Publikované: 15.01.2015

K Pedofil patrí do ústavu, nie do kostola, alebo „negatívnemu“ signálu…

Pedofília a sexuálne zneužívanie „ovečiek“ kňazmi je spoločnosťou vnímané obzvlášť kriticky. Akoby všetci ostatní boli čistí bieloskvúci anjeli…
Kňaz dostal podmienku s uloženými ochrannými opatreniami (ambulantná ochranná liečba, zákaz činnosti, ochranný dohľad so skúšobnou dobou). Hrozí mu cirkevný súd a vyzlečenie kňazskej sutany.
Ambulantná i ústavná ochranná liečba je úspešná len v spolupráci s liečenou osobou. Nevidziansky kňaz je v ochrannom režime pod dohľadom probačného súdneho úradníka, ktorý kontroluje dodržiavanie rozsudku.
Pri obzvlášť nebezpečných a recidivujúcich páchateľoch nastupuje inštitút nepodmienečného trestu, prípadne, ak je to potrebné, trestno-právnej detencie umiestnením odsúdeného do detenčného ústavu s osobitným ochranným režimom a penitenciárnymi postupmi pod dohľadom a intervenciou odborníkov, špecialistov (špeciálny pedagóg, psychológ, psychiater).
Podľa súdu odsúdený „musí absolvovať aj sexuologickú liečbu“. Čoho? Sexuálnej odchýlky (deviácia) alebo choroby? Má v tomto Slovensko, medicína, psychiatria jasno (?):
Americká psychiatrická asociácia (APA) v poslednej edícii manuálu DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zmenila klasifikáciu pedofílie z poruchy na sexuálnu orientáciu resp. preferenciu. Pedofíliu definujú ako sexuálnu preferenciu bez samotného pedofilického aktu, a pedofilickú poruchu zasa ako nutkanie, a má sa používať len ”vo vzťahu k jedincom, ktorí na základe tejto preferencie budú aj konať.”…
Pedofília je sexuálna preferencia sexuálneho záujmu orientovaného na maloleté deti v rámci homo aj hetero sexuálnej orientácie. Známa aj ako pedofilná parafília. Potenciál jej spoločenskej nebezpečnosti tkvie v súbehu s pridanými sadistickými sklonmi (sociopatická porucha osobnosti) a z hľadiska ochrannej prevencie vyžaduje trvalú intervenciu psychológa, sexuológa, prípadne psychiatra, iných participujúcich medicínskych odborníkov a trvalý ochranný dohľad v uzatvorenom ústave.
Veková hranica prípustnosti sexu (Slovensko) je 15 rokov. Protagonisti pedofilnej loby usilujú o jej zníženie v opore o hypotézu: „Človek je sexuálnou bytosťou už od narodenia“ a zároveň dekriminalizáciu jej prijatím ako normy sexuálneho správania. Zároveň o jej dekriminalizáciu a legalizáciu.
V trestnom práve je detencia osobitný druh ochranných opatrení (§ 81 a § 82 Trestného zákona). Páchateľ obzvlášť závažného a spoločensky nebezpečného trestného činu môže doň byť umiestnený priamo, rozhodnutím trestného súdu, alebo, premiestnený prerušením výkonu trestu, ak ochorie nevyliečiteľnou duševnou chorobou, a jeho pobyt na slobode je aj s prihliadnutím na spáchanú trestnú činnosť pre spoločnosť nebezpečný.
Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj takého páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý sa odmieta podrobiť ochrannému liečeniu alebo u ktorého ochranné liečenie pre negatívny postoj pacienta neplní svoj účel a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný; páchateľ sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.
Ak to považuje súd za potrebné, môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj páchateľa zločinu spáchaného zo sexuálneho motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin; páchateľ sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.
Účelom umiestnenia páchateľa v detenčnom ústave je osobitným liečebným režimom a dôslednou izoláciou od spoločnosti zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trestných činov a činov inak trestných. Pobyt odsúdeného v detenčnom ústave trvá dovtedy, kým ochranu spoločnosti pred páchateľom nemožno zabezpečiť miernejšími prostriedkami.
Najmenej jedenkrát ročne a vždy na návrh detenčného ústavu súd preskúma dôvodnosť držania odsúdeného v detenčnom ústave a na základe odborného lekárskeho posudku rozhodne o ďalšom trvaní detencie alebo o prepustení odsúdeného z detenčného ústavu, ak dôvody detencie pominuli, a rozhodne o ďalšom výkone trestu.
Slovensko osobitný detenčný ústav nemá. Ten v Hronovciach (okr. Levice) treba dostavať a sfunkčniť. Je a bude potrebný…
Názor politikov je neodborný a populistický, a právnikov mimo súdnu sieň (články dole) je irelevantný tiež populizmus. Rozhoduje odborné stanovisko znalcov a kompetentný súd.
http://nicholsonova.blog.sme.sk/c/372750/pedofil-patri-do-ustavu-nie-do-kostola.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/342292-pravnicka-nizky-trest-pre-farara-vysiela-negativny-signal/

 

 

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?