Publikované: 26.05.2020

K pojmu „tradičná rodina“

Vo vláde, médiách, na sociálnych sieťach, slovo dnes má pologramotná a nedovzdelaná luza. Do ľudských práv tárajú už všetci, hlava-nehlava. Pravdu nahradila „liberálna“ alternatívna pravda.
Dochádza k zmene významu pojmu spoločenská autorita, intelektuálna, duchovná a politická elita.

A to je to, čo sme si vo výsledku parlamentných volieb najmenej mali priať.

https://ceskoaktualne.cz/2020/05/zpravy-k-zamysleni/ze-by-zase-ten-putin-vasaryova-poradne-prestrelila-tradicni-rodina-je-soucast-hybridni-valky-tvrdi/
https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019102410866641-ze-by-zase-ten-putin-vasaryova-poradne-prestrelila-tradicni-rodina-je-soucast-hybridni-valky/
„Možná mají na mysli moderní nukleární rodinu, kde je táta, máma a děti v paneláku, protože vesnická rodina se skládala z dětí, prarodičů, rodičů, praprarodičů.“
Táto „odborníčka“ už aj na rodinu, neomarxistická sociologička, rozbíja pojem rodina, ktorú má za polymorfnú. O rovnaký typ rodín ide aj v panelákoch. Či spolu žijú-nežijú v spoločnej domácnosti.
Pojem tradičná rodina neexistuje. Ňou je len rodina, zakladajúca základnú stavebnú bunku štátu, majúca nukleus (jadro) založené výlučne  mužom a ženou, takúto rodinu, založenú manželstvom muža a ženy, plus ich rodostrom, rastúci a mohutnejúci najbližším, blízkym a vzdialeným príbuzenstvom a vzťahmi v takejto rodine.
Poznámka: Pseudo pojem “tradičná rodina” zakladá a peredpokladá deriváty “netradičná” (…)
V opore o sociálnu evolúciu a pseudo kultúrnu revolúciu (umelý tlak neomarxistov!), čo jednoznačne odmieta exaktná antropológia, ktorá pracuje aj s pojmom antropologická konštanta (ďalej nedeliteľný nukleus ľudskej bytosti ako jej genóm, v celom jej historickom a sociálnom rozmere: diachrónono-synchrónnom kontinuu. Ale to by mali “vzdelanci a osvietenci” vedieť…
Ide o manželstvo a rodinu, ako ju definuje Ústava SR a zákon o rodine.
Ostatné typy „rodín“ sú pseudo rodiny alebo umelé rodiny „jadrovej“ rodine podružné. Tobôž rodiny párov rovnakého pohlavia.
Heterosexualita je súčasť antropologickej konštanty, je norma. Ostatok sú odchýlky od normy a normality. 
Bez inštitúcie manželstva muža a ženy sa pojem nukleárna rodina rozpadne a rozplynie v hybridných formách pseudo rodín.
Manželstvo muža a ženy zakladá aj genealógiu a generačne odovzdávanú dedičskú postať. Zároveň potvrdzuje rodinu ako základnú stavebnú jednotku štátu. Rodina je „nukleárny“ štát o sebe. Zakladá aj právo mať a vlastniť svoje, vo vzťahu k sebe, štátu a právu.
Zvyšovanie a podpora počtov a variantov pseudo a umelých rodín, zakladá ich nestabilitu a s ňou nestabilitu a hroziaci rozpad štátu liberálmi, libertariánmi, neo a post liberálmi a “liberálnymi demokratmi”.
A to je jeden z cieľov filozofie, ideológie a sociálnych politík neomarxistickej novej „progresivistickej“ ľavice. Vedú frontálny útok na Ústavu SR a jej preambulu. Ruka v ruke s neo a post liberálmi rovnakej proveniencie.
„Vášáryová je rovněž předsedkyní nejstaršího ženského spolku na Slovensku Živena a je členkou správní rady nevládní Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, kterou založila. Dnes rovněž vyučuje na Vysoké škole CEVRO Institute.“
ŽIVENA vo svojom rodnom vienku mala ženu a matku ako zdroj života.
ŽIVENA je dnes feministický neomarxistický spolok.
To isté ako feministický Aspekt.
Tá “hybridná” vojna má zmysel ako boj o ústavou zakladajúce istoty a charakter štátu a inštitútu manželstva muža a ženy.
OSN dokonca už tvrdí, že pojmy manžel a manželka sú v súčasnosti nesprávne pojmy. Vraj sú rodovo nekorektné. Žiadam slovenské politické „elity“ aby prehodnotili vzťah a záväzky Slovenska k OSN.
Význam pojmu rodina je odvodený od slova rodiť.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+7 skóre, 7 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?