Publikované: 01.11.2020

Joe Biden prehral voľby na Najvyššom súde USA

Pomer 5 republikánov (konzervatívci) proti 4 demokrati (liberáli, nová neomarxistická ľavica) v októbri 2018 zvýšil republikánsky Trumpov Brett Cavanaugh; skóre na 6:3 pre republikánov „upravila“ Amy Conie Barretová.Je vydatá manželka a matka 7 detí. Dve deti si adoptovala po tragédii na Haiti a stará sa o syna s Downovým syndrómom.
Demokrati a Biden chceli aby sa voľby náhrady za zomrelú sudkyňu Ruth Bader Ginsburgovú, konali až po prezidentských voľbách. Prevážil ústavný fakt, že prezident Donald Trump vykonáva svoj prezidentský úrad až do skončenia mandátu v plnom rozsahu svojich právomocí…
Grilovanie A. Barretovej liberálmi v kultúrno-etických otázkach bolo založené aj na otázke, či je homosexualita sexuálna preferencia alebo orientácia (slovíčkarenie, ktoré podľa neomarxistov zakladá dôvod pre osobitné zaobchádzanie mimo ústavu). Nominantka súhlasila, že ide o vrodenú poruchu sexuality ako odchýlku od normálu s tým, že nechce nikoho z dotknutých uraziť a vo svojom rozhodovaní sa bude riadiť originalitou výkladu Ústavy USA, nie arbitrárne (svojvoľne), v opore o nič; a z toho sú priam zdesení liberálni demokrati a neomarxistickí kultúrno-etickí revolucionári novej ľavice…
Demokrati a Biden vo vzťahu k Najvyššiemu súdu jednoznačne prezidentské voľby prehrali. Dá sa predikovať, že pri dobrom zdraví sudcov, ich súd v tomto a novom zložení „prežije“. Najstarší je 82-ročný Clintonov sudca je Stephen Breyer; ak víťazom volieb bude Trump, dá sa očakávať, že dnešný pomer  6:3 pre republikánov sa zvýši na 7:2. Sudcovia majú doživotný mandát.
Ammy Barretová je proliferka proti pro choice. Dokazuje to osobným životným príkladom ženy, manželky a matky, znalkyne ústavného práva a dnes ústavnej sudkyne. Potraty poškodeného plodu má za eugenický prvok. Okrem toho má v hlbokej úcte ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť. A o to ide v Poľsku
Liberalizácia pro choice sa každým ďalším slobodným rozhodnutím ženy vzďaľuje od ústavného:
“Ľudský plod je hodný ochrany už pred narodením“.
Až na dobre a správne kvalifikované výnimky je slovenský zákon ako celok proti ústavný
.
Prezident Trump a americký Senát vybrali vynikajúcu novú sudkyňu Najvyššieho súdu USA. Amy Coney Barrett je skvelá odborníčka a patrí k tzv. originalistom (výklad Ústavy podľa pôvodného úmyslu ústavodarcu, čo prekáža mnohým súčasným ľavicovo-liberálnym ideológom požadujúcim manželstvá osôb rovnakého pohlavia, rozšírenie práva žien na potraty počatého plodu až do 9-teho mesiaca tehotenstva, a pod.).
Manželstvá a  partnerstvá osôb rovnakého pohlavia totožné s manželstvom sú vo veci faktu, že ľudská bytosť má mužské a ženské pohlavie totožné s rodom, mimo rámec vedeckej antropológie, ktorá jednoznačne definuje muža a ženu s ich biologickými a spoločenskými funkciami.
Vedel to i Boh, ktorý stvoril človeka a ako muža a ženu ich stvoril. Anomálie nie sú Božím dielom! Prejdite si príbeh ľudstva po vyhnaní Adama a Evy z raja!

Ostatok (dúha) sú genetickou odchýlkou od normy a neomarxisti rozširujú pojem normalita o tieto deviácie, čiže odchýlky od hetero normy.
Možnosti a ochotu liečby, zmeny poškodenej časti genómu, neriešim; ide o vec genetiky ako vedy, a to nie je moja parketa ani osobná vec.
Ide o obzvlášť anti humánnu nebezpečnú ideológiu, ktorá má reálny ale novou ľavicou popieraný cieľ: Rozbiť a diverzifikovať kategóriu pohlavie, rod a sexualitu a rozbiť rodinu založenú na manželstve muža a ženy.
Aj preto vo vzťahu k definícii manželstva nemôžu mať páry rovnakého pohlavia postavenie manželov
. Manželstvo je definované ako zväzok muža a ženy a tak ho definuje aj Ústava SR a zákon o rodine.
Tvrdenie, že ústavná definícia manželstva je v rozpore so základnými ľudskými právami a tvrdením, že všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a právach, je neomarxistická lož na entú!
Neomarxisti prepisujú definovanú taxonómiu základných ľudských práv a stierajú rozdiely medzi základnými právami a právami (akcesorické práva k základným právam)! Motajú vám hlavy v dobrej viere vašej ľudskoprávnej a ústavno-právnejn negramotnosti. Treba ich označovať a ukazovať na nich prstom: “Hľa, toto sú oni..!
Toto tvrdenie hlavou naráža na skutočnosť, že ľudia sú si rovní len vo veciach základných ľudských práv, inak nie! Dôkazy a konzekvencie:
1. Ľudia sú si rovní len pred zákonom, inak nie!!!
2. Manželstvo nie je základné ľudské právo!!!
Základné ľudské práva a slobody sú tie, s ktorými sa rodíme, a ostatné nadobúdame zákonom, ak spĺňame podmienky takého zákona a ak právny ústavný poriadok taký zákon pozná.
Neomarxistická nová „progresívna“ ľavica chce zviklať stabilitu a zbúrať statickú konštrukciu takto oslabeného štátu založeného na základnej stavebnej jednotke, ktorou je rodina (manželstvo muža a ženy).
Tieto úmysly mám za útok vedený proti princípom štátu a základom štátneho zriadenia, za obzvlášť spoločensky závažný trestný skutok proti slovenskej štátnosti, v kultúrno-etických otázkach založených dikciou preambuly Ústavy SR a Čl.1odsek 1 Ústavy v časti ideológia (rodová ideológia).
Zvažujem trestné oznámenie proti neznámemu páchateľovi, ktoré doložím zoznamom osôb. Mojou víziou je medzinárodný tribunál podobný norimberskému a trestný súd v Haagu.

Otázkou utorkového výsledku volieb v USA sú „už len“ ekonomika, sociálne veci, rodina, zahraničie…
A prednostne covid.
Ostatok je vecou najbližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti a ako sa ktorá osoba prezidenta USA bude správať smerom do vnútra krajiny a von.

Pokým najmä u negramotnej alebo nedovzdelanej aj vš (!) vzdelanej časti voličstva, ohlúpnutej víziou „sladkej“ liberálnej demokracie, bude rezonovať volebná koketéria s liberálmi a liberálnymi demokratmi, ktorých majú za údajných záchrancov a garantov slobody a demokracie, tak ako Bidena v USA a u nás liberálne médiá, stav vecí Slovenska bude porovnateľný so stavom vecí v USA…
Diel spoluviny na stave vecí a rozdelení spoločnosti, majú médiá… (mimo zbožné prianie a výzvy prezidentky na zjednotenie spoločnosti).
Dá sa očakávať eskalácia nepokojov pro Biden verzus pro Trump pred i po voľbách…
Domáca úloha občianstvu a voličstvu: Definujte pojmy a/ sloboda a liberálna sloboda, b/ demokracia a liberálna demokracia.
Zjednodušene mám za to, že: Sloboda je alebo nie je, demokracia je alebo nie je. Majú rôzne podoby, pričom stále ide o slobodu a demokraciu, až na a za hranu slobody a demokracie. Vyriešte si to.
Ak sa dá, kvalifikovane.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?