Publikované: 11.04.2019

K Svedkom Jehovovým alebo „sektári“

Nasledovný článok ponúka objektívne informácie a poznatky z oblasti stavu svetského systému vecí vo vzťahu ateistický politický liberalizmus verzus   pozícia svetových náboženstiev v súčasnom ideologickom a politickom systéme západnej civilizácie a kultúry. V kontexte hektiky dnešných dní dávam veciam a ľuďom ich pravé mená…
Na príklade Jehovových svedkov demonštrujem hypotézu, že fašizmus v spojení s rasovou, etnickou nenávisťou a rastúcou kresťanofóbiou, je prítomný a mohutnie vo všetkých režimoch, ale najmä tých, ktoré sa dnes vydávajú za slobodné a demokratické, dokonca tých, kde hrozí nastolenie akejsi „vyššej formy“ slobody a demokracie pod false flag „liberálna demokracia“. Toto nie je reklama ani propaganda, ani ich prázdna obhajoba, ani nábor! Nie som Svedok Jehovov, nevydávam sa ani za kresťana, venujem sa ľudským právam aj s príslušenstvom.
Ich “uzavretosť do seba” ešte nie je definičný znak sektárstva, príznačný aj pre Jehovových svedkov. Nejde o cirkev ale z ústavy a zákona o cirkvách a náboženských spoločnostiach riadne registrovanú náboženskú spoločnosť (cirkev an sich, o sebe). Naopak, sú voči svetu otvorení, neskrývajú sa, netaja svoje poslanie a úmysly, popritom žijú ako riadni občania (zamestnanie, dane, odvody, poistenie) nezávislí na svetskej moci, súčasne ctia a rešpektujú ústavu a zákony Slovenska, ktorú rešpektujú na štáte, nežiadajú od štátu dotácie ako ostatné cirkvi alebo mimovládne „neziskovky“ správajú sa prísne podľa Ježišovho podobenstva o minci.
Ich učenie je v konflikte s učením všeobecnej (katolíckej) cirkvi aj učením protestantských cirkví, ktoré sú v konflikte voči sebe navzájom, tak kde je problém práve vo vzťahu k Jehovovým svedkom?
Jediné čo im možno vytknúť, ale len z pohľadu trinitárskeho katolicizmu, inak nie, je viazanosť na ariánstvo (odmietajú učenie o Trojici, čo je ale vysoko odborná, jedna z kľúčových otázok teológie, parketa kompetentných) a to, že sa držia (vraj) pôvodného Písma, tento problém sa ale týka aj ostatných cirkví a kresťanských denominácií. Dnes už takmer každá cirkev a kresťanská aj “kresťanská” denominácia má svoju vlastnú Bibliu (aj to je dielo Satana, pána Dicis et non facis, toho, ktorý sa tvári, že nie je; problém začal už v obraze biblického Babylona a zmätenia jazykov). Jehovovi svedkovia nemajú žiadny vplyv na cenu práce a chleba…
Pieter Brueghel: Budova centrálneho Babylona:

Podobnosť nie je náhodná, ide o obnovu myšlienky (budova EP v Štrasburgu); ste, chcete toto? Ako skončil biblický Babylon a ako Veľká Rímska ríša?Všeobecná neinformovanosť vedie aj k extrémistickým útokom na JS vo veciach ich stránenia sa krvi a krvných transfúzií, médiami a webom a vo verejnosti sa vo veci ich odstupu od krvi v opore o Písmo, šíria nenávistné a negramotné konšpirácie a lži v opore o nič. Odkazy na Jehovovi svedkovia a krvné transfúzie (originálne zdroje, nie zdroje z nenávistných konšpiračných webov):
https://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/preco-jehovovi-svedkovia-neprijimaju-transfuziu/
https://www.jw.org/sk/ucenie-biblie/otazky/biblia-o-transfuzii-krvi/
https://www.jw.org/sk/spravy/spravodajsky-servis/podla-oblasti/taliansko/vyznamna-konferencia-o-bezkrvnej-medicine/
Jehovovi svedkovia majú svoj preklad Nového sveta svätých písiem, tak ako existuje množstvo prekladov rôznej proveniencie, jeho kvalitu je kompetentná posúdiť len kvalifikovaná biblistika, nie laici. Preklad Nového sveta Svätých Písiem:

Čím a komu Biblia škodí a ubližuje? Je to Mein Kampf alebo učebnica Tauhídu (cesta k ozbrojenému islamskému teroristickému džihádu)?
K odlišnostiam patrí aj otázka prekladov Písma, problémy sú najmä s prekladmi zložiek a častí Písma z hebrejčiny, aramejčiny, latinčiny a gréčtiny, tam má miesto aj porovnávacia lingvistika, sémiotika (sémantika, pragmatika, syntax) rozumejte: “hra” so slovom, hľadanie významovo (sémanticky a obsahovo)  najvhodnejšieho slova, lexikálnej jednotky, pendanta prekladu zo zdrojového, pôvodného, do cieľového jazyka. Všeobecne sa v biblistike odkazuje na údajne najkvalitnejšiu a naj autentickejšiu Jeruzalemskú Bibliu, čo je ale otázka odbornej biblistiky (mám aj nemám názor). Vo vzájomnom konflikte stoja pôvodné biblické texty Nového Zákona verzus katolícka tradícia. Biblia ale znamená Kniha kníh; od vynálezu kníhtlače najrozšírenejšia z najskôr ručne prepisovaných, neskôr tlačených kníh:

Oddelením sa od západného kresťanstva vykazujú podobnosť až zhodu s pravoslávím, tisíc rokov oddeleným od centristického katolicistického Vatikánu (aj pravoslávie je kontroverzné vo vzťahu k kresťanskému učeniu a tradícii, osobitne extrémnym uctievaním mariánskeho kultu „Bohorodičky“ a jej nebiblickým vyzdvihovaním nad úroveň Ježiša, na roveň samotného Otca). Pravoslávie je masovo rozšírené ako tradičné ruské a rusínske náboženstvo v ruskom a ukrajinskom jazykovom prostredí; Ako tisíc rokov oddelené od centristického katolíckeho Vatikánu sa nedávno rozdelilo na ruskú (Moskva) a ukrajinskú (Kyjev) v súvise s politickým rozdelením Ukrajiny a vzťahov Moskva-Kyjev. Pravoslávie žije v pre seba výhodnej symbióze s politickým režimom Kremľa a Kyjeva. Koniec koncov, kresťanstvo je rozdelené na západné a východné, západné žije schizmu katolicizmu protestantizmom; dôvodov pre „oddelenie sa od nich“ je veľa, aj s odkazom na krvavú históriu mocenských ambícií katolíckej a protestantských cirkví na západe aj na východe…
Jehovovi svedkovia “nie sú z tohto sveta”. Neprejavujú sa v ňom politicky, nehlásia sa k žiadnemu z tradičných kresťanských náboženstiev. Žijú v ňom svojsky, neútočiac na žiadny svetský režim, čakajúc na “druhý príchod Ježiša” čo je zhoda s podobnou kresťanskou denomináciou Adventistov siedmeho dňa; ale tí predsa nie sú označovaní a nálepkovaní značkou sektári, hmm…
Odporúčam definíciu pojmu sekta. Autoritami aj pseudo autoritami a znalcami aj “znalcami”. Nie všetko a vždy je kvalifikované, čo sa za kvalifikované vydáva.
Zrušenie a zákaz JS v Rusku je len účelový politický akt (s krytím pravoslávia). V opore o Jarovovej zákon plus; je rozpore so základnými ľudskými právami, v časti náboženské práva. RF je zatiaľ členom Rady Európy. Podlieha dikcii ESĽP. Zatiaľ. Od údajnej anexie Krymu v roku 2014 má RF v Rade Európy pozastavené hlasovacie práva; zvažuje svoje ukončenie členstva v rade Európy tak, ako USA a Izrael v OSN a UNESCO, ktoré sú spolitizované a vo veciach medzinárodného práva aj vo veciach svetového kultúrneho dedičstva majú rozličné metre.
Jehovovi svedkovia sú apolitická náboženská spoločnosť. Do svetskej moci nezasahujú, politických volieb sa nezúčastňujú. Na rozdiel od politikov, prezidentských kandidátov a politických strán a hnutí, majú vo vzťahu k zákonu transparentné účty, ktoré, ako viem-neviem, zatiaľ nik zo zákona nenapadol…
To, že ich zvestovateľské dvojice stoja na ulici a ponúkajú sa, nezakladá dôvod pre označenie – sektári. To, že ich zvestovateľské dvojice navštevujú ľudí v ich domácnostiach, tiež nezakladá dôvod pre označenie sektári; domácnosti navštevujú aj kadejakí šmejdi a podvodníci; a nik ich neoznačuje za sektárov…
Jehovovi svedkovia nepripravujú teroristické útoky, ako Óm šinrikjó (1995) ani hromadné samovraždy (USA) ani sa nezakopávajú pod zem, aby „unikli koncu sveta“ (jadrová apokalypsa); Jehovovi svedkovia sa na druhý príchod Ježiša pripravujú pokojne, vyrovnane, s pokorou a nádejou na svoj druhý život; ľuďom prinášajú dobré Slovo ponukou a šírením evanjelia; majú sa za evanjelizátorov v opore o biblické vzory a ponúkajú záujemcom individuálne biblické štúdium (nie politický program); ten, žiadny, nemal nikdy nebude mať dobrý koniec, politické strany sa striedajú, opozícia zaujíma miesto koalície, ale to je asi tak fšetko. Či? Raz hota, potom čihi. Alebo? Spolčujú sa, prebehujú od jednej sekty k druhej, zakladajú nové, ajhľa: : „Kiskáááaa! Idééééeš!“
Kresťanské učenie žije, je rovnaké a stabilné už po dve tisícročia…
Nie je úplne jasné, prečo sú terčom útokov a „ležia v žalúdku“ väčšine režimov, aj tých, a takých, ktoré sa vydávajú za demokratické a ctiace si ľudské práva; odpovede sú v Písme…
Škaredou vlastnosťou ľudského faktora je, že ak nemáme nepriateľov, hľadáme ich a vytvárame. Lebo práve oni sú zdrojom a príčinou zla, nášho zla, ktoré nezvládame sami, toho zla, ktoré aj v podobe práve prebiehajúceho politického procesu na politickú objednávku takzvaných “liberálnych demokratov” vedie štát Slovensko proti kontroverznej politickej strane Kotleba a Ľudová strana Naše Slovensko… (kedy prídu n a rad ďalší…?). Kedy aj na Slovensku bude nastolená fašistická vláda neo a ultra liberálov s ich jedinou a výlučnou pravdou? Lebo len tá vyhovuje Štrasburskému a bruselskému EÚ Babylonu? Pre režim sú Jehovovi svedkovia prípadne len “malina”. Proces s ĽSNS sa ale môže predĺžiť na mesiace, a zamestnať ústavný súd aj Európsky súd pre ľudské práva Rady Európy. Aj preto dávam čitateľskej a občianskej obci na zváženie, na čiu stranu sa 200 tisíc a nielen voličov ĽSNS postaví; zjavne hrozí, že raz príde na rad hockto z nás, kto nebude mať názor zhodný s “pro európskym” názorom takzvaných samozvaných a nikým nevolených “európskych” elít a byra Európskej komisie. Ide tu z jednej aj druhej strany pomyselnej aj reálnej barikády hybridnej vojny na parkete sloboda slova, názoru a presvedčenia o zápas o slobodu a demokraciu; zápas ľudských práv a slobôd proti ľudským právam a slobodám, ktorý zjavne rozpútala takzvaná Veľká francúzska revolúcia, ktorá otvorila ventily krvi, násilia a genocídy rás, etník, náboženstiev v Európe a vo svete, zatiaľ “len” v dvoch svetových vojnách a schyľuje sa k tretej; treba zvážiť a vyhodnotiť, čo sú tie centristickou EÚ deklarované “európske hodnoty” včas, lebo o päť minút 12 už bolo…
Pozor, v rámci kampane k eurovoľbám a po nich, môžete mať „problémy“ s púhym vyslovením euro skeptického názoru!
Rada Európy cez svoj nástroj ESĽP sa bude v dohľadnom čase musieť definične vysporiadať s pojmami
a/ antisystém, antisystémový,
b/ populizmus, populistický,
c/ extrémizmus, extrémistický,
d/ normálny, normalita,
e/ občianska a náboženská sloboda a práva 
(v kontexte so silnejúcim európskym islamom, už otvorene sa dožadujúcim svojich moslimských politických práv a islamského práva šaría).
Akého práva a slobôd, akých nad práv a slobôd navyše, než bežná štandardná občianska spoločnosť, sa dožadujú Jehovovi svedkovia? Hmm..? Flagrantná lož je aj, že svojich členov pripravujú o majetky. Náklady na činnosť JS sú transparentné a pochádzajú zo sponzorských darov alebo drobných dobrovoľných príspevkov členov jednotlivých zborov (áno, JS majú aj bohatších, než len bohatých sponzorov); ako náboženská spoločnosť tak ako aj cirkvi, majú možnosť sponzoringu aj dvomi percentami z daní občanov tak, ako mimovládky alebo občianske združenia, čo by malo byť na spoločenskú diskusiu s výsledkom aj legislatívnych výstupov v budúcnosti (sponzorujem cirkev, kresťanskú denomináciu, ku ktorej mám blízo – dáky problém?). Zvýši to transparentnosť a adresnosť financovania cirkví a náboženských spoločností na ceste k ich ďalšiemu oddeleniu od štátu…
Jehovovi svedkovi na nikom nepáchali ani nepáchajú násilie, naopak, násilie bolo a je páchané na nich; dôkazom je aj ich súbežná minulá genocída v rámci židovského antisemitského holocaustu a nenávisť voči nim a kresťanom v islamských krajinách a v Európe; sú nové indície a poznatky, ktoré s faktami svedčia, že toto všetko sa má zopakovať…
Jehovovi svedkovia sú nadnárodná náboženská spoločnosť so sídlom v Brooklyne v USA; na Slovensku požíva ústavnú ochranu.
Neuznávajú beztak svetsky aj nábožensky kontroverzné Vianoce, s čím musia súhlasiť a súhlasia aj „inteligentnejší ateisti“ (odkaz na štúdiu nižšie); menia sa na satanské oslavy konzumu; Jehovovi svedkovia svoje deti obdarúvajú po celý rok.
Toto sú skreslené polopravdy a lži. Jedinú, len svoju pravdu hlásajú aj všetky svetské politické strany, čí vykazujú definičné znaky sekty:
https://www.interez.sk/sekty-na-slovensku/
Každá skupina, náboženská alebo svetská, svojimi znakmi definovaná ako komunita, má svoje vlastné vnútorné pravidlá, ktorými sa riadi, čo predpokladá prijatie pravidiel aj novými členmi, dokonca osobným vyhlásením, podpisom, často aj v spojení s prísahou (stranícky aj poslanecký sľub).
Svedkovia Jehovovi majú svoj vlastný spôsob uctievania a obradu, ktorý považujú za biblický; všade na Slovensku si pripomenú poslednú večeru a pamiatku Ježiša a to:
V nedeľu 14. apríla biblickou prednáškou o 10,00:
„Usilujme sa o skutočný život!“
V piatok 19. apríla výročnou slávnosťou na pamiatku smrti Ježiša Krista.
Odhoďte prevzaté predsudky, prestaňte konšpirovať a osobne si preverte, kto a čo sú Jehovovi svedkovia, a povedzte si aj vy, ako pápež František: „A ktože som ja, aby som súdil?“ (Odkaz na Sk 11, 17; Rim 14,4). Zvážte, čím sa JS voči vám „previňujú“ potom vašu „bezhriešnu čistotu“ a potom si, ako Ježiš, prípadne kreslite do piesku…
Lož je aj, že ateisti sú inteligentnejší a múdrejší; veriaci kresťania majú k hmote čosi navyše a sú nad ňou: k IQ (plus intelektová výbava) a EQ (emočný kvocient a empatia) aj SQ (spirituálny kvocient) telom, srdcom, dušou, duchom, láskou, vierou a nádejou; SQ výbava zakladá ich bohatší vnútorný spirituálny (duchovný) život (štúdia nič nedokazuje, len svoju účelovú hlúposť, je hoax typu „vedci dokázali, zistili, vyvrátili…). Je dokázané, že veda a viera sa vzájomne nevylučujú, ide o umelo vytvorený marxistický a neomarxistický antagonizmus, vložený medzi vedu a vieru.
Je www.interez.sk a nielen on, seriózny web alebo hlúpy, nenávistný a konšpiračný bulvár? https://www.interez.sk/kontroverzna-studia-naznacuje-ze-ateisti-su-inteligentnejsi-ako-veriaci/
Nad Európu sa zmráka, stmieva sa… (Ivan Krasko). Prichádza medzi náboženský konflikt a stret civilizácií a kultúr v Európe, na báze a osi európsky tradicionalizmus verzus neoliberalizmus, vykazujúci znaky neofašizmu, deklarovaný v mene údajných moderných a pokrokových, ale falošných „európskych hodnôt“.
Ľudia, bdejte. Rozumom, citom aj skutkami.
Akýkoľvek útok na inú osobu, skupinu, z rasových, etnických alebo náboženských dôvodov, je z pohľadu všeobecného kresťanstva útok na kresťanskú zásadu: „Miluj blížneho ako seba samého.“
Všeobecné kresťanstvo v sekulárnom svete má právo čeliť útokom na zdravie, majetok a život alebo iný ľudsko-právne, ústavou a zákonom chránený záujem, legálnym použitím trestnoprávneho inštitútu nutnej obrany a krajnej núdze.
Kresťania, ak ste pravými kresťanmi (viera, pokánie, skutky a po ďalšom a ďalších zlyhaniach, znova: viera, pokánie, skutky…) svoje druhé líce, ak ste po ňom dostali nezaslúžene, nikdy a nikomu nenastavujte, nemáte túto povinnosť; už len a práve preto, že žijete na tejto Zemi. Ste občanmi a občiankami svetského systému vecí; máte právo a kresťanskú povinnosť chrániť a brániť svoju kresťanskú vieru, svoje ľudské práva, majetok, zdravie a životy, čo nie je kresťanský hriech. Na to, že pre vieru máte byť mučeníkmi, zabudnite. Toto od vás Ježiš nežiada. Umrel na kríži za nás všetkých pre vždy a na veky vekov, Amen. Plné rozvinutie kresťanského správania a skutkov je možné spravidla len v pravom kresťanskom prostredí a spolužití.
A koľkože úmrtí ste zaznamenali z radov Jehovových svedkov v dôsledku nimi údajne (!) odmietnutím krvnej transfúzie a koľko v dvoch svetových vojnách, včítane Jehovových svedkov, dnes vo svete, aj v konfliktoch islam verzus svet a ostatné náboženstvá, v Iraku, Sýrii, Jemene, nože rátajte; koľkože z nich lúpilo a vraždilo? Kuciak bol zavraždený Jehovovými svedkami? Pridajte si k „ich účtu“ a naň majetkové delikty, machinácie a krádeže bytov a pôdy pod našimi, vašimi, nohami a všeobecnej aj špeciálnej daňovej kriminality? Hmm..? Či? Koľko že Svedkov Jehovových bolo už odsúdených pre korupciu? Problém sú JS? Sú sekta, alebo mafia? Alebo..? Lebo odmietajú a stránia sa svetského systému vecí? A že sa riadne starajú sa o svoje životy, rodiny a deti? Čo s nimi? Dajte im už konečne pokoj! Neubližujú vám, stačí ich ponuku odmietnuť, a dajú vám váš „svätý pokoj“. Ešte raz, nie som Jehovov svedok, venujem sa ľudským právam s príslušenstvom (občianske, politické a náboženské práva).
Kto vás viac obťažuje, sú to slniečkárski genderoví, dúhoví a multikulti pseudo liberáli, euro hujeri, ktorých máte všade, už na vás vyskakujú aj z vašich chladničiek, okupujú vaše súkromie cez rozhlas, televíziu a ich tlač a fejzbúk, alebo Jehovovi svedkovia, ktorých stretávate na rohu, alebo pred nimi jednoducho zatresnete dvere?
Dohľad a dozor nad ich správaním majú ich dozorcovia, starší zboru (biskup rovná sa dozorca) a majú aj svoje súdy (výbory starších) ktorí v zbore prejednávajú aj pochybenia a priestupky členov zboru miestneho JS proti viere a učeniu, etike a etikete správania Jehovových svedkov…
Nad správaním všetkých vyšších hodnostárov kňazov v cirkvi má dohľad cirkevná vrchnosť a cirkevné právo a v prípade porušenia svetských zákonov sú hriešnici a páchatelia proti právnych skutkov podľa svetského práva odovzdávaní do rúk svetskej moci. Toto pravidlo bolo v katolíckej cirkvi porušované vo veciach zneužívania detí a mníšok; upaľovanie čarodejníc a útrpné právo mučenia pri výsluchoch vykonávali platení svetskí kati…
Zmienil som sa o kresťanstve, osobitnom statuse Jehovových svedkov a nezmienil som judaizmus ani totalitný a totalitársky islam; pre objem textu a jadro témy tu a teraz irelevantné…
Kresťanstvo je najslobodnejšie (a paradoxon) najdemokratickejšie svetové náboženstvo, rešpektujúce všeobecný aj individuálny ľudský rozum a slobodnú vôľu; predstavujúce a reprezentujúce samé seba ako kresťanskú teokraciu, plne kompatibilnú so svetskou demokraciou. Je s ňou kompatibilný aj islam?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 7 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?