Publikované: 03.08.2016

K syndrómu Sillicon Valley (je Putin autista)?

V taxonómii autizmu majú osoby s Aspergerovým syndrómom priemerné, občas ale aj veľmi vysoké IQ (EQ je všeobecne nižšie), Prevažujúci ostatok postihnutých inými autistickými poruchami vykazuje hodnoty mentálneho štandardu alebo bližšie k dolnej hranici normy.
Autizmus bol zaradený do Štatistickej príručky duševných porúch Americkej psychiatrickej asociácie v r. 1980. Aspergerov syndróm je jej súčasťou od r. 1994.
Valley
je sama sa selektujúca komunita, kam prúdia z celého sveta entuziastickí, mimoriadne bystrí ľudia, aby spravili inteligentné zariadenia ešte inteligentnejšími. Relácia 0-1 /áno-nie/ praktickosť práce s bitmi apeluje priamo na preferenčný, jednostranne tendenčný spôsob myslenia autistiskej mysle.
Scottova skupina výpomocnej technológie údajne vyvíja zariadenie pre autistické deti, ktoré je schopné sledovať a prepísať jemné pohyby viečok alebo konca prstu do toku textov, hlasu alebo obrázkov.
Čosi podobné, ako využíva Stephen Hawking, takéto zariadenie bude obsahovať video kamery, sledovač hlavy a oka, inteligentné aktivátory, rozoznávače hlasu tak, aby vyhovovali požiadavkám jednotlivých autistických detí.
Autizmus v politike

Výťažok z článku: „Tajná správa vypracovaná v roku 2008 pre americký armádny think-tank The Office of Net Assessment uviedla, že ruský prezident Vladimír Putin vykazuje formu autizmu.
Na správe sa podieľali expertka na analýzu pohybov Brenda Connorsová a profesor psychiatrie na University of North Karolina Stephen Porges.
Profesor Porges uviedol, že môže byť zložité s prezidentom jednať na verejnosti a ak chcú politici u Putina niečo dosiahnuť, mali by s ním jednať len z očí do očí.“ (Milan Pullman, Zem a Vek)
No, kto “s nimi” (autistami) pracoval, vie čosi aj o očnom kontakte a komunikácii face to face.
Výťažok z „tajnej správy“ je zaujímavý tým, že nositeľom týchto porúch správania priznáva mimoriadne intelektové vlastnosti  a výkony. Nemá ale ambíciu popísať a tým vyčerpať celú komplexnú problematiku fenoménu autizmu. Tento článok je len doplnkom do puzzle poznania autizmu laickou verejnosťou…
Späť do politiky
Autisti sú spravidla technokratickí, ich emočné a citové prežívanie sa vymyká z rámca „normy“, každá autistická osoba má preň osobitné spúšťače, niektoré typy nepoznajú humor.
Správanie a reakcie prezidenta Putina na verejnosti sú striedme a málo rozmerné. Rád sa údajne uchyľuje do ústrania, jeho verejné výstupy sú zriedkavé a len presne účelové.
Toto chýba mnohým „normálnym“ a „zdravým“ politikom, ktorí sa cez svoje ego bijú s inými politikmi o mediálny priestor, lebo: politik má byť (údajne) videný.
Trocha autizmu, vo význame technokratického myslenia a prejavu (konotácia) a najmä úsporného správania v oblasti verbálneho prejavu a komunikácie by v politike nezaškodilo mnohým politikom: občan očakáva výsledok, nie reči…
Okrajová poznámka:
1. Údajná tajná správa zrejme tajná nie je…
2. Propaganda je vynaliezavá a kreatívna
K autizmu všeobecne

Autisti sú často fascinovaní technológiami. V bádaní a práci sú tvrdošijní, až zanovití. Zameranosť ich pozornosti na predmet záujmu je atypická. Pracujú spravidla osamelo, sú málo komunikatívni…
Takmer všetci technicky založení ľudia sú prinajmenej mierne autistickí. Ak sa autistické deti hrajú v kolektíve, hrajú sa „oddelene“.
Nemotorní, nepraktickí  a ľahko oklamateľní  živote, sa so svojimi autistickými mozgami často vznášajú vo virtuálnej realite matematiky, symbolov a kódov…
Asperger porovnával deti na jeho klinike k počítacím strojom ako “inteligentné automaty“ (metafora).
Pôvodne „posmešný“ aspergerovský neologizmus „neurotypický“ (neurotypia) bol adresovaný nám, neurologicky „normálnym“. :-)
Termín bol neskôr prijatý vedeckou komunitou v rámci výskumu celého spektra „disorders“ (porúch správania).
Zo štatistík vyplýva, že počet autistov rastie. Toto zistenie je – nie je relevantné a referenčné, tiež, že koncom predošlého milénia došlo k významnému rozvoju poznania autizmu ako v celku, tak aj v  jednotlivostiach, čo umožnilo aj jeho diagnostiku.
Autizmus a genetika

Syndróm v medicíne znamená súbor príznakov (symptómov). Nevyskytujú sa vždy a všade súčasne. Autizmus je známy ako pojem pre súborné poruchy správania, patriace do tzv. autistického spektra.
Vedecké poznanie sa rozširuje a prehlbuje aj v oblasti genetiky. DNA záznam pre autizmus je pravdepodobne prenášaný ďalej nielen príbuznými, ktorí sú klasickými autistami, ale aj tými , ktorí vykazujú  len čiastkové znaky autistického správania a spektra.
Genetici tých, ktorí nepasujú do ich diagnostických rámcov, zaraďujú do rámca tzv. širšeho autistického fenotypu. A ten, ako sa zdá, sa rozširuje.
Autizmus  nie je záležitosť jedného génu ale súhrou viacerých genetických faktorov, ktoré na pozadí už zdedených pre dispozícií, môžu v rámci prenatálneho vývoja počatého dieťaťa jeho autistický náboj posilniť.
Genetické hypotézy nevylučujú, že enviromentálne faktory sú príčinou vzrastajúceho počtu prípadov autizmu. Vplyv toxínov celého radu chemických substancií, číhajúcich v industriálnom svete sú daň za liberálny kapitalizmus tretej priemyselnej revolúcie.
Z vedeckého diskurzu je na mieste úplne vylúčiť faktory klasického darwinizmu ale aj neo darwinizmu (evolucionizmus), lebo autistické predispozície nemajú nič spoločné s evolučnou teóriou.
Poznámka: Čosi podobné sa deje v oblasti priam sopečnej erupcie pohlaví rodov…
Odovzdávanie autizmu učením

Jedným z faktorov „odovzdávania“ autizmu je učenie (odpozerávanie a odpočúvanie) v kolektívoch špeciálnych zariadení (stacionáre). Tento spôsob učenia prebieha aj v iných oblastiach, tiež v rámci “učenia” (sexualita) pôvodne hetero detí v prostredí výchovy dvomi, alebo viacerými osobami rovnakého pohlavia: napr. prevaha ženského vzoru (“rodina” a domácnosť tvorená len ženami) za inak “zdravých a normálnych okolností” môže viesť u dievčat k od pozeranej  konverzii sexuálnej preferencie na lezbickú orientáciu. Môže byť posilnená “rodovým scitlivovaním”.
Integrácia do spoločnosti
Snaha začleniť autistov do spoločného vzdelávania a „odľahčiť“ im učiteľskú prácu v integrovanom vyučovaní je možná prípad od prípadu (pod dohľadom špeciálnej pedagogiky)…
Významnú rolu v “zvládaní” žiakov s poruchami správania, tiež aj autistického spektra v tzv. štandardných a zmiešaných triednych, žiackych kolektívoch,  zohráva inštitút asistenta učiteľa. Asistent učiteľa zároveň aj častejšie komunikuje s rodičmi “poškodených” detí…
Okrajová ale dôležitá poznámka: V spoločnom živote si údajne dobre rozumejú práve dvaja autistickí partneri, ak sú tak, ako ostatné „neurotypické“ osoby na „jednej, spoločnej vlne“…
Mnohí, práve z dôvodu svojej špecifickej sociálnej „neprispôsobivosti“ žijú skôr v ústraní.

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?