Publikované: 17.05.2019

K zahaľovaniu tvárí a moslimským šatkám

Dôkaz, že prijímaním moslimov do kultúrnych a náboženských štruktúr Európy, je pre EÚ, okrem jej pôvodných autochtónnych vnútorných problémov, vážny problém navyše; Európa do bitky pri Viedni čelila nájazdom Osmanov zvonka, dnes čelí islamu zvnútra…


Dnes ten problém mohutnie aj v dôsledku odklonu Erdogana od Ataturkovho sekularizmu, s ktorým už Turecko mohlo byť v EÚ, a okrem toho, autoritár Erdogan patrí k moslimom sunnitskej vetvy islamu. Nositeľmi islamskej ideológie sú aj už v EÚ domestifikovaní Turci…
Recep Tayyip Erdoğan (na margo členstva Turecka v EÚ): „Ak budem chcieť, Európu zničím islamom!“
https://www.etrend.sk/ekonomika/rakusky-parlament-schvalil-zakaz-nosenia-satiek-na-zakladnych-skolach.html
Štát jeho ústavou definovaný ako umiernene sekulárny, toleruje a uznáva právo na kresťanskú náboženskú slobodu svojich občanov. Pred nájazdmi zvonka aj zvnútra islamom, aj preventívne, je Slovensko viazané a chránené preambulou ústavy o Cyrilo-metodskom dedičstve a Čl.1 odsek 1 Ústavy: “Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.”
Každá škola je zriadená prednostne na účel vzdelávania na základe práva na vzdelávanie. Vzdelávacie inštitúcie delíme na štátne, cirkevné, súkromné, viazané štátnymi programami vzdelávania; vysoké školy a univerzity podliehajú akreditácii pre jednotlivé študijné odbory.
Mimochodom, problém Maďarsko verzus Sorosova CEU vo vzťahu k vyučovaniu rodovej ideológie verzus Orbánom akcentované kresťanstvo ako uznané štátne dominantné náboženstvo; Slovensko ho má tiež (odbor rodové štúdie) ibaže ho nerieši… (a malo by, pokým je čas!).
Cirkevné školy majú štátom garantované osobitné právo na vzdelávanie žiakov v duchu kresťanského učenia a na báze kresťanskej etiky (Zmluva s Vatikánom).
Pôda a obsahy vzdelávania štátnych škôl nepoznajú príslušnosť k žiadnej ideológii ani náboženstvám. Štátne školstvo sa riadi školským poriadkom každej školy, v opore o vzor, ktorý môže upravovať aj zovňajšok žiakov a študentov.
Školské poriadky podliehajú Zákonu č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškam pre jednotlivé typy škôl, len ilustračne: http://mspetzvalova.zilina.sk/skolsky-poriadok
https://www.narnia.sk/data/files/skolsky_poriadok_2018_19_final.docx.pdf
Školy sú aj nie sú verejný priestor. Zriaďovatelia a riaditeľstvá štátnych škôl sú ale benevolentné voči „agresii“ ideológie a politiky samozvanými a vo vzťahu k Článku 1 Ústavy, navštevovanými aj vo vyučovacom čase  pochybnými subjektmi mimovládneho tretieho „neziskového“ sektora zahraničných agentov „slobodného Západu a Európy“ dnes „vzdelávaním“ a “osvetou” žiactva a študentstva proti ruským agentom, ktorí chcú „rozvrátiť“ demokratické zriadenie Slovenska a „zničiť EÚ; to sa úplne presne, len v opačnom garde, dialo aj v dobách „komunistickej totality“ pod nadvládou ZSSR a pod vlajkou ochrany výdobytkov boľševickej revolúcie komunistov a územných ziskov našich „osloboditeľov“ od nemeckého nacizmu a fašizmu, a po 48-mom pred agresívnym Západom, ktorý chcel rozvrátiť naše „slobodné“ socialistické zriadenie. Toto ale vláda ani jej ministerstvo školstva tiež nerieši.
Takzvané “nezávislé” vzdelávacie inštitúcie a “neziskovky” navštevujú školy bez dobre informovaného súhlasu rodičov ako jediných právnych a oprávnených zástupcov svojich detí, o obsahovej náplni “školení”…
Zahraniční agenti si svoju cestu na chránenú školskú pôdu hľadajú pod takou či onakou zámienkou a rozdávajú manipulačné a propagačné brožúry s tématikou rodovej ideológie, multikulturalizmu a dnes euro volieb…
A ak nie za burky, nikáby a burkiny, postavia sa aspoň za moslimské šatky (lebo ľudské práva…).
Samozvaní “experti” školia deti, žiakov a študentov o extrémizme, o falošných správach a ruskej hybridnej diverzii…
Aktuálny platný školský zákon zakazuje činnosť a propagáciu politických strán na pôde školy, čo oplatí aj pre memetickú infekciu s ústavou SR nezlučiteľnými ideológiami (vyžaduje difiničné ujasnenie); týka sa to “neziskoviek” typu Inakosť, IĽP a pod. Zodpovednosť za ochranu škôl proti vonkajšej, zahraničnej aj domácej, vnútornej ideologickej a politickej diverzii, majú zriaďovatelia a riaditelia škôl, školská inšpekcia a ministerstvo školstva; na vymáhanie práva zákona sú platné sankcie na personálnej úrovni.
Politici, čo je pre nich príznačné, si ale v zákone pre účel besied, nechali dvere otvorené…

Vo veciach moslimských šatiek, rozhodnúť bude musieť príslušný najvyšší a ústavný súd a napokon Rada Európy a Európsky súd pre ľudské práva s jeho pribúdajúcimi súdno-aktivistickými precedensmi, ktoré prinútia „islamské“ štáty EÚ riešiť si vo svojich kompetenciách aproximáciu a negociáciu európskeho s islamským právom šaría…
Napokon bude veci musieť ustáliť  zovšeobecniť Súdny dvor EÚ zosúladením islamského práva s európskym svetským právom, založeným Zmluvou o fungovaní EÚ, teda, Lisabonskou zmluvou a Chartou práv EÚ…
Brzdou pre voľné nosenie prvkov odevov najmä moslimských dievčat a žien, by mali byť dôvody, nastoľujúce otázku bezpečnosti vo verejnom aj súkromnom priestore; osoba musí byť vždy a všade identifikovateľná. Šatkou nesmie byť zahalená tvár. Okrem toho, odevy zahaľujúce celé telo sťažujú aj rozlíšenie mužov od žien (!), čo je v priestore najmä európskeho islamského terorizmu závažný fakt.
Je sporné, či zahaľovanie žien je v súlade so zdrojmi islamu. Tento názor mám aj v opore o židovské aj kresťanské Písmo, a myslím si, že: Pokrývkou hlavy ženy sú najmä jej vlasy. Toto už od 60-tych rokov 20. stor. neplatí; mienim falošné a pochybné kristovské seba štylizácie mužov hnutia hippies: Nazývaní aj ,deti kvetov” boli psycho a psychedelickým hnutím mládeže 60. rokov 20. storočia, propagujúce spontánnosť, slobodu, mier, otvorenú sexualitu bez tabu a zábran (zrod 72 pohlaví a rodov), voľnú lásku, ale aj drogy a pohlavnú promiskuitu a s ňou AIDS, pod heslom: flower-power! Hnutie odmietalo všetky tradičné spoločenské konvencie a protestovalo proti vojne a násiliu (Vietnam). Vedené a provokované bolo Frankfurtskou školou sociálnej filozofie a ideológie novej, progresívnej ľavice neomarxistov (súčasť filozofie, ideológie a budúcich politík Progresívneho Slovenska).
Boj o práva moslimských žien na zahaľovanie nesie v sebe podtext politického islamu na báze  ľudských, občianskych a politických práv moslimov v pôvodne (!) ne-islamských krajinách…
Islamské nebezpečenstvo pre bezpečnosť EÚ významne rastie už vo vnútri únie. Konštatujem, že nástrojov na ochranu a obranu pôvodnej, autochtónnej kultúry ako záruky bezpečia  občanov ubúda. Moslimské šatky sú len začiatok vojny islamu proti Európe a EÚ už na jej území…
Politický islam neuznáva pojem sekulárny štát. Ak mu nebude vyhovené, bude sa radikalizovať. Nezávisle na „islamskom štáte“. Na tento účel použije a zneužije aj inak „malicherný“ problém islamských šatiek.
Európskym politickým „elitám“ to nedochádza; majú príliš „dlhé vedenie“. Okrem toho, Dublin 4 a kvóty nie sú mŕtve. Iba spočívajú…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Tá žena už nehodlá byť nemeckou kancelárkou; pokračovať chce v európskych politikách. Ešte pritom a potom pozbiera dáke ceny mieru a za rozvoj EÚ a kamsi sa stratí; Kalergiho cenu už má…
Aj v dôsledku jej pozvánky, žiadny mýtus, má Nemecko o jeden milión “Nemcov” viac…
Merkelová má „preventívne“ už aj „advokátsku kanceláriu“ (Denník N vyvracia „mýtus“); myslí tým aj na „svoje vlastné zadné“ (dá sa očakávať, že bude doživotne chodiť s ochrankou):
https://dennikn.sk/1460322/migrantov-nepozvala-angela-merkelova-ako-tvrdi-oblubeny-mytus/
Trendový aktivizmus, definovaný ako preventívna nutnosť, smeruje k postupnému všeobecnému zákazu všetkých náboženských prejavov na verejnosti. Dotkne sa aj kresťanstva.
Jeho účelom je udržanie mieru  pokoja v už dnes multi kultúrnej a multi náboženskej a z veľkej časti už islamskej západnej Európe.
Poznámka k intimite a súkromiu náboženstva verzus verejné náboženské prejavy: Svoju vieru nosíme v hlave a srdci, nechodíme s ňou, tobôž manifestačne alebo demonštratívne “na bubon”; praví kresťania to nerobia.
Okázalé ťažké zlaté reťaze na krkoch s krížmi, sú dôkaz nie viery ale movitosti, hodnotovej orientácie nie na kresťanstvo ale zlato, len provokujú a nevyvolávajú úctu a rešpekt ale dešpekt. K hippies vyššie: Samý “Kristus”. Jdu blít, velebnosti.
Mimochodom: “Ochranné” ružence visiace na spätných zrkadlách áut, s úplnou istotou vás ubezpečujem a garantujem, že nefungujú; pomôže len dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ale stáva sa aj, že sa na ceste môžete ocitnúť v nevhodnom čase na nevhodnom mieste. Za každou dopravnou (leteckou) nehodou je dáky ľudský faktor, aj slobody voľby spôsobu prepravy a podstúpené riziko bezpečnosti cesty do cieľa. Ale toto už ruženec ani kresťanstvo “neriešia” iba to kresťanstvo “bezmocne” berie do súvahy;  Spoločné majú Boh s Allahom to, že nemôžu stíhať “fšetko”; ani každého ťahať z jeho “sračiek”. Obmedzujú to len na “zázraky”.
Na počiatku bolo: “Milujte sa a množte sa.” Čím nás je na Zemi viac, tým menej Bohovia “stíhajú”. Zjavne sme k sebe najväčšiu lásku začali prejavovať I. a II. svetovou vojnou; a máme sa stále radšej…
Napokon len “kristus vie” čo tí kresťania a kresťanky, moslimovia a moslimky v šatkách, alebo v burkách, alebo bez nich, robia v súkromí a k tomu otázka: Čo robíte, keď si myslíte, že sa na vás práve nik nedíva? Takže, mám pre všetkých odkaz: Neskúšajte ma. Nie som “na hlavu”.
Na dôvažok: O čom sú pre väčšinu “kresťanov” vianočné a veľkonočné sviatky a pre moslimov Ramadán? Koľko miesta má v kresťanských a islamských sviatkoch Ježiš a Allah? So všetkou úctou…

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?