po prevzatí jej doručeného Uznesenia NRSR Číslo: CRD-709/2019 k výkonu oznámenia Rade Európy o späť vzatí podpisu, a písomnému odmietnutiu ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktoré má právnu silu odstúpenia Slovenska od zmluvy s Radou Európy s významom, že sa ňou Slovensko necíti byť viazané, lebo:
Na prevenciu a ochranu proti násiliu na ženách a nielen na ženách, ale aj starých ľuďoch a deťoch, má vlastné a dostatočné legislatívne nástroje, ktoré bude ďalej zdokonalovať.
Aj nečinnosť a nedôslednosť OČTK vo veciach násilia, páchaného na ženách, si Slovensko dokáže riešiť tiež vo vlastnej kompetencii. Nepotrebuje byť viazané CEDAW ani nástrojmi monitoringu a sankcií aj zo strany nie dosť dobre objasneného nadnárodného paneurópskeho orgánu GREVIO.
Tým „slovom“ je prezidentke ústavou uložený výkon rozhodnutia bez zbytočných odkladov a „tichých“ na „jej“ liberálnu vládnu zostavu, vyčkávacích obštrukcií…
Priamy nedostatok a nulový výkon možno vytknúť už aj ministrovi spravodlivosti, ktorý už mal k ID spracovať a poslať Európskemu súdnemu dvoru výhrady k ID, pre jeho rozhodnutie o predbežnej otázke, či možno dohovor ratifikovať za všetky členské štáty Rady Európy, aj za tie, ktoré ID nepodpísali, alebo podpísali a neratifikovali, alebo majú k nemu čiastkové či celkové výhrady, a to v zmysle pars pro toto alebo totum pro parte, rozumejte:
časť za celok, a naopak.
Členské štáty EÚ a Rady Európy  môžu svoje pripomienky Európskemu súdnemu dvoru zaslať do 23. decembra. Minister spravodlivosti Gál „svoje“ teda jeho (!) „stanovisko“ zaslal súdu 4.11. bez pripomienok.
Túto úlohu minister Gál nevykonal. Ak tak do stanoveného termínu neurobí, tak nenaplnil alebo porušil právomoc verejného činiteľa vo funkcii ústavného činiteľa ako ministra vlády pre spravodlivosť.
Slovenská vláda zatiaľ len oznámila stanovisko Slovenska k ID len na adresu OSN. Oznámenie je treba poslať aj a najmä Rade Európy. Bude k tomu “okrúhly stôl”? Čo sa bude podávať?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?