Publikované: 15.07.2016

K vyjadreniu poslankyne Nytrovej (ČSSD) k adopciám a nielen o ňom

Neexistujú relevantné štúdie o vplyve rovnako pohlavného páru na zdravý vývoj sexuality detí v rovnako pohlavných partnerstvách a manželstvách. Tie, ktoré sa vydávajú za relevantné, sú ale spravidla skreslené a „vyrobené“ na objednávku LGBTI loby a jej „vedy“.
Aj v živej prírode existuje množstvo prípadov „homosexuality“ a iných odchýlok od hetero normy, ktorá je conditio sine qua non (nevyhnutnosť) aj v ľudskej ríši pre zachovanie rodu a druhu.
Poruchy sexuality v živej prírode sú zo strany LGBTI loby sú s obľubou vydávané za ontologický príklad a ako „vedecký dôkaz“ podsúvané ostatnej „homofóbnej“ verejnosti.
Ľudská reprodukcia a zachovanie ľudského rodu je ale aj bez relevantných štúdií veľmi zložitý a podmienený proces, ktorý u ľudských bytostí prebieha nielen na báze ich biologickej výbavy a jednoduchých živočíšnych pudov a inštinktov; má súbežné ekonomické a sociálne parametre a nie je založený len na emóciách a citoch, ale tiež na ľudskej racionalite.

Čo pre zdravý vývoj spoločnosti znamená tradičná rodina?
Ak sa euro a transatlantická civilizácia (odhliadnuc od rovnako zmýšľajúcich protinožcov) vydáva za vzorovú, dejinne a ďalej svetovo určujúcu, práve jej konzervatívna časť (ani ľavá ani pravá, neutrálna) uznáva rodinu založenú na zväzku muža a ženy plus ich spoločné potomstvo. Prednostne aj výchovu detí hetero manželskými pármi.
Tradičná rodina, založená na manželstve muža a ženy je založená na báze historicky a vedecky založeného myslenia a kresťanskej náuky.
Ak ľavicoví neomarxisti stierajú kľúčovú rolu tradičnej rodiny, založenej  na manželstve muža a ženy v sekulárnom zmysle ale aj v zmysle kresťanského učenia, teda prednostne tú, ktorá je jediným správnym kľúčom k zdravému a trvale udržateľnému vývoju ľudského druhu a spoločnosti, nech nepodsúvajú zdravým, plodivým a rodivým hetero osobám, že však „v prírode poznáme aj  hermafroditické alebo partogenetické („nepoškvrnené“) samopočatie“ a teda, aj oni by tiež chceli, mali a mohli…
Zdravý telesný, duševný a sociálny vývoj detí je založený na ich výchove hetero pármi v manželstve, s pozitívnou ochranou a podporou zdravého štátu. Dieťa má mať v ideálnom (optimálnom) prípade oba rodičovské vzory: ženský (materský) a mužský (otcovský) vzor. Všetky ostatné formy partnerstiev a manželstiev sú v tomto zmysle podružné…

Vieme, že homofóbia a xenofóbia je primárna a sekundárna?
Poučenie pre verejnosť aj pre odborníkov na etrémizmus vo veci „hate speech“ a homofóbie aj na sociálnych sieťach: Väčšinová občianska spoločnosť bola aj na Slovensku prevažne tolerantná a akceptujúca až do času masívneho nástupu LGBTI aktivizmu.
Homofóbia je primárna a sekundárna. Druhá je umelo vyvolaným následkom ľavicového extrémizmu a činnosti radikálnych aktivistov LGBTI, pričom nie je primárne orientovaná na osoby, tobôž na aktivizmus ich „ľudsko-právnych“ mimovládok.
Platí to aj pre pre xenofóbiu: predchádza jej úplne zdravý anormálny atavizmus údajných živočíšnych „predkov“ ľudí, a je scestne označovaný ako „chorý“. Má však ale reálne pozadie, históriu a súčasnosť. Osobné invektívy ale tiež „chorých“ a nezodpovedných ultra liberálnych ľavicových xenofilov na druhej strane, útočiacich á la ad hominem, proti údajným xenófóbnym ľuďom, sú ale aj v zmysle slovenského právneho poriadku tiež žalovateľné, prinajmenšom akom priestupok proti občianskemu spolunažívaniu…
Ak s nevôľou reagujete na neprispôsobivé správanie spoluobčanov bez rozdielu farby pleti, rasy, etnika a národnosti, cudzincov (hoc Angličanov, Švédov ako turistov…) na porušovanie verejného poriadku, hygieny, zásad občianskeho a susedského spolužitia, vaše správanie nie je xenofóbne ale občiansky správne.
Ak ale máte dôvodný strach s pôvodne autochtónnych občanov EÚ, zverbovancov islamského štátu, z vyčínania wahábistických (salafía) bojovníkov islamského štátu, potenciálnych a reálnych európskych teroristov, pochádzajúcich z ich prostredia a nimi vyškolených, ale aj reálnych obáv z násilia a terorizmu neislamského pôvodu, vaša xenofóbia až anxieta (úzkostný strach) sú absolútne oprávnené a nemajú vôbec nič spoločné s originálnou „bezdôvodnou“ xenofóbiou a islamofóbiou, takou, aká je sama o sebe prezentovaná a vám za vinu a psychickú poruchu prisudzovaná ideológmi a politickými reprezentantmi neomarxistickej ultra ľavice. Takéto a podobné útoky a invektívy ignorujte alebo, čo je cennejšie, zákonnými prostriedkami a legálnymi nástrojmi sa proti nim aktívne bráňte. Prevencia: porušovateľov zákona tohto druhu, treba zo svojho okolia, životného prostredia a priestoru vytláčať…
Ponúka sa otázka: O čo ide v prípade príbehu Oskara Dobrovodského na Družstevnej v Malcách? Mestská, štátna polícia ani prokuratúra a úrad verejného zdravotníctva, verejná správa (mesto, okres…) prakticky nekonajú, mimo alibistickej administratívy sú nečinné, a teda; ide o štátom tolerovaný teror a výslovná etnická nenávisť rómskych susedov voči svojmu susedovi, alebo o neprispôsobivosť a “xenofóbnu” intoleranciu zo strany Oskara Dobrovodského voči nim?
Veď ONI nie sú cudzí, sú naši…
Poznámka: 
Najnovší teroristický útok v Nice reagoval zrejme na oslavy posolstva Veľkej francúzskej revolúcie nielen preto, že organizátori a páchatelia svoje útoky plánujú v miestach veľkého počtu zhromaždených ľudí, ale aj symbolicky: Toto je daň za politiky EÚ a Francúzska v minulosti a dnes. Nemá zmysel prerušovať stav ohrozenia, lebo je permanentný. Podobné útoky budú pokračovať. Bezpečnostné zložky nebudú stíhať a zvládať.
Všetko, čoho bol prezident post bastilskej republiky francúzsky Hollande schopný, bola ďalšia úprimná sústrasť a rozhorčené odsúdenie hromadnej vraždy. Mal by vo funkcii skončiť. Pre faktickú neschopnosť. Hmm…
Množstvo cudzincov aj s francúzskym pasom alebo aj žijúcich v ostatných západných a severozápadných “multikultúrnych” štátoch sa do ich spoločností neinegrovalo a ani neintegruje. Lebo multikulturalizmus á la “Bratstvo rovnosť sloboda” je nebezpečný bezpečnostný ideologický blud a zväčša nefunguje.

K vyjadreniu a výrokom Kláry Samkovej na adresu islamu
Jej názor na islam odznel na poslaneckej pôde českej snemovne. Nemá vôbec nič spoločné s hate speech a hoc bol vzhľadom a okolnosti a prítomné osoby (diplomatický zástupca Turecka) nepohodlný, bol plne v súlade s právom na slobodu slova, názoru a presvedčenia a čo je obzvlášť cenné, bez politickej korektnosti: možno relatívne prisilné bolo prekliatie tureckého veľvyslanca, lebo v jazyk diplomacie takéto vyjadrenia nepozná…
…ná, šak nech o nem ví, pokrytec.
A česká policie „ať prověřuje“…
http://zpravy.idnes.cz/policie-predvolala-samkovou-kvuli-vyrokum-fkr-/domaci.aspx?c=A160614_123713_domaci_pku
http://zpravy.idnes.cz/samkova-protest-islam-turecke-velvyslanectvi-proklela-pjq-/domaci.aspx?c=A160607_203307_domaci_jj
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Je-to-tu-Klaru-Samkovou-predvolala-policie-kvuli-vyrokum-o-islamu-Vime-vice-440304

Samková si s policajným orgánom vytrela (…):
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=168244

Premiérovi Sobotkovi sa „zarosili“ okuliare
V českej snemovni prebieha rozprava k nálezu Ústavného súdu ČR vo veciach adopcií (osvojenia) detí osobami a pármi rovnakého pohlavia v rámci v 2006. roku schválených registrovaných partnerstiev s tým, že osoby a páry rovnakého pohlavia sa nebudú dožadovať adopcií a táto možnosť bola v zákone výslovne zakázaná.
Vyjadrenie poslankyne za ČSSD v českej snemovni v rámci debaty o adopciách detí v rámci už legálnych registrovaných partnerstiev je opodstatnené a nie je žiadnym „predsudkom“. Sobotka žiada, aby sa jeho spolustraníčka Nytrová homosexuálom ospravdedlnila. Hmm…
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1846466-nytrova-vystoupila-proti-homosexualum-sobotka-se-s-ni-chce-sejit
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1095865-zeleni-v-80-letech-uvazovali-o-legalizaci-pedofilnich-praktik

http://zpravy.idnes.cz/nytrova-se-homosexualum-neomluvi-nebude-ale-kandidovat-ve-volbach-1dd-/domaci.aspx?c=A160715_103055_domaci_kop

http://zpravy.idnes.cz/hackeri-napadli-stranky-poslankyne-nytrove-fzu-/domaci.aspx?c=A160714_152823_domaci_jj
http://zpravy.idnes.cz/zastupce-verejne-ochrankyne-prav-krecek-se-zastal-poslankyne-nytrove-1zr-/domaci.aspx?c=A160714_191814_domaci_kop

Pedofília v spoločnosti
Nie všetci homosexuáli a lesbičky by sú pedofilní/é. Nie všetci heterosexuáli sú v tomto zmysle „čistí/é“. Mužská a ženská pedofília je temnou stránkou hetero aj ne-hetero domácností.
Množstvo dôkazov aj o tom (pre mnohých priam neuveriteľné!), že sa na nej dobrovoľne a aktívne z rôznych pohnútok podieľajú aj ženy, manželky, družky, priateľky a matky, poskytuje široká škále detskej pornografie.
Pedofília má svoje chápadlá všade. Oddola nahor. Nielen v cirkvi. Aj v najviac moralizujúcich najvyšších kruhoch…
Občas, čas od času  „to“ kade-tade praskne. A potom sa to zametá pod koberec a „tutle“.

  • SlabéVýborné (0 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?