Publikované: 30.12.2019

K Francis Fukuyama, Koniec dejín a posledný človek

Tento súčasný utopista 21. storočia postavil svoju filozofiu nie na doslovne myslenom konci sveta ale zániku „alternatívnych“ ideológií“, nahradených jedinou, a to ideológiou liberalizmu. Jeho „posledný človek“ (kniha Koniec dejín a posledný človek) bude bohom (mienené v pluráli). Už bez náboženstiev.
Otázkou je, čo je a čia je demokracia (porovnajte: Putin, Erdogan, Macron, Trump, Merkelová, Orbán, Poľsko, Ukrajina, Česko, Slovensko, Rakúsko…):

Denník N mieni zlyhanie “liberálnej demokracie” v Maďarsku (a Poľsku).
Treba mi najskôr zmieniť antagonický vzťah ateistický marxizmus a náboženstvo. Karol Marx: „Náboženstvo je ópium ľudstva“ (marxizmus-leninizmus). Tvrdí to tiež neo darwinista Richard Dawkins. Ich hypotézy prevzali neomarxistickí ateisti a postavili na nich ich sociálnu filozofiu a ideológiu, ktorej vektor sa ale “nekresťansky” vyhýba konfliktu so zdrojom sociálnych nerovností, kapitálom. Vymenili v nej len personálne obsadenie Komunistického manifestu: „Proletári všetkých krajín spojte sa“.
A kresťanom neostáva vôbec nič, len Písmo, Ježišovo podobenstvo o minci a poučenia pre bohatých o malom uchu ihly; islamu jeho Korán a právo šaría, a židom ich sionizmus… (svetská moc katolíckeho Vatikánu a rozpadáva, islam a židovstvo silnejú). Dnes máme problém s expanzívnym a agresívnym islamom a chápadlami sionizmu… (ale to je úplne mimo Dawkinsa a toho, čo mienil Marx; obaja mienili slepú vieru, blind faith, odtrhnutú od pozemskej reality).
Marxisti aj neomarxisti odmietajú delenie antropológie ľudskej bytosti na hmotnú, duševnú a duchovnú zložku. Ostáva telo a duša bez ducha.
Okolo neokoloniálneho globalistického kapitalizmu neomarxisti ale chodia „po špičkách“ ako okolo svetového náboženstva, a robia si „svoje veci“ tak, aby ani neoškreli lak neoliberálneho kapitalizmu, vytvorením ochrannej hypotézy novodobého utláčaného proletariátu, ktorý nie je nasmerovaný proti kapitálu ale väčšinovej spoločnosti, diktátom väčšine.
Marxov Kapitál ale stále platí aj dnes a je v postavení nad neomarxizmom.
„Koniec dejín podľa Francisa Fukuyamu znamená koniec zápasu alternatívnych politických ideológií, z ktorých sa dlhodobo osvedčila jediná. Nevyhnutne sa ňou zavŕši ideový vývoj ľudstva a vývoj jeho vládnych foriem. Prežívajúce diktatúry sú podľa neho iba dočasným anachronizmom a vybočením z celkového trendu.“
Ideológia komunizmu na báze „Proletári všetkých krajín spojte sa“ sľubovala svetu nekonečne šťastnú a nekonečne slobodnú beztriednu spoločnosť.
Fukuyama takú vidí v nekonečne šťastnej a slobodnej liberálnej spoločnosti. Vyhýba sa kapitálu ako zdroju sociálnych nerovností, vyhýba sa fenoménu ľudský genóm, genotyp, fenotyp, faktor a ego.
Súčasťou ľudského genómu a fenotypu je príslušnosť k rase, etniku (národ, národnosť), príslušnosť k civilizačnému okruhu, kultúre, náboženstvu.
Ľudský genotyp je konštanta, invariant, ľudský fenotyp je premenná (ľudská diverzita).
Sloboda je sloboda. Liberálna sloboda je okrasný, manipultívny, lákavý, sladký príkrasok.
Demokracia je demokracia. Liberálna demokracia je demokracia „lepšoľudí“ ako príkrasok.
Demokracia je alebo nie jeSloboda je vonkajšia, vnútorná, hmotná, nehmotná.
Je viacero druhov demokracie, trebárs prezidentská, ale za kažou stojí vôľa ľudu, ktorý si ju odhlasuje…
Ľud, nemecký, si v slobodných a demokratických voľbách odhlasoval aj NSDAP. Ak bude slovenský ľud chcieť, odhlasuje si Kotlebu a ĽSNS. Alebo progresívne Slovensko. K “prvej” zmienej voľbe ho núti celé ostatné politické spektrum, počnúc od vlády a liberálnou časťou opozície, ktorá k takej voľbe slovenské voličstvo priam tlačí..
Vláda, parlament a prezidentka aj spolitológmi a analytikmi zalamujú rukami a nohami, že podľa nich silnie extrémizmus, ktorý je ale priamou demokratickou odpoveďou na ich politiky…
Liberáli, aby naplnili svoje mokré liberálne voluntaristické sny, museli by ale zasiahnuť do ľudského genotypu a jeho fenotypov a komplexnej ľudskej slobody a to dvomi cestami:
a/ genetickou manipuláciou)
(biologické násilie, ktoré zmení ľudskú bytosť na beztvaré zombie bez vedomia, myslenia, emočného a citového prežívania a identity a genetickou biochemickou manipuláciou posilniť koncentráciu hormónu šťastia, pri vnímaní a prežívaní tohto stavu, čo je ale “zatiaľ” v konflikte s humánnou bioetikou…),
b/ politickým násilím.
Ideologické a politické násilie sa stupňuje všetkými možnými cestami (osobná, mediálna manipulácia, politiky, zákon a trestné právo) a smeruje k fašistickým metódam násilného presadenia liberalizmu.
Ako som už pred časom varoval a vystríhal, tu a teraz konštatujem konflikt ľudských práv a slobôd proti ľudským slobodám a právam.
Poznámka: Sloboda nerovná sa právo a právo nerovná sa sloboda. Ústavné právo a právo hľadá konsenzus. Tu i tam sa stretne s Ústavou a Listinou… (trebárs moratórium, Istanbulský dohovor).
Tento stupňujúci sa konflikt, ak nebude zastavený rozumom a nástrojmi demokracie (voľby, politika) môže viesť a v horšom prípade povedie až k totálnej svetovej vojne. Časť ľudstva, ktorá prežije, môže svoj sen o nekonečne šťastnej ľudskej civilizácii podľa Francisa Fukuyamu začať snívať znova…
Alebo ju budovať na Marse.
https://dennikn.sk/1699492/svet-2019-fukuyama-sa-mylil-dejiny-sa-mozu-skoncit-ako-madarsko/?ref=mpm
Európske liberálne hodnoty:
Mantra Schengenu: Voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu (kľúčové pozadie). Ostatok je vedľajší produkt;
Mantra rodovej rovnosti a feminizmu: „Viac žien v politike a verejnom živote.“ Ale väčšina žien to nechce. Lebo;
Mantra rovnosti pohlaví a rodov: Diskriminácia osôb a skupín „dúhy“ štátom a hetero väčšinou; na ten účel sa mení definícia pojmu menšina;
Mantra multikulturalizmu: Diverzita a „splynutie“ rás, etník, civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov, národov a národností; mení sa definícia a náležitosti pojmov ekonomická migrácia a utečenci (pred násilím, voujnou, politickým a náboženským prenasledovaním) a ich postavenie, pribudol pojem klimatická migrácia (plus právo na zlučovanie rodín migrantov a utečencov); oscilácia medzi základným ľudským právom a právom…
Vo februári EK predstaví nový systém prerozdeľovania migrantov, ako ďalšie “spoločné európske riešenie…”;
Mantra výroby, konzumu a kolotoča ekonomiky a obchodu; ibaže HDP nie je jediným kľúčom k kvalite života ľudských bytostí…
Mantra rozumu, racionality, osvietenstva ľudských bytostí ako pre samé seba;
Mantra individuácie a individualizácie ľudských práv a slobôd;
Mantra hodnotového relativizmu;
Mantra nadradenosti liberálov nad “konzervatívcami” (náukovým a eticko-hodnotovým tradicionalizmom):
Mantra odmietnutia duchovnej (kríza umenia, prevaha pokleslej konzumnej a hedonistickej pop kultúry ) a náboženskej zložky (kresťanská viera a etika) ľudskej bytosti ako prekážka na ceste k vlastnému zbožšteniu.
Mantra podpory a ochrany ľudských práv a slobôd v oblasti sexuality (otvorená odtabuizovaná sexualita bez zábran aj s jej deviáciami, odchýlkami od hetero normy, odmietnutie hetero normy ako normy pre definíciu pojmu normalita);
Mantra ochrany a podpory práv a slobôd tzv. “sexuálnych menšín” (ale pojem sexuálna menšina ani z pohľadu definície pojmu menšina neexistuje!).
Porovnajte Francisa Fukuyamu so Samuelom Huntingtonom: Autor knihy Stret civilizácií nie je utopista ale geopolitický prognostik realista (ukážka na príklade  Ukrajiny):
„V prípade Ukrajiny Huntington už v roku 1996 (!) predpokladal jej rozpad na dva štáty, keďže Ukrajina leží na civilizačnom zlome medzi ortodoxnou a západnou civilizáciou. Ba čo viac, predpokladá aj jej rozpad, ktorý by mal byť oveľa nepokojnejší ako ten v prípade Česka a Slovenska ale menej nepokojný ako rozpad Juhoslávie. Úprimne povedané, zdá sa, že jeho predpoveď zatiaľ vychádza (vzájomnou výmenou zajatcov nie je konfliktu na osi Donbas verzus Kyjev koniec) . Len čas ukáže, či celá teória stretu civilizácií je iba neokonzervatívnym preháňaním alebo skutočnosťou.“
S odstupom času čas ukazuje, že je realitou:
https://dennikn.sk/blog/19932/stret-civilizacii-samuel-huntington/
Peter Pellegrini„Iba zjednotená krajina sa môže posúvať vpred.“

Toto je predvolebná výzva každého politického subjektu bez ohľadu ne jeho politologickú definíciu.
http://www.blogovisko.sk/som-velmi-rad-som-velmi-rada.html
Jednotná a zjednotená spoločnosť nie je atribút demokracie. Taká spoločnosť stráca schopnosť pohybu a vývoja akýmkoľvek smerom. Kam, chce, rád by byť predsedom slovenskej vlády Peter Pellegrini, viesť túto krajinu? Má v tom jasno? A s kým? Vie to a nielen on už pred voľbami? S kým budem po voľbách kopulovať mi ukáže výsledok volieb; karty rozdá voličstvo a nie (!) už vopred rozhodnutá prezidentka (dnes žijeme diktatúru prezidentky – moratórium, Istanbulský dohovor; v prípade ID to je ústavná kríza kompetencií!)
Alebo aj Pellegrini sníva o totalite moci pod jednotným vedením a velením?
Kto všetko sa v centrále EÚ a na Slovensku hrá na demokraciu len preto, že nemá iné možnosti, než slobodné a demokratické voľby?
Tomáš. G. Masaryk: „Demokraciu by sme mali, ešte by to chcelo demokratov.“
Podprahové nutkanie a totalitné myslenie, mať čo najväčší podiel na moci, je skrývaná súčasť podvedomia a myslenia každého politického subjektu a jeho lídrov.
Tretia totalita v komplexe EÚ je na spadnutie.
V mene liberalizmu a sociálnej utópie voluntaristu a v antropológii, ľudskej a sociálnej psychológii a patopsychológii neznalého Francisa Fukuyamu.
Liberáli a Denník N (SME) a podobné entity a persóny tzv. liberálov v politike Fukuyamove scestné a spoločensky obzvlášť nebezpečné bludy konzumujú aj s navijakom a tie bludy aj šíria (rozpor s etikou)…
Liberalizmus je maskou tretej totality.
Radšej si prejdite a podrobte svojej kritike Samuela Huntingtona a jeho knihu Stret civilizácií v kontexte s dnes scestnou a deviantnou teóriou a taxonómiou základných ľudských práv a slobôd a akcesorických slobôd a práv…
A chráňte Preambulu a hmotné jadro Ústavy SR.
Ak nie, znova vás varujem.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Ak vám na vašich a životoch vašich detí a vnúčat a ich detí a vnúčat záleží, prezdieľajte tento článok na fejzbúku. Znova ma zablokoval. Nesmiem zdieľať v skupinách.
Nejde mi o vašu potrebu a povinnosť vedieť, čo máte vedieť, než pristúpite k volebným urnám…
Toto nie je prosba o službu. To je váš a náš spoločenský a spoločný záujem, povinnosť.
Chráňte si svoje slobody a práva. Chráňte demokraciu. Lebo vám bude vzatá…
Na fejzbúku nastúpi tvrdá predvolebná cenzúra režimu EÚ a pre “liberálov” už dávno nepohodlných príspevkov a komentárov, aj v súvislosti s ústavným súdom pozastaveným moratóriom na predvolebné prieskumy verejnej aj vašej mienky…
Filter robí s režimom NWO a EÚ kolaborujúci fejzbúk už dnes.

 

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?