Publikované: 24.02.2020

Jogjakartské princípy

Už predslov (preambula) naznačuje, že v dokumente sa bude pracovať s pojmom „sexuálna menšina“. Základný dokument bol medzinárodne prijatý v roku 2006. Účelom článku je ich pripomenutie. Originál: http://yogyakartaprinciples.org/

Slovenské vydanie (Úrad vlády 2011); rok podpisu Istanbulského dohovoru. Vláda Radičovej:
https://www.government.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf
Slovensko dokument  vláda V novembri 2017 bol prijatý YP plus 10 s cieľom doplniť základný dokument (slovenská verejnosť o ňom nemá ani šajn):
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
„Problematiku práv osôb patriacich z hľadiska sexuálnej orientácie k menšine možno na Slovensku zaradiť medzi témy, ktorým sa kvôli ich rozporuplnému vnímaniu v spoločnosti zväčša nedostáva vecné a objektívne posúdenie.“
Ďalej sa v texte Jogjakartských princípov pracuje s pojmovým aparátom: „Rod a rodová identita“:
„Pod pojmom „rodová identita˝ sa dokumentom rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, pričom sem patrí aj vnímanie vlastného tela (vrátane lekárskych, chirurgických alebo iných úprav telesného vzhľadu alebo telesných funkcií uskutočnených na základe slobodného rozhodnutia) a iné rodové prejavy, napríklad obliekanie, rečový prejav a vystupovanie.“
A toto je podstata nebezpečného trójskeho koňa rodovej ideológie, podsúvanej Slovensku pod zámienkou bola proti násiliu na ženách (ostatné „účinkujúce osoby“ implementované do ID sú vedľajšie) pričom deti sú osobitne chránené Ženevskou konvenciou a Lanzarotským dohovorom.
Slovensko s týmito dokumentmi pracuje:  https://www.minedu.sk/dohovor-o-pravach-dietata/
Poznámka k „slobodnému rozhodnutiu osôb postihnutých rodovou dysfóriou“:
Mám za to, že  zákonná podmienka pre zmenu pohlavia chirurgickým zákrokom trans sexuálnych osôb je porušovaním základných ľudských práv a mrzačenie ľudskej osoby (úloha pre novú vládu).
Otázka: Ako je diskriminovaná táto osoba? Vľavo na dúhovom prajde:

            

Otázka k titulnému obrázku hore: O aké “všetky rodiny” ide? Definujte pojem rodina. Aj toto je rodina? A za čie práva bojuje liberálka a dnes eurposlankyňa Lucia Nicholson-Ďurišová?

            

Jogjakartské princípy boli odmietnuté OBSE ale Slovensko, resp. „iniciatívne“ Borecovo ministerstvo spravodlivosti v roku 2015 podľa nich spracovalo Akčný plán ochrany a podpory osôb a skupín LGBTI, ako osobitný paralelný dokument k Štátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv (ktorý už obsahuje časť o LGBTI osobách a skupinách. Ministerstvo spravodlivosti deklarovalo, že Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 má identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú LGBTI osoby a otvoriť „konštruktívnu diskusiu“; a tá mala viesť k legislatívnym krokom.
https://www.mzv.sk/documents/10182/184563/08_strategia_prava_LGBTI.pdf
https://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
https://blog.postoj.sk/8846/akcny-plan-lgbti-napred-sa-ist-musi-cesta-spat-je-nemozna
1. Jogjakartské princípy majú účel boja proti diskriminácii osôb a skupín LGBTI, majú sklon riešiť tento boj v režime kolektívnych práv, čo je neprípustné;
2. Slovensko vo svojej novodobej histórii nezaznamenalo prípad dokázanej diskriminácie; ale agenda LGBTI loby a „dúhové“ ľudsko-právne mimovládky aj s ich ombudsmankou navodzujú dojem a zdanie, že sú porušované základné ľudské práva týchto osôb v časti rovnaké zaobchádzanie.
Ibaže registrované partnerstvo, manželstvo a adopcie detí nie sú základným ľudským právom ale akcesorickým, doplnkovým právom, ak právny poriadok štátu také práva pozná.
Na Slovensku ale k priznaniu takých práv neexistuje politická vôľa a adopcie detí rieši individuálne súd so zreteľom na najlepší záujem detí.
Vláda Akčný plán vzala len na vedomie. Ibaže s Jogjakartskými princípmi, Isanbulským dohovorom, implementovanými do Akčného plánu, po celú dobu prostredníctvom ministerských úradníkov (napr. MPSVaR a Pietruchová, ústredná slovenská rodová ideologička) pracovala…
Ing. Pietruchová na ministerstve nemá čo hľadať, pretože bezprostredne porušuje Ústavu, ignoruje jej preambulu a obchádza Čl. 1 odsek 1 ústavy v časti rodová ideológia a nerešpektuje nariadenie vlády. Vláda v súvise s procesom zastavenia ratifikácie ID vyzvala príslušné ministerstvá, aby všetky aktivity spojené s ID (YP a YP + 10) ukončili.
S Istanbulským dohovorom treba ísť do arabských a moslimských krajín, kde sa masívne porušujú práva žien a rodová rovnosť ako prirodzená súčasť islamského práva šaría.

Mám za to, že žiadnej legálnej definovanej menšine nebolo venované toľko pozornosti, koľko sa  venuje množstvom dokumentov (YP, YP+10, ID na medzinárodnej  a národných úrovniach) tobôž Slovenska tzv. „sexuálnej menšine“, ktorá ale nie je definovaná ako menšina, pretože pre jej heterogenitu nevykazuje znaky menšiny.
Ak som mienil menšiny, takými nie sú definované ani skupiny osôb telesne a mentálne postihnutých, dôchodcov, osamelých matiek a živiteliek SZČO, starých, chorých a slabých, vyžadujúcich osobitnú starostlivosť a špeciálne zaobchádzanie.
Doterajšie slovenské vlády týmto postihnutým a ľahko zraniteľným osobám a skupinám nevenujú dostatočnú pozornosť.

Nemám za isté, že zajtrajšia utorková chôdza  vládne návrhy na 13-ty dôchodok, zdvojnásobenie rodinných prídavkov, či zrušenie diaľničných známok dopadnú podľa predstáv vlády;
Beztak anketa väčšinovo zrušenie diaľničných známok odmieta a nie všetci súhlasia s formou 13-tych dôchodkov.
Klesajúce preferencie Smeru sa neriešia na poslednú chvíľu takouto záchrannou brzdou.
Napokon, prezidentka tento útok na štátny rozpočet môže zastaviť právom veta voči ktorémukoľvek z troch „sociálnych balíčkov“ ako zákonov.

Chcem ale veriť, že Istanbulský dohovor bude Národnou radou Slovenska konečne a definitívne zmietnutý zo slovenského stola a prestane otravovať beztak toxické a choré slovenské spoločenské ovzdušie presiaknuté konfliktom progresívnych verzus tradičné hodnoty aj vo vzťahu k kultúrnym otázkam v časti rodina, manželstvo a štátotvorný národ.

Zmienená „dúhová“ loby a jej agenda chce „sexuálnu menšinu“ dostať do ľudsko-právneho režimu národnostných a etnických menšín a skupín a legalizovať ju ako súčasť proletariátu novej, progresívnej neomarxistickej ultra ľavice…
Skrátim to: V roku 2011 prišiel Istanbulský dohovor, ktorý Slovensko snáď „dorieši“ s osem ročným meškaním na utorkovej časti 58. schôdze Národnej rady, a ktorý bu pre prezidentku, smerom k Rade Európy záväzný už bez možností ďalších obštrukcií v podobe jej povinnosti oznámiť RE, že Slovensko Istanbulský dohovor nehodlá ratifikovať.
Jogjakartské princípy ani Istanbulský dohovor nie sú zabudnuté. Slovensko sa pre ne môže rozhodnúť alebo ich odmietnuť v parlamentných voľbách 29. februára 2020.
Hoc predpokladám, že sa tak nestane, ID môže byť vrátený do hry vtedy, ak EÚ dostane súhlas SD EÚ na jeho celoplošnú ratifikáciu za celú EÚ…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickobcan

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?