Publikované: 22.01.2020

K ekonomike investícií do vzdelávania, vedy a výskumu

Dve tretiny sú balast, ktorý neproduktívne parazituje na spotrebe finančných dotácií len ako spôsob živobytia sám o sebe. Prinajmenej tretina obsahov vzdelávania je zbytočná.

Viac ako štyri pätiny akademických titulov a hodností majú pridanú hodnotu nula. Ich držitelia nie sú reálnou intelektuálnou elitou spoločnosti ani predvojom jej makroekonomického a ľudského rozvoja.
Snobizmus á la koľko máš titulov, toľko krát si cennejší, dnes v spoločnosti nemá miesto. Vedieť sa dá a byť lepší, než s vysokoškolským diplomom a akademickým titulom aj bez papierov…
Poznámka: Členstvo v Mensa Slovensko (IQ 130) nezakladá prínos pre spoločnosť a štát (mýtus výnimočnosti a nietzscheovskej “nadhodnoty”). Pre spoločnosť a štát sú prínosom len výsledky tvrdej, pokornej driny na sebe a predmete činnosti v práci, vede…
Tri štvrtiny vysokých škôl spotrebúvajú tri štvrtiny objemu investícií do vzdelávania ako nadbytočné, duplicitné a triplicitné.
Dve tretiny súkromných škôl sú nástrojmi biznisu so vzdelaním, úroveň a kvalita nimi poskytovaného vzdelania a obsahov vzdelávania je podriadená ekonomickej udržateľnosti školy.
Systém školstva a vzdelávania treba rozobrať na súčiastky a poskladať znova.
Prvou podmienkou je rozobrať na súčiastky a znova poskladať ministerstvo školstva.
Slovensko potrebuje úplne novú kononcepciu a stratégiu vzdelávania, v ktorej liberalizmus bude mať okrajové a štátom nedotované miesto.
Treťou je systém akreditácií. Slovensko musí zredukovať počet vysokých škôl a posilniť univerzity, ktoré sa formovali a budovali svoju tradíciu v predošlom režime.
Je potrebné zrušiť niektoré spoločensko-vedné študijné odbory. Produkujú trúdy. Posilniť prírodo-vedné odbory.
Zrušiť voľbu náboženstvo alebo etika. Etika sa musí stať všeobecne povinnou. Náboženstvo len ako pridaná voľba.
Treba odbúrať marxistami a neomarxizmom umelo vytvorený antagonizmus veda verzus viera.
Liberalizácia školstva, vzdelávania, vedy a výskumu nepriniesla úžitok, ani pridanú hodnotu, ale intelektuálny úpadok Slovenska v medzinárodnom rozmere.
Slovensko sa potrebuje vrátiť k štátnemu plánu vedy a výskumu.

Politickým programom novej vlády by malo byť úsilie urobiť systémový poriadok v chaose školstva a vedy. Za pomoci nezávislých odborníkov zo zahraničia (znalecké posudky a návrhy opatrení). Ale nie Sorosa!
Sorry, ale voči domácim personálnym ľudským zdrojom nemám dôveru.
Významné zmeny v systéme školstva, vedy a výskumu vykazuje Rusko. Aj vo vzťahu k akademickému “elitárstvu”. Zaprovokoval som.

Je možné štát riadiť ako firmu? Je. Štát je firma. Mal by byť „Baťovou“ firmou. Slovensko nepotrebuje politikov ale manažérov.
Aké miesto v riadení štátu majú politici? Väčšina z nich tam nemá čo hľadať. Sú škodná.
Najťažšia úloha súboru opatrení je odstrániť korupčné prostredie a tento ľudský faktor.
Verejné obstarávania chronicky zlyhávajú. Prachy idú do súkromných vrecák (provízie).
Čím vyššia “vysúťažená” cena, tým sú provízie vyššie (aktuálne Prešov). Hyenizmus.
Aktuálne česká kauza E-shop pre dialničné známky (400 miliónov!) a odchod ministra dopravy Kremlíka.
Aktuálne slovenskí dopravcovia verzus Skytoll (štrajky).
V tieni kuciakiády, Trnku a Počiatka…

Práve ste prečítali jeden vládny program. Vydá aj na dve volebné obdobia. Musí ale byť priamo monitorovaný a kontrolovaný systémom má dať-dal. To je aj priama a nedeliteľná úloha občianskej verejnosti. Nielen voliť…
Mňa ale voliť nebudete. Nie som politik ani politická strana.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?