Publikované: 23.02.2020

K parlamentným voľbám

Ak v každých predošlých voľbách šlo o veľa, v týchto pôjde o všetko: O slobodu, demokraciu a charakter Slovenska, jeho miesto a postavenie v hroziacej novej totalite EÚ, skrývajúcej sa za slobodu, dokonca akúsi “liberálnu demokraciu” ktorú sama porušuje…

Sme ekonomickou a ideologickou kolóniou Westernu EÚ. Integrita národného štátu Slovensko je v ohrození. Štátotvorný slovenský národ je odnárodňovaný jeho inteligentnou genocídou pôvodnej rodiny, založenej manželstvom muža a ženy, nahlodávanej zvonka aj zvnútra neomarxistickými progresívcami.
Pojmy národovectvo a vlastenectvo sú označované pojmom nacionalizmus, dokonca fašizmus, čo významy týchto pojmov vyprázdňuje a nahrádza liberálno-fašistickými obsahmi.
Médiá slúžia multikulturalistickej a rodovej ideológii, denníky Nenávisť a Sme sú „vlajkovými loďami“ liberálnych progresívcov a straníckymi denníkmi PS/SPOLU.

Tí, ktorí boli proti štátnej samostatnosti a teraz chcú riadiť štát, v skutočnosti plánujú jeho likvidáciu. Kto nás zavliekol do zločineckého paktu, kto odovzdal posledné trosky našej zvrchovanosti Bruselu, kto presadzuje nadpráva istých „menšín“?
Pojem sexuálna menšina neexistuje; osoby a skupiny LGBTI nevykazujú definičné znaky menšiny a navyše, čo je neprípustné, chcú ich definovať ako kolektívne práva.
Pozor, tieto úmysly majú aj lídri maďarskej národnostnej menšiny MKS, čo páchne novou iredentou (rok 2020 je storočnicou Trianonu).

Neexistuje ani delenie hodnôt na konzervatívne a progresívne (liberálne). Prvé nie sú konzerva, ale stále platné, živé, aktuálne a nadčasové. Prvé sú pro life a druhé cez pro choice vedú k smrti a ničote.

Kresťanstvo ako nosič pro life nadčasových hodnôt je znova tlačené k múru a popri ňom vytláčané z verejného priestoru. Logá progresívcov a hodnotových ultra liberálov sú preškrtnuté dvojkríže ako symboly Slovenska. Silnejú otvorené útoky proti kresťanstvu a kresťanom (nestíhané, neodstíhané).
Účel: Vymazanie Krista, kresťanských hodnôt, rozvrat pôvodnej rodiny, totálne zničenie Slovenska ako pôvodného národno-kresťanského štátu.
Slovensko je podrobované ekonomickej, obchodnej, ideologickej, hodnotovej a myšlienkovej globalizácii, v ktorej sa ako národnoštátna identita má rozplynúť.

Znova a ešte raz, pred utorkovou parlamentnou schôdzou tvrdím, že Istanbulský dohovor je nebezpečný Trójsky kôň rodovej ideológie.

Tzv. progresívna eurosekta a nimi podnecované neprispôsobivé skupiny obyvateľstva, či už etnického pôvodu alebo sexuálnej orientácie, chcú za každú cenu nastoliť panstvo nad Slovenskom, v záujme pochybných „európskych“ hodnôt a transatlantických väzieb. Prívrženci tejto sekty seba povýšili na nových progresívnych „nadľudí“ árijského typu (nadradená pseudo rasa) a „lepšo ľudí“.
Hlinovo KDH má nakročené k zrade kresťanských hodnôt, nad nimi je úsilie o podiele na moci a vládnutí, znaky pseudosekty vykazujú aj Prostredníkovi Progresívni veriaci, podsúvajúci svoju kresťanskú herézu dôverčivému ale málo ostražitému voličstvu kresťanskej proveniencie na kandidátke PS/SPOLU.
Namiesto včerajšieho internacionalizmu marxisticko-leninského proletárskeho typu, ponúkajú neo marxismus, kozmopolitizmus a svetoobčianstvo konzumno-trhového typu.
Paneurópa je politická reakčná organizácia nazývaná aj Paneurópska únia, založená po prvej svetovej vojne s cieľom politicky, hospodársky a kultúrne zblížiť európske štáty pod vedením západných veľmocí;
Paneuropeizmus je politické reakčné hnutie za politické, ekonomické, hospodárske a kultúrne zblíženie európskych štátov pod vedením západných veľmocí (po prvej svetovej vojne).
Európska únia je pokračovaním EHS ktorá vznikla po II. svetovej vojne na základoch Spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho hospodárskeho spoločenstva po rozpade sovietskeho bloku.
Panslavizmus je reakčné politické hnutie v 19. a 20. storočí usilujúce sa o zjednotenie všetkých Slovanov pod nadvládou cárskeho Ruska; panslavista je stúpenec panslavizmu, pansláv;
Podstatou snaženia oboch týchto reakčných proti slovenských síl je rozklad slovenských, slovanských a európskych civilizačných pilierov, tradičných hodnôt a národných štátov.
Ak si chce Slovensko zachovať svoju existenčnú a existenciálnu identitu, integritu a vlastnú národno-štátnu suverenitu a zvrchovanosť, musí sa vymedziť voči paneurópanstvu aj panslavizmu.

V nadchádzajúcich parlamentných voľbách závisí od občiansky aktívneho voličstva, čí bude „Víťazný február“.
Po nacistickej a komunistickej minulosti nám hrozí víťazstvo liberalizmu, neo liberalizmu a následne post liberalizmu a liberálneho fašizmu, tyrania staronového, ale tretieho druhu.
Zamyslite sa, vyhodnoťte rozumom a citom a choďte voliť.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?