Publikované: 12.07.2016

Izraelský Knesset schválil nový zákon o mimovládkach

Mimovládne organizácie (MVO) sú štátom registrované skupiny a občianske združenia, známe ako tzv. neziskovky, zastupujúce skupinový alebo verejný záujem v širokom spektre ich aktivít. Oslobodené sú od dane, ak vykonávajú činnosť vo verejnom záujme.

Pojem mimovládne organizácie (NGO/MVO) vznikol na pôde OSN v roku 1945.

Nový izraelský zákon o NGO prikazuje mimovládkam deklarovať pôvod svojich peňazí aj zo zahraničných zdrojov vždy v komunikácii s úradmi, ale aj v televízii, na bilbordoch či na internete. Je obdobou amerického zákona FARA (Foreign Agents Registration Act  z roku 1938), ktorý umožňuje USA transparentnú kontrolu financovania mimovládok zo zahraničných zdrojov. V čase vzniku bol reakciou na nemeckú nacistickú propagandu pred II. svetovou vojnou v USA.

Izrael registruje asi 30 tisíc (!) mimovládok, z ktorých napr. B’Tselem či Breaking the Silence financuje EÚ. Schválený izraelský zákon je deklaráciou nezávislosti Izraela od vonkajších zásahov do jeho vnútorných politík.

Účelom zákona je transparentné informovanie verejnosti o úlohe zahraničných vlád pri financovaní am podpore týchto skupín. Následkom jeho nedodržiavania budú ukladané pokuty.

Izraelská vláda oznámila, že takmer všetky izraelské mimovládky, orientované na ľavo, sú viac ako z polovice financované cudzími vládami a mocnosťami…

Izraelská ľavica namieta, že novo prijatý zákon o ich NGO je nedemokratický a neprimerane zasahuje do prostredia mimovládok, ktoré sú orientované najmä na obhajobu práv Palestínčanov…

Podporovatelia zákona tvrdia, že je dobrým opatrením proti cudzím zásahom do vnútorných záležitostí Izraela. Podľa izraelského premiéra (fejzbúk) zákon je vyjadrením verejného záujmu a verejnej mienky a posilní demokraciu a transparentnosť činnosti ľavicových mimovládnych organizácií, pôsobiacich na území Izraela. Verejnosť má právo zo zákona byť informovaná o úlohe zahraničných vlád pri financovaní týchto skupín.

Zákon bol schválený 11.7.2016 aj napriek paľbe silnej kritiky vnútornej opozície aj zahraničia s jeho miernejšou dikciou: pôvodný návrh bol viac reštriktívny, lebo členov ľavicových mimovládok označoval ako zahraničných agentov a ich zisky zo zahraničných darov a sponzoringu chcel zdaniť. Z textu návrhu zákona bol vypustený aj text, ktorý prikazoval, aby aktivisti mimovládok boli viditeľne označovaní identifikačnými štítkami.

Poznámka: Anketa Homofób roka na Slovensku tak robí s údajnými homofóbmi.

Hlava opozície Isaac Herzog pred jeho schválením vyhlásil, že zákon predstavuje “púčiky fašizmu kvitnúce v Izraeli”.

Poznámka: Na Slovenku to je úplne opačne. Z neofašizmu sú obviňované úplne iné subjekty, odporcovia multikulturalizmu a islamu sú nálepkovaní ako rasisti a xenofóbni a islamofóbni neonacisti. Stigmatizácia na Slovensku je (Herzog a fašizmus) v plnom rozpuku a priam kvitne. Pripomína Norimberské zákony v praxi a iniciatívne k nim a reálnemu fašizmu smerujú aj najnovšie iniciatívy Bruselu a paralelne legislatíva slovenského trestného zákona, pod zámienkou boja proti extrémizmu…

Ľavicová skupina Anti-osada, bojujúca proti výstavbe ďalších osád namietala, že mimovládky osadníkov tiež dostávajú milióny dolárov zo zahraničia a schválený zákon chce skupina napadnúť na Najvyššom súde Izraela.

Volker Beck, ktorý je tamojším predsedom nemecko-izraelskej parlamentnej skupiny priateľstva, fejzbúkoval, že „…zákon poškodzuje povesť Izraela.“

Zákonodarca Robert Ilatov, z tvrdej línie nacionalistickej Israel Beiten, zákon podporuje: “Zasahovanie do vnútorných záležitostí Izraela je neprijateľné.“

Vnútorná opozícia prirovnávala zákon o s autoritárskymi politikami Ruska a Saudskej Arábie. Podobný zákon prijalo Rusko: po jeho schválení o štyri mesiace vysvitlo, že na rozkladné aktivity ruskej štátnosti do Ruska pritieklo okolo 900 miliónov dolárov. Zákon sa  stal spúšťačom kriku mimovládok proti ruskej tyranii a USA, ktoré cez ne v Rusku stratili významnú časť svojho deštruktívneho vplyvu priamo zvnútra  Ruska, ako náhradné riešenie využili ukrajinsko-ruský konflikt a spojenie Krymu s Ruskom, na spustenie proti ruských sankcií…

Napriek úsiliu mimovládok a ich zahraničných sponzorov bol „nedemokratický, nehumánny a totalitný“ zákon jeruzalemským Knesetom prijatý. Izrael je snáď jedinou skutočne demokratickou krajinou, kde si podobný zákon dovolili schváliť s výnimkou autoritatívnej Ruskej federácie, ktorá podľa transatlantického západu a „jeho“ mimovládok „nie je demokratickou krajinou…“

Zahraniční kritici izraelského zákona, ktorí ale tiež doma odmietajú vonkajšie zásahy do vnútorných záležitostí svojho domovského štátu, a reálne presadzujú transparentnosť v politike a vo verejnom živote, sa ale „obuli“ práve do Izraela…

Federica Mogherini proti zákonu protestovala tým, že „…podpora izraelskej občianskej spoločnosti zo strany EÚ chce urýchliť napĺňanie práv zraniteľných skupín či menšín v Izraeli, najmä arabskej menšiny…”

Izrael odpovedá zahraničiu: „Na zákone nie je nič nedemokratické“, podobnú transparentnosť Izrael očakáva aj od ostatných demokratických štátov.

Poznámka: Vo vnútornej veci štátu Izrael vydá zrejme svoj nález Izraelský najvyšší súd…

Slovensko nemá „svoju“ Palestínu, ale radikálny až extrémistický ultra ľavicový tretí sektor, ktorý cez svoje ľudsko-právne mimovládky, financované napr. Sorosovou nadáciou Open Society Foundation, ale aj inak, bojuje za údajné základné ľudské práva a nadpráva údajne utláčaných a údajne diskriminovaných LGBTI skupín. Väčšinovú, zdravú a normálne uvažujúcu spoločnosť indoktrinuje a homofobizuje ideológiou gender mainstreamingu, ktorý pretláča aj do vnútorných politík Slovenska a všetkých oblastí života spoločnosti…

Aj slovenské ľudsko-právne mimovládky sú financované zo slovenských a tiež zahraničných verejných zdrojov.

Každý „neštátny“ príjem zo zahraničia a zo súkromných zdrojov by mal byť mimovládkami ošetrený a zverejnený daňovým priznaním a zdanený.

Ak by aj Slovensko implementovalo podobnú dikciu aj do svojej legislatívy vo vzťahu k tretiemu sektoru a dôsledne ju uvádzalo do života, odstránilo by tým dohady a nejasnosti o financovaní mimovládnych „neziskoviek“. Tretí sektor aj na Slovensku a jeho zahraniční sponzori a donátori sa podobného zákona boja ako čerta.

Podobná legislatíva aj o transparentnom a verejnom priznaní a zverejnení  financovania médií by konečne priniesla „vyčistenie stola“ od kontroverzných dohadov o ich ideologickom a politickom pohlaví, rode a „orientácii“ (kto s kým a za koho kope) hoc aj geopolitického mesačníka Zem a Vek, riadne odvádzajúceho podiel z príjmov štátu a časopis by sa nerušene mohol venovať svojej práci, zámeru a poslaniu…

Prijatie slovenskej verzie takéhoto zákona by významne posilnilo svojprávnosť, suverenitu a autonómiou Slovenska.

Umenie skrytej (hybridnej) vojny cez nastrčené figúrky zamestnancov IĽP, Inakosť-LGBTI Slovakia a pod. a ich podpora najmä liberálnymi a ľavicovými médiami, ktoré sa svojím vplyvom podieľajú na tvorbe vnútorných politík Slovenska (Pravda, Denník N a SME) ako „hlasu verejnej mienky a otvorenej občianskej spoločnosti“ by bolo aj v našej vlasti významne sťažené.

Až po schválení takého zákona si Slovensko bude môcť povedať, že si vládne samo. Ignorancia, nechuť  a nedostatok politickej vôle bude ale dôkazom, že nechce. A Slovensku budú naďalej vládnuť “slovenské” mimovládky.
Najnovšie “láme pevnú a odhodlanú osobnosť” našej “úžasnej” ministerky spravodlivosti Inakosť-LGBTI Slovakia a Martin Macko s registrovanými partnerstvami…

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?