Publikované: 13.11.2015

K parlamentným voľbám 2016, politickým subjektom a volebnému systému

Predseda slovenského parlamentu vyhlásil parlamentné voľby na 5. marca 2016. Vyzval a bude vyzývať, všetkých občanov Slovenska, k ich aktívnej účasti vo voľbách (lebo skrytá pointa: Voľte stranu SMER!). Lož a podvod v priamom prenose.
Mimochodom: Ak ma má ktosi za negramotného alebo pologramotného hlupáka, nech sa najskôr naučí skloňovať euro! A predseda parlamentu by hádam mal! Lebo my, šedé myši (občania, voliči) sa od verejne činných osôb, tobôž dokonca bývalých ministrov školstva, dnes šéfa zákonodarného zboru učíme… lebo aký minister školstva, také školstvo… Aký predseda parlamentu – taký parlament, tak nech ma už (za seba) ne….ú!!! Ako Slováka a občana EÚ, ktorý nemá problém vidieť na dno peňaženky a prehrabáva sa vo zvyšných eurách a euro minciach, ma to uráža!
Nežnú revolúciu nám ukradli tí, ktorých dnes volíme. Lebo: po Novembri sme ako občania stratili obozretnosť, ostražitosť a „zaspali na vavrínoch“. Post novembrové čistky vykonala kýmsi použitá a zneužitá pouličná luza (á la Hlinkova garda, ktorá s Hlinkom mala spoločné len ukradnuté meno) a ujala sa najskôr divokej, mečiarovskej, neskôr ešte „sofistikovanejšej“ dzurindovskej “privatizácie”, ktorú je možné nazvať druhou arizáciou priamo vybratými privatizérmi, vernými post novembrovému „demokratickému“ a dzurindovskému režimu. Navyše, Dzurinda v r. 2006 zrušil (aby mu neprekážal) údajne nefunkčný a zbytočný (nečinný) Úrad pre štátnu službu. Ale do EÚ Slovensko dostali a mečiarizmus “porazili” Dzurindovci a Ficovci, jeho nástupníci a náhradníci…
Z Bruselu (v réžii USA) vanie aj na Slovensko dych vracajúcej sa, v reverznom neomarxistickom duchu nová, liberálna liberálna ľavica prechádzajúca do ľavicového extrémizmu verbálne aj brachiálne v post demokratickom totalitnom háve (nová „sloboda“ proti slobodám).
Politike už vládne nadnárodný globálny biznis a nadnárodné korporácie, riadené najbohatšou a najvplyvnejšou finančnou oligarchiou, vlastniacou najväčšie, najmocnejšie a najvplyvnejšie svetové a európske bankové domy.
Nadnárodné korporácie ovládli mediálne prostredie na svoj obraz.
Kupónovou privatizáciou boli občania oklamaní a na „kohosi“ sa skladali ako v pyramídovej hre tak, ako nebankovým subjektom (naleteli naivní hlupáci s pažravou a chamtivou vidinou a prísľubom 40-percentných ziskov). O čom boli aj Harwardské fondy? Pamätáte? Prispievali ste? Žasnem, akí (v mojich očiach) inteligentní vzdelanci naleteli. Dnes radšej o tom v hanbe mlčia…
A po privatizácii prísľubom dividend, bezprácneho príjmu a zabezpečených dôchodkov. Otázka: kde sú dividendy? O čom je SCP, bezcenné papiere (akcie) a poplatky za vedenie účtov? Kto oklamaným občanom vráti aspoň tú tisícku z kupónovej privatizácie?!
V Česku OF a na Slovensku VPN v spolupráci s ŠTB zorganizovala západnou a transatlantickou (americký sen) slobodou a demokraciou zmagorených študentov, inteligencie (omámenej sociálnou filozofiou Frankfurtskej školy), pseudo elít, pseudo celebrít, robotníckej a roľníckej triedy rovnakým spôsobom, ako komunisti v r. 1948 (Víťazný Február),  keď demokrati pod tlakom noža na krku a rozvášnených davov odovzdali svoju moc komunistom…
Teda, inteligenciu, zdravotnícvo, školstvo, sociálne veci, robotnícku a roľnícku triedu komunisti pekne odovzdali na späť do rúk nastupujúcim „demokratom“.
A tí, ako novodobí arizátori, obsadili kľúčové pozície v štáte a vo vedení prosperujúcich štátnych, neskôr neštátnych, sprivatizovaných a rozpadávajúcich sa podnikov… Vidina lepších časov sa rozplynula. Zavládla nezamestnanosť, strach a existenčná neistota v réžii politických strán a hnutí, ktoré každé štyri roky v slobodnom a pluralitnom osvetí „demokratických“ parlamentných volieb kreujú vládu partokracie (vláda politických strán a hnutí). A tie sú rukojemníkmi záujmov nadnárodného, globálneho korporativizmu. Ani o tom netušia…
Osobné zamyslenie a otázky: Čo som získal vstupom Slovenska do EÚ, čo mám zo Schengenu? A, čože z eura? A čo z NATO? Načo? Odpovede: slobodný trhový mechanizmus (osoby, kapitál, služby a tovary) a voľný pohyb osôb by fungovali aj bez neho (nemám nič proti pasom a vízam, zelenej karte, dnes práve naopak, Schengen je priamym ohrozením bezpečnosti štátov a občanov). Slovenská koruna by bola dobrá tak, ako ešte dlho bude česká…
NATO nás neochráni. Je len predĺženým kladivom USA. Nemá na to. Odzbrojilo nás. Slovensko je nedozbrojené. Samostatná vojenská sila Slovenska nie je v záujme NATO a USA. Chcem spoločnú vojenskú obranu v rámci V-4. Vnútornú ochranu vybudovaním domobrany (participácia a spolupráca s policajným zborom, väzenskou a justičnou strážou, s armádou, hasičským a záchranným zborom, v prípade potreby pod jednotným velením…).
Marek Kráľ, Za dobrý volebný zákon, Zem a Vek, tlačené vydanie, november 2016, str. 137 ostáva v bludnom kruhu súčasného politického systému partokracie, ktorá je vrcholom a stropom tzv. demokracie (vlády väčšiny a záujmových skupín nad menšinami a menšími záujmovými skupinami) požiera samú seba, stále viac sa vzďaľujúc od skutočného významu slova „vláda ľudu“.
Moja čaša trpezlivosti 25 rokov po Veľkom Novembri vo vzťahu k jeho výsledku, ktorým je dnes na vzhľad veľmi pekne formované hnedé a stále viac páchnuce  (čo len chcete…) sa naplnila. Stačilo. Lebo.
Do volebnej urny nevhodím ani prázdnu obálku, červenou nepoškrtám žiadny volebný lístok, nebudem nikoho krúžkovať. Voľby a volebná miestnosť v mojom volebnom obvode pre mňa až do času, kedy sa znova rozhodnem ísť voliť neexistujú.
Slovensko stojí pred celospoločenskou občianskou diskusiou o zmysle, význame politických strán a hnutí, ktoré sa historicky a politicky celosvetovo vyčerpali.
Väčšina politických subjektov sa topí vo vlastnom populizme a a populistickom pseudo “revolučnom” mesianizme.
Slovensko stojí pred celospoločenskou občianskou diskusiou o spôsobe vládnutia.
Slovensko stojí pred nutnosťou návratu k demokracii.
Slovensko stojí na prahu politického, ekonomického a sociálneho kolapsu.
Slovenská politická moc sa tvári, že je všetko v poriadku a je sama sebou užasnutá.
Slovensko stratilo svoju politickú kultúru a politickú tvár.
Slovensko stráca svoju politickú suverenitu, národnú a štátnu identitu.
Slovensko nemá konzistentnú vnútornú ani zahraničnú politiku.
Slovensko nemá riadnu armádu ani domobranu.
Slovensko je rukojemníkom neboja schopného NATO.
Slovensko nie je ohrozené Ruskom.
Slovensko je v bezpečnostnom ohrození USA a EÚ (a imigračnou krízou).
Politické strany a hnutia majú ešte do parlamentných volieb šancu prejsť vlastnou sebareflexiou, ktorá by sa mala prejaviť v ich predvolebnom správaní.
Včera predseda parlamentu vyhlásil deň parlamentných volieb 2016. Dnes sa začala predvolebná kampaň, ktorá už ale dávno beží…
Ibaže, žiaľ, na škodu veci, politických strán a hnutí, a Slovenska, vnútorná hĺbková sebareflexia arogantným a sebaistým politickým subjektom a ich egu nehrozí.
Definitívne som ako volič skončil v prvom kole prezidentských volieb, až do momentu naplnenia politickej vôle zákonodarného zboru, ktorá prinesie
a/ zmenu zákona o politických stranách a hnutiach (ich postavenie v občianskej spoločnosti, financovanie a kontrola),
b/ volebného zákona (zmena väčšinového na pomerný systém)
c/ posilnenia prvkov priamej demokracie na všetkých vertikálnych úrovniach
ca/ petičné právo s diferencovaným počtom petentov podľa počtov obyvateľov v obci, meste, kraji, štáte,
cb/ sfunkčnenie inštitútu referenda s diferencovaným a reálnym kvórom pre platnosť referenda detto: obec, mesto, kraj, štát,
d/ politické subjekty treba oddeliť od štátu tak, ako chce SKOK oddeliť od štátu a jeho financovania cirkev a postaviť ich na roveň občianskych záujmových združení, lebo nimi sú: nie sú ničím „nad“ občanmi, reprezentujú skupinové záujmy. Stávajú sa niečím „nad“ občanmi po voľbách,
e/ nech si ich financujú a kontrolujú (!) ich členovia, priaznivci a prívrženci tak, ako by mala byť financovaná cirkev: dobrovoľnou asignačnou daňou podľa jednotlivých denominácií. Tak ako cirkev, treba od štátu oddeliť aj politické strany a hnutia.
Osobná poznámka: ako ideologický, politický a náboženský abstinent, ktorého občianstvo je premknuté ľudským a nepolitickým aspektom: hoc nie som členom, prívržencom žiadnej politickej strany a hnutia, ale, ostávam občanom s vlastným ľudským, občianskym názorom a presvedčením, som diskriminovaný a je na mne páchané násilie teroristickou politickou väčšinou a už od počiatku nedemokratickým spôsobom voľby a deľby moci a volebnými výsledkami.
Výhrady, poznanie a diagnóza systému vládnutia a uplatňovania moci, s ktorými zrejme a zjavne súhlasia všetci, ešte ako-tak schopní samostatného, aktívneho a kritického myslenia, žiaľ budú odignorované a nestretnú sa s politickou vôľou politických subjektov ani a najmä občanov (!) a parlamentné voľby prebehnú tak ako prebehnú (po starom) a nič sa nezmení ani na druhý deň po voľbách. Ostane po nich len víťazná, po moci bažiaca „opica“…
Víťazné politické subjekty vás, občania, voliči, ako nepotrebných, použitých, zneužitých, zavadzajúcich a prekážajúcich ich moci a vládnutiu, odkopnú a zmietnu zo stola, zreteľa a záujmu…
Spôsob ukončenia tohto systému vládnutia nekrvavou, pokojnou cestou, demokraticky a bez jediného výstrelu, jediného zraneného, či mŕtveho, je možný a reálny. Ale iba vtedy, ak sa preň rozhodnú a podriadia sa jeho organizácii, scenáru a réžii všetci do jedného bez rozdielu.
Problém nie systém zvrhnúť, zničiť, odstrániť, zmietnuť zo stola a vyčistiť stôl, to je jednoduché: búrať ničiť a likvidovať vie snáď každý. Kľúčovým je: Čo naň položím „Deň po“?!
Ľahko manipulovateľné, hypnotizovateľné a ovládnuteľné masy čakajú na spasiteľa, vodcu a prvého hýbateľa. Zväčša na fejzbúku. Omyl, chyba, predznamenávajúca tragédiu hrozby ďalšej totality. Každá revolúcia požiera svoje deti.
Riešenie a náhradu svetského politického systému vecí nepozná nik, ani tento pán (dole), hoc náznaky udrieť kliniec po hlavičke aj inde, nielen v ZaV som zaregistroval a v tomto blogu predkladám svoj názor…
Ibaže diabol sa skrýva v detailoch a v ľudskom egu.
Pozor na falošných prorokov…
Už po koľký krát pridávam svoje: Všetko je v rukách a na vôli občana! Nie jednotlivca. Jednoty v mnohosti. Len v tej je sila. Nie: „Jeden za všetkých a všetci za (čo len chcete)!“
Ale až vtedy, ak raz Slovensko mentálne a politicky dozrie. A všetci budú jeden. Tak ako v Novembri. Ibaže: „nežnú“ (jej reparát!) bude treba dokončiť, nahradiť čímsi iným, ustrážiť, uchrániť, nenechať si ju ukradnúť a nevyliať s ňou z vaničky aj dieťa…
Občania, voliči: Predseda parlamentu sa vám vo svojom prehovore k vyhláseniu parlamentných volieb 2016 vysmial do tvárí…
Ovčania, pardon, “…občania, choďte všetci voliť!” Pán Pellegrini na vás apeloval slušne a korektne. Vôbec tým nemyslel: “Hryzte a žerte sa navzájom!”
 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?