Publikované: 09.02.2019

K správaniu moderátorov diskusií

Moderátor diskusie má klásť otázky, dbať na disciplínu a vyváženú proporcionalitu odpovedí  hostí, nemá im podsúvať odpovede, a nerobiť záverečné súdy.


Martin Milan Šimečka, ktorý potvrdil pozadie vplyvu Sorosovej Open Society Foundation vlastným výrokom: „Mečiarizmus na Slovensku bol porazený aj vďaka Sorosovi“ kladie ako „dement“ kandidátovi Harabinovi opakovane sugestívne otázky a domáha sa odpovede, ktorú ale opakovane od Harabina dostal…
Moderátori sú spravidla nepripravení a podceňujú mentálnu výbavu hostí…
Majú pocit, že recipienti debát sú zvedaví viac na nich ako na hostí, čím neprofesionálne blokujú, zdržiavajú a skracujú čas určený prehovorom hostí a debát…
Recipienti týchto debát sú svojprávni.
Za seba: Som zvedavý na prezidentom Kiskom vyznamenaného Sorosovca Šimečku viac, než na vyjadrenia hostí..? Tá „hviezda“ Denníka N ešte bude Harabinovi robiť obštrukcie a provokovať? Je-nie je Šimečka prezidentský kandidát? Niečo mi „ušlo“? Je hosť, prezidentský kandidát, moderátor alebo čo?
https://www.infovojna.sk/article/video-harabin-sefcovic-a-mistrik-diskutovali-v-prezidentskej-debate-o-europe?fbclid=IwAR2GPcsHVgLwIhjsFh3w-yf47eEBswpQht343hzSbOLSQwARAHMV-59WoU0
Enkárska médiokracia si navykla na „sebazdanie „ že je v roli vyšetrovateľa OČTK, prokuratúry a justície (príkladom bol aj Dobšinský z RTVS, Z prvej ruky a Sobotné dialógy).
Toto nie je rola novinárov a médií.
Toto je mediálny fašizmus.
A títo sa hlásia k liberálnej demokracii?
Čo je liberálna demokracia? Toto?
To, čo predvádzajú „enkári“ (aj) v tejto debate je liberálny fašizmus kolaborujúci s fašistickou centrálou EÚ…
Recipienti predvolebných debát nemajú záujem o šaškárske talk show, ale o koreknú a moderátormi nerušenú výmenu názorov prezidentských kandidátov.
Aj preto sú kampaň a tieto diskusie také špinavé aké sú…
Formáty talk show treba prenechať televíznym šašom…
A toto nevie parlament ošetriť zákonom: Médiá, volebné kampane a predvolebné debaty?  Kam to až Národná rada Slovenska nechá zájsť? Až tu vypukne občianska vojna?
Denník N stupňuje verbálnu nenávisť voči nim nepriateľskému kandidátovi Harabinovi (Ficovi, Dankovi, Blahovi…)
https://dennikn.sk/1376613/diskusie-s-harabinom-videli-ste-uz-antilopy-ktore-si-pozvu-leva/?ref=tit1
Ak občania vycítia, že ich kandidát je v ohrození, a je mu krivdené, môžu sa zaň postaviť verbálne aj neverbálne.
Zdrojom občianskych konfliktov sú nielen ale spravidla médiá, pretože majú aj mobilizačnú schopnosť.
Ak sa konflikt rozhorí, vždy majú a vedia označiť jeho vinníka. Nie antilopy. Ale Harabina (Fica, Danka, Blahu…).  Podobné znaky vykazovala debata organizovaná Trendom (Marián Leško).
https://www.etrend.sk/ekonomika/live-prezidentska-debata-trendu-s-piatimi-najsilnejsimi-kandidatmi.html
Médiá, ktoré sa vydávajú za seriózne a korektné, sú obyčajný bulvár. Zásluhou ich redaktorov.
Na mieste Šimečku by som sa nezhadzoval „dementnými“ („nechápavými“) proti otázkami Harabinovi, hoc v danej zostave „samorastovi“ aj keby mali mať „pozitívny didaktický náboj“, ktorý ale tie, samotným Šimečkom „nechápavé“ otázky nemali.
Napriek tomu, že moderátor Martin M. Šimečka počas debaty Štefana Harabina zahriakol, ten nakoniec úroveň moderovania označil za korektnú, na rozdiel od utorkovej diskusie v Trende. Dôvod treba hľadať najmä v Šimečkovi, ktorý sa v priebehu debaty „umravnil a samo spacifikoval“.
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan


Prezidentský kandidát Mistrík ako zakladateľ SaS sa deklaroval ako stúpenec vytvorenia európskeho superštátu, dnes je za prehlbovanie tohto integračného procesu, namotávajúceho členské štáty okolo tvrdého „jadra“ EÚ (Nemecko, Francúzsko) aj s prehlbovaním straty suverenity ostatných členských štátov, ktoré „symboliku“ Aachenského paktu potvrdzuje spoločným vývojom novej bojovej stíhačky ako súčasti „svojho“ spoločného obranného stému.
Vieme, že podoba EÚ ako superštátu, bola ako pôvodne koncipovaná zmluva o jej štatúte a fungovaní odmietnutá Lisabonskou zmluvou v roku 2009.
Európske „elity“ ale majú víziu na pozadí faktu právnej subjektivty EÚ ďalej okliešťovať právnu subjektivitu a zvrchovanosť členských štátov…
EÚ má právnu subjektivitu:

Právomocným vykonávateľom právnej subjektivity EÚ je Európsky parlament , nie Merkelová či Macron…
…nie je to Tusk (poťažmo Juncker).
…tobôž Aachenský pakt.
Aj preto sú eurovoľby v máji také dôležité…
25. máj 2018 bude popri už známom výsledku marcových prezidentských volieb, kľúčovým dňom v dejinách Európskej únie a Slovenska.
Rozhodnú o pokračovaní zániku národných štátov EÚ z vôle euro centristov, alebo o tom, či EÚ bude pokračovať v rozvoji spoločnej úniovej ekonomickej, hospodárskej, obchodnej, sociálnej, kultúrnej spolupráce suverénnych a zvrchovaných členských štátov EÚ, v zmysle platnej dikcie Lisabonskej zmluvy s príslušenstvom, ktorým je Charta základných ľudských práv EÚ…
Ak si Slovensko v prístupových rokovaniach o Lisabonskej zmluve neuplatnilo výnimky ako Brexitánia a niekoľko iných pevninských štátov, na stole je aj tento problém, ktorý sa nám vracia v podobe konfliktov s euro centristami a „jadrom“ EÚ, tobôž s kontextom renesancie veľkej a mocnej Franskej ríše (Porovnaj s Veľkým Rímom a Mussoliniho talianskym fašizmom) a hrozby eurofašizmu…
Nie je všetko správne a dobré, čo sa ako správne a dobré javí…
Otázky ďalšieho spôsobu existencie NATO a PESCO sú osobitnou témou, mimo debatu prezidentských kandidátov…
…ale sú na stole.

Kandidát Maroš Šefčovič Harabinovi: „Pán Harabin, s európskou smernicou o zbraniach a strelive nemá nikto problém, len vy…“ (a čosi mu ešte o base šampanského, ďalším zavádzaním so Súdnym dvorom EÚ…). Lož, pán Šefčovič. Klamete. So smernicou EK má problém prakticky celá V-4, Harabinovo stanovisko má aj susedné Česko, ktoré doznalo aj, že Slovensko má vo veci jeden z najlepších zákonov na svete…
…ale liberálni euro kolaboranti ho chcú ešte sprísniť.
Úplne stačí, ak si štáty EÚ, ktoré taký zákon nemajú, aj sama EK, slovenský zákon vezme za vzor…
Sem s tou basou…

K výhrade kandidáta Harabina voči (ne) zverejneniu záverečného účtu EÚ, zo strany pána Šefčoviča (posmešne) a ak ho chce pán francúzsky hovoriaci JUDr. Harabin vidieť, nech si ho dohľadá vo francúzštine: Účet mal byť zverejnený a verejne dostupný v slovenčine. A čo bráni v jeho zverejnení  hneď naporúdzi v debate Denníku N? Ten sa neponúkol, nereagoval. Pozná ho vôbec? Kto je a bol v debate na smiech? Harabin či Šefčovič?
Záverečný účet EÚ sa nenachádza v žiadnej z týchto položiek:
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_sk.htm?pk_campaign=access2finance2018&pk_medium=cpc&pk_source=google_sk
Ak chce EÚ aby jej členské štáty boli vo svojich rozpočtoch transparentné a hodnotiť ich, nech EÚ začne od seba…
…a na to netreba centrálneho generálneho prokurátora EÚ.
A na Slovensku stačí odpolitizovať GP, PZ a inšpekčnú službu, povedal kandidát Harabin.

K (ne) zaujatiu stanoviska a (ne) pridaniu sa k „drvivej väčšine“ k Venezuele: Je Slovensko povinné vyjadrovať sa k „fšetkému“? Radšej, a správne, má možnosť sledovať, ako Huawei zaregovalo na Výstrahu českého NÚKIB a ako ten odpovie na výhražný list tejto obrovskej firmy arbitrážou za ušlý zisk…
https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/hrozby/2680-software-i-hardware-spolecnosti-huawei-a-zte-je-bezpecnostni-hrozbou/?fbclid=IwAR3XkHPElvVjz3CmZ4GnB1RoYqWmneqY8eMinIGSKf2c8TmQ6blH2Kj8yuQ
https://denikn.cz/68998/kdyz-nezrusite-varovani-budeme-se-soudit-hrozi-huawei-dopisy-projedna-vlada/?ref=list
Ministerstvo obrany z mobilov Huawei predbežne odstraňuje aplikáciu Airwatch Agent:
https://www.etrend.sk/technologie/ceske-ministerstvo-obrany-maze-z-telefonov-huawei-softver.html
Späť k Venezuele: Slovensko má právo, a čiastočne a čiastočne aj primeranú povinnosť (o tom má byť prejav solidarity) poskytnúť humanitárnu pomoc Venezuele a podporu pre riadne parlamentné voľby. Dočasnú samo inštaláciu ako prezidenta Guiadóa vziať len na vedomie. Bez komentárov a bez toho, aby sa postavilo na jednu alebo druhú stranu okolo konfliktu vo Venezuele, ktorý je výlučne vnútornou záležitosťou zvrchovaného a suverénneho štátu Venezuela.
Viaceré poznatky aj z arabského sveta hovoria, že krajiny, bohaté na ropu, žijú z predaja svojho ropného bohatstva a zanedbávajú iné zdroje svojej obživy. Tak to je aj vo Venezuele. Len na rope (alebo autách, čiastočne ako Slovensko) sa ale ekonomiky takýchto štátov, (samo) pripravujúcich sa vládou nadnárodných reťazcov o sebestačnosť, stavať a rozvíjať s ich trvalou udržateľnosťou, nedajú…)
Pán Mistrík, treba to otočiť z hlavy na nohy: Tvorcom zahraničnej politiky a zahranično-politickej orientácie Slovenska je slovenská vláda (poťažmo parlament). Minister zahraničných vecí ale aj prezident (!) sú vykonávateľmi a garantmi vôle vlády a parlamentu.
Ak je dočasný prezident Guiadó ochotný súhlasiť s vojenským zásahom Spojených štátov, to je vec, ku ktorej by malo Slovensko zaujať tiež zdržanlivý postoj, pretože USA sa chystajú aj v tomto prípade konať svojvoľne znova jednak bez mandátu OSN, a je sporné, či ponuka USA a pozvanie USA Guiadóom je v súlade s medzinárodným právom a pripomína pozvanie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968…
Ak tento precedens prejde, môže sa stať, že spoločná armáda EÚ PESCO, bude môcť byť použitá aj na potlačenie nepokojov v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ..

K štatútu V-4: Nie je žiadnym asymetrickým prvkom a nemožno ju považovať za klin v EÚ, a teda jej „problém“; v rámci EÚ a Európy majú podobné postavenie nordická šestka, baltické krajiny a ich B-3, je to aj Benelux…
Je tu aj Slavkovský formát, takže „no problem“. Len dôkaz, že krajiny EÚ chcú aj vo svojich regiónoch ostať jej suverénnymi a zvrchovanými členskými štátmi.

K medzinárodno-právnemu štatútu Krymu (súčasť debaty) si pozrite toto:
https://www.informer-slovensko.com/l/rusko-je-posledna-bariera-ktora-chrani-zvrchovanost-malych-statov-pred-zapadom/?fbclid=IwAR1y3IfjMIFOlnruNwifMOiEMNyLJQ_3MhkjVFr0BWZ3HSStRPK1rNHrvpY

K vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice: Myslíme si, a to aj dnes, že vyšetrovanie by pokročilo tak, ako sú výsledky prezentované, že by sa tak stalo aj bez intervencie Europol a Euro just a „ulice“?
Vyšetrovanie „únosu“ Vietnamca nie je „svojpomocne“ uzavreté, očakáva sa príchod nemeckých vyšetrovateľov.
Sú prokuratúra, OČTK v oboch veciach a nielen, samostatné a svojprávne?
Napriek tomu prokuratúra ruka v ruke s policajným zborom a inšpekčnou službou, zlyhávajú v množstve trestných vecí, ktoré nie sú v takom svetle verejnosti ako vražda novinára, čím sa ďalej spreneverujú voči zákonu o prokuratúre, zákonu o policajnom zbore a heslu: Pomáhať a chrániť.
Mám na mysli ochranu reálnych aj potenciálnych obetí trestných činov, prečinov a priestupkov…
…a ochranu štátu pred korupciou a rozkrádaním?
…to všade má asistovať „ulica“, Eurojust a Europol?
Na prokuratúre všetkých stupňov „visí“ a čaká (lebo „zákonné“ lehoty) na premlčanie a zametenie pod koberec množstvo podaní a sťažností na nevyšetrené proti právne skutky…
Viete o tom? To akože lebo “fšetci” teraz behajú len okolo Kuciaka a Vietnamca?

Je nesporné, že správanie a vystupovanie ako aj slovenčina kandidátov Mistríka (plus Čaputová či Krajniak) v porovnaní s Harabinovým je kultivovanejšie, uhladenejšie, ale Slovensko vo vzťahu k sebe, k EÚ a svojej vnútornej politike (právo, justícia a spravodlivosť) ale aj zahraničiu akútne potrebujú radikálne zmeny, ku ktorým by mohol prispieť JUDr. Štefan Harabin ako piaty slovenský prezident. Aj preto (doplnok) že ako príslušník rusínskej menšiny na Slovensku nikdy predtým, ani dnes, nevyhlasuje, že chce byť silným hlasom svojej menšiny tak, ako ide do prezidentských volieb kandidát SMK József Menyhárt.
Dilema voličského elektorátu: Je “uhladenosť” a kultúra správania a prejavu tou hlavnou devízou volebných kandidátov typu Mistrík, Čaputová, Šefčovič, Krajňák? Má ju aj prezident Kiska s jeho vzdychmi, ako svojou “pridanou hodnotou”….

K tajnej alebo verejnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov: Ak parlament svojou obštrukčnou činnosťou a politikárčení znova zlyhá, a nedodá včas prezidentovi 18 zvolených  kandidátov, ak by som bol prezident, svrbia ma dlane s chuťou rozpustiť Národnú radu Slovenska, pre neplnenie si svojich ústavných povinností a zlyhanie, napriek tomu, že na výber a voľby mal dosť času. Slovensko ale vo svojom marazme a hektike dní nepotrebuje ešte aj predčasné voľby.
Mimochodom, voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu by mala byť verejná. Svoje presvedčenie so zdôvodnením som už vyjadril a pridávam:
Svojich straníckych a parlamentných zástupcov ste volili tajne, aj oni chcú hlasovať o vás tajne. Voľba kandidátov na ústavných sudcov nie je o voľbe ústavných sudcov ale o vás. Mimo vašu kontrolu. Tá vám tajnou voľbou unikne.
Ste za verejný transparentný štát a otvorenú, dobre spravovanú  občiansku spoločnosť? Áno? Či nie? Alebo ich necháte aby aj takto kryli svoju nekalú aj trestnú činnosť a trestnú činnosť a nekalé záujmy svojich blížnych (kresťanský pojem) a blízkych ?
Na zmenu názoru máte čas do utorka 17-tej.
Bez obáv (posmeľujem vás): Len blbci nemenia svoje názory (odkaz na Zemanov odkaz).

K dopyte z publika, po definícii fašizmu: Každý z kandidátov mal a prejavil svoj názor, ktorý sa aproximatívne vzďaľoval alebo blížil k jeho správnej definícii…
Myslím si, že v tejto veci by malo vo verejnom priestore médií aj mimo nich byť jasno, lebo nie je únosné, aby rakety typu vzduch-vzduch s hlavicou fašizmu lietali zľava doprava a naopak…
Ak parlament prijal Dankovu (medzinárodnú) definíciu antisemitizmu, mal by prijať aj definíciu nacizmu a fašizmu. Málokto má v týchto pojmoch pozitívne jasno.
V každom prípade, nielen vo veciach antisemitizmu, bezdôvodné obvinenia z fašizmu či nacizmu, bez opory o ústavu a zákon, by mali byť riadne stíhané a odstíhané..
Príklad: O charaktere ĽSNS musí v tomto kontexte a má právo rozhodnúť len súd.
Karty “zamiešal a rozdal” ostatný nález Ústavného súdu v časti sloboda slova…
Áno, prezident Kiska rovnako ako Hitler vyhlásil, že: „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom.“ Prihlásil sa tak k nadnárodnému korporátnemu fašizmu. Už za ten výrok mal byť prezident „všetkých ľudí“ Andrej Kiska, impeachmentom suspendovaný a trestne odstíhaný.Šimečka sa voči Harabinovi postavil „na zadné a vyceril zuby“ úplne nemiestne a nevecne, aj v kontexte s právom na názor a slobodu slova.

Odporúčam sledovať vývoj diskusie o podpore 30-tich poslancov z celého politického spektra mimo TOP09 návrhu zákona o zákaze mazania príspevkov a komentárov na fejzbúku Václava Klausa mladšieho ako jednej z dotknutých obetí fejzbúku:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/nechci-aby-facebook-blokoval-me-nazory-haji-klaus-zakon-zaka/r~d03cdb56231211e9813eac1f6b220ee8/
K tomu môj názor: Pravidlá komunity, na ktoré sa odvoláva fejzbúk pri mazaní príspevkov a komentárov spravidla “robotmi” a spravidla na podnet udavačov (nahlasovatelia) sa musia riadiť a byť v súlade s právnym poriadkom hostiteľskej krajiny…

Diskusia organizovaná Denníkom N bola poučná aj svojím vzdelávacím charakterom ako jeho pridanou hodnotou.
V závere debaty prezidentskí kandidáti vyzvali občanov k maximálnej účasti volieb slovenských europoslancov v eurovoľbách 25. mája 2019.
Poznámka: Europoslanec nereprezentuje členský štát EÚ, ktorý ho voľbou delegoval do euro parlamentu, ale záujmy Európskej únie. Nesmie ale ísť proti národno-štátnym záujmom svojej krajiny alebo V-4 tak, ako to robí pre každý režim dobrý „súdruh“ Eduard Kukan, Ivan Štefanec, ostatných si prelustrujte sami…

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?