Publikované: 23.05.2015

K írskemu referendu

V očakávaní výsledkov írskeho referenda ponúkam zopár poznámok na adresu katolicizmu, sexuálnej revolúcie a k ľudským právam gejov a lesieb – najmä ľudsko-právne mimovládky s inou, než hetero sexuálnou orientáciou, neurčitým pohlavím (rodom) a rétorika vodcov LGBTI vnášajú do spoločnosti, napätie, konflikty a rozbroje. Dožadujú sa násilia a represie voči nositeľom iných názorov a presvedčenia vo vzťahu k tradičným, overeným hodnotám manželstva a rodiny.
Najmä neomarxisticky orientovaní ľavicoví pseudo liberáli nie sú opojení láskou k blížnemu, ale láskou k samým sebe a víziami bezbrehej slobody pre seba (aj proti slobodám blížnych!) pripravení v mene svojich ideí na ich presadenie nastoliť aj fašizmus.
Značkovanie (stigmatizácia) anketou Homofób roka v réžii Inštitútu ľudských práv je obdobou nálepkovania z čias národného socializmu pre Tretiu ríšu nežiaducich persón (jednotlivcov, skupín a menšín). Plazivým ale zjavným a referenčným príznakom tretej, nie červenej ani hnedej – ale „šedej“ totalizácie spoločnosti. Je “lakmusovým papierom” recepcie (príjmu) ankety spoločnosťou… predvojom ďalších “inštitútov” násilia a represie voči “nepodriadivým”…
Láska k blížnym (Miluj blížneho svojho ako seba samého) je základnou a kľúčovou hodnotou kresťanstva, zneužitá a dezinterpretovaná aj  v írskej referendovej kampani. Vyžadovanie (démon súhlasu) írskej spoločnosti s manželstvami homosexuálov je Írom falošne a lživo podsúvaný ako prejav “kresťanskej” lásky k blížnym. V predreferendovej “yes kampani” sú Íri ako katolíci masívne vydieraní a manipulovaní práve imperatívom “kresťanskej lásky k blížnemu”.
Dnešným referendom aj pred svojim kresťanským Bohom veriaci Íri osvedčujú svoju pevnosť v kresťanskej viere a presvedčení.
Slobodná voľba (tajné hlasovanie) môže však priniesť práve opačný, než navonok sa javiaci a prieskumnými agentúrami  očakávaný výsledok. Prinesie aj referenčné „odkrytie“ reálneho stavu kresťanstva (štatistiky verzus realita).
Kresťanské učenie (Nový Zákon, Zmluva) pozná výlučne inštitút manželstva jedného muža a jednej ženy (aj v opore a Starý Zákon – Genesis). Praktickú sodomiu (posvätenú manželstvom) považuje za hriech.
Íri, vydávajúci sa za kresťanov a hlasujúci za manželstvá homosexuálov, nie sú praví, ale falošní, povrchní, pravdepodobne aj biblicky negramotní (!) pseudo “kresťania” (ľahkomyselne a nezodpovedne sa vydávajúci za kresťanov).
Zlo, prisudzované “kresťanom” nikdy nebolo, nie je a ani nebude (!) páchané kresťanmi, ale nevercami, povrchnými veriacimi a falošnými kresťanmi…
Vydávať manželstvo osôb rovnakého pohlavia výslovne (!) za kresťanský inštitút je heréza (nebiblické učenie).
V Írsku sa dnes delí zrno od pliev. Večer, bude známy výsledok. Množstvo a pomer pliev voči zrnu ostane neznámou veličinou až do konca dní… lebo tajné hlasovanie.
Schválenie manželstiev gejov a lesieb aj írskymi katolíkmi je (bude?) aktom začiatku spustenia lavíny legalizácie homosexuality s príslušenstvom nielen v radoch írskeho katolíckeho kléra a kňažstva ale aj v celom katolíckom svete vo vzťahu k sodomii verzus kresťanské Písmo.
Takzvaný “kresťanský” katolicizmus nie je teokraciou ale hierarchickou vládou katolíckeho kléra a Vatikánu…  ale – to je už o inom “náboženstve”… a – označenie katolíckej cirkvi ako falošného kresťanského náboženstva (priam reprezentanti nebiblickej herézy…) je pre pseudo kresťanov katolíckej proveniencie priam nepredstaviteľné! Najmä pre biblicky negramotných…
Záverečná poznámka – legalizácia obchodu s deťmi pod rúškom kresťanskej lásky k blížnemu a “ľudských práv” gejov a lesieb?
Dokonca priamo v Bruseli?!
Nemá im kto poprevracať stoly vyhnať ich v „chráme“ EÚ – alebo SATANOVOM?! http://www.hlavnespravy.sk/v-bruseli-sa-konal-veltrh…/621335
EÚ sa “očisťuje” od svojich pôvodných hodnôt. Jediným “božstvom” ostal voľný pohyb osôb, služieb a tovarov (Boh Schengenu) a scestné božstvá pseudo ľudských práv (všetci môžu všetko hlava-nehlava) až sa vzájomne zničia, vyvraždia (autogenocída) a Európa ako svojbytný kontinent autochtónnych (pôvodných) národov zanikne v huriavku občianskej vojny kultúr, rás, etník, tradícií a náboženstiev… na konflikt Ukrajina verzus Rusko, EÚ a USA neostane čas…
Čo bude nasledovať “Deň potom”? Nový svetový poriadok? Kto bude tvoriť jeho vládu???
Použité nástroje – mediálna manipulácia, orwellovský jazyk, multikulturalizmus a rodová ideológia.
Ak Íri schvália manželstvá homosexuálov – spustia fatálnu lavínu demografickej katastrofy „euroautogenocídy“ a smrti európskej civilizácie.
Manželstvo ostane manželstvom (muža a ženy) v chudobe, bohatstve, v zdraví, chorobe, v dobrom i zlom, s dedením i bez neho. Aj po jeho zrušení a zákaze.
Mimochodom – ak rodová ideológia hlása rovnosť mužov a žien, musí jednoznačne odmietnuť (islamskú) polygamiu, polyandriu, rovnako sektárstvo mormónskeho pseudo náboženského typu, ktorý splodila multikulturalistická Amerika… nie Európa!
Alfou a omegou zdravej spoločnosti, dobre ekonomicky a sociálne prosperujúceho štátu a európskeho spoločenstva ostane aj popri existencii iných typov rodín (ad hoc) vždy (!) jedinečné manželstvo jediného muža a jedinej ženy. Nad oným “ad hoc”. Bez akejkoľvek náhrady a konkurencie.
No, presvedčte, vysvetlite to najmä pseudo neo marxistickým ľavicovým liberálom…
Bez šance… ak dnes Íri schvália homo manželstvá, vedome-nevedome tým spáchali fatálny zločin na európskej civilizácii!
A ak sa na schválení podieľali aj katolíci, schvália si tak legalizáciu homosexuality s príslušenstvom vo vlastných radoch katolíckeho kléra, kňazstva i laikov…
P.S. Na počiatku bolo SLOVO. Ono bude aj na konci. (Jánovo evanjelium). Lebo.
—–
Tak, aj to by sme mali…
https://dennikn.sk/140998/iri-zrejme-ako-prvi-na-svete-schvalili-manzelstva-gejov-v-referende/?ref=tit

http://www.sme.sk/c/7820257/oficialne-vysledky-z-prvych-obvodov-davaju-manzelstvam-homosexualov-ano.html

www.postoy.sk/content/v-irskom-referende-presli-homosexualne-manzelstva

http://www.aktuality.sk/clanok/276497/iri-schvalili-v-referende-homosexualne-manzelstva/

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 9 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?