Publikované: 11.03.2019

Je voľba ultra liberálov hriech alebo ťažký hriech?

Homosexuáli a lezbičky majú možnosť upraviť a ošetriť si svoje vzťahy legálnou cestou u notára, zmluvou a zástupným plnomocenstvom, ktoré sa dá získať aj na matrike, čím získajú práva, aké by porovnateľne získali registrovaným partnerstvom alebo manželstvom. Postačí úplne malá novela občianskeho zákonníka.

Pozorne čítajte aj túto ponuku
Vo vašom aj mojom a našom záujme. Vzdelanie a pravda oslobodzujú. Spoliehať sa len na seba a vlastný rozum a intelekt je znásobená osobná zodpovednosť za seba aj druhých…
K tomu nás priamo aj podprahovo vedie a podsúva sa nám liberalizmus, individuácia a individualizácia ľudských práv a slobôd, na podklade prevahy ega, nesprávne použitie slobodnej vôle nás odvádza na širokú a pohodlnú cestu do pekla, v biblickom aj svetskom zmysle pojmu sloboda a slobodná vôľa…

Cirkusy okolo domnelých neuznaných práv dúhy sú umelý humbug, rozdúchavaný LGBTI homoloby…
Sledujú zástupný cieľ, a to deštrukciu tradičných európskych hodnôt, akými sú pre Európu manželstvo muža a ženy a rodina, založená takýmto manželstvom.
Salámovou metódou chcú pokračovať na ceste ďalšieho rozkladu tradičných európskych hodnôt a noriem, a to
vo veciach
a/ zníženia veku legálneho sexu maloletých s dospelými,
b/ úpravou, znížením veku ako podmienky pre manželstvo,
aa/ na podklade údajného práva detí na svoj sexuálny život,
bb/ pardoxne v opore o hadísy (skutky Mohameda vo vzťahu k jeho manželstvu a manželskému sexu s maloletou Aíshou)…
Poznámka k pedofílii
Má ísť o uznanie inštitútu dobre informovaného súhlasu dieťaťa so sexom s dospelými osobami oboch pohlaví (mužov a žien v rámci ako homosexuálnej aj lesbickej pedofílie), čo sa dnes deje nelegálne a bude diať legálne v súkromí ich spální…
Pedofili, majúci tiež svoju aktivistickú loby, žiadajú uznanie normality ich “nevinných” pedofilných sklonov; zatiaľ len v rovine platónskej lásky, bez aktívnych pedofilných skutkov…
A to nepriamo súvisí s ich požiadavkami na adopcie detí…
Od detskej pornografie sa navonok dištancujú…

http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=47&kapitola=18
Vedomá a aktívna islamizácia Európy postaví zanedlho EÚ pred úlohu aproximácie a negociácie Charty práv EÚ a európskeho práva s islamským právom šaría, čomu sa nebude dať zabrániť, lebo aj (vraj bolo otvorene a tvrdo vyslovené aj toto):
https://www.hlavnespravy.sk/ak-tuto-tvrdu-obzalobu-moslimov-vyriekol-eu-politik-media-ho-oznacili-za-nepriatela-islamu/1693466
Ide o skupinu, nepodobnú menšine, nevykazujúcu definičné znaky menšiny, a preto bez nároku uznanie práv menšiny na úrovni OSN…
Menšina je definovaná jej homogenitou, danou rovnakými záujmami a potrebami príslušníkov menšiny. 
Skupina LGBTI a ostatné Q (quer) plus, sa sama označuje symbolom dúhy, lebo sama uznáva, že je heterogénna, s odlišnými záujmami a potrebami mini a mikro skupiniek a jednotlivcov toho dúhového clustra (strapec).
Kampaň okolo domnelých základných ľudských práv údajnej “sexuálnej menšiny” je lož pre ľudsko-právne negramotných, hrou na ich emócie, city, požiadavkami na ich súcit a empatiu.
Píšem aj to, že LGBTI skupiny dúhy tvoria v spoločnosti takmer zanedbateľné promile; aj to, že väčšina z nich nechce mať s homo aktivizmom nič spoločné, o registrované partnerstvo a manželstvo nemajú záujem, značná časť z nich chce len svoj pokoj a právo na ochranu svojho, ich, súkromia.
Väčšina z nich odsudzuje verejný exhibicionizmus predvádzaním sa na dúhových prajdoch, na hrane aj za hranou verejného pohoršenia, a k tomu dodávam, že ide aj o cezhraničný dúhovo-prajdový a dobre platený a ich centrálami hradený turizmus…
Poznámky k mysleniu na osi výzva trnavského arcibiskupa Oroscha, Mikloška, Palka, v reakcii na toto:
https://www.hlavnespravy.sk/trnavsky-arcibiskup-otvorene-krestan-sa-nemoze-nechat-zmanipulovat-volit-kandidatov-podporujucich-interrupcie-homosexualne-manzelstva-ci-suhlas-s-tym-aby-si-mohli-adoptovat-deti-kritiku-obdrz/1693481
Existuje ženské a mužské pohlavie, ženský a mužský rod. Tvrdil to aj Boh, keď sa po stvorení Adama, rozhodol, a ľudskú bytosť ako muža a ženu ich stvoril. Ak to neurobil aj s vami, a vaše pohlavie sa nezhoduje s vaším rodom, máte problém. Akékoľvek odchýlky od tejto normy a normality nezmieňuje veda o stvorení, ani základná biológia človeka. Ostatok ne neomarxistická paveda (pseudo veda).
Milovať blížneho svojho ako seba samého, znamená milovať hriešnikov a nenávideť hriech; to ale zároveň znamená odtrhnutie hriechu o sebe (an sich) od hriešnika…
Pravda: Hriešnik a hriech jedno sú…
Toľko k hriechu, či ťažkému hriechu, voľbou ultra liberálov…
Oddeľte sa od nich. 2 Korintským 6:17
Pre menej chápavých odkaz na tag falošní proroci v spoločnosti a politike a konzekvencie: Oddelením sa od nich budete mimo ich a svoj potenciálny hriech. Ich voľbou zakladáte hriech na ľuďoch (ak kto chce blížnych) a spoločnosti.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Poznámka k kňažskému celibátu (nepriamo k pedofílii katolíckych kňazov)
Pravé kresťanské, Ježišovo učenie celibát nepozná (odkaz na spôsob života samého Ježiša a jeho apoštolov). Stopy po opaku možno nájsť v kanonizovaných ale aj v apokryfických (nekanonizovaných) biblických textoch…
Celibát v možnosti bol dobrovoľnou pridanou hodnotou k osobnému spôsobu života Ježišových učeníkov a nasledovníkov…
Už Boh Stvoriteľ, založil Adamom a Evou manželstvo muža a ženy, a rodinu, založenú takýmto manželstvom…
A dal nám slobodnú vôľu. Nie svetský liberalizmus; ten je ľudským produktom.
Kresťanstvo je najliberálnejším náboženstvom, aký svet poznal. Kresťanstvo je liberálna teokracia.
Kresťanstvo je dokonalejšou teokraciou, než akákoľvek svetská demokracia, tobôž „liberálna demokracia“.
Islam je Allahova totalita bez možnosti, slobody voľby a slobody myslenia a skutkov.
Kňažský celibát je nebiblický. Zaviedol ho Druhý lateránsky koncil v roku 1139.
Jeho účel je ochrana cirkevného majetku pred jeho delením a dedením mimo katolícku cirkev.

Pri výbere a voľbe svojej hlavy štátu, europoslancov a politických strán v parlamentných voľbách 2020, buďte ostražití/é a obozretní/é…
Ide o voľby mimoriadneho existenčného a existenciálneho záujmu vo veci charakteru a ďalšieho spôsobu existencie Slovenska v Európe a vo svete…

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?