Publikované: 27.12.2014

K začiatkom dúhy…

Venované „osvietencom“ Odboru rodových rovností MPSVaR  a Rade vlády SR pre ľudské práva… Autor tohto článku reaguje na článok Mateja Mihalíka a v úvode pridáva vlastné venovanie: https://projektn.sk/8902/kazda-duha-ma-svoj-koniec-aj-ta-lgbti/?ref=blog
Neomarxizmus, hlavne Herbert von Marcuse (1898, Berlín, Nemecko – † 1979, Starnberg) bol americko-nemecký filozof, syntetizujúci idey K. Marxa a S. Freuda; pôvodne predstaviteľ frankfurtskej školy.
Zdroje sociálnych nedostatkov vidí v „sexuálnej represii“ (ako jedného zo zdrojov individuálnych a spoločenských neuróz, frustrácií, depriváciií…). Vo svojom hlavnom diele Eros and Civilization (1962) propaguje nový variant sexuálnej emancipácie, čím chce „zachrániť“ ľudstvo a pozdvihnúť ho na vyššiu úroveň a kvalitu života… túto neomarxistickú  liberalizáciu rozvinul do sféry sexuality a revolučnej sexualizácie spoločnosti, hovoriac o právach na “slobodnú voľbu pohlavia”.
Jeho myšlienky spolu s ideologickou tézou feministky Simone de Beauvoir vyústili do takzvaných “piatich rodov”: mužský, ženský, homosexuálny mužský, homosexuálny ženský a transexuál.
Feminizmus nastolil myšlienku, že za spoločenskou podriadenosťou ženy voči mužom stojí rozdielnosť pohlaví a rola muža a ženy v rámci rodiny nie sú prirodzené, ale kultúrne vynútené (sociálny konštrukt…).
Skutočným ideologickým a spoločenským výdobytkom takzvanej „sociálnej evolúcie“ (rozumej – sexuálnej revolúcie) by mal byť prechod od sexu/pohlavia k “unisex” (univerzálnemu pohlaviu).
Evolučná teória pôvodu života a človeka sa s teóriou „stvorenia“ (kreacionizmus, inteligentný dizajn) a vierou svetonázorovo nevylučujú, čo nahlas artikuloval aj pápež František.
Jedinečné postavenie človeka uznáva aj svetská veda a pôvodný marxizmus, ktorý bol kritikou kritiky (kritická teória Frankfurtskej školy) revidovaný práve v časti sociálne postavenie človeka v spoločnosti na prelome šesťdesiatych-sedemdesiatich rokov… (Horkheimer, Benjamin, Fromm, Habermas, Adorno…) v opore o Freuda a C.G. Junga…
Filozofia a sociálne vedy nie sú vedy v pravom zmysle exaktných prírodných vied. Slovíčkaria, vytvárajú umelé pojmy a na nich konštrukty ideológie, o ktorú sa opiera súčasná “evolučná teória” ľudských práv a o ňu najmä ľavicové, ľudsko-právne politiky a lobing “dúhy”.
Gender ideológia je výsledok ľavicovej ultraliberálnej pseudovedy, ktorá popiera ľudskú heterosexualitu ako normu.
Revolúcia, do ktorej nás jedna dúhová menšina otvorene agresívne tlačí, je, hoc s rezervou, porovnateľná s kultúrnou revolúciou v komunistickej Číne, ak ju nezastavíme, čaká aj nás…
Väčšinovú spoločnosť tlačí homo a LGBTI lobing do gender totality na svoj obraz – slobodami proti slobodám… (tie prevracajú z nôh na hlavu…).
Gender totalitu je možné dosiahnuť len represiou a násilím, proti zdravému rozumu, prirodzenej logike a miere vecí, obmedzením demokracie, použitím manipulačných nástrojov orwellovského typu (revolúcia jazyka a slovníka) brainwashing a “prevýchova” (…). Súčasťou revízie jazyka a lexiky je vytesnenie prirodzenej role matky (rodička) a otca (zotretie pojmov otec-matka) a ich náhrada označeniami rodič jedna/dva (prečo nie tri, štyri..?), pokračovanie – zo singulára na plurál, monogamie na polygamiu, zánik označení (rozlíšení) snúbenec, snúbenica, ženích, nevesta, manžel, manželka (vyškrtnutie rodu/gender)… deti sa postupne stávajú výlučným vlastníctvom štátu…
Takej ochrane, akej sa dostáva “dúhe” sa “neteší” ani rómska menšina…
Stratégia ľudských práv je základom pre konkrétnu “ľudsko-právnu” legislatívu a palivo valca pre už nastupujúcu post demokratickú totalitu “tretieho druhu”.
Článok nemá nič spoločné s „konšpiráciou“. Popisuje tvrdú realitu v opore o fakty a dôkazy. Kto chce, si ich dohľadá…
Kresťanská cirkev stojí pevne na nemenných na základoch svojho učenia a Slova… je záštitou hnutí pro life a za tradičnú rodinu, zoči-voči falošným prorokom minulosti i dnes. K tradičnému manželstvu muža, ženy a rodiny sa hlási aj väčšina samostatne a kriticky uvažujúcich ateistov.
Namiesto svojej probruselskej devótnosti a ideologickej protiústavnej „nadpráce“ v rozpore z deklaratórnym: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu a náboženstvo“ (v časti ideológia) by sa konkrétnymi a vecnými krokmi na podporu maželstva a rodiny, citeľne a hmatateľne mala prihlásiť najmä svetská vládnuca moc.
Záverom späť k Eros and Civilization – totálny, „užasnutých“ laikov aj „akademikov“ a ostatných blbcov ohlupujúci blud a nezmysel. Výplod falošných prorokov ľudstva.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?