Publikované: 03.03.2019

K sociálnej liberálnej demokracii

“Pre fanúšikov otvorenej, multikultúrnej Európy z toho plynie jednoduchý záver: otvorenú, tolerantnú spoločnosť môžeme mať, ale iba za podmienky jej väčšej sociálnej rovnosti a návratu istôt, ktoré sú pre solidaritu s inými očividne potrebné. Ak ju budú nasilu vtláčať ľuďom, ktorí sa sami cítia vytláčaní do neistoty, povedie to len k ďalšej fašizácii. Inak povedané, liberálna demokracia bude sociálna, alebo nebude.”
To je názor nie neomarxistickej ale klasickej marxistickej ideológie: Stačí už len zrušiť privátnu sféru a znárodniť domáci aj zahraničný kapitál.
Zatiaľ vo vzduchu lieta „len“ tisícka eur na osobu ako základná sociálna dávka.
A za ňou „vanie“ nepodmienený základný príjem. Pre všetkých. Naplní ľudsko-právnu zásadu rovnakých práv a rovnakého zaobchádzania?  Nielen vo vzťahu k migrantom? A kto to zaplatí?
https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/503685-rozne-podoby-multikulturalizmu/
„Práve toto je kardinálny problém ľavice: ústup z priestoru sociálneho konfliktu a prispôsobovanie sa trendu konfliktu kultúrnych identít.“
Ne, to je lož. Neomarxisti práveže nestierajú, ale nastoľujú práva kultúrnych identít, jednoduchý príklad a poukaz na pseudo ľudské práva osôb mimo hetero štandard, a zjavne voluntaristická fikcia pohodového spolužitia s islamom na pôde Európy…
Už chýba len toto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internacion%C3%A1la_(p%C3%ADse%C5%88)
A toto: https://slovnik.azet.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=ekumeniz%C3%A1cia
Poznámka: Globálny ekumenizmus ide ponad kresťanstvo, zjednocuje, spája a združuje všetky monoteistické aj polyteistické svetové náboženstvá…
Nože, sledujte, čo sa deje vo vyspelých multikultúrnych krajinách európskeho západu a severu…

Vieme, kto brzdí slobodný tok informácií? Liberálne médiá… (ale aj „verejno-právna“ RTVS, TA3 a ostatné neštátne médiá…). Ide o opatrnícku politickú korektnosť voči “elitám” EÚ a ich “nápadom” a názorom…
Tok a výmena informácií sa aj preto stále viac presúva na web, z tlačenej do digitálnej podoby on line a na sociálne siete…
Garantujem, že abonenti fejzbúku sú kvalifikovanejšími voličmi, než ostatní…

Českí Piráti dnes na predstavení ich volebných kandidátov, idúci do euro parlamentu s heslom: „Európa nás potrebuje!“ S mojou jedinou výhradou, rozmenenou na mnohé drobné: „Odtál-potál!“.

Chce multikulturizátor z Pravdy ekumenizovať a neutralizovať no-go-zones, getá, segregované skupiny a sociálne vylúčené spoločenstvá a postaviť ich na roveň bohatej vysokej, strednej a bohatšej nižšej strednej triedy?
Tak si predstavuje multikultúrnu a sociálnu integráciu?
Liberálna demokracia nebude. Nachádza sa v procese svojej dekadencie a súmraku. Možno sa ešte, na dôkaz jej neudržateľnosti, letmým pohľadom dotkne nebezpečných brehov chaosa liberálnej anarchie. Potom ju nahradí “normálna” demokracia, návrat k prirodzenému poriadku, disciplíne, osobnej zodpovednosti za seba a blízkych, a akútne chýbajúcemu právnemu štátu na národnom princípe.
Toto si budú pýtať, žiadať, prosiť a chcieť občania.
Slovenská republika to má v preambule svojej ústavy.
Začne sa to prezidentskými a bude pokračovať euro voľbami… (potom prídu na rad parlamentné voľby).
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickybcan

P.S. Pekne sa (aj mne) počúvala Iveta Radičová v redakcii TA3 v rámci nedeľnej relácie V politike, ale len počúvala…
…odkazujem na moje predošlé posolstvá…
Pri osobnom stretnutí som jej: „Chcem mať hlavu štátu, ktorú si budem nielen ctiť ale aj vážiť…“.
Odpovedala: „Pán Režo, vaše slová si dobre zapamätám…“
V roku 2009 neúspešne kandidovala za slovenskú prezidentku.
Porazilo ju voličstvo Ivana Gašparoviča.
(…)

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?