Publikované: 18.02.2020

Istanbulský dohovor nie je zmluva

Iné mi neostáva, než trvať na presvedčení, že ID nie je medzinárodná zmluva ale Dohovor Rady Európy. Členstvo v Rade Európy Slovensko nezaväzuje k podpisu ani ratifikácii ID.
Vo veci ID nie je viazané ani Lisabonskou zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ešte raz a po poradí, a to: Rada Európy nie je EÚ ani Európska rada.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rada_Eur%C3%B3py
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_rada
Európska rada (angl. European Council, fr. Conseil Européen) nie je totožná s Radou Európy (angl. Council of Europe, fr. Conseil de l´Europe), ani s Radou Európskej únie (angl. Council of the European Union, fr. Conseil de l´Union européenne).
Slovenská republika ako členská krajina EÚ je viazaná prednostne Lisabonskou zmluvou, ak nie je zmluvnou stranou iného medzinárodného zmluvného práva.
https://www.mzv.sk/documents/10182/11845/Zmluva_o_EU.pdf/89897b04-a8a5-4aa2-91e3-4d773e80606d
Istanbulský dohovor nie je definovaný ako medzinárodná zmluva ale dohovor, teda nespadá do režimu a protokolu Viedenského dohovoru o zmluvách a zmluvnom práve
:
http://www.ucps.sk/clanok-0 795/viedensky_dohovor_o_zmluvnom_prave_(Vieden__23_5_1969)_.html
Vysvetlivky k pôsobnosti, režimu a protokolu Viedenského dohovoru:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_zmluva
Vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK Bratislava Marián Giba “operuje” s ID ako s medzinárodnou zmluvou:
https://dennikn.sk/1756096/istanbulsky-dohovor-vlada-posiela-parlamentu-navrh-popierajuci-ustavu-aj-logiku/?ref=tit

Vláda SR navrhla Národnej rade SR zmeniť uznesenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) tak, aby bolo hlasované len za alebo proti, len áno, nie, explicitne, jasne a zrozumiteľne, bez inej možnosti.
Hlasovať sa má v stredu 19.2. v čase od 9-tej predpoludním, po tom, čo v dôsledku utorkových obštrukcií skupinou šiestich poslancov zo spektra liberálnych neomarxistov predsedajúci 58. schôdze Andrej Danko, prerušil parlamentnú schôdzu:

https://www.hlavnespravy.sk/vlada-zmenila-uznesenie-istanbulskemu-dohovoru-vyslovila-nim-suhlas/2057022
1. Istanbulský dohovor nie je primárne dokument OSN, ale Rady Európy, hoc s krytím a podporou OSN. Ide o súčasť rámca odporúčaní opatrení v oblasti ľudských práv:
Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva (cestu k dokumentu OSN nemu nájdete aj tu):
https://blog.postoj.sk/44208/slovenska-vlada-oznamila-osn-ze-nebude-ratifikovat-istanbulsky-dohovor
2. Vláda a jej návrh parlamentu s ním pracuje ako s medzinárodnou zmluvou (vysvetlené vyššie):
https://slovensko.hnonline.sk/2096003-vlada-schvalila-zmenu-a-vyjadrila-suhlas-s-istanbulskym-dohovorom
Ústava SR Čl. 1
(1) „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
(2) „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“
Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR: „S Podpisom ID v roku 2011 bol porušený Čl. 1 odsek 1 v časti rodová ideológia.
V uznesení NR SR by ako dôvod odmietnutia ratifikácie ID mal byť poukaz na Čl. 1 odsek 1 v časti rodová ideológia.
Poukaz na Čl. 1 odsek 1 v časti náboženstvo nemala byť podpísaná ani Zmluva s Vatikánom.
Ústava SR zaručuje náboženské slobody a práva s odkazom na preambulu Ústavy.
Ústava SR v Čl. 7 pozná pojem zmluva, nie dohovor.
https://www.mzv.sk/documents/10182/11845/Zmluva_o_EU.pdf/89897b04-a8a5-4aa2-91e3-4d773e80606d
Zároveň mi neostáva iné, než pripojiť sa k názoru a presvedčeniu, že ak nebude ID ratifikovaný, hoc je podpísaný, nevyplynú z neho pre Slovensko a vládne inštitúcie žiadne konzekvencie ani záväzky, teda: nie je povinná implementácia obsahov ID do slovenskej legislatívy.
Poznatky ma ale nútia konštatovať, že s ID sa už od marca 2011 ešte pred jeho podpisom „tvorivo a kreatívne“ pracovalo a priebežne pracuje, akoby bol ratifikovaný, čo znamená, že všetky z neho vyplývajúce produkty politického, úradníckeho a mimovládneho aktivizmu sú nulitné.
A vôbec nejde len o Istanbulský dohovor: neomarxizmus a jeho sociálna filozofia a rodová ideológia je na Slovensko exportovaná a importovaná viacerými kanálmi:
https://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
https://www.mzv.sk/documents/10182/184563/08_strategia_prava_LGBTI.pdf
Do vyhľadávača vpíšte: Akčný plán ochrany a podpory osôb skupín LGBTI. Východiskom je tento dokument: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0007_SK.html
Slovenská republika je vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru slobodný, nezávislý, suverénny a zvrchovaný štát, viazaný vôľou ľudu, vyjadrenou v slobodných a demokratických voľbách.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?