Publikované: 07.07.2015

K odkazu Jana Husa

Je nadčasový a aktuálny naprieč históriou, jeho význam zmysluplne ožíva a oslovuje nás aj práve dnes. Čítajte a samostatne, kriticky premýšľajte:
„Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním.”
Vnímanie pravdy a jej interpretácia je aktuálne poznačené neomarxistickým ľavičiarskym liberalizmom: uzurpáciou práva na osobnú individuálnu pravdu, tá je a má vraj byť nad ostatnými pravdami! Lebo.
Ibaže – pre veriacich i ateistov (to je jedno) platí rovnako: pravda je nad nami všetkými ako centrálna paradigma a imperatív svedomia (proces osobnej a kolektívnej synderézy): niekde je, niekde nie, ak je (aspoň) jej zvyšok: občas zasmrdí a rozplynie sa v prievane…
Vysvetlenie: relatívne pravdy sú individualizované a relativizované pravdy umocnené dnešnou ultraliberalistickou dobou a relativizáciou vecnou i hodnotovou (rozumej): indoktrináciou dnes pretláčanej slobodnej (liberálnej) individuácie (jednotlivec nad spoločnosťou) v právach a slobodách.
Jan Hus bol a je “premaľovávaný” meniacimi sa režimmi…
Áno, má svoj sociálny, ale, najmä teologický (eschatologický) rozmer, ktorý je nemenný. Najmä vo vzťahu k pravde: Absolútna pravda je nad relatívnymi individuálnymi pravdami. Platí pre veriacich i ateistov. Rozumej: ide o pravdu “nad” pravdu danú „zhora“. Zjavenú pravdu (Ježiš ako Slovo) a inšpirované, kanonizované biblické texty Novej Zmluvy.
Pre veriacich – vydávajúcich sa za kresťanov platí biblická Pravda. Pre katolícke ovce (biblický výraz a pomenovanie pre veriacich laikov): vráťte sa k biblickosti. Iba tá vás spasí.
Katolicizmus sa za kresťanské náboženstvo iba vydáva. Je falošným  „kresťanským“ náboženstvom naplneným falošným uctievaním a teologickou herézou.
Ježiš: „Oddeľte sa od nich!“ (pokým je ešte čas).
Článok vcelku chválim, je kvalifikovaný. Vážne výhrady mám ale (!) proti bezduchému populistickému xenofílnemu úvodu. Pán Pastirčák je infikovaný mémou nekritickej anti xenofóbie. Je xenofilik. S klinickými prejavmi slepej xenofílie, ktorá je len v podmienečnom súlade s idou kresťanskej lásky k blížnemu (rozumej: kresťanská láska áno, ale nie za každú cenu…). Hlásim sa k zdravej a kritickej xenofóbii ako k prirodzenej ľudskej a živočíšnej sebaobrannej a ochrannej vlastnosti v opore o osobné poznanie a zážitkovú skúsenosť (priamu alebo sprostredkovanú médiami).
Slovenské katolícke klérum, ale ani katolícky Vatikán nie sú naklonené vyhláseniu Jana Husa za svätého a ani o tom neuvažujú… sa traduje: Vraj: „Ak zatrasiete Čechom, vypadne z neho Jan Hus“. Česi ale nie sú až ateistickí, ba, vobec tak, ako sú označovaní za ateistov…
Pre verejné zadosťučinenie im postačilo uznať ho ako významného cirkevného reformátora.
K vyhlasovaniu a adorácii „svätcov“ (pozn.: mariánsky kult je katolícka nadpráca) – to je uzurpácia tejto moci a práva Vatikánom, ktoré Vatikán nedostal „zhora“. Zároveň úplne pokojne uctievajú “trojicu” (eklektický pohansko-blud a kult) a “prevádzkujú” ikonolatriu (uctievanie sôch a obrazov)…
Poprehadzovali “Desatoro” od hora dole… lebo pápež na to má právo (!)…
Ten, kto rozhodne o prijatí do nebeského Izraela a zaradí kohosi k 144 tisícom pomazaných (“nebeský government”) a ich počet sa pomaly uzatvára, bude (je) výlučne len a len Ježiš. Nie Vatikán. A – celkom určite to nemusí byť a pravdepodobne nebude to “najsvätejšie” pápežstvo. Vatikán trvalo a chronicky ostáva v nebiblickej heréze. Skutočná reforma katolíckej cirkvi je málo nádejná…
Vážení – byť kresťanom a byť ním dnes je véééľmi ťažké, priam nemožné. Kresťanstvo je obzvlášť ťažký “nástroj”. Všetko sú len štatistiky. Väčšina – zabudnite.
Poznámka: Oveľa ľahšie je moslimovi. Zabije nevercu ako džihádistický samovrah a ide do neba. Iba musí dať pozor, aby ho nezabila žena. Alebo, aby sa ani len neobtrel o prasa.
Aj tak nie som Charlie.
http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/360722-spev-v-plamenoch/
http://debata.pravda.sk/debata/360722-spev-v-plamenoch/

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?