Publikované: 30.10.2014

K diskusii o náleze ústavného súdu a tretej referendovej otázke

Po uvítacom vstupe moderátora a Antona Chromíka Daniel Lipšic zmienil o súdny „aktivizmus“ sudcov ústavného súdu vo vzťahu k posúdeniu tretej referendovej otázky.
Má na stanovisko a vyjadrenie v rozvinutej demokracii vo veciach spoločenského záujmu právo aj občan? Je inštitút registrovaných partnerstiev základným alebo odvodeným (akcesorickým, obligatórnym, prídavným, vedľajším) ľudským právom vo vzťahu k základným ľudským právam a slobodám? Alebo je základným ľudským právom? Najmä tábor odporcov referenda všetky otázky posudzoval ako základné ľudské práva, kde dikcia ústavy referendum neumožňuje. Ústavný súd vydal svoj nález.
Európsky dohovor o ľudských právach a Lisabonskú zmluvu ratifikovalo aj Slovensko. Kontrolu dodržiavania dohovoru chráni ESĽP (Štrasburg) a Medzinárodný súdny dvor v Haagu.
Ústava a zákon o rodine definujú manželstvo a rodinu. Občiansky zákonník definuje spoločnú domácnosť bez zmienky o pohlaví a sexuálnej orientácii jej príslušníkov. Novela OZ môže údajnú „diskrimináciu“ dotknutej menšiny odstrániť úplne ako nedôvodnú.
Tzv. „evolučný výklad“ ľudských práv, o ktorý sa zrejme opiera nález ústavného súdu, je v prípade manželstva a registrovaných partnerstiev irelevantný. ÚS však zrejme „aktivisticky“ rozhodol nad rámec ED a Charty práv EÚ (možno „preventívne“?).
Ústava a ústavný súd regulujú požiadavky (Lucia Berdisová) a vzťahy väčšiny a menšín (obe „brzdia“).
Právo na referendum (petičné právo) je ústavou spravidla regulované v tranzitných spoločnostiach na ceste k demokracii (Berdisová).
Definovať demokraciu ako právo a vládu väčšiny je scestné nedorozumenie, ktoré demokraciu deformuje a znehodnocuje. Takzvaní „tieždemokrati“ ju redukujú na svoje osobné práva, slobody a pôžitky. Zo svojho slovníka vytesnili rozum, empatiu, toleranciu, svedomie a zmysel pre mieru vecí. Aj preto je regulácia (vyššie) namieste. Reprezentatívna verzus priama demokracia reguluje vzťahy menšín a väčšiny.
Lipšic poukázal aj na reálny záujmový lobing v reprezentatívnej (parlamentnej) demokracii.
Aktivisti LGBTI loby svoje „práva“ redukujú na spoločenské uznanie a legalizáciu „práva na lásku a sex“ a svoje „ľudskoprávne“ požiadavky na boj pohlaví a proti „homofóbii“. Odlišná sexuálna orientácia nie je „nadľudská“ hodnota, tobôž nezakladá ani ľudské „nadpráva“.
Právo na súkromie patrí k základným ľudským právam. Legislatívnymi nástrojmi (ústava a zákon) v možnosti ex lege (lege artis) zo zákona spoločensky legalizujú aj s príslušenstvom (práva a povinnosti) aj páry rovnakého pohlavia (občiansky zákonník).
Európsky dohovor a Charta ľudských práv zmieňuje manželstvo, nie registrované partnerstvo (tobôž ako základné ľudské právo) a žiadnemu z členských štátov EÚ neprikazuje ani neodopiera autonómne kompetencie a práva na vlastnú autochtónnu (národnú) legislatívu (ústava, zákony) a teda povinnosť uzákoniť manželstvá homosexuálov, prípadne registrované partnerstvá. Ak prijme inštitút RP, ten bude dostupný všetkým, ktorí sa preň rozhodnú. Nielen LGBTI menšine.
„Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“ (Čl. 12 Európskeho dohovoru o ľudských právach – odkaz dole). Rámcovo popísala Jana Dubovcová.
„Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv.“ (Článok 9 Charty základných práv EÚ – pridávam odkaz dole).
S poukazom na (Berdisová) povinnosť ÚS chrániť jadro základného neodňateľného práva pred jeho „narušením“ zvonka, zásahom, ktorý by sa toho „základného práva“ negatívne dotkol, sa vo veci tretej referendovej otázky domnievam, že RP nie je základným ale odvodeným (akcesorickým) ľudským právom, o ktorom môže záväzne rozhodnúť referendum.
Registrované partnerstvá naša legislatíva nepozná, zákonodarný zbor o nich môže rozhodnúť v záväznej opore o názor občanov v referende, judikáty ESĽP Štrasburg, Dohovor a Chartu.  Protiústavné rozhodnutie ÚS by mohlo byť konfrontované so stanoviskom MSD v Haagu (kompetencia Aliancie…).
Manželstvo je v európskom historickom a kultúrnom priestore a kontexte vnímané ako ideál (paradigma – vzor) s prirodzeným biologickým reprodukčným potenciálom rodiny (základná bunka štátu) a záruka kontinuity generácií (Lipšic).
Poznámka k Chromíkovmu  výrazu „zhora“ – opozitum k „zdola“, metafora (na margo Hríbovej irónie).
Ani manželstvo (Berdisová) však nemusí mať vždy aj reprodukčný potenciál pre výchovu detí (objektívne i subjektívne okolnosti, osobné záujmy, priority a pohnútky…). RP dvoch persón rovnakého pohlavia ho má obmedzený. Česká loby propaguje surogátne (náhradné) materstvo…
Adopcia detí nie je základným ľudským právom. Súd koná prednostne v záujme dieťaťa (nie žiadateľa…).
Prijatím inštitútu registrovaného partnerstva sa otvoria možnosti zblíženia sa RP a manželstva v rámci zásady rovnakého zaobchádzania salámovou metódou (pozri Česko). Manželstvo však s RP nebudú a nemôžu byť totožné. Majestát a jedinečnosť manželstva nezaniknú. Výchovy detí a ich adopcií sa česká LGBTI loby dožaduje k už skôr získanému právu na registrované partnerstvá.
Poznámka k „tlakom“ ESĽP na národné štáty – ak budú nelegitímne, tzn. nebudú v súlade s textom Dohovoru a Charty, hrozí pokračujúci a stupňujúci sa odpor národných štátov a následná strata legitimity ESĽP…
…..
Ľudské práva v USA sú štátom Európskej únie podsúvané ako pozitívny vzor. Prečo?! Ak Európa opustí v záujme „civilizačného“ a „evolučného“ pokroku svoje tradičné kultúrne hodnoty, úplne odlišné od amerických a iných (islam) tak sa odcudzí sama sebe a nech  „nasadne“ na lopatu multikulturalistickému „kuričovi vlaku“ orwellovsky zamieňajúcemu pravdu za lož „evolučnou interpretáciou“ (orwellovský newspeak) ľudských práv a scestnou ideológiou gender mainstreamingu. Jeho konečnou stanicou bude totálny kultúrny a civilizačný kolaps.
Dohovor i Charta sa o rodovej ideológii zmieňujú „iba“ v súvise s rovnosťou žien a mužov (rovnaké práva, príležitosti, odmeňovanie).
V dôsledku zjavnej ignorancie „poučenia z krízového vývoja po ostatnej finančnej a hospodárskej kríze“ a pokračujúcej sebeckej ziskuchtivosti biznisu nadnárodných korporácií v tom vlaku sedíme všetci…
Pekne a pestrofarebne sa tváriaci obal (RAR, ZIP) gender ideológie je zákerným „trójskym koňom“(súbor .exe s neznámym a neovereným vydavateľom) ktorý do Celoštátnej stratégie ľudských práv v časti rodová rovnosť vsúva aj iné obsahy, než stratégia navonok prezentuje (malware).
Takže, pozor! V záujme ochrany si aktivujte vo svojich hlavinkách účinný a spoľahlivý antivírus…
Ten „kurič“ je Pán Dicis et non facis. ON je ten, ktorý sa tvári, že nie je. Luhár a škodca. Zloduch. Reálny či imaginárny (znak, symbol, ikon…) – to je úplne jedno. Je, existuje a koná…
Poznámka – zrejme nič pre ateistov a ignorantov.

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-E%C3%9A.html

 

 • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Roman Huťa

  Tento problém je potrebné chápať aj v širšom kontexte. Kedysi som uvažoval o napísaní článku “vplyv homosexuality na vojnu v Sýrii”. Na prvý pohľad je to blbosť, ale keď sa človek hlbšie zamyslí, jedná sa o cielený rozvrat hodnôt spoločnosti. Spoločnosť, v ktorej je všetko tolerované, všetko umožnené, dokonca sú podporované rôzne “inakosti” a teraz nehovorím len o právach homosexuálov, takáto spoločnosť sa drobí a rozpadá. Od nepamäti sa formovali hodnoty a to, čím sa máme riadiť jednoducho vystihuje desatoro Božích prikázaní. Biblia ide aj ďalej a hovorí napr. aj o hygiene, čo robiť pri onemocneniach (najmä nákazlivých), spomína sa aj zákon odpustenia atď.. Dnes, keď spoločnosť sa snaží povýšiť nad Boha, odvrhujúc hodnoty, odveké pravidlá správania sa, potrebujeme na všetko zákon. Toto zákonite vedie k obmedzovaniu slobody konania a už neplatí “čo nie je zakázané je dovolené”, ale každé počínanie potrebuje zákon, ktorý presne upravuje kedy to dovolené je a popisuje dokonca ako to máme robiť. Ak to takto pôjde ďalej, o chvíľu bude upravené aj chodenie na záchod. A nie napriek, ale práve preto už neexistuje spravodlivosť. Zločinci nám unikajú nie kvôli vine, či nevine, ale procesným pochybeniam, dokonca sedia na najvyšších pozíciách a spoločnosť riadia. Tento stav náramne niekomu vyhovuje. Všetky podobné aktivity, ako popisujete v článku sú trójske kone infikované do spoločnosti. Slúžia k jej rozvratu. Skutočný život sa však riadi podľa prísnych pravidiel. Ak jedinec prekročí hranice je tvrdo trestaný napríklad chorobou, postojom iných jedincov k nemu atď. a postupne je prinútený opäť konať v rámci dovolených hraníc. Pokiaľ spoločnosť koná mimo hraníc a tým sa vlastne povyšuje nad Boha bude podobne potrestaná a prinútená korigovať svoje počínanie. Trošku som sa rozpísal, to asi preto, že článok o hodnotách už dlho nosím v hlave. A v tejto súvislosti mi nedá nespomenúť nášho prezidenta Kisku, ktorý mi tiež pripadá ako trójsky kôň a som presvedčený, že bol ako kandidát zámerne nasadený niekým tretím. Ale je to len môj subjektívny dohad.

  1. Juraj Režo

   Pán Huťa, ďakujem za zaujímavý a tému obohacujúci komentár, rozširujúci priestor pre zamyslenie… 

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?