Publikované: 15.11.2014

K nekonečnému príbehu (Zem a Vek a referendum)

„Dnes je doba menšín. Treba si nájsť tu svoju, zaradiť sa a začať požadovať, útočiť, vydierať, urážať, ponižovať, atď. To je osvedčený recept na úspech.“ Anton Smataník. Pravda je ale horšia a jej pozadie krutejšie, než takto eufemisticky naznačená… (skrýva sa za “nevinnou” agendou ľudských práv…).
Toto je ultraliberálnym “pokrokárskym” transatlantickým Západom programovo a cielene rozdúchavaný umelý spoločenský konflikt:
“Na vaše hlavy vám vysypeme všetky možné i nemožné ľudské práva… postavíme vás nimi proti sebe… zneistíme, rozoštveme a zbláznime… ich dodržiavanie budeme vyžadovať zákonom a represiou… budete chodiť so sklopenými hlavami, začnete sa báť jedni druhých… vzájomne žrať medzi sebou…potom vás ovládneme…”
Takto jasne a zreteľne sa o zámeroch a úmysloch Západu a jeho slovenských sluhov uvedený dokument nezmieňuje:
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
Smataník: „Náboženstvá sú síce pri tejto téme až na poslednom mieste, (…)“. Ibaže, až na to, že sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a majú právo na rovnaké zaobchádzanie, rovné a rovnoprávne postavenie v spoločenskom diskurze,  v rámci  otvorenej participatívnej, dobre spravovanej občianskej spoločnosti, podieľajúcej sa na moci a vládnutí (teória).
Úplne pokojne priznajte veriacim kresťanom riadne platiacim dane a odvody rovnaké práva ako ateistom a ostatným.
Kresťanská Biblia vo vzťahu k ľudským právam (postavenie muža a ženy) a vo vzťahu k homosexualite  vychádza zo svojich premís a je blízka svetskej spoločenskej (svojím spôsobom) vede a histórii. Veda a náboženstvo si vzájomne neodporujú (pápež František).
Rozdiel medzi ateistickou vedou a kresťanskou teológiou spočíva v tom, že teológia sa opiera o prizmu viery. Aj svetská veda býva poznačená voluntarizmom.
Písmo (Ján): „Na počiatku bolo Slovo.“ To slovo bude aj na konci. Amen.
Veda: Prianie je otcom aj vedeckej myšlienky (pred ňou tušenie a intuícia). Na počiatku. Na konci vedeckého bádania snaženia je vždy slovo. Vzorec. Definícia.
Dialektika myslenia: pod pätou pravdy klíči pochybnosť.
So zmienkou o nevyslovenej paradigme rovnosti súhlasím s výhradou – myšlienka rovnosti bola vyslovená VFR. Ibaže – po nej nasledovalo násilie, represia, krv a ľudské nešťastie. To pokračuje.
Úplne súhlasím, že „Ide o obrovský pseudohumanistický omyl“ (…).
„Ak nie je nejakým spôsobom právne podchytené spolužitie osôb rovnakého pohlavia, tak je technicky dosť ťažké si predstaviť, ako by mala byť naformulovaná právna úprava, ktorá by im zakazovala adopcie detí . V konaní pred Ústavným súdom však bude treba presne zdôvodniť, v čom mali byť práva jednotlivca porušené. Celý tento proces môže mať prípad od prípadu rôznu dĺžku trvania, rádovo to môžu byť aj roky,“ povedal ústavný právnik Marián Giba.
Pravdoláskarske médiá (najmä SME a PRAVDA) podobných „prejudikátov“ ústavných právnikov a „tiežústavných právnikov“ zverejnili viac… (žurnalistický aktivizmus).
Ústavný súd sa v náleze a jeho zdôvodnení musí oprieť o nasledovné dokumenty (bližšie tu):
http://www.blogovisko.sk/dosledok-nalezu-ustavneho-sudu.html
Nech je právna úprava spolužitia osôb rovnakého pohlavia akákoľvek – Slovensko nemá povinnosť priznať tieto manželstvá. Spoločnú domácnosť upravuje občiansky zákonník, inštitút registrovaných partnerstiev je v možnosti
a/ novela OZ,
b/ osobitný inštitút RP.
Ale nie ako základné ľudské právo.
Adopcie sa netýkajú párov (rovnakého-nerovnakého pohlavia). Adopcia môže byť povolená aj jednotlivcom (bez ohľadu na pohlavie a sexuálnu orientáciu). Právo na adopciu nie je základným ľudským právom. Je právom akcesorickým. Jednotlivo o ňom rozhoduje súd. Vždy len z pohľadu základných neodňateľných práv dieťaťa.
Adopcie nemožno zakázať úplne ani čiastočne. Platí právo rovnakého zaobchádzania.
Ostatná časť článku je popisom stavu veci s poukazom na zmätočné a voluntaristické stanoviská dotknutých mimovládok a persón tretieho sektora a LGBTI loby.
Polopravdy, lži a trestuhodná manipulácia verejnosti. Toto je už na trestné stíhanie:
https://www.youtube.com/watch?v=v_i1c3MmWFA&feature=youtu.be
Poznámka – čo ten nos? Mienim časť tváre neurotickej, osobnostne narušenej (inak úplne “zdravej a normálnej”, samozrejme, akože inak (!) svojprávnej) lesbicky orientovanej feministky. A v jednej osobe “intelektuálnej posily” SaS. S aktívnym aj pasívnym volebným právom, dokonca aj s trestno-právnou zodpovednosťou…
http://www.hlavnespravy.sk/homoaktivistka-romana-schlesinger-odhalila-financovanie-portalu-hlavne-spravy/432041
Poznámka – a kto financuje „ľudsko-právne“ mimovládky?
Vyčkajme na nález.
A sa uvidí…
Tento blog reaguje na článok Zem a Vek:
http://www.zemavek.sk/articles/view/nekonecny-pribeh-referenda-o-rodine

 

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?