Publikované: 04.08.2019

K čerstvým masakrám v USA

Napadlo mi, že najmä tieto útoky, ale aj podobné predošlé, od 90-tych rokov ich bolo viac, ani ostatné nebudú posledné, a aj tieto majú Breivikov rukopis.
Zrejme sú USA multikultúrne a multi civilizačne (rasa, etnikum, civilizácia, kultúra) v stave nadkritického preplnenia a pretlaku. Samozrejme, vinníkom je Trump a jeho “rasizmus”. Lebo mexický múr a Hispánci. Čo sa dá očakávať iné od “našich” médií..? A od “zabrzdených” hlupákov a liberálnych politikov?

Toto chceme a potrebujeme na Slovensku?
Takzvaný americký národ nie je klasicky definovaný ako rasovo a etnicky rovnorodý štátotvorný národ. Takým sú pôvodné európske národy.
Multi civilizačné, multi rasové a multi etnické, multi kulturalistické a multi náboženské politiky sú súčasťou všeobecnej ideológie multikulturalizmu EÚ a hodnotového systému EÚ; majú viesť k vzniku multi (…) európskeho superštátu. Na občianskom princípe, so šedou rovnorodou masou s rovnakými právami a povinnosťami. Ale na ochotu a záujem integrovať sa do prostredia dikcie európskeho práva je treba sa pýtať už v EÚ žijúcich cudzincov najmä Turkov a moslimov…
Vysnívaný obraz a realita sú ale iné…
Na príklade USA sa ukazuje, že ide o voluntaristickú filozofiu a sociálnu filozofiu novej ľavice neomarxizmu.
Trump zistil, že to nefunguje. S poukazom na jeho politiky proti masovej migrácii z juhu (Mexiko) je označený ako hlavný vinník. On ale vie, že “dobrosrdečná” migračná politika prikladá do ohniska ďalšie a ďalšie bezpečnostné hrozby. Podobný odkaz vyslal Európe.
Afroameričania už v USA svoje práva majú, prišli na rad Hispánci a Američania latinsko-amerického pôvodu (južná Amerika). Zaujímavé, že Číňania v USA problémy nerobia, zrejme to je ich tichou mentalitou.
Aj Európu čaká stret civilizácií, rás, etník, kultúr a náboženstiev. V mene európskych civilizačných a kultúrnych hodnôt.
Pomodlime sa za Európu.
Na Slovensku sa nič podobné zatiaľ nedeje. Lebo Slovensko nie je solidárne. A dosť uvedomelé. Ak by otvorilo svoje hranice imigrantom, a bez kontroly a bezpečnostných súvah, nezvládne ich. Pomodlime sa za slovenských politikov. Najmä za ľavicových liberálov, neomarxistov. A s nimi kolaborujúce médiá a mimovládky, zvané “neziskovky”. Tie “ľudsko-právne”.
Blížia sa slovenské parlamentné voľby. Pomodlime sa aj za voličov. A za prezidentku.
Úplne stačí, ak Slovensko dopĺňa chýbajúcu pracovnú silu ľudskými zdrojmi z civilizačne, kultúrne, rasovo a etnicky blízkych geopolitických okruhov. Ešte by bolo dobré vedieť, čo s nimi, ak nastúpi recesia.
Dočasný pracovný, trvalý pobyt, azyl, dočasná doplnková ochrana a občianstvo sú odlišné pojmy.

Druhý dodatok (Dodatok II) Ústavy Spojených štátov chráni právo ľudu držať a nosiť zbrane a bol prijatý 15. decembra 1791, ako súčasť prvej desiatky dodatkov ústavy obsiahnutých v listine práv. Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, že toto právo sa vzťahuje na jednotlivcov a zároveň rozhodol, že právo na držbu zbrane nie je neobmedzené a zákon nezakazuje ďalšiu reguláciu strelných zbraní, ani podobných zariadení. Štátne a miestne vlády nesmú však toto právo porušiť a rovnako ani Kongres.
Druhý dodatok bol čiastočne založený na anglickom práve (Common law) a bol ovplyvnený anglickou Listinou práv 1689. Sir William Blackstone popísal toto právo ako pomocné právo podporujúce prirodzené právo sebaobrany, právo na odpor voči útlaku a občiansku povinnosť konať v prípade potreby kolektívnej obrany.
Teda, Druhý dodatok Ústavy USA je čiastočne zle interpretovaný. Už dávno zrelý na zmenu.
Dobré je vedieť aj o práve na ozbrojovanie vo Švajčiarsku (tiež historické pozadie).
Kolektívna obrana rovná sa domobrana. Každá zbraň je evidovaná a registrovaná.
V USA nie.
Samozrejme, za zachovanie status quo, teda voľného predaja strelných zbraní sú zbrojárske firmy. Voľný maloobchodný pultový predaj im prináša úžasné zisky.

Rasová, etnická a náboženská nenávisť je primárna alebo sekundárna. Sekundárnu nemožno nazvať nenávisťou primárneho charakteru, je založená na správaní sa rás, etník a náboženstiev voči sebe navzájom.
Toto platí aj pre antisemitizmus. Nie je žid ako žid. Všeobecný antisemitizmus rovná sa vrecizmus. Všeobecná prijatá deklarácia proti svetovému, európskemu aj slovenskému (Dankovo uznesenie parlamentu) antisemitizmu a vyzdvihovanie holocaustu ako neo židovskej mantry nad všetky genocídy robí zo židov ťažko skúšaný svetový vyvolený “národ”. Z rasového hľadiska sú označovaní ako semiti ale semitmi (rasa a jej rôzne etniká) sú aj Arabi.
Môže to platiť aj pre náš vzťah k islamu. Nie je moslim ako moslim, lebo islam delíme na sunnitský, šiitsky a tak ako vlažné, neutrálne akože židovstvo, vlažný a neutrálny akože islam a akože moslimovia sú pre pravých šiitov aj sunnitov nepraví moslimovia, neverci alebo odpadlíci (káfir, takfír).
Takzvaní vlažní kresťania tvoria väčšinu hlásiacich sa ku kresťanstvu. A nič sa nedeje. Islam ale so svojou vierou nakladá inak. Preto je pre Európu odvekou bezpečnostnou hrozbou.
Pre každé náboženstvo je príznačná mentalita veriacich, a tá s mentalitou geolopolitického prostredia jeho pôvodu. Pre židovstvo je príznačné odveké bezdomovectvo, pre kresťanstvo Palestína (dnešný umelý židovský štát Izrael) pre islam Mekka a Medina. Do Európy a Afriky islam nepatrí. Judaizmus má svoj voči nežidom “meinkampfistický Talmud), kresťanstvo Nový zákon (porušovaný pseudo kresťanmi) a islam má expanzívny a džihádistický Korán.
Šiitsky a sunnitský islam sa postaví proti sebe aj v Európe. Nebezpečný je ortodoxný sunnitský wahábistický a saláfistický islam, zdrojové zázemie islamizmu s jeho definíciou svetového džihádu plus vzťah na osi svetský verzus islamský Allahov štát (politický islam). Najmä sunnitský islam je jednotou náboženstva, ideológie a politiky.
Xenofóbia (strach z neznámeho a cudzieho) je prirodzená a vlastná všetkým živočíšnym druhom. Ľudský druh nie je výnimkou. Naopak, ľudská bytosť v jej autochtónnom (domácom, pôvodnom) prostredí, cudzie a neznáme vyhodnocuje rozumom, osobnou a sprostredkovanou zážitkovou skúsenosťou. Aj prostredníctvom médií…
Všetci sme voľajakí/é a to nemusíme byť židmi, moslimami či kresťanmi.
Pre účel inkluzívnych a integračných politík v školstve a terénnu sociálnu prácu nám úplne stačia naši po dlhé desaťročia neintegrovaní Rómovia. Beztak tú prácu, podobnú umývaniu riadu, s nimi nevieme, nechceme, primerane zaplatiť. Alebo, tie financie sa pohybujú odkiaľsi-kamsi.
Pojmy xenofóbia, rasizmus a antisemitizmus sú v EÚ zneužívané na ideologické a politické účely. A cenzúru. A represiu. Spolu s posilňovaním pravicového extrémizmu a západo európskych identitárov, a súčasne ako kontra produktívny efekt represie, prídu ďalší Breivikovia.
Pri streľbách v Texase a Ohiu podľa agentúrnych správ zatiaľ zomrelo 29 ľudí.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?