Publikované: 14.01.2020

K stíhaniu Róberta Fica

Médiami prebehol hoax o zastavení stíhania Róberta Fica. Pravdou je len, že špeciálny prokurátor Kováčik koncom roka zrušil uznesenie prokurátora Honza a nariadil mu vo veci znova rozhodnúť.
Každá predošlá a mala by aj budúca vláda, aj s jej splnomocnencami pre rómsku problematiku, konať bez ohľadu na to „čo si myslí takmer celý národ“.
Aby ho prostredníctvom stíhania jedného „hovorcu národa“ nemusela plošne trestne stíhať a zastrašovať. Účel stíhania Mazureka (rádio Frontinus) a Fica (video) ale aj Rostasa je nastolenie stavu všeobecnej autocenzúry:

Národ, tobôž štátotvorný národ, ktorý si ctí a rešpektuje práva národnostných a etnických menšín, má právo myslieť si čo chce. Aj v reflexii spôsobov a výsledkov nakladania vlády s rómskou etnickou menšinou, väčšinovo sociálne neprispôsobivou a z väčšej časti neintegrovateľnou.
Slovenský štátotvorný národ sa svojimi daňami skladá na financovanie intervencie a sociálnych programov pre rómsku populáciu. Ako sponzor má právo na výhrady spojené s otázkami účelu a efektu. Ábel Ravasz by mal sklapnúť.  
Trestné oznámenie na predsedu Smeru podali Juraj Petrovič OKS, Eduard Chmelár Socialisti, Ficovo vyjadrenie okrem opozície „pobúrilo“ aj jeho koaličných partnerov. Konštatujem, že pojem farizeji a farizejstvo sú zrejme živé a platné aj dnes. Štátotvorný národ si to všimol.

Rómovia nemajú vlastný štát, sú odsúdení na večnú diasporu. Bez šancí, vlastne vnútorných ambícií na vlastný národný štát v ich pôvodnej „vlasti“ či kdekoľvek na svete.
Z majoritnej štátotvornej spoločnosti sa zväčša vydeľujú sami, výnimky potvrdzujú pravidlo.
Ich často asociálna, antisociálna hostilita, maladaptabilita a deficit ekonomických a sociálnych ambícií, aj tých, ktoré by viedli k zmene kultúry spôsobu ich života, sú inherentnou súčasťou ich mentality, potvrdenej vedeckou antropológiou, sociálnou vedou a psychológiou.
Práca na zmene ich mentality by vyžadovala zásah do genetickej štruktúry ich fenotypu, ktorý je ale z hľadiska humánnej bioetiky a ľudsko-právnej etiky neprípustný.
V prípustných možnostiach sú len intervenčné nástroje na dosahovanie kvalitatívnych zmien ich mentálnej výbavy a to vzdelávanie, osveta a sociálna práca s jednotlivcami a komunitami.
Národný štát Slovensko im ponúka trvalú šancu nie asimilácie ale inklúzie a integrácie do spoločnosti.
Na finančne štedré a ústretové ponuky sociálnej pomoci a ústretový záujem štátu, by mali reagovať najmä oni, recipročne, pozitívnymi odpoveďami z ich strany.
Štátotvorný národ spolu s ostatnými národnými a národnostnými menšinami má právo vyžadovať odpočet vlády vo veci výsledkov a efektu práce s rómskou časťou obyvateľstva podľa algoritmu „Má dať-dal“.

K stíhaniu a odsúdeniu Milana Mazureka: Odstíhaný a pokutovaný bol za výroky povytŕhané z kontextu. Zjavný právny voluntarizmus a súdny aktivizmus.
K stíhaniu Róberta Fica: Právny voluntarizmus a politický aktivizmus ingerovaný do údajnej „nezávislosti“ OČTK (NAKA a ÚŠP) prokurátora Honza a politickými subjektmi (osoby a strany) v bezprostredne predvolebnom čase, ktorým prokurátor Honz „slúži“ pri ich pokusoch odstrániť Fica z politiky.
K neprávoplatnej pokute Rostasovi za citácie slovenských národovcov: Ad absurdum. Na hlavu…
Róbert Fico je dobre kvalifikovaný trestný právnik s praxou na Európskom súde pre ľudské práva. Ex post tvrdím, že patrí na ústavný súd, prinajmenej ako ústavný sudca. Vo všetkom ho nemusím, ale v tomto mám istotu.
Prokurátor Honz, na pozadí svojho ega a snahy o zachovanie tváre a odbornej služobnej kredibility sa dnes „potí“ pri revízii a redukcii rozsahu obvinení, ktoré vzniesol proti R. Ficovi, ktorý bol viac než „len“ príčetný a vedome vedel, že za svoj verejne vyslovený názor je nestíhateľný…
Naopak, Ficovo video odhaľuje tvár systému, je výstrahou aj poučením. Verejnosti je ale podsúvaný ako údajný úmysel povolebnej spolupráce s ĽSNS.
Spolupracoval by som. A dohodol sa na spoločných hodnotových prienikoch.
Liberalizmus je falošná ideológia, mohutná memetická infekčná módna vlna, ktorá už len svojou existenciou napáchala množstvo zla a škôd (etika, mravnosť, hodnotový systém EÚ verzus preambula Ústavy SR). V slovenskej politike nemá čo hľadať, lebo je v rozpore s Ústavou SR a Čl. 1 odsek 1 v časti ideológia.
Účel svätí prostriedky tobôž v politike. Tou špinou sú kontaminovaní všetci Ficovi udavači. Chcú ho odstrániť z politiky, aby zaujali jeho miesto. To je všetko. Ostatok je len ďalšia špina. A mentálna bieda.
Politické subjekty sa v predvolebnom procese uchádzajú o priazeň voličstva v mantineloch parlamentnej demokracie. Chcú uchopiť čo najväčší diel na moci a vládnutí, ich totalitné chúťky brzdí volebný systém a spôsob zostavy vlády. Bonmot „víťaz berie všetko“ nemá v parlamentnej demokracii miesto. Výhražné tančeky už pred voľbami o tom, kto s kým áno či nie, v systéme parlamentnej demokracie nemajú čo hľadať, sú jej pošliapavaním  v priamom prenose už pred voľbami. Karty rozdajú voliči.
Už dnes nielen mnou očakávaná séria pokusov o zostavenie vlády bude ďalší dôkaz neschopnosti a neochoty pre tvorbu kompromisov. Vopred svoj postup uviedla aj prezidentka, ktorá potvrdila, že chce rešpektovať zaužívaný protokol pri zostavovaní vlády s dôverou.
Prípadné nové voľby nebudú zlyhaním „mysliaceho“ voličstva, ani celého národa ale politikov, lebo ich ego je nad vôľou ľudu. Prejavilo sa aj v televíznych debatách v nedeľu 12. januára.
Za slušne a korektne vyslovený názor je v slobodnej a demokratickej spoločnosti a v právnom štáte, ktorého výkonná moc si ctí a rešpektuje Ústavu SR, je trestné stíhanie neprípustné. Ak sa tak deje, národ má právo a povinnosť vysloviť názor a konať.
Slovensko je mentálne choré a rozbité. Treba ho rozobrať na súčiastky a systémovo znova poskladať.
Ľudské práva netvorím, ani nekreujem ako to robia liberáli. Iba o nich píšem a konštatujem ľudsko-právnu negramotnosť väčšiny politikov, majúcich zdieľanú zodpovednosť za stav vecí slobody slova, názoru a presvedčenia na Slovensku.
Navyše sú v širších súvislostiach kontaminovaní aj Merkelovou a jej: „Treba obmedziť slobodu v mene slobody.“ Otázka: Čej slobody? Jej vlastnej? A na úkor čích slobôd?
Na druhej strane, islamisti si beztak vymohli svoje: Charlie Hebdo si už Mohameda nevšíma. Novinári redakcie pracujú na utajenom mieste a chodia kanálmi pod ochranou polície. Nebol som Charlie Hebdo. Nie som ani liberál.
Slobodu chápem inak. Ako zodpovednú slobodu. V opore o vnútorné auto regulačné regulačné mechanizmy, subjektov slobody, ktorými sú svedomie v opore o tradičné hodnoty. Nie sú “konzervatívne”. Sú moderné, pokrokové a stále aktuálne. Čakajú na voličstvo.
Iba nie som si istý, či vôbec je taká volebná ponuka, ktorá ma osloví a naštartuje k volebnej urne…
Odpoveď je len áno-nie. Nie som politik ale občan, volič. Nepoznám kompromis.
Ak sa vzdám aktívneho volebného práva, lebo voľby sú právo a výdobytok slobody a demokracie, nie povinnosť, problém je vo volebnej ponuke.
Budem chcieť inú.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?