Publikované: 23.09.2020

K Téme dňa o amorálnosti komunizmu (Dostál verzus Blaha)

Z voleja pridávam korekciu všeobecne záväzných a platných nariadení: Za prijatie a nástup komunistickej ideológie a režimu stalinského typu v roku 1948 v Československu nebolo priamo zodpovedné Slovensko ale Praha a Gottwaldova vláda.
Neprajem si aby sa k režimu po oslobodení (1945-1990) vyjadrovali persóny, čo o ňom len čítali…
Napokon, šlo o niekoľko režimov…


https://www.ta3.com/clanok/1192997/zakon-o-amoralnosti-komunizmu-sanca-pre-slovensku-vedu.html

Úvodná poznámka editora: Nie som ani konzervatívec ani liberál, ani pravičiar ani ľavičiar (Blaha) ani konzervatívny liberál (Dostál) idem, myslím a konám (píšem) priamo a rovno.
Dostál má liberálne hodnoty za trvalé a preto je liberál konzervatívec. Postavené proti trvalým kresťanským hodnotám. Ak nie sú liberálne. Zasa sme bližšie k občianskej vojne.
V mene už nie “progresívnej” ale “konzervatívnej liberálnej demokracie”!!!
Z tejto “politológie” som už rovno “na hlavu”!
Jedno je isté a nepriastrelné: Ľavica a pravica rozdeľujú spoločnosť.
Slovensko si SNP pripravovalo vo vlastnej réžii a po roku 1945 sa k zmenám režimu post Masarykovej republiky a prijatiu komunistickej ideológie a režimu ako prívesok Česka viac-menej len „pridávalo“.
Povojnové Československo do “nežnej” a zrušenie vedúcej úlohy KSČ nemožno označiť celé ako totalitu en bloc!
Dokonca v názore a presvedčení zájdem až tak “kacírsky” ďaleko, že tu a teraz vyhlasujem: “Akože komunistická vláda od prelomu 1980 nadobúdala charakter blízky sociálno-demokratickej strane bez opozície!”
Stále menej pod “ochranou” Kremľa, ktorý sa začal otriasať (1985,6 Gorbačov-Reagan) vlastne až do kolapsu a rozpadu ZSSR a jeho premeny na SNŠ a Ruskú federáciu…
17. novembra 1989 sa česká a slovenská “komunistická” verchuška už nemala vôbec o koho a čo oprieť, pretože sa už blížil aj rozpad Varšavskej zmluvy…
Odstúpila a Havlovi do rúk odovzdala moc pod tlakom len “ulice”… (s podporou sorosovského Westernu) a USA.

Obdobie „komunistickej totality“ v Československu možno rozdeliť na roky od 1948 do 1953 (úmrtie Stalina), do roku 1963 (Chruščovov prejav) uvoľňovanie a Pražské jaro od 1967 do augusta 68  odhaľujúci zločiny Stalina) Pražské jaro (týkalo sa viac Prahy) 1967-8 (dubčekizmus) do augusta 1968, Poučenie z krízového vývoja 1969, odstavenie Dubčeka, nástup normalizácie a Husáka 1970, nástup Husáka k moci, 1985-7 perestrojky a glasnosti (Gorbačov) a rok 1989…
Pre účel článku „osud“ ZSSR už nie je podstatný.
Najkrutejší obraz prevzatia stalinskej ideológie poskytli monstrózne procesy začiatkom 50-tych rokov do smrti Stalina…
Komunistickú ideológiu by som odsúdil ako takú tak, ako ideológiu nacizmu a fašizmu.
Hoops! A to si píšte: Rovnako by som zakázal liberálnu ideológiu! Zakázal by som rovnou rukou všetky ideológie, smerujúce k obmedzovaniu základných ľudských slobôd! Všeobecne všetky ideológie, nech sa tvária ako anjelské…
Každá ideológia je nebezpečná v tom, že postupne vykazuje znaky fašistického sektárstva!
Nacistická aj fašistická ideológia má svoje filozofické podhubie, ktoré sa pretavilo do programov a politík vodcov typu Hitler a Mussolini (a ich paralelných a neskorších a transformovaných variantov, Španielsko, Argentína, Čína…).
Persóny, ktoré neprežili éru stalinsko-gottwaldovského totalitného režimu 50-tych a 60-te až 70-te roky plus čas pred zmenou režimu 1989 „vyslovujem zákaz vyjadrovania“. Nie nemýľte si s cenzúrou a odoberaním slobody slova…
Ide o vecný a mravný imperatív. Prosto nemajú právo na relevantný názor.
Čítať vie každý. Hrabať sa v histórii tiež, ale nemá osobnú len sprostredkovanú zážitkovú skúsenosť, skreslenú názormi historikov…
Zákon z dielne liberálov o zákaze komunistickej strany je scestný, nekvalifikovaný a zmätočný.
Komunistická strana ako politický subjekt v Česku (KSČM) a na Slovensku (KSS) nie sú nebezpečenstvom pre slobodu a demokraciu.
V Československu sa nikdy po oslobodení a februárovom víťazstve pracujúceho ľudu v roku 1948 kedy „komunisti“ prevzali moc po demokratoch, nebudoval komunizmus, ale socialistická spoločnosť! Komunistické totalitné metódy boli súčasťou začiatkov budovania socializmu v Československu, v plnom rozsahu odsúdené ako zvrátené a totalitné!
Post leninský stalinizmus bol niečo úplne iné, než leninský boľševizmus (už sám Lenin súputnikov varoval pred tyranom Stalinom)!
Nedávajte pre to jedno rovnítko medzi Stalinom, Leninom a Mao ce Tungovou kultúrnou revolúciou…
Dnes ani s tzv. komunistickým režimom v Číne!
Najmä nedovzdelaný Dostál (oponent Blahu) má vo veci v hlave hokej! A úplne jasno vo veci nemá ani Blaha.
Históriu povojnového Československa možno rozdeliť na stalinské totalitné a post stalinské pseudo totalitné socialistické zriadenie.
Totalitným en bloc (sic!) ho nazývate len vy, takzvaní liberálni demokrati a liberáli.
ČSFR vo svojom ostatnom období konca nebolo totalitným zriadením, Veľký November neskôr rozkradnutý a vytunelovaný, našu vlasť zastihol po fáze rozvinutej socialistickej spoločnosti v konečnej fáze reálneho socializmu.
Post socialistická, neskôr rozdelená na dva samostatné štáty, spoločnosť, mala sa trestno-právne, nielen politicky postaviť proti osobám, ktoré niesli osobnú a nedeliteľnú zodpovednosť za páchanie násilia na občanoch, v rozpore s Listinou a Chartou práv a slobôd. Listina bola implementovaná do Ústavy ČSFR po nežnej revolúcii, je súčasťou oboch ústav po rozdelení Českoslovenka.
Proti zámeru zákonodarcov a účelu zákona dôrazne protestujem v opore o poznanie a fakty!
Nebudete rúcať ani zakazovať stavbu pomníkov a pamätníkov slovenským osobám, verejne činným v politike, kultúre umení a literatúre!
Zakazujem vám ikonoklastiu!

Pán Dostál: Lorenc a Kalmus prinajmenej spáchali priestupok poškodzovania a ničenia cudzej veci!
Luboš Blaha za predvádzanie sa so sochou a kladivom bol spod darebáckeho obvinenia oslobodený.
Trestať treba Havrana a Lorenca za útok na Šúrovcov a Slovákov, a za hanobenie národa a jeho kultúry…
OČTK sú alebo nečinné alebo vajatavé negramotnosťou a viazané politickou korektnosťou voči systému, kde moc do rúk už prakticky prevzali mimovládky tretieho „neziskového“ mimovládnerho sektora, čo vlastne potvrdil aj súčasný predseda vlády Matovič!
Liberáli Dostál, Nicholsonová a ďalší určujú a diktujú, kto bude a mal by byť trestne stíhaný! Toto sú fašisti, falošní liberálni demokrati!
K všetkým aj budúcim projektom sochariny a výtvarnej kultúry a liberálom:
Každá socha, obraz, pamätník treba riadne označiť a doplniť jeho pätku tabuľkou s vysvetľujúcim textom k každej osobe, kto bola a aký mala význam pre Slovensko v dobrom či zlom aspekte!
Nechať všetky skulptúry tam, kde sú a nenarábať s nimi ako tiež infektom nakazený Magistrát hlavného mesta Praha 6 (aféra s Konevom)!
Preboha živého, hádam len nechcete, aby na Slovensku ostal len pomník na Bradle a len sochy a obrazy Štefánika?!
Dajte si to vo svojich hlúpych pologramotných a ne-dovzdelaných hlavách, v ktorých máte vo veci hokej, na poriadok! A nelezte s tým pred kamery a mikrofóny. Verejne sa zhadzujete!
K zákazu komunistickej ideológie
treba pridať všetky ideológie, tu ich máte:
Komunizmus je ideológia beztriednej spoločnosti, vykazujúca znaky utópie: Ľudia nie sú si prirodzene rovní, takými sú a mali by byť len pred zákonom.
Tento znak je chápaný s neporozumením. Ide o marxisticko-leninský znak majúci-nemajúci priamu väzbu na Komunistický manifest a jeho:
„Proletári všetkých krajín spojte sa!“
Komunistický manifest nie je Mein Kampf!
Tak sa dnes podľa manifestu správajú, spájajú socialisti a odborári!
Vysvetlivky:
Kosák a kladivo ako symbol marxisticko-leninského typu socializmu (nie komunizmu!).
Hviezdička ako znak armády Sovietov na čiapke ruských vojakov (nie komunizmu).
Fasces (zväzok prútov so sekerou) bol znak talianskeho fašizmu Mussoliniho (obnova a renesancia Veľkej rímskej ríše).
Hákový kríž ako symbol nacizmu (národný socializmus) v Hitlerovom Nemecku.
Dúhová vlajka (žiari nevinnosťou a dobrým úmyslom) ako symbol neoliberálneho fašizmu (útok na moc v štáte cez údajnú neexistujúcu sexuálnu menšinu v opore o neomarxistickú ideológiu a sociálnu filozofiu neomarxistov novej progresívnej ľavice v časti „sexuálne menšiny“).
Rodová ideológia je nebezpečná hrozivými útokmi na inštitút manželstva a rodiny, založenej takýmto manželstvom, cez údajnú rovnosť mužov, žien, pohlaví a rodov (popri male a female zavádza to (other). Dnes platí len pre stredný rod, vzťahujúci sa na dieťa.
Rodová ideológia je zvrátená časť komunistickej ideológie, smerujúca k komunitnému spôsobu života spoločnosti (všetci patria všetkým).
Keď som sa narodil, homosexualita bola trestná, potom sa liečila, v 90-tych rokoch sa tolerovala, dnes sa už aj odporúča, chcem veriť, že než zomriem, nebude povinná..!
Antifa je extrémistická novo ľavicová organizácia, ktorá sa označuje ako antifašistická. Sú to neofašisti, vydávajúci sa za antifašistov..!
Ikonoklastia Je nebezpečná búraním a rúcaním sôch a obrazov.
Erdoganov neo osmanizmus (obnova a renesancia Osmanskej ríše ako paralela Mussoliniho fašizmu, nadradenosť Turkov a ich záujmov nad ostatnými národmi a ich záujmami, v konflikte s medzinárodným právom; Turecko, verzus Grécko, Cyprus a EÚ). Bude nová Bitka „pri Viedni“?

Odmietam ikonolatriu (uctievanie sôch a obrazov) rovnako ako odmietam ikonoklastiu (búranie sôch a obrazov).
Začali s ňou v USA Antifa a ich hnutie Black Lives Matter. Antifa je nebezpečná fašistická agresívna organizácia riadená s pozadia neomarxistami a ideológmi ich „novej progresívnej ľavice!
Toto zorganizovali neomarxistické ultra ľavicové mimovládky; tupé duté plastové trupky a najmä študujúca (!) mládež (nevedia nič, vôbec nič!) vyšla do ulíc :
https://refresher.sk/85548-Ak-mlcis-tak-s-rasizmom-suhlasis-Takto-to-vyzeralo-na-dnesnom-Black-Lives-Matter-proteste-v-Bratislave
Táto prakticky spoločenská luza má podporu liberálnych demokratov pre účel poškodenia volebného kandidátskeho kreditu republikána Donalda Trumpa. Nálepkujú ho ako rasistu. Budú s tým vrieskať aj pri voľbe náhrady za zomrelú sudkyňu NS USA.
Antifa e infekčná ako covid! Preniesla sa aj na Slovensko a inšpirovala liberálnych demokratov ako možnosť pre revíziu klasického marxizmu leninizmu kritickými neomarxistami Frankfurtskej školy.
Liberálom, ktorí chcú zakázať stavbu a prezentáciu sôch a obrazov: Ste darebáci, ktorí chcú vygumovať históriu Slovenska a našu historickú pamäť.
Slovensko je v záujme svojej budúcnosti povinné poznať svoju históriu od totality a pseudo totality až po „nežnú“ revolúciu.
Dnes si Slovensko tvorí a dotvára svoju históriu a určuje svoju budúcnosť…
Neomarxisti a liberáli:
Dajte ruky preč od slovenského vzdelania, školstva a slovenskej kultúry! Nedevastujte ich viac, než ju zdevastovala vaša Veľká novembrová a po nej neomarxitická kultúrna revolúcia!
Ak jej nechcete ekonomicky pomôcť, dajte ruky preč aj od pôvodnej slovenskej rodiny založenej manželstvom muža a ženy!
Potratári!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?