Publikované: 06.11.2020

K náhradám škody v rámci núdzového stavu

Od 1. októbra 2020 platí na Slovensku núdzový stav. Každá osoba, ktorej boli spôsobené škody ako následok núdzového stavu, má právo na náhradu škody.
Uplatňovanie tohto práva (nárok) na náhradu hmotnej alebo nehmotnej škody (ujma) sa v čase núdzového stavu riadi všeobecnými právnymi predpismi mimo aj v režime tohto zákona v časti núdzový stav.
Núdzový stav bol vyhlásený na základe Čl. 5 odsek 1 Ústavného zákona č. 227 z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-227
Zákon pozná stav vojny, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav.
V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to len v nevyhnutnom rozsahu, na len nevyhnutný čas.
Náhradu škody spôsobenej týmito obmedzeniami je možné uplatniť ak sa preukáže súvis škody s opatreniami, vyplývajúcimi z následkov núdzového stavu.
Núdzový stav je možné vyhlásiť najviac na dobu (zákon) 90 dní. Premiér Matovič sa rozhodol predbežne pre dobu 45 dní počnúc dňom 1. októbra 2020.
Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len oblasti zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna.
Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca 2020, trvá naďalej.
Zákonné nároky na náhrady na náhradu škody v čase núdzového stavu, spôsobené núdzovým stavom, sú taxatívne a vecne definované v Čl. 11 Spoločné ustanovenia.
Parketa ústavného súdu európskej legislatívy. Ak povinná vláda bezodkladne nevykoná to, čo jej ukladá zákon, pre Slovensko to bude drahšie… (základné ľudské práva “nepustia”). Budú úspešné súdne žaloby poškodených voči povinnému štátu za prvú aj druhú vlnu aj s príslušenstvom.
Pokusy o obmedzenie alebo vylúčenie práva na náhradu škody spôsobenej núdzovým stavom z citovaného zákona zákona sú neprípustné a proti ústavné.
Odporúčam kontrolu súladu vládnych vyhlášok s týmto zákonom v časti núdzový stav (zákon).
Znova „musím zasahovať“
Konflikt Róbert Fico-Zuzana Čaputová vo veci armáda (Ústava a zákon) v čase núdzového stavu bol zbytočný. Na zmätočný otvorený list prezidentke dostal predseda Smeru kvalifikovanú odpoveď od hlavy štátu. Epizóda skončila. Pokojne sa rozíďte.

Pre tých, ktorí nemajú jasno vo veci ústavnej pozície prezidentky ako hlavnej veliteľky ozbrojených síl, odporúčam splniť si občiansku povinnosť: Znalosť Ústavy SR.
Ak sa tejto povinnosti vyhnete, dopadne to ako vždy. Fejzbúkom šírite bludy, hoaxy a poplašné správy. Potom vrieskate o slobode slova a cenzúre. Učte, vzdelávajte sa a správajte sa zodpovedne a kvalifikovane. Na pozadí týchto triviálnych hlúpostí sa dejú onakvejšie veci. Toľko aj k reálnej pravej a aktívnej cenzúre.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Poznámka pod článkom úplne o inom a „od veci“:
1. Bidenovi demokrati majú z niečoho úžasný strach;
2. Chýba mi krik o ovplyvňovaní volieb Ruskom.

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?