Publikované: 04.02.2015

K registrovaným partnerstvám a adopciám

Spolužitie osôb mimo manželského zväzku upravuje občiansky zákonník. Platí pre všetky záujmové osoby bez rozdielu pohlavia a sexuálnej orientácie.
Požiadavky osôb s inou než hetero orientáciou sú pokusom rozkopávať už dávno otvorené dvere. Jednu zo štyroch otázok, týkajúcich sa práv homosexuálov na inštitút rovnocenný s inštitútom manželstva (teda RP) vylúčil nie pre protiústavnosť ale – nejasnosť formulácie otázky.
Slovensko vôbec nepotrebuje inštitút registrovaného partnerstva, pretože ho už vo svojom právnom poriadku a možnostiach preukázateľne má, hoc nie pod označením ako RP.
Právo menovať okruh osôb, ktoré môžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie je o právach poistenca a nemá so sexuálnou orientáciou nič spoločné.
Možnosť uzatvárať majetkovo právne zmluvy o zdieľaní spoločnej domácnosti je o rešpektovaní súkromného práva a súkromného vlastníctva a nemá nič spoločné so sexuálnou orientáciou.
Ich ochrana sa dá zabezpečiť registrovaním na matrike či správnom oddelení obecného alebo mestského úradu alebo priamo v Občianskom zákonníku!
Právo ustanoviť v závete poručníka svojich detí je o rešpektovaní vôli mŕtveho rodiča a ochrane tohto práva, taktiež nemá so sexuálnou orientáciou nič spoločné.
Upraviť zákonom dedenie, aby práva nezaopatrených detí a ďalších dedičov boli v rovnováhe a rešpektovala sa pritom vôľa toho kto závet stanovuje, je o dobrej vôli a dialógu nájsť túto rovnováhu v Občianskom zákonníku.
Pre administratívne zjednodušenie dostupnosti požiadaviek a cieľov osôb žijúcich v spoločnej domácnosti en bloc úplne postačí novela občianskeho zákonníka.
Adopcie detí nie sú všeobecným a automatickým základným ľudským právom. Sú právom akcesorickým (v možnosti, obligatórnym).
Nad adopciami je základné ľudské právo dieťaťa a ním je najlepší záujem dieťaťa. Rieši ho Dohovor o právach dieťaťa. Ten je nad právami dospelých. Štát ani rodič nie sú výlučnými vlastníkmi dieťaťa.
Po priznaní inštitútu RP je isté, že sa k slovu prihlási základné ľudské právo na rovnaké zaobchádzanie nielen pre hetero, ale aj pre páry rovnakého pohlavia. A s ním spŕška antidiskriminačných judikátov ESĽP. A dotkne sa aj adopcií. Lebo nastúpia práva na rovnaké zaobchádzanie.
Aktivisti a lobisti zavádzajú! Chcú sa stoj čo stoj dostať do režimu RP. Ním operuje a na ten je citlivá ľudsko právna agenda EÚ a ESĽP!
Homosexuáli majú cestu k vzájomnému plnoprávnemu spolužitiu aj bez prijatia osobitného inštitútu registrovaného partnerstva!
Adopcie detí rovnako pohlavnými pármi a ich následky sú nepreskúmanou zónou, chýbajú presvedčivé vedecké výsledky, ktoré tobôž nepredložila (!) ideologická pseudoveda LGBTI loby.
Inštitút registrovaného partnerstva pre gay a lesbické páry zakladá pokračovanie požiadaviek na adopcie detí týmito pármi v USA a Európe už známou a overenou salámovou metódou, nepriamo súvisí s „juvenilnou“ justíciou, zoštátnením detí, následne ich privatizáciou trebárs nórskym Barnevern…
Poznámka – ani ich prvá cesta za adopciou nevedie do detských domovov ani rómskych osád… “svoje” deti si vopred vyhliadajú… potom nastúpi „sociálka“.
Základné ľudské práva detí na Slovensku sú zatiaľ chránené platným právnym poriadkom a postupmi pri preskúmavaní dôvodnosti žiadostí o adopcie (adopčné súdy) so zreteľom na najlepší záujem subjektu adopcie (dieťaťa) a nie je žiaduce, aby sa tento subjekt (dieťa) stal predmetom (vecou), prípadne výnosnou obchodnou komoditou adopčného biznisu.

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?