Publikované: 20.07.2015

K jednému dohovoru

Dohovor Rady Európy o účasti cudzincov vo verejnom živote na miestnej úrovni č. 144 bol podpísaný 5.2.1992 v Štrasburgu.
Upravuje záväzky zmluvných strán pri zabezpečovaní rovnakých podmienok cudzincom ako vlastným štátnym príslušníkom v oblasti slobody prejavu, zhromažďovania a združovania, zastupovania cudzincov na miestnej úrovni ako aj volebného práva v komunálnych voľbách a napomáha integrácii cudzincov žijúcich v obciach a mestách iných, ako svojich domovských krajín do verejného života v týchto krajinách.
Odporúčanie Výboru ministrov členských krajín Rady Európy o účasti občanov na miestnom verejnom živote bolo prijaté na zasadnutí Výboru ministrov 6.12.2001. Cieľom je podpora zapojenia občanov do rozhodovacích procesov otázok verejného charakteru na úrovni obcí a miest.
Stav (podpisy jednotlivých štátov a ratifikácie dokumentu k 20.7.2015):
Z priloženej tabulľky  (v článku) je zrejmé, že ČR zmluvu ratifikovalo 17.7.2015, Slovensko zmluvu zatiaľ nepodpísalo, teda, ani neratifikovalo:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=144&CM=1&DF=&CL=ENG
O invázii utečencov z tretích krajín (politické, ekonomické a osobné bezpečnostné dôvody) najmä USA tušili už v čase nástupu arabskej jari a na počiatku vzniku islamského štátu približne okolo roku 2012 (informačné služby aj skôr).
Invázia však pripomína biblický exodus, alebo, neskoro-novodobé sťahovanie národov. Problémy so spôsobmi, metodikami a pravidlami ich prijímania a umiestňovania (zároveň integrácie) však zastihli Brusel nepripravený. Počty imigrantov a migrantov budú vzrastať, pôvodne projektované odhady a členskými štátmi EÚ odmietnuté kvóty spred pár dní, týždňov, už dnes nezodpovedajú realite.
Netušené problémy prinesie s imigrantmi multikulturalita jednotlivcov a rodín, európskemu kultúrnemu prostrediu, tobôž kresťanskému, obzvlášť až nadkriticky nekompatibilnému najmä s islamom.
Pri náraste počtov moslimov a dosiahnutí kritického bodu sa lojalita s novým prostredím na pôde hostiteľského štátu po „udomácnení sa“ a zaujatí „pozícií“ premení na radikálne dožadovanie sa ich náboženských a kultúrnych práv (čo sa významne dotkne zvyklostí a európskeho životného štýlu).
Brusel, aby si „nepohneval“ moslimov, zrušil v 2012 tradičný vianočný strom na Veľkom námestí. Priebežne bolo medializovaných množstvo pribúdajúcich ústupkov v krajinách západnej a severnej Európy.
Európska pohostinnosť, chápavosť a porozumenie voči cudzincom, ktorí tak, ako „queer“ budú sa dožadovať svojich práv, zmení Európu a EÚ, tak, ako sme ju poznali doteraz, na nepoznanie.
Dá sa odporúčať miestnym a obecným samosprávam, ktorých sa prílev utečencov začne postupne dotýkať (ktorých áno, ktorých nie v bližšom či vzdialenejšom časovom horizonte), aby už vopred, preventívne pripravovali projekty zamerané na rozširovanie ubytovacích kapacít, infraštruktúry a sociálnej vybavenosti (a rátali aj s priestormi pre moslimské modlitebne).
A kreovali krízové štáby s nácvikom riešenia a zvládania krízových (konfliktných) situácií potenciálne v možnosti protestov a vzbúr prisťahovalcov (plus „drobný“ pouličný terorizmus, prinajmenšom rušenie nočného kľudu, výhrady voči zovňajšku žien, venčeniu psov, predaju bravčového…).
Sebauspokojovanie ako: „…oni mieria na Západ, u nás sa nezdržia, …) sú „tešínske jabĺčka“.
Zmienim aj „zatiaľ“ pre Slovensko hypotézu ad absurdum: ktorý európsky kresťanský kostol vyletí do povetria ako prvý? To nie je šírenie poplašnej správy, to je predpoklad v možnosti. A samozrejme, zadanie pre informačné a spravodajské služby…
Je lepšie sa báť, ako zľaknúť. Česi sú už „v tom“. A zháňajú sa opakovane po vlastných unesených občanoch…
V praxi, na miestnych (obecných) obecných úrovniach, najmä v prostredí väčších mestských aglomerácií to môže a bude znamenať aj (ilustračne):
http://news.ivcrn.cz/264-kvuli-oslave-konce-ramadanu-byly-ve-vezenske-kapli-sundany-krize
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/331576/protest-proti-arabum-lide-v-teplicich-hromadne-vencili-psy-v-dobe-oslavy-ramadanu.html
http://www.ceska-justice.cz/2015/07/cr-je-vstricna-vuci-cizincum-nove-mohou-volit-v-mistnich-volbach-nebo-zakladat-odbory/
Je tu dôvodná obava, že vlády štátov EÚ nebudú musieť vo veci výchovy občanov k multikulturalizmu a xenofílii čo len prstom pohnúť…
V mestských aglomeráciách západnej a severozápadnej EÚ už prebieha „výchova“(…) „pedagógmi, osvetármi a školiteľmi“ rýchlo sa domestifikujúcimi a do spoločnosti lepšie ako “naši” Rómovia „integrujúcimi“ sa prisťahovalcami…
V mene skvelých ideí vzájomného multikultúrneho a súbežne multisexuálneho obohacovania.
http://megg.cz/clenove-sdruzeni/

Doplnok: V deň písania tohto článku je výsledok rokovania ministrov vnútra EÚ o prerozdelení 40-tisícov utečencov nasledovný: ochota zamrzla na čísle 23 tisíc… ako a eko ďalej..? Začína byť EÚ na strope svojich možností?

 

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?