Publikované: 23.01.2021

K Róbert Fico nie je docent trestného práva

Nutná obrana je súčasť trestného zákona a teoreticky, ľudsko-právne, právne a trestnoprávne rozsiahla časť špeciálnej aplikovanej právnej vedy a praxe v odbore ľudské práva a trestné právo.
Právo na nutnú obranu vychádza zo základného ľudského práva na ochranu zdravia a života; je súčasťou právneho poriadku každého právneho štátu.
Inštitút nutnej obrany zakladá legitimitu alebo trestnosť brachiálneho odporu osoby proti brachiálnemu útoku agresora.
Nutnú obranu možno použiť v občianskej (držitelia zbraní) a služobnej praxi ozbrojených zborov (definícia):
„Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.“ (Zdroj: § 29 Trestného zákona)
Poznámka: Príbuzným trestno-právnym inštitútom je krajná núdza (zdroj: § 28 tamtiež).
Proti osobe a integrite doc. JUDr. Róbert Fica, CSc. chránenej ústavou a zákonom bol vedený verejný útok Miroslavom Beblavým v časti habilitácia v odbore trestné právo (Akadémia Policajného zboru 2001).

https://precitaj.si/beblavy-tvrdi-ze-robert-fico-nie-je-docent-prava-rektorka-akademie-pz-v-bratislave-reaguje/
Tu neplatí, že “politik ako verejný a ústavný činiteľ musí zniesť viac, než bežný občan”. Pridávam: Ani “radový občan”. Platí rovnosť pred zákonom a rovnaké zaobchádzanie. Aj pre novinárov, chránených viac, než ústavní činitelia…
Nejde o nutnú obranu ak bola vykonaná ako útok.
https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-35
Miroslav Beblavý nie je vzdelaním právnik ale ekonóm. Útok, majúci osobný rozmer, bol vedený proti vzdelanému právnikovi, autorite v oblasti ľudských práv, ústavného a trestného práva (knižne: Nutná obrana 2001 a Trest smrti 1998) a v rokoch 1994-2000 zástupca Slovenska na ESĽP v Štrasburgu (wiki).
Nešlo o kvalifikovanú nutnú obranu ale o nekvalifikovaný útok.
Pán Beblavý je možno odborník vo svojom odbore, osobne, ľudsky, občiansky a politicky ale doc. Róbertovi Ficovi nesiaha ani po členky.
Mám to za epizódu dokresľujúcu obraz piatej kolóny tretieho „neziskového“ politikárčiaceho mimovládneho sektora.
Ide o spochybňovanie v kvalite nepriestrelných vedeckých a akademických hodností expremiéra v opozícii tam, kde to nie je na mieste.
Ak by sa Róbert Fico nevenoval viac politike ako vede a akademickej činnosti a svojmu ďalšiemu vzdelávaniu, dnes by mal veľký doktorát (PhD.) a titul vyskoškolského profesora (túto možnosť v napĺňaní svojho talentu a mentálnych schopností má stále otvorenú). Spoločnosť ho ale potrebuje tam i tam.  Ide o jeho slobodnú voľbu. A našu pri volebných urnách…
Tretí liberálny politikárčiaci sektor a jeho médiá sú z R. Fica zdesené… (ak znova prevezme politickú moc, už oba sektory “nezanedbá”, tú chybu už neurobí; bude sa im s náležitou pozornosťou “venovať”…).
Zákon nepíše nič  o politickej a politikárčiacej činnosti mimovládneho tretieho sektora (neprípustné!) ani o ingerencii zahraničných „neziskoviek“ do vnútorných záležitostí Slovenska:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-213
S nimi kolaborujúce médiá sa správajú ako politické strany. Neprípustné!
Poznámka: Róbert Fico je sociálne a národne orientovaný demokrat, parlamentný republikán. Táto časť politického spektra musí ale čeliť výsledkom prezidentských volieb v USA. Hmm…
Zo strany M. Beblavého nešlo o brachiálny útok, ale zákerné a hanebné verbálne svinstvo. O povahe a kvalifikácii tohto protiprávneho skutku môžu v právnom štáte rozhodnúť OČTK na podnet alebo aj bez neho (medializované) ex offo ak je Slovensko právny štát. Je?
JUDr. Fico CSc. je riadne habilitovaný ako docent práva a trestného práva v súlade s vysokoškolským zákonom v časti pedagogickej činnosti pre odbor bezpečnostné služby (kvalifikovaná schopnosť a spôsobilosť prednášať, viesť semináre, skúšať, byť vedúci diplomových prác, spracúvať na ne oponentské posudky, hodnotiť, sedieť v štátnicových komisiách a vedeckých radách…). Vie, čo je korektná poctivá vedecká a akademická robota, a vytknúť mu chýbajúci odkaz na citovaný alebo použitý zdroj? Bez šance!
Súčasťou kampane anti Fico je túžba aby šiel “bručať (basa). Zatiaľ v opore o nič; netrpezlivo sa čaká na “spievajúcich kajúcnikov”…
Hmm…

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Článkom “suplujem” Beblavého Denník N a SME (…) mlčiace ako vši pod chrastou… (lebo “ich” Beblavý).

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?