Publikované: 21.01.2016

K súčasnému stavu multikulturalizmu v Európe

Mohutnejúce moslimské menšiny, denne obohacované o imigrantov z islamského sveta a ich komunity v Európe postupne (počty) prechádzajú z prvej do druhej fázy islamizácie Európy stupňovaním svojich požiadaviek v opore o ľudské práva, slobodu náboženstva a vierovyznania.
Robia tak presne a práve podľa manuálu Charty práv EÚ, založenej na pseudo univerzalizme ľudských práv, čím likvidujú akýkoľvek odpor…
Protichodné prúdy: Brusel postupne okliešťuje práva a suverenitu členských štátov, osobitne strednej a východnej súčasti EÚ, štáty západnej a severozápadnej Európy sa významne prebúdzajú…
Európa (EÚ) je “chytená” (ako v pasci) vlastnou ideológiou…
Tri fázy islamizácie:
https://www.youtube.com/watch?v=1Bxj1r7BbJg
Zároveň v mainstreamových médiách pribúdajú novinári z islamského prostredia, lebo rozmanitosť…
Podobne ako aj novinárov a publicistov s agendou rodovej ideológie…
Protagonisti neo ľavičiarskej agendy sa snažia získavať významné pozície vo verejnej a štátnej správe, v politicke (a médiách). Postupne sa budú snažiť ovládnuť aj zákonodarnú, súdnu a výkonnú moc…
Zahniezdili sa vo vláde (výbory, komisie), politických stranách, parlamentných kreslách, na ministerstvách (MPSVaR, MS) a v treťom sektore (mimovládky).
Rozpínavý  islam „v sebaobrane“ útočí na neislamskú európsku spoločnosť : reakciou na nesúhlas je nárek a nálepkovanie (Boko Zeman, Fico Haram):
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boko-zeman-fico-haram-sef-muslimskych-obci-kara-politiky_363256.html
http://video.aktualne.cz/dvtv/taxikar-me-odmitl-ze-se-pry-odpalim-deje-se-to-denne-utoci-n/r~e3463ebe946711e5928a002590604f2e/
Faktickým dôsledkom ústupu údajnej rasistiskej a xenofóbnej (antiislamskej) spoločnosti počnúc vládnucou mocou (…je v moci ľudských práv…) do defenzívy je ofenzíva moslimov a tým sa odzbrojuje.
Moslimský “intelektuál” Talip Kücükcan sa dokonca opiera o freudisticko-marxistické názory Frankfurtskej školy neo-marxistov židovského pôvodu, ktorí vytvorili ucelenú ideologickú základňu dnešného multikultúrneho ľavičiarstva…
Cieľ: Vyvolať kolektívny pocit viny a odzbrojiť ním odporcov…
To všetko má urobiť z autochtónnych Európanov bezbranné ovce, ktoré sa s vynúteným strachom „poklonia“ každému imigrantovi…
Ide o psychologický terorizmus, založený na emočnom a citovom vydieraní (lebo imperatív empatie a solidarity!).
Antirasizmus, boj proti xenofbóii, islamofóbii a homofóbii, za multikultúrnu a multirodovú diverzitu, politickú korektnosť  (…) je súčasť novej kultúrnej revolúcie, agendy neomarxistického terorizmu, a ten sa postupne pretavuje do politickej agendy európskej a národných legislatív…
Novým humanizmom je zamaskované anti ľudské a anti európske zlo, ktoré je príčinou postupného oslabenia ekonomickej, sociálnej a politickej súdržnosti Európskej únie, práve jej zotrvávaním na princípoch scestných „európskych“ pseudo hodnôt…
Produktom sa stáva agenda ľudských práv, vládna stratégia ich ochrany a podpory, rozličné akčné plány…
Táto agenda vstupuje do vzdelávania (pseudo veda) a osvety na všetkých vzdelávacích stupňoch a úrovniach…
Už niekoľko rokov existujú akreditované študijné odbory s touto agendou, popri a v rámci štúdia filozofických aprobácií, sociológie a osobitne genderových štúdií…
K tomu: študenti a absolventi sa dobrovoľne nechávajú infikovať infekčnými mémmi, túto spoločensky nebezpečnú memetickú nákazu šíria vo svojom okolí ako HIV pozitiv (a profesionálne!)…
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=toxoplasma%20gondii
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=nemoc%20kulturn%C3%ADch%20levi%C4%8D%C3%A1ku
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=youtube+nemoc+kulturn%C3%ADch+levi%C4%8D%C3%A1ku
Poznámka: “Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu…”
Naozaj?

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?