Publikované: 23.03.2021

K výchove detí hetero pármi a pármi rovnakého pohlavia

LOŽ! Manipulácia! Nič spoločné s „nevinným“ demokratickým názorom vyšinutého jednotlivca, majúceho sa za experta na výchovu detí…
Denník N je indoktrinovaný a čitateľskú verejnosť zákerne indoktrinuje rodovou ideológiou rovnosti LGBTIQ osôb a skupín s hetero väčšinou vo veciach „rodičovskej výchovy“ pármi rovnakého pohlavia a výchovy v hetero pároch a ich, aj kovidom ťažko skúšaných, manželstvách a rodinách…
Rodiny manželstiev hetero párov sú v ohrození…
Tvrdenie, že nie, je rovnako lož a kecy (pravda: úbytok sobášov, viac rozvodov).

                 

Touto ideológiou plus Istanbulský dohovor Denník Nenávisť indoktrinuje laickú aj odbornú čitateľskú verejnosť prostredníctvom seba, ako mediálnej autority liberálneho mainstreamu svojho druhu sui generis…
Ide o typickú ukážku poruchy známej ako kognitívna disonancia: vidím, čítam, počujem len to, čo chcem, ostatok vytesňujem z vedomia
Nejdem tvrdiť, že všetky manželstvá a partnerstvá párov opačného pohlavia (heteropáry) sú ideálne, často nie sú ani optimálne. Na nezhody, konflikty, rozchody a rozvody má popri ekono-sociálnych a problémov ega partnerov a manželov akceleračný vplyv neomarxistická sociálna a kultúrna revolúcia presadzovania rovnosti žien a mužov, ich členenia na (na sebe) nezávislé pohlavia a rody (skratka LGBTIQ…). Teda rovnosti „pohlaví a rodov“ za každú cenu…
Denník N sála skrytú nenávisť k bielym, ale aj hetero osobám (podpora Antifa a BLM USA) a novo ľavicového liberalizmu (neomarxizmus s neofašistickými prvkami) cez boj proti homofóbii transfóbii podporou ankety a anticeny Homofób roka s prvkami neo Norimberských zákonov, čo znamená nové značkovanie (stigmatizácia) osôb „s homofóbnym správaním“ na okraj spoločnosti; už chýba len povinnosť nosiť na kabáte označenie s príslušnými reštrikciami a obmedzeniami…
A to je nebezpečnejšie, ako samé o sebe číslo 1488. Kotlebovci s ich a „Národnou radou“ odmietnutým návrhom ústavného zákona, doplňujúceho ústavnú definíciu manželstva ako muža a ženy takto:
Z toho mi plynie, že: Ústava s jej definíciou manželstva a rodiny je homofóbna a fašistická!
https://dennikn.sk/2321018/zakazu-masturbaciu-povolia-kamenovanie-deti-budu-trestat-pychu-a-zavedu-krvnu-pomstu/
Poznámka 1: Úplný hnus, polopravdy a lži. Autor (Otakar Horák) je v nich až po uši.
Poznámka 2. Autori Horákovej krvnej skupiny dostávajú priestor „slobodných a nezávislých“ ale straníckych a politikárčiacich liberálno-ľavicových médiách so silnou podporou USA LGBTIQ loby.
Podobný článok by rada aj ľavicová Pravda, má však “vlajkovú loď” svojho Petra Weisenbachera, riaditeľa IĽP a organizátora ankety a anticeny Homfób roka a kresťanofóbneho  treťo-sektorového aktivistu piatej cenovej skupiny, a ako ho tak čítavam a počúvam, ľudsko-právne negramotného.
Proti tvrdeniam Denníka N odkaz na „neexistujúce“ opačné odborné štúdie (e ich dosť, iba sú „zatĺkané“ a zneviditeľňované!) Ich podstatou je neochvejná a nepriestrelná hypotéza:
Dieťa má byť vychovávané v prostredí oboch rodičovských vzorov: mužského a ženského.
https://www.postoj.sk/4286/vychova-deti-v-homosexualnych-rodinach-teoria-ziadneho-rozdielu-neplati
Vo veci hypotézy niet akýkoľvek dôvod pre ďalšiu debatu; definícia má hodnotu axikómy a antropologickej konštanty!  Debata na tému nie prípustná ani v tom „najdemokratickejšom“ pseudo demokratickom prostredí, ktoré až zúri z toho, ako túži po diskusii, aby z nej napokon vypadlo to, čo vidíme: Hlboká kríza demokracie a vládnutia Matovičovej  „demokratickej“ štvorkoalície aj v hodnotových otázkach…
Príznačné pre hodnotovo LGBTIQ orientované politické kruhy je:
1. Odmietanie oboch rodičovských vzorov, mužského a ženského, vo výchove detí;
2. Spochybňovanie výchovy detí v prostredí rodiny, ktorú zakladá Ústavou chránená definícia manželstva ako zväzku muža a ženy;
z pohľadu sociálnej filozofie, ideológie a politík neomarxizmu a jeho „novej progresívnej ľavice“ PS/SPOLU, je taká výchova ideologicky nežiaduca…
Cieľ neomarxistov (ich súčasť sú aj politické strany „zelení“):
3. Rozbiť a marginalizovať význam rodiny, založenej manželstvom muža a ženy s ich spoločným biologickým potomstvom;
4. Konečný cieľ: Redukovať ľudskú populáciu z klimaticko-ekologických dôvodov (páry rovnakého pohlavia sú samé o sebe neplodné a „kradnú cudzie deti“ hoc aj v kolaborácii so súdmi, ktoré vo veci ignorujú nimi deklarovaný „najlepší záujem dieťaťa“. Lebo abstraktný pojem LÁSKA).
V súbehu s nástrojmi znižovania populačného stavu je pôodpora hnutia “pro choice” (moja voľba) a pokračovanie liberalizácie potratov (Slovenský zákon jeproti ústavný!) pod false flag neomarxitického feminizmu!
Od LGBTIQ loby už len stačí, a dá sa to pregnantne v budúcnosti čakať, lebo to tam smerujú, iba hľadajú rozhodnú odvahu a možnosť, ako „váhanie USA s priamym vojenským útokom proti Rusku!“ explicitne vyhlásiť, že:
Hetero manželstvo nie je vhodné prostredie pre zdravú výchovu detí! Vyhlásenie EÚ za zónu LGBTIQ speje k naplneniu vyššie uvedených bodov a cieľov..!
Malo ísť “len”o reakciu na vnútorné politiky Maďarska a Poľska, postavené na vágnej hypotéze liberálnej demokracie a právneho štátu. EÚ speje k “liberálnej demokracii” a cez ňunk  fašizmu. Slovensko nie je definované ako liberálna demokracia, je štandardnou parlaentnou demokraciou! Hoops! Aktuálny stav dfinujem pod článkom.
Však, či nie, páni Dostál, Baránik, a dámy Nicholson a Cigániková, Sulík, ale aj sociologička S. Porubänová (tej sa „povenujem“ v budúcom článku; s Pietruchovou odišli od Krajniaka z MPSVaR; Porubänová sa stala šéfkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Pietruchová, aj ako blogerka SME a liberálka, dnes vedie Odbor prevencie a kriminality na ministerstve vnútra u Mikulca) a ďalšie podobné „na hlavu“ (skôr chucpe!) persóny v najvyššej parlamentnej politike pod falošným rúškom „liberálnej“; presnejšie: neoliberálnej fašistickej „demokracie“. Však si k tomu posurfujte webom a počúvajte ich prehovory…
Poznámka (hypotéza): Ak by som bol ako dieťa vychovávaný homosexuálnym alebo lesbickým párom, dokonca takým adoptovaný, bol by som frustrovaný a deprivovaný… (dôsledky odhadnúť neviem).
Pre Denník N a SME (plus ešte „umiernená“ ľavicová Pravda…) sú ich mediálne výpovede, hodnotenia a spomienky nežiaduce!
Okrem hetero, existuje homo a lezbo pedofília. Skrytá na na dark weboch… (odhalené prípady sú vrchol ľadovca). Pozornosť je odvádzaná do prostredia cirkvi.
Hnutie QAnon (2020) a aféra Pizzagate (2016) v USA sú preventívne označené ako konšpiračné teórie… (Pizzagate „vyvrátil“ denník SME).
Tzv. Fact Checking Points (kontrola faktov, vyvracanie hoaxov, konšpirácií…) aj vo veciach pedofílie v kruhoch najvyšších svetových a USA „elít“ pracujú ako „divé“…
Toľko aj k niektorým motiváciám a dôvodom adopcií, s ich do neba vynášanou zásluhovosťou na „záchrane opustených detí“…
Vo svete sa strácajú aj množstvá bezprizorných, nikde neregistrovaných detí (ilustračný obrázok)!
Pre jeden, druhý i tretí prípad; Pre Denník N a SME tiež nechcené; SME obhajuje pedofíliu ako neškodnú a chvályhodnú náklonnosť k deťom…
Ibaže existujú tri druhy lásky:
1. Storgé (rodičovská láska a láska učiteľov k deťom a deťom v závislej opatere a starostlivosti (detské domovy, ústavy detskej sociálnej starostlivosti);
2. Eros (bez komantára, jasné);
3. Agapé nepoznajúca pohlavie, rod, vek, prežarujúca ľudské bytosti duchom Božej LÁSKY…
Prosto, vo veciach výchovy pármi rovnakého pohlavia a adopcií takými pármi, by som bol a som maximálne ostražitý..! Ale to nemá nič spoločné s tiež falošnou definíciou homofóbie! Ide o spor na parkete filozofie človeka, sociálnej filozofie, ideológie a svetských politík v prostredí sekulárneho štátu! Nie homofóbnej nenávisti!
Ako občan, homosexualitu ako odchýlku od štandardnej antropologickej hetero normy, plus celý ten spolok, falošne sa vydávajúci za „menšinu a komunitu“ beriem na vedomie.
Iba som v postavení odporcu jej loby (článok vyššie) v oblasti ľudských práv a slobôd: vytvorili paralelnú falošnú sociálnu filozofiu, ideológiu a politiky. Odmietol som Istanbulský dohovor, a príde na rad môj článok aj k „rodovo korektnému jazyku“. Milí čitatelia a čitateľky; hmm…
Ústava zásluhou “fašistov” mohla mať túto dikciu:Predčasné voľby žiadam aj pre výrok: “Lebo fašisti”. Parlament mal zásluhou Kotlebovcov jedinečnú príležitosť posilniť ústavný štatút rodiny založenej manželstvom muža a ženy.
Liberáli si vravia antifašisti.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

K aktuálnej politickej situácii rok po parlamentných voľbách 2020:
Vládna koalícia je v samo rozklade a speje k samo rozpadu. Prerušenie parlamentnej schôdze Borisom Kollárom na dobu jedného týždňa (dôvod): Vládna kríza, je neústavný prvok! Parlament má pracovať a byť funkčný za každých okolností! Je najvyšší inštitút z Ústavy SR; nastal stav ohrozenia bezpečnosti štátu!
Po Krajčím, Krajniakovi a Sulíkovi, podala demisiu ministerka Kolíková…
Slovensko nemá parlament! Ide o parlamentnú krízu, zakladajúcu ústavné rozpustenie parlamentu! Súčasne aj vláda vyprázdňuje ministerské kreslá…
Slovensko už nemá kompletnú vládu, má len Matoviča a jeho ľudí…
Česká snemovňa (parlament) poctivo prejednáva návrh vlády na predĺženie núdzového stavu; Na Slovensku úplne stačí osobná vôľa diktátora Matoviča.
Matovičovou vládou a štvorkoalíciou valcovaná a spŕznená (znásilnená a znásilňovaná!) Národná rada Slovenska bezmocne “šúcha nožičkami” pod parlamentnými lavicami, odsunutá “nabok”.
Mentálne natvrdlým a pribrzdeným ignorantom, márne čakajúcim na Godota: Už to konečne pochopte! Kríza sa zrodila v lone výsledku parlamentných volieb 2020, posvätená Matovičových chtíčom po moci…
Ten spolok každou hodinou stráca tvár a tvárnosť: Slovensko nemá vládu. Ani parlament. Prezidentka, ktorá ale podľa Ústavy môže nefunkčný parlament rozpustiť až po troch mesiacoch (v danej situácii problém).
Zuzana Čaputová vyzvala Matoviča na podanie demisie. Už ju nezaujíma ani stranícka podpora jeho vlastných…
Matovič nemá podporu hlavy štátu.
Pomôžte rozseknúť ten uzol a urýchlene pokračujte v petičnej akcii za referendum o predčasných voľbách.

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?