Publikované: 11.10.2014

K spoločenskej „nadradenosti“ heterosexuality

Ľudia sa rodia ako muži a ženy. Homosexualita bola hlasovaním vyradená zo zoznamu psychiatrických chorôb APA a neskôr aj zo zoznamu chorôb WHO (pozoruhodná história a okolnosti sú známe).
Homosexualita, najmä gay, má svoje dedičné zázemie. V prípade lesbickej homosexuality, určujúce genetické ukazovatele zistené údajne neboli. Ako laik neskúmam a nepreverujem.
Homosexualita je súčasťou univerzalizmu živočíšnej ríše a menšinovej diverzity ľudskej spoločnosti.
Z hľadiska rozmnožovania je ľudský hermafroditizmus (chimérizmus) zväčša nefunkčnou anomáliou a partenogenéza (z vajíčka sa stane embryo bez mužského oplodnenia) nebola zistená.
Na prežití homosexuálov majú nadradený podiel sexuálne funkční a plodní heterosexuáli (diskurz surogátneho materstva zmieňujem vo svojom predošlom blogu).
Heterosexualizmus a heterosexuálne manželstvá (tradičná rodina) sú určujúcim normatívom pre prežitie ľudskej ríše.
Manželstvo muža a ženy vytvára jedinečný (nie výlučný) predpoklad pre celostné a komplexné naplnenie spoločenských funkcií
a/ biologicko-reprodukčnej,
b/ spoločensko-výchovnej,
c/ ekonomickej.
V druhom prípade (b/) ide o vyrovnaný podiel odlišností ich sociálnych rolí na výchove potomstva mužskými a ženskými vzormi.
Obmedzenú ekonomickú funkciu (c/) môžu plniť aj iné typy rodín, ktoré sa za rodinu vyhlásia a tie, pre ktoré v ich diverzite nie je určujúcim východiskom zákon o rodine.
Výchova detí gay a lesbickými pármi to neumožňuje, naopak, v opore o teóriu učenia, posilňuje
a/ potencialitu sexuálnej orientácie detí primárne vychovávaných pármi rovnakého pohlavia na rovnaké pohlavie (gay, lesba),
b/ potencialitu vzniku druhotnej (nie dedičnej) ale získanej homosexuality detí oboch pohlaví,
c/ potencialitu „rozmnožovania“ (zvyšovanie počtov) homosexuálnych jedincov (gyov a lesieb),
d/ potencialitu vzniku neuróz, frustrácií a deprivácií, spôsobených konfliktom personálnej identity v procese ontogenézy ľudskej psychiky dotknutých detí (vývinová psychológia) a pohlavnej sebaidentifikácie (afirmácia – sebapotvrdenie) takto „skúšaných“ a „vychovávaných“ detí…
Takéto „samovyhlásenie“ sa za rodinu gay a lesbické páry považujú za svoje „základné“ ľudské práva.
A k nim (ČR – práve sa deje) a registrovaným partnerstvám (2006) pridávajú ďalšie „základné“ právo na adopciu detí…
A o tom je aj a práve (!) údajne „protiústavné“ referendum Aliancie za rodinu.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?